I. Cornelis Dirksen Schipper. Geboren 1630-1640?. Tr. Vrouw van Cornelis Dirksen Schipper.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirick Cornelisse Schipper, volgt II.1

Kinderen:
II.1 Dirick Cornelisse Schipper [V] [M]. Geboren ca. 1665. Het is niet zeker wie de ouders van deze Dirick Cornelisse waren. Vast staat alleen dat zijn vader een Cornelis was. Volgens info van de Genealogie-Werkgroep Zeeland (Harthoorn, 1954). De huwelijken van deze onbekende Dirick worden genoemd in (stukken van) de De Schipper Cronyck. Zij zijn echter, tot nu toe, niet meer teruggevonden in de archieven. "Een" Dirck Cornelissen werd 1715 voogd als oom van de kinderen van Adriana Cornelis Dircksen, gehuwd met Maljaert Carels. landbouwer, overleden 1731, begraven 7 mei 1731 te Wemeldinge. Tr.(1) Pieternella Jacobs, overleden ca. 1700. (Cronyk: 04-10-1699: "ligt ziek bij het vuur"). Tr.(2) 16 augustus 1703 te Baarland Dingena (Digna) de Mol. 7 november 1700, Baarland: Digna de Mol doopgetuige bij Jacobus de Mol, zoon van Jacobus de Mol en Janneke Adriaans Schipper. Na overlijden van Janneke (in/vr 1704) werd Willem Adriaans Schipper voogd over haar kinderen. VZS 98: Doopboek Baarland: Jacob de Mol huwt 18-05-1689 Janneke Adriaans Schipper van Valkenisse. .
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Dirkse de Schipper, volgt III.1
 2. Jacoba Dirkse de Schipper, volgt III.2
 3. Cornelis Dirkse de Schipper, volgt III.3
 4. Jacob Dirkse de Schipper, volgt III.4
Tr.(3) ca. 1721 Adriana Cornelisse Rijn, dochter van Cornelis Foortsz Rijn en Neeltje Jacobus Dominicus, gedoopt 13 augustus 1690 te Wemeldinge, overleden 21 maart 1754 te Wemeldinge op 63-jarige leeftijd, begraven 23 maart 1754 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Dirkse de Schipper, volgt III.5
 2. Cornelia Dirkse de Schipper, volgt III.6
 3. Jacobus Dirkse de Schipper, volgt III.7

Kleinkinderen:
III.1 Cornelis Dirkse de Schipper [V] [M]. Gedoopt 20 juli 1704 te Wemeldinge, begraven 21-07-1705? te Wemeldinge
III.2 Jacoba Dirkse de Schipper [V] [M]. Gedoopt 12 december 1705 te Wemeldinge, overleden 19 juni 1768 op 62-jarige leeftijd, begraven 22 juni 1768 te Wemeldinge. Tr.(1) Adriaan Foortse Dominicus, zoon van Foort Jacobsz Dominicus en Jannetje Adriaens Maas, gedoopt 10 september 1702 te Wemeldinge, overleden voor 16-04-1728.
Uit dit huwelijk:
 1. Foort Adriaanse Dominicus, volgt IV.1
Tr.(2) 1739 Cornelis Crijnse Crabbendijk
III.3 Cornelis Dirkse de Schipper [V] [M]. Gedoopt 20 januari 1709 te Wemeldinge, overleden op 43-jarige leeftijd, begraven 12 april 1752 te Wemeldinge
III.4 Jacob Dirkse de Schipper [V] [M]. Gedoopt 27 april 1714 te Wemeldinge
III.5 Cornelis Dirkse de Schipper [V] [M]. Gedoopt 19 april 1722 te Wemeldinge, overleden 12 april 1752 te Wemeldinge op 29-jarige leeftijd. Tr. (ondertrouw) 29 april 1746 te Wemeldinge Apollonia Antonisdr (Leuntje) de Boot, dochter van Anthonie Ewoutsen de Boot en Geerken Cornelisse, gedoopt 22 december 1709 te Wemeldinge, overleden 1778 te Wemeldinge op 68-jarige leeftijd
III.6 Cornelia Dirkse de Schipper [V] [M]. Gedoopt 20 april 1724 te Wemeldinge (?)
III.7 Jacobus Dirkse de Schipper [V] [M]. Marinus van Sweeden leent 65 ponden Vlaams van Jacobus Dirkse Schipper, als onderpand dient zijn huijs schuure en erve staande binnen den dorpe van Schoore op Ambagtsheere vroone. Deze schuld is ingelost op 2 mei 1800 (Raze 3481,1780). Hij is hertrouwd (ondertrouw) 26 april 1776 te Schore met Neeltje Jacobsdr Paauwe, geboren te Yerseke, dochter van Jacob Jansz. Paauwe en Leuntje Claasd. Sinke, gedoopt 13 mei 1725 te Yerseke (Get.: Maatje Ariaans). Een Jacobus Dirkse de Schipper deed 25 maart 1753 te Wemeldinge belijdenis. Gedoopt 08-12-1726 te Wemeldinge, landbouwer, schepen. Tr.(1) (ondertrouw) 14 april 1752 te Wemeldinge Cornelia Eliasse van der Perel, dochter van Elias Franse van der Perel en Cornelia Cornelisse Verlare, gedoopt 04-12-1710 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Jacobusz de Schipper, volgt IV.2
Tr.(2) 16 mei 1776 te Wemeldinge Neeltje Jacobsdr Paauwe, geboren te Yerseke, dochter van Jacob Jansz. Paauwe en Leuntje Claasd. Sinke, gedoopt 13 mei 1725 te Yerseke. Get.: Maatje Ariaans.
Achterkleinkinderen:
IV.1 Foort Adriaanse Dominicus [V] [M]. Hij woonde op de hoeve "het Reephof", welke in 1945 nog bewoond was door een lid van deze familie. Gedoopt 9 juni 1726 te Wemeldinge, diaken 1773, overleden 19 maart 1787 te Wemeldinge op 60-jarige leeftijd. Tr. 9 mei 1769 te Yerseke Cornelia Jacobusd Dijkwel, dochter van Jacobus Jacobusse Dijkwil en Neeltje Leendertse de Keijzer. Was bij haar huwelijk met Foort Adriaanse Dominicus weduwe van Willem Duijn. Gedoopt 11 maart 1736 te Wemeldinge, overleden 30 juli 1800 op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Foorts Dominicus, volgt V.1
 2. Jacobus Foortse Dominicus, volgt V.2

IV.2 Dirk Jacobusz de Schipper [V] [M]. Gedoopt 27 januari 1753 te Wemeldinge, landbouwer, secretaris, schepen, schout, gezworene Brede Watering, overleden 10 februari 1833 te Wemeldinge op 80-jarige leeftijd. Dirk volgde bij de Franse inval in 1795 als patriot de afgezette prinsgezinde Gillis Houtekamer op als schout ("maire") van Wemeldinge. Tr. 16 mei 1771 te Wemeldinge Janna Janse Suijdweg, geboren 29 juli 1753 te Wemeldinge, dochter van Jan Suijdweg en Tannetje Eliasse (Tanneken) van der Perel, overleden 3 december 1814 te Wemeldinge op 61-jarige leeftijd. Janna was een nicht van Dirk. Ze zijn al op vrij jonge leeftijd met elkaar gehuwd, maar er stond hun ook heel wat te wachten. .
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba de Schipper, volgt V.3
 2. Janna de Schipper, volgt V.4
 3. Cornelia Dirksd. de Schipper, volgt V.5
 4. Jan de Schipper, volgt V.6
 5. Tannetje de Schipper, volgt V.7
 6. Helena de Schipper, volgt V.8
 7. Neeltje de Schipper, volgt V.9
 8. Jacobus de Schipper, volgt V.10
 9. Jacobus de Schipper, volgt V.11
 10. Jannetje de Schipper, volgt V.12
 11. Cornelis de Schipper, volgt V.13
 12. Cornelis de Schipper, volgt V.14
 13. Hendrika de Schipper, volgt V.15

Generatie V
V.1 Adriana Foorts Dominicus [V] [M]. Geboren 8 maart 1771 te Wemeldinge, gedoopt 10 maart 1771 te Wemeldinge, overleden 24 februari 1811 te Wemeldinge op 39-jarige leeftijd. Tr. 17 februari 1797 te Wemeldinge Cornelis Jacobusz Wabeke, geboren 30 maart 1767 te Wemeldinge, zoon van Jacobus Jacobusz Wabeke en Elizabeth Jans de Bath, overleden 26 mei 1812 te Wemeldinge op 45-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Cornelisdr Wabeke, volgt VI.1
 2. Foort Cornelisse Wabeke, volgt VI.2
 3. Jacobus Cornelisse Wabeke, volgt VI.3

V.2 Jacobus Foortse Dominicus [V] [M]. Geboren 13 april 1773 te Wemeldinge, gedoopt 19 april 1773 te Wemeldinge, landman, overleden 21 november 1846 te Wemeldinge op 73-jarige leeftijd. Tr. (kerk) 29 april 1802 te Yerseke Dina Janse de Korte, dochter van Jan Pieterse de Korte en Jannetje Hiefje, gedoopt 29 april 1776 te Yerseke, overleden 22 september 1850 te Wemeldinge op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Foort Jacobusse Dominicus, volgt VI.4
 2. Jannetje Jacobusse Dominicus, volgt VI.5
 3. Cornelis Jacobusse Dominicus, volgt VI.6
 4. Jan Jacobusse Dominicus, volgt VI.7
 5. Adriaan Jacobusse Dominicus, volgt VI.8

V.3 Jacoba de Schipper [V] [M]. Geboren 27 december 1771 te Wemeldinge, gedoopt 29 december 1771 te Wemeldinge, overleden 6 oktober 1823 te Wemeldinge op 51-jarige leeftijd. Tr. 10 februari 1791 Abraham Lindenbergh, geboren 1765 te Biezelinge. Verlare: Abraham was bij huwelijk met Jacoba de Schipper weduwnaar van Lena Lamper. timmerman, overleden 18 juni 1832 te Wemeldinge op 67-jarige leeftijd
V.4 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 1 juli 1773 te Wemeldinge
V.5 Cornelia Dirksd. de Schipper [V] [M]. Geboren 11 november 1774 te Wemeldinge, overleden 12 november 1840 te Wemeldinge op 66-jarige leeftijd. Tr. 1 december 1793 te Wemeldinge Jacobus Zuijddijk, geboren 22 maart 1769 te Wemeldinge, zoon van Lauris Adriaan Zuijddijk en Jannetje Janse Dominicus. Jacobus en Cornelia hadden 9 kinderen, allen geboren te Wemeldinge tussen 1796 en 1815. Overleden 6 november 1831 te Wemeldinge op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Dina Jacobusd. Zuiddijk, volgt VI.9
 2. Janna Jacobusdr Zuiddijk, volgt VI.10
 3. Adriaan Jacobusz Zuijddijk, volgt VI.11

V.6 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 29 december 1775 te Wemeldinge, landbouwer, gemeenteraadslid, overleden 19 januari 1835 te Wemeldinge op 59-jarige leeftijd. Op 13-03-1827 koopt hij de hofstede, gelegen in den Ouden Polder in den Hoek bezuyden daar het Blaauwe huis pleeg te staan, behoudende: ten oosten aan Jan Wabeke, Huibrecht Kuilenbroek en de watergang, ten westen aan Bastiaan Sonke, de weduwe van Willem Korstantje en den Merken Dijk, ten zuyden aan de watergang en ten noorden aan de Polderweg, aan Ary Willems van Velsen. Jan kocht de boerderij voor zijn zoon Dirk. Hij boerde zelf elders in Wemeldinge, waar hij ook lid van de gemeenteraad was. In 1822 bezat hij ruim 62 ha grond te Wemeldinge. Tr. 9 maart 1798 te Eversdijk Cornelia Willemsd. Traas, geboren 28 maart 1782 te Biezelinge, dochter van Willem Traas en Adriana Roose. Zij is op 2 maart 1837 te Wemeldinge hertrouwd met Jacob Beenhakker, weduwnaar van resp. Janna Vleugel en Dina Kloet. particuliere, overleden 11 februari 1870 te Goes op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk de Schipper, volgt VI.12
 2. Adriana de Schipper, volgt VI.13
 3. Janna de Schipper, volgt VI.14
 4. Adriana de Schipper, volgt VI.15
 5. Janna de Schipper, volgt VI.16
 6. Adriana de Schipper, volgt VI.17
 7. Adriana de Schipper, volgt VI.18
 8. Willem de Schipper, volgt VI.19
 9. Jacobus de Schipper, volgt VI.20
 10. Adriana de Schipper, volgt VI.21
 11. Adriaan de Schipper, volgt VI.22
 12. Jacoba de Schipper, volgt VI.23

V.7 Tannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 31 mei 1777 te Wemeldinge, overleden 21 oktober 1850 te Wemeldinge op 73-jarige leeftijd. Tr.(1) 30 maart 1796 Paul Adriaan Wijtvliet, zoon van Adriaan Paul Wijtvliet en Catharina Pieterse Tolhoek Tr.(2) Foort Adriaansz Lamper, geboren 16 mei 1770 te Wemeldinge, zoon van Adriaan Marinus Lamper en Cornelia Cornelisse Rijn, landbouwer, overleden 21 juni 1853 te Wemeldinge op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Lamper, volgt VI.24
 2. Adriaan Lamper, volgt VI.25

V.8 Helena de Schipper [V] [M]. Geboren 13 november 1778 te Wemeldinge, gedoopt 15 november 1778 te Wemeldinge. Get.: Adr.v.d.Vrede, Helena Dominicus. landvrouw, overleden 10 juni 1826 te Wemeldinge op 47-jarige leeftijd. Tr. 30 maart 1796 te Wemeldinge Machiel Cornelis Zuijdweg, geboren 26 januari 1776 te Wemeldinge, zoon van Cornelis Machielse Suijdweg en Neeltje Corn. Braam, landman, overleden 13 oktober 1839 te Wemeldinge op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Machielsz Zuijdweg, volgt VI.26
 2. Neeltje Machielsd. Zuydweg, volgt VI.27

V.9 Neeltje de Schipper [V] [M]. Geboren 16 oktober 1780 te Wemeldinge
V.10 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 13 april 1783 te Wemeldinge, overleden 1783 - 1785
V.11 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 5 september 1785 te Wemeldinge, gedoopt 13 september 1785 te Wemeldinge, landbouwer, overleden 7 januari 1836 te Wemeldinge op 50-jarige leeftijd. Tr. 3 november 1810 Jannetje Jacobusd. van Waarde, geboren 11 april 1793 te Wemeldinge, dochter van Jacobus van Waarde en Cornelia Lokerse, overleden 23 maart 1848 te Wemeldinge op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna de Schipper, volgt VI.28
 2. Dirk de Schipper, volgt VI.29
 3. Cornelis de Schipper, volgt VI.30
 4. Jan de Schipper, volgt VI.31
 5. Jacoba de Schipper, volgt VI.32
 6. Jan de Schipper, volgt VI.33
 7. Abraham de Schipper, volgt VI.34
 8. Jacoba de Schipper, volgt VI.35
 9. Augustin de Schipper, volgt VI.36
 10. Jacoba de Schipper, volgt VI.37
 11. Dina Cornelia de Schipper, volgt VI.38

V.12 Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 1 februari 1787 te Wemeldinge
V.13 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 11 mei 1788 te Wemeldinge, overleden 1788 - 1789
V.14 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 7 juli 1789 te Wemeldinge
V.15 Hendrika de Schipper [V] [M]. Gedoopt 4 juli 1791 te Wemeldinge
Generatie VI
VI.1 Elisabeth Cornelisdr Wabeke [V] [M]. Geboren 28 november 1797 te Wemeldinge, overleden 3 november 1823 te Wemeldinge op 25-jarige leeftijd. Tr. 20 augustus 1818 te Wemeldinge Johannis Adriaansz Lindenbergh, geboren 11 april 1794 te Wemeldinge, zoon van Adriaan Lindenbergh en Pieternella van Oosten, timmerman, overleden 11 augustus 1857 te Wemeldinge op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Johannisd. Lindenbergh, volgt VII.1
 2. Adriana Johannesd. Lindenbergh, volgt VII.2
 3. Adriaan Johannisz Lindenbergh, volgt VII.3

VI.2 Foort Cornelisse Wabeke [V] [M]. Geboren 7 mei 1799 te Wemeldinge, overleden 7 november 1870 te Wemeldinge op 71-jarige leeftijd. Tr. 28 mei 1824 te Wemeldinge Adriana Lamper, geboren 31 december 1801 te Wemeldinge, dochter van Foort Adriaansz Lamper en Tannetje de Schipper, overleden 9 mei 1859 te Wemeldinge op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Foort Foortsz. Wabeke, volgt VII.4
 2. Adriaan Wabeke, volgt VII.5

VI.3 Jacobus Cornelisse Wabeke [V] [M]. Geboren ca. 1801 te Wemeldinge, overleden in/vr 1844. Tr. 31 juli 1828 te Wemeldinge Janna Jacobusdr Zuiddijk, geboren 10 februari 1804 te Wemeldinge, dochter van Jacobus Zuijddijk en Cornelia Dirksd. de Schipper. Was bij huwelijk met Gerard weduwe van Jacobus Wabeke. Gedoopt 12 februari 1804 te Wemeldinge. Get.: Dirk de Schipper. Overleden 6 februari 1868 te Wemeldinge op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jacobusz Wabeke, volgt VII.6
 2. Jacobus Jacobusz Wabeke, volgt VII.7

VI.4 Foort Jacobusse Dominicus [V] [M]. Geboren 25 februari 1803 te Yerseke, bierbrouwer, overleden 23 juni 1864 te Wemeldinge op 61-jarige leeftijd. Tr.(1) 28 mei 1824 te Wemeldinge Neeltje Machielsd. Zuydweg, geboren 30 augustus 1800 te Wemeldinge, dochter van Machiel Cornelis Zuijdweg en Helena de Schipper, overleden 1832 te Wemeldinge op 31-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Foortsz Dominicus, volgt VII.8
 2. Elena Foortsd. Dominicus, volgt VII.9
 3. Elena Foortsd. Dominicus, volgt VII.10
 4. Cornelis Foortsz Dominicus, volgt VII.11
Tr.(2) 7 augustus 1832 te Wemeldinge Adriana van Boven, geboren 10 februari 1814 te Yerseke, dochter van Cornelis Pietersz van Boven en Helena Foortsdr van Noorden, Bierbrouwster, overleden 14 april 1899 te Wemeldinge op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelis Foortsz Dominicus, volgt VII.12
 2. Dina Foortsd. Dominicus, volgt VII.13
 3. Dina Foortsd. Dominicus, volgt VII.14
 4. Elena Foortsd. Dominicus, volgt VII.15
 5. Jacobus Foortsz Dominicus, volgt VII.16
 6. Elena Foortsd. Dominicus, volgt VII.17
 7. Dina Foortsd. Dominicus, volgt VII.18
 8. Ida Foortsd. Dominicus, volgt VII.19
 9. Jannetje Foortsd. Dominicus, volgt VII.20
 10. Cornelia Foortsd. Dominicus, volgt VII.21
 11. Pieternella Foortsd. Dominicus, volgt VII.22
 12. Jan Foortsz Dominicus, volgt VII.23
 13. Foort Foortsz Dominicus, volgt VII.24
 14. Adriana Foortsd. Dominicus, volgt VII.25
 15. Adriaan Foortsz Dominicus, volgt VII.26
 16. Johanna Foortsd. Dominicus, volgt VII.27

VI.5 Jannetje Jacobusse Dominicus [V] [M]. Geboren 3 november 1806 te Wemeldinge, gedoopt 9 november 1806 te Wemeldinge, koemelkster, overleden 11 maart 1862 te Wemeldinge op 55-jarige leeftijd. Tr. 3 mei 1832 te Wemeldinge Dingenis Jansz de Groene, geboren 1799-1800 te Wemeldinge, zoon van Jan de Groene en Johanna Paulusse Haai, landman, overleden 11 januari 1865 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Dingenisd. de Groene, volgt VII.28
 2. Dina Dingenisd. de Groene, volgt VII.29
 3. Jacobus Dingenisz de Groene, volgt VII.30

VI.6 Cornelis Jacobusse Dominicus [V] [M]. Geboren 27 maart 1811 te Yerseke, smidsknecht, smid, overleden 17 november 1882 te Yerseke op 71-jarige leeftijd. Tr. 13 juni 1839 te Wemeldinge Cornelia Krijgsman, geboren 10 januari 1810 te Wemeldinge, dochter van Cornelis Krijgsman en Pieternella van der Gijssen, overleden 25 november 1848 te Kattendijke op 38-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Dina Cornelisse Dominicus, volgt VII.31
 2. Pieternella Cornelisse Dominicus, volgt VII.32
 3. Jacobus Cornelisse Dominicus, volgt VII.33
 4. Cornelis Cornelisse Dominicus, volgt VII.34

VI.7 Jan Jacobusse Dominicus [V] [M]. Geboren 15 juli 1815 te Wemeldinge, timmerman, overleden 3 mei 1884 te 's-Heer Arendskerke op 68-jarige leeftijd. Tr. 20 oktober 1842 te 's-Heer Arendskerke Christina Proos, geboren 11 november 1811 te Nieuwdorp, dochter van Marinus Proos en Susanna van Boven, winkelierster, overleden 29 mei 1879 te 's-Heer Arendskerke op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Janse Dominicus, volgt VII.35
 2. Susanna Jansse Dominicus, volgt VII.36
 3. Dina Jansse Dominicus, volgt VII.37
 4. Marinus Jansse Dominicus, volgt VII.38

VI.8 Adriaan Jacobusse Dominicus [V] [M]. Gedoopt 22 oktober 1817 te Wemeldinge, gezworene Brede Watering, overleden 3 augustus 1880 te Wemeldinge op 62-jarige leeftijd. Tr. 22 maart 1843 te Wemeldinge Anthonia van Duijne, geboren 1821-1822 te Wemeldinge, dochter van Hendrik van Duijne en Cornelia van de Laare, overleden 27 juli 1901 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Adriaansz Dominicus, volgt VII.39

VI.9 Dina Jacobusd. Zuiddijk [V] [M]. Geboren 19 januari 1801 te Wemeldinge, overleden 18 september 1849 te Wemeldinge op 48-jarige leeftijd. Tr. 17 december 1824 te Wemeldinge Adriaan Pietersz Bustraan, geboren 3 juli 1795 te Wemeldinge, zoon van Pieter Bustraan en Jacoba Stoffelsd. Schouwenaar, Landbouwer, overleden 23 april 1862 te Wemeldinge op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Adriaansz Bustraan, volgt VII.40
 2. Cornelia Adriaansd. Bustraan, volgt VII.41
 3. Jacobus Adriaansz Bustraan, volgt VII.42
 4. Jan Adriaansz Bustraan, volgt VII.43
 5. Marinus Adriaansz Bustraan, volgt VII.44

VI.10 Janna Jacobusdr Zuiddijk [V] [M]. Geboren 10 februari 1804 te Wemeldinge. Was bij huwelijk met Gerard weduwe van Jacobus Wabeke. Gedoopt 12 februari 1804 te Wemeldinge. Get.: Dirk de Schipper. Overleden 6 februari 1868 te Wemeldinge op 63-jarige leeftijd. Tr.(1) 31 juli 1828 te Wemeldinge Jacobus Cornelisse Wabeke, geboren ca. 1801 te Wemeldinge, zoon van Cornelis Jacobusz Wabeke en Adriana Foorts Dominicus, overleden in/vr 1844.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jacobusz Wabeke, volgt VII.6
 2. Jacobus Jacobusz Wabeke, volgt VII.7
Tr.(2) 7 november 1844 te Wemeldinge Geerhard Jansz Verburg, geboren 1789-1790 te 's-Heer Arendskerke, zoon van Jan Verburg en Elizabeth de Leur. Was bij huwelijk met Janna weduwnaar van Leuntje van Duijvenbode. winkelier, overleden 13 september 1883 te Wemeldinge
VI.11 Adriaan Jacobusz Zuijddijk [V] [M]. Geboren 1815-1816 te Wemeldinge, Landbouwer, overleden 12 december 1890 te Wemeldinge. Tr. 20 januari 1842 te Wemeldinge Tannetje Cornelia Hoogstraate, geboren 1811-1812 te Driewegen, dochter van Adriaan Hoogstraate en Neeltje Leijs, overleden 11 mei 1887 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Adriaansd. Zuijddijk, volgt VII.45
 2. Jacobus Adriaan Zuijddijk, volgt VII.46

VI.12 Dirk de Schipper [V] [M]. Geboren 28 december 1799 te Wemeldinge, landbouwer, overleden 10 juni 1830 te Wemeldinge op 30-jarige leeftijd. Tr. 25 juni 1821 te Wemeldinge Adriana de Jager, geboren 24 april 1801 te Kattendijke, dochter van Johannis de Jager en Maatje van Liere, gedoopt 26 april 1801 te Kattendijke, landbouwster, koemelkster, overleden 9 november 1882 te Wemeldinge op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelia de Schipper, volgt VII.47
 2. Johannis de Schipper, volgt VII.48
 3. Cornelia de Schipper, volgt VII.49
 4. Maatje de Schipper, volgt VII.50
 5. Maatje de Schipper, volgt VII.51
 6. Janna de Schipper, volgt VII.52
 7. Dina de Schipper, volgt VII.53

VI.13 Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 3 december 1800 te Wemeldinge, overleden 1800 - 1804
VI.14 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 24 maart 1803 te Wemeldinge, overleden 1803 - 1805
VI.15 Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 8 juni 1804 te Wemeldinge, overleden 1804 - 1807
VI.16 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 26 juni 1805 te Wemeldinge, overleden 1 juni 1843 te Kloetinge op 37-jarige leeftijd. Tr. 28 juli 1826 te Wemeldinge Hendrik Marinus Bruijnzeel, geboren 29 april 1800 te Bruinisse, zoon van Leendert Bruinzeel en Maria Feytel, boerenknecht, overleden 16 april 1853 te Kloetinge op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Hendriksz Bruijnzeel, volgt VII.54
 2. Maria Hendriksd. Bruijnzeel, volgt VII.55
 3. Jan Hendriksz Bruijnzeel, volgt VII.56
 4. Pieter Hendriksz Bruijnzeel, volgt VII.57
 5. Cornelia Hendriksd. Bruijnzeel, volgt VII.58
 6. Lena Hendriksd. Bruijnzeel, volgt VII.59

VI.17 Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 18 augustus 1807 te Wemeldinge, overleden op 0-jarige leeftijd, begraven 29 september 1807 te Wemeldinge
VI.18 Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 25 augustus 1808 te Wemeldinge
VI.19 Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 3 februari 1811 te Wemeldinge, gedoopt 10 februari 1811 te Wemeldinge, winkelier, kleermaker, handelaar in zeilen, overleden 11 januari 1847 te Wemeldinge op 35-jarige leeftijd. Tr. 12 december 1833 te Heinkenszand Maria Oranje, geboren 1 september 1811 te Heinkenszand, dochter van Cornelis Oranje en Neeltje van Noppen, Huisvrouw te Wemeldinge, sinds 1847 arbeidster te Goes, sinds 1852 huisvrouw aldaar, overleden 21 oktober 1878 te Goes op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia de Schipper, volgt VII.60
 2. Neeltje de Schipper, volgt VII.61
 3. Janna de Schipper, volgt VII.62
 4. Jacoba de Schipper, volgt VII.63
 5. Johanna de Schipper, volgt VII.64
 6. Dina de Schipper, volgt VII.65
 7. Maatje de Schipper, volgt VII.66
 8. Cornelis de Schipper, volgt VII.67
 9. Adriana de Schipper, volgt VII.68
 10. Barbara de Schipper, volgt VII.69
 11. Jozina de Schipper, volgt VII.70
 12. Jan de Schipper, volgt VII.71

VI.20 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 24 januari 1812 te Wemeldinge, landbouwer, wethouder, overleden 3 juni 1904 te 's-Heer Abtskerke op 92-jarige leeftijd. Tr.(1) 30 maart 1840 te 's-Heer Abtskerke Aagje Cornelisd. Hoebeke, geboren 1818-1819 te Kloetinge, dochter van Cornelis Antonisse Hoebeke en Jannetje Matthijsd. Emaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia de Schipper, volgt VII.72
 2. Jannetje de Schipper, volgt VII.73
Tr.(2) 11 december 1845 te Waarde Johanna Jolijna Pieper, geboren 13 februari 1822 te Waarde, dochter van Jacobus Marinisz Pieper en Jolina (Josijna) Dominicus, overleden 9 december 1908 te Wemeldinge op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Noname de Schipper, volgt VII.74
 2. Jolijna de Schipper, volgt VII.75
 3. Jolijna de Schipper, volgt VII.76
 4. Jan de Schipper, volgt VII.77
 5. Jolina de Schipper, volgt VII.78
 6. Jacoba de Schipper, volgt VII.79
 7. Jolijna de Schipper, volgt VII.80
 8. Janna de Schipper, volgt VII.81
 9. Dina de Schipper, volgt VII.82
 10. Adriana de Schipper, volgt VII.83
 11. Wilhelmina de Schipper, volgt VII.84
 12. Maria de Schipper, volgt VII.85
 13. Wilhelmina de Schipper, volgt VII.86
 14. Noname de Schipper, volgt VII.87
 15. Johanna Jolijna (Janna) de Schipper, volgt VII.88

VI.21 Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 9 juli 1814 te Wemeldinge. Uit huwelijk Adriana en Willem, tussen 1852 en 1857 nog 3 kinderen landbouwster, overleden 22 februari 1881 te Kapelle op 66-jarige leeftijd. Tr.(1) 4 februari 1835 te Wemeldinge Christiaan Jansz Kloosterman, geboren 7 februari 1808 te Nisse, zoon van Jan Cornelisz. Kloosterman en Anthonia Eversen. Get.: Christiaan Eversen en Tannetje Verheul ELL. Gedoopt 14 februari 1808 te Nisse, overleden 6 april 1850 te Kapelle op 42-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Christiaansz. Kloosterman, volgt VII.89
 2. Cornelis Christiaansz. Kloosterman, volgt VII.90
 3. Anthonia Christiaansd. Kloosterman, volgt VII.91
 4. Anthonia Christiaansd. Kloosterman, volgt VII.92
 5. Cornelis Christiaansz. Kloosterman, volgt VII.93
 6. Dirk Christiaansz. Kloosterman, volgt VII.94
 7. Tannetje Christiaansd. Kloosterman, volgt VII.95
 8. Johannes Christiaansz. Kloosterman, volgt VII.96
 9. Cornelia Christiaansd. Kloosterman, volgt VII.97
 10. Johannes Christiaansz Kloosterman, volgt VII.98
Tr.(2) 22 augustus 1851 te Kapelle Willem Geelhoed, geboren 7 januari 1825 te Colijnsplaat, zoon van Adriaan Ariensz Geelhoed en Willemina Centse, landbouwer Kapelle 1865, koopman, overleden 28 december 1889 te Biezelinge op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Willemsz Geelhoed, volgt VII.99
 2. Willemijna Willemsd. Geelhoed, volgt VII.100

VI.22 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 28 mei 1816 te Wemeldinge, landbouwer "de Rusen", overleden 5 januari 1896 te Goes op 79-jarige leeftijd. Tr. 28-09-1837 te Waarde Geertruida van de Vreede, geboren 25 maart 1814 te Waarde, dochter van Cornelis van de Vreede en Wilhelmina Jacobse Westveer, overleden 18 maart 1889 te Goes op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia de Schipper, volgt VII.101
 2. Cornelis de Schipper, volgt VII.102
 3. Cornelis de Schipper, volgt VII.103
 4. Jan de Schipper, volgt VII.104
 5. Jacobus (Ko) de Schipper, volgt VII.105
 6. Willemina de Schipper, volgt VII.106
 7. Dina de Schipper, volgt VII.107
 8. Janna de Schipper, volgt VII.108
 9. Jan de Schipper, volgt VII.109
 10. Noname de Schipper, volgt VII.110
 11. Jan de Schipper, volgt VII.111
 12. Wilhelmina de Schipper, volgt VII.112
 13. Wilhelmina de Schipper, volgt VII.113

VI.23 Jacoba de Schipper [V] [M]. Geboren 6 mei 1818 te Wemeldinge, overleden 11 maart 1819 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VI.24 Adriana Lamper [V] [M]. Geboren 31 december 1801 te Wemeldinge, overleden 9 mei 1859 te Wemeldinge op 57-jarige leeftijd. Tr. 28 mei 1824 te Wemeldinge Foort Cornelisse Wabeke, geboren 7 mei 1799 te Wemeldinge, zoon van Cornelis Jacobusz Wabeke en Adriana Foorts Dominicus, overleden 7 november 1870 te Wemeldinge op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Foort Foortsz. Wabeke, volgt VII.4
 2. Adriaan Wabeke, volgt VII.5

VI.25 Adriaan Lamper [V] [M]. Gedoopt 2 januari 1803 te Yerseke
VI.26 Dirk Machielsz Zuijdweg [V] [M]. Geboren 1803-1804 te Wemeldinge. Tr. 17 mei 1834 te Wemeldinge Jannetje Jansd. Schipper, geboren 21 januari 1812 te Wemeldinge, dochter van Jan Jansz Schipper en Sara Perdon.
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelis Zuijdweg, volgt VII.114
 2. Helena Dirksd. Zuijdweg, volgt VII.115

VI.27 Neeltje Machielsd. Zuydweg [V] [M]. Geboren 30 augustus 1800 te Wemeldinge, overleden 1832 te Wemeldinge op 31-jarige leeftijd. Tr. 28 mei 1824 te Wemeldinge Foort Jacobusse Dominicus, geboren 25 februari 1803 te Yerseke, zoon van Jacobus Foortse Dominicus en Dina Janse de Korte, bierbrouwer, overleden 23 juni 1864 te Wemeldinge op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Foortsz Dominicus, volgt VII.8
 2. Elena Foortsd. Dominicus, volgt VII.9
 3. Elena Foortsd. Dominicus, volgt VII.10
 4. Cornelis Foortsz Dominicus, volgt VII.11

VI.28 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 16 augustus 1811 te Wemeldinge, overleden 2 februari 1812 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VI.29 Dirk de Schipper [V] [M]. Geboren 19 december 1812 te Wemeldinge, overleden 24 september 1829 te Wemeldinge op 16-jarige leeftijd
VI.30 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 24 januari 1814 te Wemeldinge, overleden 25 november 1816 te Wemeldinge op 2-jarige leeftijd
VI.31 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 21 januari 1816 te Wemeldinge, overleden 29 april 1816 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VI.32 Jacoba de Schipper [V] [M]. Geboren 18 februari 1817 te Wemeldinge, overleden 18 oktober 1819 te Wemeldinge op 2-jarige leeftijd
VI.33 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 7 februari 1818 te Wemeldinge. Tr. 5 mei 1839 te Wemeldinge Suzanna van de Linde
VI.34 Abraham de Schipper [V] [M]. Geboren 8 december 1819 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 13 maart 1888 te Wemeldinge op 68-jarige leeftijd. Tr. 23 januari 1840 te Wemeldinge Johanna Maria Geelhoed, geboren 7 april 1815 te Middelburg-Ambacht, dochter van Ary Arysz. Geelhoed en Tannetje Marinusd. Smallegange, overleden 9 september 1894 te Wemeldinge op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus de Schipper, volgt VII.116
 2. Ary de Schipper, volgt VII.117
 3. Dirk de Schipper, volgt VII.118
 4. Adriaan de Schipper, volgt VII.119
 5. Tannetje de Schipper, volgt VII.120
 6. Jannetje de Schipper, volgt VII.121
 7. Jan de Schipper, volgt VII.122
 8. Adriaan Abrahamszn de Schipper, volgt VII.123
 9. Cornelis de Schipper, volgt VII.124

VI.35 Jacoba de Schipper [V] [M]. Geboren 25 november 1820 te Wemeldinge, overleden 4 december 1822 te Wemeldinge op 2-jarige leeftijd
VI.36 Augustin de Schipper [V] [M]. Geboren 23 februari 1822 te Wemeldinge, overleden 9 december 1822 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VI.37 Jacoba de Schipper [V] [M]. Geboren 24 februari 1824 te Wemeldinge, overleden 5 februari 1866 te Wemeldinge op 41-jarige leeftijd. Tr. 3 februari 1859 te Wemeldinge Hendrik Foortsz van Oosten, geboren 23 december 1819 te Wemeldinge, zoon van Foort Cornelisz van Oosten en Neeltje Hendriksd. Kosten, landarbeider.
Uit dit huwelijk:
 1. Foort Hendriksz van Oosten, volgt VII.125
 2. Jannetje Hendriksd. van Oosten, volgt VII.126

VI.38 Dina Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 14 december 1830 te Wemeldinge, overleden 10 augustus 1904 te Wemeldinge op 73-jarige leeftijd. Tr. 19 maart 1857 te Wemeldinge Hendrik Laven, geboren 30 oktober 1826 te Colijnsplaat, zoon van Anthony Laven en Reinica Jacoba (Reinien) Mies, timmerman.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Hendriksd. Laven, volgt VII.127

Generatie VII
VII.1 Pieternella Johannisd. Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1818-1819 te Wemeldinge. Tr. 13 juni 1845 te Wemeldinge Jan Huibregtsz Oudeman, geboren 1801-1802 te Wemeldinge, zoon van Huibrecht Oudeman en Adriana van Loo, overleden 11 november 1854 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannis Jansz Oudeman, volgt VIII.1

VII.2 Adriana Johannesd. Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1820-1821 te Wemeldinge, Bakster. Tr.(1) 22 maart 1843 te Wemeldinge Hendrik Jansz Hannewijk, geboren 1819-1820 te Heinkenszand, zoon van Jan Martinus Hannewijk en Adriana Minnaard, Bakkersknecht, overleden in/vrr 1858.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Hendriksd. Hannewijk, volgt VIII.2
 2. Jan Hannewijk, volgt VIII.3
Tr.(2) 22 juli 1858 te Wemeldinge Evert Willemsz van Loo, geboren 1829-1830 te Oosterlee, zoon van Willem van Loo en Aagje van der Gust, Bakkersknecht
VII.3 Adriaan Johannisz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1821-1822 te Wemeldinge, Timmermansknecht. Tr. 4 september 1845 te Wemeldinge Catharina Johanna Verlare, geboren 1825-1826 te Wemeldinge, dochter van Pieter Davidsz Verlare en Jannetje Johanisse Polderman.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Adriaansd. Lindenbergh, volgt VIII.4
 2. Pieter Adriaansz Lindenbergh, volgt VIII.5
 3. David Adriaansz Lindenbergh, volgt VIII.6
 4. Eliza Adriaansz Lindenbergh, volgt VIII.7
 5. Johanna Catharina Lindenbergh, volgt VIII.8
 6. Johannes Adriaansz Lindenbergh, volgt VIII.9

VII.4 Foort Foortsz. Wabeke [V] [M]. Geboren 22 oktober 1834 te Wemeldinge, landbouwer, overleden 2 november 1891 te Wemeldinge op 57-jarige leeftijd. Tr.(1) 23 november 1868 te Wemeldinge Maria Wagenaar, geboren 28 november 1841 te Wemeldinge, dochter van Elias Willemsz. Wagenaar en Martina Jacobsd. Mieras, overleden 15 juni 1870 te Wemeldinge op 28-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Foortsd. Wabeke, volgt VIII.10
 2. Elias Foortsz Wabeke, volgt VIII.11
Tr.(2) 19 oktober 1871 te Wemeldinge Adriana Paulusd. Geense, geboren 8 december 1838 te Wemeldinge, dochter van Paulus Adriaansz. Geense en Jannetje Hubrechtsd. Houtekamer, overleden 5 februari 1922 te Wemeldinge op 83-jarige leeftijd
VII.5 Adriaan Wabeke [V] [M]. Geboren 10 mei 1839 te Wemeldinge, Landbouwer, overleden 16 december 1925 te Wemeldinge op 86-jarige leeftijd. Tr. 2 mei 1861 te Wemeldinge Dina Foortsd. Dominicus, geboren 31 december 1840 te Wemeldinge, dochter van Foort Jacobusse Dominicus en Adriana van Boven, overleden 17 december 1919 te Wemeldinge op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Wabeke, volgt VIII.12
 2. Foort Adriaansz Wabeke, volgt VIII.13

VII.6 Cornelis Jacobusz Wabeke [V] [M]. Geboren 1838-1839 te Wemeldinge. Tr. 22 november 1861 te Kapelle Apolonia Pietersd. Korstanje, geboren 1840-1841 te Kapelle, dochter van Pieter Korstanje en Jacomina Engelaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Cornelisd. Wabeke, volgt VIII.14
 2. Jacomina Cornelisd. Wabeke, volgt VIII.15

VII.7 Jacobus Jacobusz Wabeke [V] [M]. Geboren 1840-1841 te Wemeldinge. Tr. 29 april 1869 te Kapelle Cornelia Cornelisd. Felius, geboren 1838-1839 te Kapelle, dochter van Cornelis Felius en Cornelia van Duine
VII.8 Jacobus Foortsz Dominicus [V] [M]. Geboren 27 december 1824, overleden 20 november 1831 op 6-jarige leeftijd
VII.9 Elena Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 26 juli 1826, overleden 29 augustus 1826 op 0-jarige leeftijd
VII.10 Elena Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 19 november 1827, overleden 4 januari 1828 op 0-jarige leeftijd
VII.11 Cornelis Foortsz Dominicus [V] [M]. Geboren 17 september 1830, overleden 20 oktober 1830 op 0-jarige leeftijd
VII.12 Kornelis Foortsz Dominicus [V] [M]. Geboren 15 maart 1833 te Wemeldinge, Boomkweker, overleden 25 december 1917 te Wemeldinge op 84-jarige leeftijd. Tr. 4 december 1862 te Wemeldinge Catharina Leendertsd. Rottier, geboren 19 februari 1835 te Borssele, dochter van Leendert Jansz Rottier en Adriana Jansd. op 't Hof.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Kornelisz Dominicus, volgt VIII.16
 2. Foort Kornelisz Dominicus, volgt VIII.17
 3. Adriana Kornelisd. Dominicus, volgt VIII.18
 4. Jacobus Kornelisz Dominicus, volgt VIII.19

VII.13 Dina Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 28 augustus 1834 te Wemeldinge, overleden 23 januari 1835 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.14 Dina Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 18 augustus 1835 te Wemeldinge, overleden 19 december 1839 te Wemeldinge op 4-jarige leeftijd
VII.15 Elena Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 12 oktober 1836 te Wemeldinge, overleden 20 mei 1839 te Wemeldinge op 2-jarige leeftijd
VII.16 Jacobus Foortsz Dominicus [V] [M]. Geboren 1 mei 1838 te Wemeldinge, bierbrouwer, landman, koopman. Tr. 26 september 1861 te Heinkenszand Jacoba Cornelia van Damme, geboren 1836-1837 te Heinkenszand, dochter van Cornelis Cornelisz van Damme en Cornelia Jansd. Lokerse, overleden 5 september 1898 te Heinkenszand.
Uit dit huwelijk:
 1. Foort Jacobusz Dominicus, volgt VIII.20
 2. Adriana Jacobusd. Dominicus, volgt VIII.21
 3. Cornelia Jacobusd. Dominicus, volgt VIII.22
 4. Jan Jacobusz Dominicus, volgt VIII.23
 5. Cornelis Jacobusz Dominicus, volgt VIII.24

VII.17 Elena Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 12 juli 1839 te Wemeldinge
VII.18 Dina Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 31 december 1840 te Wemeldinge, overleden 17 december 1919 te Wemeldinge op 78-jarige leeftijd. Tr. 2 mei 1861 te Wemeldinge Adriaan Wabeke, geboren 10 mei 1839 te Wemeldinge, zoon van Foort Cornelisse Wabeke en Adriana Lamper, Landbouwer, overleden 16 december 1925 te Wemeldinge op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Wabeke, volgt VIII.12
 2. Foort Adriaansz Wabeke, volgt VIII.13

VII.19 Ida Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 30 oktober 1843 te Wemeldinge, overleden 10 december 1921 te Wemeldinge op 78-jarige leeftijd. Tr. 23 maart 1865 te Wemeldinge Cornelis Jacobusz de Zeeuw, geboren 21 december 1840 te Borssele, zoon van Jacobus Pietersz de Zeeuw en Neeltje Vlasman, gedoopt 21 februari 1841, overleden 24 februari 1924 te Wemeldinge op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Cornelisz de Zeeuw, volgt VIII.25
 2. Adriana Cornelisd. de Zeeuw, volgt VIII.26

VII.20 Jannetje Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 16 december 1844 te Wemeldinge, winkelierster, overleden 11 mei 1903 te Wemeldinge op 58-jarige leeftijd. Tr.(1) 16 november 1865 te Wemeldinge Jacobus Adriaansz Bustraan, geboren 6 april 1829 te Wemeldinge, zoon van Adriaan Pietersz Bustraan en Dina Jacobusd. Zuiddijk, winkelier, landbouwer, overleden 18 juli 1888 te Wemeldinge op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Foort Jacobusz Bustraan, volgt VIII.27
 2. Helena Jacobusd. Bustraan, volgt VIII.28
 3. Adriana Jacobusd. Bustraan, volgt VIII.29
Tr.(2) 2 maart 1893 te Wemeldinge Ary de Schipper, geboren 3 oktober 1841 te Wemeldinge, zoon van Abraham de Schipper en Johanna Maria Geelhoed, landarbeider, overleden 10 november 1909 te Wemeldinge op 68-jarige leeftijd
VII.21 Cornelia Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 4 juli 1846 te Wemeldinge, overleden 15 april 1935 te Wemeldinge op 88-jarige leeftijd. Tr. 23 januari 1873 te Wemeldinge Johannis Jansz Oudeman, geboren 1846 te Wemeldinge, zoon van Jan Huibregtsz Oudeman en Pieternella Johannisd. Lindenbergh, timmerman, overleden 24 december 1924 te Wemeldinge op 78-jarige leeftijd
VII.22 Pieternella Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 30 september 1847 te Wemeldinge, overleden 1 september 1878 op 30-jarige leeftijd. Tr. 9 december 1869 te Wemeldinge Gillis Meulenberg, geboren 1840-1841 te Kats, zoon van Marinus Meulenberg en Tona Quist. Was bij zijn huwelijk met Pieternella weduwnaar van Aagje Minnaar. herbergier
VII.23 Jan Foortsz Dominicus [V] [M]. Geboren 30 september 1848 te Wemeldinge. Tr. 25 juli 1872 te Wemeldinge Neeltje Laurusd. van de Velde, geboren 1849-1850 te Wemeldinge, dochter van Laurens (Lourus) van de Velde en Maria Johannesd. Hoogesteger.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Jansd. Dominicus, volgt VIII.30
 2. Foort Dominicus, volgt VIII.31
 3. Elizabeth Dominicus, volgt VIII.32
 4. Louwerus Dominicus, volgt VIII.33
 5. Kornelis Dominicus, volgt VIII.34
 6. Maria Dominicus, volgt VIII.35
 7. Jacobus Dominicus, volgt VIII.36
 8. Geertruida Dominicus, volgt VIII.37
 9. Jan Dominicus, volgt VIII.38

VII.24 Foort Foortsz Dominicus [V] [M]. Geboren 16 oktober 1850 te Wemeldinge, overleden 21 januari 1868 op 17-jarige leeftijd
VII.25 Adriana Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 20 november 1853 te Wemeldinge, overleden 18 december 1881 te Wemeldinge op 28-jarige leeftijd. Tr. 10 augustus 1876 te Wemeldinge Jacobus van der Schraaf, geboren 13 december 1854 te Wemeldinge, zoon van Pieter van der Schraaf en Adriana Hamelink, overleden 24 mei 1929 op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana van der Schraaf, volgt VIII.39

VII.26 Adriaan Foortsz Dominicus [V] [M]. Geboren 18 januari 1856 te Wemeldinge. Tr. 27 maart 1884 te Kloetinge Johanna Kole, geboren 26 juli 1856 te Kruiningen, dochter van Cornelis Kole en Maatje Steenpoorte.
Uit dit huwelijk:
 1. Foort Cornelius Dominicus, volgt VIII.40
 2. Cornelis Adriaan Dominicus, volgt VIII.41
 3. Adriana Maatje Dominicus, volgt VIII.42
 4. Marinus Jacobus Dominicus, volgt VIII.43
 5. Jacobus Pieter Dominicus, volgt VIII.44
 6. Maatje Johanna Dominicus, volgt VIII.45
 7. Jan Jacob Dominicus, volgt VIII.46

VII.27 Johanna Foortsd. Dominicus [V] [M]. Geboren 10 januari 1858 te Wemeldinge, was boerin "de Reephof", overleden 1935 te Wemeldinge op 76-jarige leeftijd. Tr. 4 februari 1909 Cornelis Burger, geboren 16 mei 1853 te 's-Gravenpolder, zoon van Jacobus Burger en Sara van Damme, gedoopt 16 december 1855, landbouwer te Yersekemoer, overleden 1 februari 1931 te Wemeldinge op 77-jarige leeftijd
VII.28 Johanna Dingenisd. de Groene [V] [M]. Geboren 1833-1834 te Wemeldinge, koemelkster, overleden 5 maart 1865 te Wemeldinge. Tr. 3 juni 1853 te Wemeldinge Jacobus Adriaansz Bustraan, geboren 6 april 1829 te Wemeldinge, zoon van Adriaan Pietersz Bustraan en Dina Jacobusd. Zuiddijk, winkelier, landbouwer, overleden 18 juli 1888 te Wemeldinge op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Dina Jacobusd. Bustraan, volgt VIII.47
 2. Adriaan Jacobusz Bustraan, volgt VIII.48

VII.29 Dina Dingenisd. de Groene [V] [M]. Geboren 1834-1835 te Wemeldinge. Tr. 22 oktober 1857 te Wemeldinge Adriaan Lauwerisz Mieras, geboren 1833-1834 te Kapelle, zoon van Lauweris Mieras en Suzanna van de Linde. Vertok, met echtgenote, in/voor 1890 naar Maurice, staat Iowa, Verenigde Staten van Noord-Amerika. Vleeschhouwer.
Uit dit huwelijk:
 1. Dingenis Adriaansz Mieras, volgt VIII.49
 2. Louweris Adriaansz Mieras, volgt VIII.50

VII.30 Jacobus Dingenisz de Groene [V] [M]. Geboren 1839-1840 te Wemeldinge, Landbouwer. Tr. 2 juni 1870 te 's-Heer Arendskerke Johanna Elisabeth Geerardsd. Verburg, geboren 1838-1839 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Geerart Geerartsz Verburg en Pieternella Josiasd. Smijtegeld Bedet.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Jacobusd. de Groene, volgt VIII.51

VII.31 Dina Cornelisse Dominicus [V] [M]. Geboren 1 oktober 1840 te Wemeldinge, overleden 25 oktober 1850 te Kattendijke op 10-jarige leeftijd
VII.32 Pieternella Cornelisse Dominicus [V] [M]. Geboren 21 januari 1843 te Kats, overleden 16 oktober 1909 te Kattendijke op 66-jarige leeftijd. Tr.(1) 23 april 1864 te Kattendijke Jacob Dingenisz van 't Hof, geboren 1819-1820 te Heinkenszand, zoon van Dingenis Jacobsz van 't Hof en Francina Cornelisd. Rijn, overleden 17 december 1890 te Kattendijke.
Uit dit huwelijk:
 1. Noname Dominicus, volgt VIII.52
 2. Francina Jacobsd. van 't Hof, volgt VIII.53
 3. Cornelis Jacobsz van 't Hof, volgt VIII.54
 4. Dignus Jacobsz van 't Hof, volgt VIII.55
Tr.(2) Pieter van Kleunen, geboren 1829-1830 te Kattendijke, zoon van Bartel van Kleunen en Pieternella Joosse. Was bij zijn huwelijk met Pieternella weduwnaar van Magrieta van Bremen. Overleden 1 april 1912 te Kattendijke
VII.33 Jacobus Cornelisse Dominicus [V] [M]. Geboren 5 juli 1845 te Kats, overleden 13 januari 1849 te Kattendijke op 3-jarige leeftijd
VII.34 Cornelis Cornelisse Dominicus [V] [M]. Geboren 29 augustus 1847 te Kats, smid, overleden 3 februari 1921 te Kattendijke op 73-jarige leeftijd. Tr.(1) 21 december 1867 te Kattendijke Johanna (Janna) Jeremiasse, geboren 1843-1844 te Kapelle, overleden 27 februari 1882 te Kattendijke.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelisd. Dominicus, volgt VIII.56
 2. Cornelis Cornelisz Dominicus, volgt VIII.57
 3. Maatje Cornelisd. Dominicus, volgt VIII.58
 4. Jacobus Cornelisz Dominicus, volgt VIII.59
 5. Cornelia Cornelisd. Dominicus, volgt VIII.60
 6. Jacobus Cornelisz Dominicus, volgt VIII.61
 7. Noname Cornelisd. Dominicus, volgt VIII.62
 8. Noname Cornelisz Dominicus, volgt VIII.63
 9. Noname Cornelisd. Dominicus, volgt VIII.64
Tr.(2) 22 december 1882 te Kattendijke Isabella Cornelisd. Kosten, geboren 1835-1836 te Wemeldinge, dochter van Cornelis Kosten en Adriana Dekker, overleden 11 februari 1915 te Kattendijke Tr.(3) 6 september 1916 te Kattendijke Adriana Arijsd. Saaman, geboren 1856-1857 te Wolfaartsdijk, dochter van Arij Saaman en Cornelia Boone. Bij haar huwelijk met Cornelis Dominicus was zij weduwe van Jan van Strien. Overleden 24 april 1920 te Kattendijke
VII.35 Jacobus Janse Dominicus [V] [M]. Geboren 28 juli 1843 te Wemeldinge
VII.36 Susanna Jansse Dominicus [V] [M]. Geboren 20 oktober 1844 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 25 september 1873 te 's-Heer Arendskerke Dirk Hugosz Wisse, geboren 1844-1845 te Nisse, zoon van Hugo Adriaan Dirksz Wisse en Anna Jansd. op 't Hof, smid
VII.37 Dina Jansse Dominicus [V] [M]. Geboren 28 april 1846
VII.38 Marinus Jansse Dominicus [V] [M]. Geboren 26 april 1848
VII.39 Jacobus Adriaansz Dominicus [V] [M]. Geboren augustus 1843 te Wemeldinge, overleden 25 april 1846 te Wemeldinge op 2-jarige leeftijd
VII.40 Pieter Adriaansz Bustraan [V] [M]. Geboren 1825-1826 te Wemeldinge. Tr. 29 april 1864 te Wemeldinge Lena Marinusd. Weststrate, geboren 1831-1832 te Wemeldinge, dochter van Marinus Weststrate en Maatje van Oosten.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Pietersz Bustraan, volgt VIII.65
 2. Maatje Dina Pietersd. Bustraan, volgt VIII.66

VII.41 Cornelia Adriaansd. Bustraan [V] [M]. Geboren 1826-1827 te Wemeldinge. Tr. 10 juli 1846 te Wemeldinge Johannes Jansz Karelse, geboren 1817-1818 te Nisse, zoon van Jan Karelse en Adriana Constant.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Johannesd. Karelse, volgt VIII.67
 2. Adriaan Johannesz Karelse, volgt VIII.68
 3. Jan Johannesz Karelse, volgt VIII.69
 4. Dina Johannesd. Karelse, volgt VIII.70

VII.42 Jacobus Adriaansz Bustraan [V] [M]. Geboren 6 april 1829 te Wemeldinge, winkelier, landbouwer, overleden 18 juli 1888 te Wemeldinge op 59-jarige leeftijd. Tr.(1) 3 juni 1853 te Wemeldinge Johanna Dingenisd. de Groene, geboren 1833-1834 te Wemeldinge, dochter van Dingenis Jansz de Groene en Jannetje Jacobusse Dominicus, koemelkster, overleden 5 maart 1865 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Dina Jacobusd. Bustraan, volgt VIII.47
 2. Adriaan Jacobusz Bustraan, volgt VIII.48
Tr.(2) 16 november 1865 te Wemeldinge Jannetje Foortsd. Dominicus, geboren 16 december 1844 te Wemeldinge, dochter van Foort Jacobusse Dominicus en Adriana van Boven, winkelierster, overleden 11 mei 1903 te Wemeldinge op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Foort Jacobusz Bustraan, volgt VIII.27
 2. Helena Jacobusd. Bustraan, volgt VIII.28
 3. Adriana Jacobusd. Bustraan, volgt VIII.29

VII.43 Jan Adriaansz Bustraan [V] [M]. Geboren 1831-1832 te Wemeldinge. Tr. 15 mei 1856 te Wemeldinge Willemijna Tobiasd. van Hulle, geboren 1832-1833 te Kapelle-Biezelinge, dochter van Tobias van Hulle en Adriana van Weele, overleden 9 december 1875 te Wemeldinge
VII.44 Marinus Adriaansz Bustraan [V] [M]. Geboren 1841-1842 te Wemeldinge. Tr. 15 december 1871 te Wemeldinge Cornelia Jansd. van de Velde, geboren 1849-1850 te Kruiningen, dochter van Jan van de Velde en Pieternella van Noorden.
Uit dit huwelijk:
 1. Dina Marinusd. Bustraan, volgt VIII.71
 2. Pieternella Marinusd. Bustraan, volgt VIII.72
 3. Cornelis Marinusz Bustraan, volgt VIII.73
 4. Pieter Marinusz Bustraan, volgt VIII.74

VII.45 Cornelia Adriaansd. Zuijddijk [V] [M]. Geboren 1841-1842 te Wemeldinge. Tr. 25 juli 1867 te Wemeldinge Adriaan Jansz Ruisaard, geboren 1843-1844 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Noname Ruisaard, volgt VIII.75
 2. Adriaan Adriaansz Ruisaard, volgt VIII.76
 3. Magdalena Ruisaard, volgt VIII.77
 4. Tannetje Cornelia Ruisaard, volgt VIII.78
 5. Jacoba Adriana Ruisaard, volgt VIII.79
 6. Cornelia Adriana Ruisaard, volgt VIII.80
 7. Jacobus Adriaan Ruisaard, volgt VIII.81

VII.46 Jacobus Adriaan Zuijddijk [V] [M]. Geboren 1845-1846 te Wemeldinge, Landbouwer, vrachtrijder. Tr.(1) 31 januari 1867 te Wemeldinge Neeltje Willemsd. Timmerman, geboren 1840-1841 te Kruiningen, dochter van Willem Timmerman en Maria van Boven, overleden vr 1915.
Uit dit huwelijk:
 1. Tannetje Cornelia Jacobusd. Zuijddijk, volgt VIII.82
Tr.(2) 1 april 1915 te Wemeldinge Catharina Mattheusd. Schouwenaar, geboren 1848-1849 te Wemeldinge, dochter van Mattheus Schouwenaar en Adriana Oranje. Was bij huwelijk met Jacobus weduwe van Pieter Nicolaas Dikkenberg.
VII.47 Kornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 29 januari 1822 te Wemeldinge, overleden 9 april 1822 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.48 Johannis de Schipper [V] [M]. Geboren 21 maart 1823 te Wemeldinge, veehouder, koemelker, varkensfokker, overleden 6 maart 1911 te Hoedekenskerke op 87-jarige leeftijd. Tr.(1) 16 juli 1852 te 's-Heer Abtskerke Maria van Sluys, geboren 28 augustus 1830 te Serooskerke (W), dochter van Cornelis Willemsz van Sluys en Elizabeth Kesteloo, gedoopt te Serooskerke (W), overleden 28 februari 1901 te Hoedekenskerke op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana de Schipper, volgt VIII.83
 2. Cornelis de Schipper, volgt VIII.84
 3. Dirk de Schipper, volgt VIII.85
 4. Izak de Schipper, volgt VIII.86
 5. Cornelis de Schipper, volgt VIII.87
 6. Paulus de Schipper, volgt VIII.88
 7. Adriana de Schipper, volgt VIII.89
 8. Paulus de Schipper, volgt VIII.90
 9. Willem de Schipper, volgt VIII.91
 10. Willem de Schipper, volgt VIII.92
 11. Elizabeth de Schipper, volgt VIII.93
 12. Elizabeth de Schipper, volgt VIII.94
Tr.(2) Maria Lavooy, geboren 26 juli 1827 te Kruiningen
VII.49 Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 20 september 1824 te Wemeldinge, overleden 5 juni 1867 te Wemeldinge op 42-jarige leeftijd. Tr. 30 juli 1852 te Wemeldinge Hendrik Krombeen, geboren 19 januari 1827 te Wemeldinge, zoon van Kornelia Krombeen. Vader onbekend. arbeider, overleden 1899 op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Hendriksd. Krombeen, volgt VIII.95
 2. Jan Hendriksz Krombeen, volgt VIII.96
 3. Dirk Hendriksz Krombeen, volgt VIII.97
 4. Janna Hendriksd. Krombeen, volgt VIII.98

VII.50 Maatje de Schipper [V] [M]. Geboren 29 december 1826 te Wemeldinge, overleden 10 februari 1827 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.51 Maatje de Schipper [V] [M]. Geboren 17 augustus 1828 te Wemeldinge, overleden 21 oktober 1828 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.52 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 26 september 1829 te Wemeldinge, overleden 12 oktober 1869 te Goes op 40-jarige leeftijd. Tr. 22 september 1853 te Goes Bartel Johannisz Meijers, geboren 1823-1824 te Baarland, zoon van Johannis Meijers en Hendrina Boogert, smidsknecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Henderina Cornelia Meijers, volgt VIII.99

VII.53 Dina de Schipper [V] [M]. Geboren 2 november 1830 te Wemeldinge, overleden 16 november 1853 te Eversdijk op 23-jarige leeftijd. Tr. 18 april 1851 te Kapelle Jacob Pietersz Duijnkerke, geboren 1828, zoon van Pieter Duijnkerke en Neeltje Sinke
VII.54 Leendert Hendriksz Bruijnzeel [V] [M]. Geboren 1826-1827 te Wemeldinge. Tr. 17 juni 1852 te Kloetinge Adriana Izaacsd. Wagenaar, geboren 1831-1832 te Kloetinge, dochter van Izaac Wagenaar en Johanna Wisse.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrikus Marinus Leendertsz Bruijnzeel, volgt VIII.100

VII.55 Maria Hendriksd. Bruijnzeel [V] [M]. Geboren 1829-1830 te Kattendijke, boerenmeid. Tr. 17 december 1857 te Kloetinge Jacob Jacobsz Koole, geboren 1823-1824 te Heinkenszand, zoon van Jacob Koole en Centina Langebeke, boerenknecht, landbouwer.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Jacobsd. Koole, volgt VIII.101
 2. Jacob Jacobsz Koole, volgt VIII.102

VII.56 Jan Hendriksz Bruijnzeel [V] [M]. Geboren 1832-1833 te Kattendijke, boerenknecht. Tr. 28 mei 1858 te Wemeldinge Jacomina Kornelia Meijaard, geboren 1832-1833 te Wemeldinge, dochter van Joris Jansz Meijaard en Jannetje Willemsd. Noordhoek
VII.57 Pieter Hendriksz Bruijnzeel [V] [M]. Geboren 1836-1837 te Kattendijke, boerenknecht. Tr. 19 januari 1860 te Waarde Jannetje Jaspersd. Bom, geboren 1837-1838 te Waarde, dochter van Jasper Bom en Huiberta van de Vrede
VII.58 Cornelia Hendriksd. Bruijnzeel [V] [M]. Geboren 1838-1839 te Kattendijke, overleden 22 september 1848 te Kloetinge
VII.59 Lena Hendriksd. Bruijnzeel [V] [M]. Geboren 1840-1841 te Kattendijke. Tr. 13 augustus 1868 te Goes Gabriel Marinusz Verburg, geboren 1838-1839 te Goes, zoon van Marinus Verburg en Cornelia Douw
VII.60 Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 24 juni 1834 te Wemeldinge, overleden 17 maart 1894 te Goes op 59-jarige leeftijd. Tr. 11 februari 1858 te Goes Cornelis Jacobusz Karelse, geboren 14 januari 1836 te Goes, zoon van Jacobus Cornelisz Karelse en Tannetje Pietersd. Zwemer, gedoopt te Goes, koemelker, vrachtrijder, overleden 25 februari 1922 te Goes op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Karelse, volgt VIII.103
 2. Willem Karelse, volgt VIII.104
 3. Tannetje Karelse, volgt VIII.105
 4. Maria Karelse, volgt VIII.106
 5. Willem Karelse, volgt VIII.107
 6. Maria Karelse, volgt VIII.108
 7. Adriana Karelse, volgt VIII.109
 8. Neeltje Cornelisd. Karelse, volgt VIII.110
 9. Pieter Karelse, volgt VIII.111
 10. Cornelis Karelse, volgt VIII.112
 11. Cornelis Cornelisz Karelse, volgt VIII.113
 12. Wilhelmina Karelse, volgt VIII.114
 13. Adriaan Marinus Karelse, volgt VIII.115

VII.61 Neeltje de Schipper [V] [M]. Geboren 27 augustus 1835 te Wemeldinge, gedoopt 20 september 1835 te Wemeldinge, overleden 8 maart 1880 te Kamperland op 44-jarige leeftijd. Tr.(1) 2 november 1854 te Goes Joost van Halst, geboren 13 september 1827 te Wissenkerke (NB), zoon van Lambregt van Halst en Elisabeth van den Band, kleermaker, overleden 30 april 1861 te Wissenkerke (NB) op 33-jarige leeftijd Tr.(2) 19 december 1866 te Wissenkerke (NB) Izak Jansz Lamain, geboren 29 juli 1831 te Wissenkerke (NB), zoon van Jan Lamain en Cornelia Vader, schoenmaker, overleden 19 oktober 1895 te Kamperland op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Willem Izaksz Lamain, volgt VIII.116
 2. Maria Cornelia Izaksd. Lamain, volgt VIII.117
 3. Cornelia Willemina Izaksd. Lamain, volgt VIII.118
 4. Willem Cornelis Izaksz Lamain, volgt VIII.119

VII.62 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 29 november 1836 te Wemeldinge, gedoopt 11 december 1836 te Wemeldinge, overleden 8 april 1923 te Goes op 86-jarige leeftijd. Tr. 18 augustus 1859 te Goes Cornelis Duvekot, geboren 21 augustus 1831, zoon van Lourens Duvekot en Adriana Versluijs, koopman, winkelier, grossier, overleden 9 februari 1897 te Goes op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Cornelisd. Duvekot, volgt VIII.120
 2. Adriana Cornelisd. Duvekot, volgt VIII.121
 3. Laurus Cornelisz Duvekot, volgt VIII.122
 4. Wilhelmina Cornelisd. Duvekot, volgt VIII.123
 5. Cornelia Cornelisd. Duvekot, volgt VIII.124
 6. Willem Samuel Cornelisz Duvekot, volgt VIII.125
 7. Samuel Cornelisz Duvekot, volgt VIII.126
 8. Adriaan Cornelisz Duvekot, volgt VIII.127
 9. Christina Cornelisd. Duvekot, volgt VIII.128
 10. Neeltje Jacoba Cornelisd. Duvekot, volgt VIII.129
 11. Maatje Cornelisd. Duvekot, volgt VIII.130
 12. Dina Johanna Cornelisd. Duvekot, volgt VIII.131

VII.63 Jacoba de Schipper [V] [M]. Geboren 11 december 1837 te Wemeldinge, gedoopt 17 december 1837 te Wemeldinge, overleden 16 juni 1925 te Wemeldinge op 87-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr.(1) 25 augustus 1864 te Goes Job Stoffelsz. Sinke, geboren 6 april 1820 te Kloetinge, zoon van Stoffel Jobsz Sinke en Jannetje Hoebeke, gedoopt 7 mei 1820 te Kloetinge, arbeider te Kloetinge, overleden 8 juli 1877 te Goes op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Christoffel Jobsz Sinke, volgt VIII.132
 2. Maria Jobsd. Sinke, volgt VIII.133
Tr.(2) 9 mei 1878 te Goes DaniŽl Pieterse, geboren 20 maart 1839 te Wemeldinge, zoon van Hendrik Pieterse en Adriana Jasperse, overleden 16 augustus 1916 te Wemeldinge op 77-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Willemina Pieterse, volgt VIII.134

VII.64 Johanna de Schipper [V] [M]. Geboren 14 december 1838 te Wemeldinge, overleden 10 april 1848 te Wemeldinge op 9-jarige leeftijd
VII.65 Dina de Schipper [V] [M]. Geboren 14 december 1839 te Wemeldinge, gedoopt 29 december 1839 te Wemeldinge, Smederijhoudster, overleden 3 maart 1929 te Goes op 89-jarige leeftijd. Tr. 5 mei 1870 te Heinkenszand Jan Hollestelle, geboren 13 november 1839 te Goes, zoon van Gerardus Johannes Hollestelle en Elisabeth Dane, overleden 10 juli 1921 te Goes op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Johannes Hollestelle, volgt VIII.135
 2. Willem Jansz Hollestelle, volgt VIII.136
 3. Cornelis Jansz Hollestelle, volgt VIII.137
 4. Hendrik Jansz Hollestelle, volgt VIII.138

VII.66 Maatje de Schipper [V] [M]. Geboren 13 februari 1841 te Wemeldinge, gedoopt 21 februari 1841 te Wemeldinge, dienstbode tot huwelijk, overleden 1 mei 1871 te Goes op 30-jarige leeftijd. Tr. 14 maart 1867 te Goes Nicolaas Remijnse, geboren 7 augustus 1843 te Krabbendijke, zoon van Dingenus Remijnse en Cornelia van Boven. Emigreerde 26-09-1872 naar Noord-Amerika. Overleden te USA.
Uit dit huwelijk:
 1. Dingenus Remijnse, volgt VIII.139
 2. Dingenus Remijnse, volgt VIII.140

VII.67 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 1 april 1842 te Wemeldinge, gedoopt (OG) 31 juli 1842 te Wemeldinge, kleermaker, overleden 23 november 1918 te Heinkenszand op 76-jarige leeftijd. Tr. 26 februari 1863 te Heinkenszand Wilhelmina Cornelisd. Lokerse, geboren 12 juni 1843 te Heinkenszand, dochter van Cornelis Jansz. Lokerse en Jannetje Verhage, overleden 29 maart 1908 te Heinkenszand op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem de Schipper, volgt VIII.141
 2. Maria de Schipper, volgt VIII.142
 3. Cornelis de Schipper, volgt VIII.143
 4. Jannetje de Schipper, volgt VIII.144
 5. Cornelia de Schipper, volgt VIII.145
 6. Maria Adriana de Schipper, volgt VIII.146
 7. Marinus Cornelis de Schipper, volgt VIII.147
 8. Willem de Schipper, volgt VIII.148
 9. Cornelia Wilhelmina de Schipper, volgt VIII.149
 10. Cornelis de Schipper, volgt VIII.150
 11. Jan de Schipper, volgt VIII.151
 12. Jan Adriaan de Schipper, volgt VIII.152
 13. Adriaan de Schipper, volgt VIII.153

VII.68 Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 18 juli 1843 te Wemeldinge, overleden 24 september 1846 te Wemeldinge op 3-jarige leeftijd
VII.69 Barbara de Schipper [V] [M]. Geboren 28 juli 1844 te Wemeldinge, overleden 5 september 1846 te Wemeldinge op 2-jarige leeftijd
VII.70 Jozina de Schipper [V] [M]. Geboren 28 september 1845 te Wemeldinge. Tr. 28 september 1870 te Goes Pieter Pietersz de Jonge, geboren 1837-1838 te Breskens, zoon van Pieter Egbertsz de Jonge en Cornelia Abrahamsd. Pattist. Was bij zijn huwelijk met Jozina weduwnaar van Cornelia van Loon. bakker, broodbakker.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Pieter de Jonge, volgt VIII.154
 2. Adriaan Jacobus de Jonge, volgt VIII.155
 3. Maria de Jonge, volgt VIII.156

VII.71 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 18 december 1846 te Wemeldinge, overleden 5 november 1847 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.72 Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 2 november 1841 te Wemeldinge, overleden 2 april 1910 te Holland, Michigan, USA op 68-jarige leeftijd. Tr. 8 november 1866 te Wemeldinge Adriaan Jacobsz Verburg, geboren 30 november 1839 te Goes, zoon van Jacob Verburg en Neeltje Weststrate. Emigreerde 11-02-1889 naar Noord-Amerika. Overleden oktober 1908 te Holland, Michigan, USA op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Adriaansz Verburg, volgt VIII.157
 2. Jacob Adriaansz Verburg, volgt VIII.158
 3. Pieter Adriaansz Verburg, volgt VIII.159
 4. Jan Adriaansz Verburg, volgt VIII.160
 5. Pieter Adriaansz Verburg, volgt VIII.161
 6. Aagje Verburg, volgt VIII.162

VII.73 Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 7 mei 1843 te Wemeldinge, overleden 12 januari 1889 te Yerseke op 45-jarige leeftijd. Tr. 22 januari 1863 te Wemeldinge Johannes de Jonge, geboren 12 januari 1840 te Goes, zoon van Johannes Johannesz de Jonge en Janna Visser. Emigreerde 22-05-1889 naar Noord-Amerika. arbeider, molenaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna de Jonge, volgt VIII.163
 2. Aagtje de Jonge, volgt VIII.164
 3. Johannis de Jonge, volgt VIII.165
 4. Janna de Jonge, volgt VIII.166
 5. Jacobus de Jonge, volgt VIII.167
 6. Andries de Jonge, volgt VIII.168
 7. Johanna Jolijna de Jonge, volgt VIII.169
 8. Cornelia Margrietha de Jonge, volgt VIII.170
 9. Johannes de Jonge, volgt VIII.171
 10. Jan de Jonge, volgt VIII.172
 11. Jannetje de Jonge, volgt VIII.173
 12. Nicolaas de Jonge, volgt VIII.174

VII.74 Noname de Schipper [V] [M]. Geboren 27 september 1846 te Wemeldinge. Levenloos geboren. Overleden 27 september 1846 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.75 Jolijna de Schipper [V] [M]. Geboren 3 oktober 1847 te Wemeldinge, overleden 14 januari 1848 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.76 Jolijna de Schipper [V] [M]. Geboren 10 oktober 1848 te Wemeldinge, overleden 7 augustus 1849 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.77 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 12 november 1849 te Wemeldinge. In Vlissingen is een kaart aanwezig van Jan de Schipper, geb. 12-11-1849 te Wemeldinge in "Gezinskaarten, kaarten marine en gestichten Vlissingen 1921-1938". Idem in " Bevolkingsregisters Vlissingen 1910-1921". landbouwer, overleden 9 oktober 1926 te Hoedekenskerke op 76-jarige leeftijd. Tr. 7 mei 1875 te Kloetinge Cornelia Pot, geboren 1850-1851 te Kloetinge, dochter van Cornelis Jansz Pot en Jacoba Hendrika Traas.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus de Schipper, volgt VIII.175
 2. Cornelis de Schipper, volgt VIII.176
 3. Cornelis de Schipper, volgt VIII.177
 4. Johanna Jolijna de Schipper, volgt VIII.178
 5. Jacoba Hendrika de Schipper, volgt VIII.179
 6. Jolijna de Schipper, volgt VIII.180
 7. Jacob de Schipper, volgt VIII.181
 8. Janna de Schipper, volgt VIII.182
 9. Johannes Anthony de Schipper, volgt VIII.183
 10. Jan de Schipper, volgt VIII.184
 11. Cornelia Maria de Schipper, volgt VIII.185

VII.78 Jolina de Schipper [V] [M]. Geboren 4 december 1850 te Wemeldinge, overleden 1 mei 1851 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.79 Jacoba de Schipper [V] [M]. Geboren 6 januari 1852 te Wemeldinge. Tr. 12 maart 1880 te Wemeldinge Bastiaan Trimpe, geboren 1853, zoon van Pieter Trimpe en Jacoba Verpoorte, landarbeider
VII.80 Jolijna de Schipper [V] [M]. Geboren 10 februari 1853 te Wemeldinge, overleden 17 oktober 1936 te Koudekerke op 83-jarige leeftijd. Tr. 17 augustus 1882 te Wemeldinge Joris Jansz Allewijn, geboren 1847 te Kloetinge, zoon van Jan Allewijn en Anna Meyaard, molenaar, overleden 28 november 1927 te Koudekerke op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Jorisz Allewijn, volgt VIII.186
 2. Jacobus Jorisz Allewijn, volgt VIII.187

VII.81 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 25 juni 1854 te Wemeldinge, boerenmeid te Wemeldinge, overleden 20 januari 1908 te 's-Heer Hendrikskinderen op 53-jarige leeftijd. Tr. 21 oktober 1880 te Wemeldinge Adriaan Abraham Snoodijk, geboren 1849, zoon van Lieven Snoodijk en Adriana Jozina Hannewijk, Landbouwer, overleden 18 december 1925 te 's-Heer Arendskerke op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Jozina Snoodijk, volgt VIII.188
 2. Jacobus Adriaansz Snoodijk, volgt VIII.189
 3. Lieven Adriaansz Snoodijk, volgt VIII.190
 4. Jacoba Adriaansd. Snoodijk, volgt VIII.191
 5. Johannis Adriaansz Snoodijk, volgt VIII.192

VII.82 Dina de Schipper [V] [M]. Geboren 24 augustus 1855 te Wemeldinge, overleden 5 mei 1856 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.83 Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 7 oktober 1856 te Wemeldinge. Tr. 8 april 1909 te Kapelle. ISIS: Bgm wdnr van Maria de Schipper. KB 19-03-1909 nr. 48, dispensatie bgm. Gehuwd met Hendrik Burger, geboren 20 november 1857 te Schore, zoon van Jacobus Burger en Sara van Damme, gedoopt (OG/VE) 3 januari 1858 te Goes, Manufacturier, winkelier, overleden 12 mei 1926 te Kapelle op 68-jarige leeftijd
VII.84 Wilhelmina de Schipper [V] [M]. Geboren 27 november 1857 te Wemeldinge, overleden 1 augustus 1859 te Wemeldinge op 1-jarige leeftijd
VII.85 Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 27 juni 1859 te Wemeldinge, overleden 21 december 1906 te Kapelle op 47-jarige leeftijd. Tr. 10 november 1881 te Wemeldinge Hendrik Burger, geboren 20 november 1857 te Schore, zoon van Jacobus Burger en Sara van Damme, gedoopt (OG/VE) 3 januari 1858 te Goes, Manufacturier, winkelier, overleden 12 mei 1926 te Kapelle op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Hendriksz Burger, volgt VIII.193

VII.86 Wilhelmina de Schipper [V] [M]. Geboren 27 november 1860 te Wemeldinge, overleden 2 februari 1890 te Yerseke op 29-jarige leeftijd. Tr. 2 april 1885 te Wemeldinge Izak Willemsen, geboren 1858 te Yerseke, zoon van Marinus Willemsen en Pieternella Welleman, landbouwer
VII.87 Noname de Schipper [V] [M]. Geboren 2 juni 1863 te Wemeldinge. Levenloos geboren. Overleden 2 juni 1863 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.88 Johanna Jolijna (Janna) de Schipper [V] [M]. Geboren 19 november 1865 te Wemeldinge, overleden 19 juni 1938 te Goes op 72-jarige leeftijd. Tr. 23 februari 1899 te Wemeldinge Jan Louwerse, geboren 1860-1861 te Serooskerke, zoon van Adriaan Louwerse en Jacoba Gideonse, landbouwersknecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Jansd. Louwerse, volgt VIII.194

VII.89 Jan Christiaansz. Kloosterman [V] [M]. Geboren 29 juni 1835 te Wemeldinge, landbouwer te Wemeldinge, overleden 14 juli 1899 te Krabbendijke op 64-jarige leeftijd. Tr. 29 april 1869 te Kapelle Magdalena Laurina (Malena) Staal, geboren 5 januari 1846 te 's-Heer Abtskerke, dochter van Jacobus Staal en Maatje Wagenaar, overleden 29 maart 1881 te Kapelle op 35-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Christiaan Jansz Kloosterman, volgt VIII.195
 2. Jacobus Jansz Kloosterman, volgt VIII.196
 3. Willem Jansz Kloosterman, volgt VIII.197
 4. Cornelis Jansz Kloosterman, volgt VIII.198
 5. Adriana Jansd. Kloosterman, volgt VIII.199
 6. Dirk Jansz Kloosterman, volgt VIII.200
 7. Christiaan Jansz Kloosterman, volgt VIII.201
 8. Maatje Jansd. Kloosterman, volgt VIII.202
 9. Johannes Jansz Kloosterman, volgt VIII.203

VII.90 Cornelis Christiaansz. Kloosterman [V] [M]. Geboren 12 juli 1836, overleden 30 januari 1840 te Kloetinge op 3-jarige leeftijd
VII.91 Anthonia Christiaansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 20 december 1837, overleden 31 augustus 1839 te Kloetinge op 1-jarige leeftijd
VII.92 Anthonia Christiaansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 31 januari 1840 te Kloetinge, overleden 24 februari 1910 te Borssele op 70-jarige leeftijd. Tr. 23 maart 1866 te Kapelle Jozias Markusz de Regt, geboren 6 oktober 1834 te Colijnsplaat, zoon van Markus Joziasz de Regt en Adriana Cornelia Abrahamsd. Verburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Joziasd. de Regt, volgt VIII.204
 2. Wilhelmina Joziasd. de Regt, volgt VIII.205
 3. Grietje Joziasd. de Regt, volgt VIII.206
 4. Markus Joziasz de Regt, volgt VIII.207
 5. Christiana Joziasd. de Regt, volgt VIII.208
 6. Nicolaas Joziasz de Regt, volgt VIII.209
 7. Jan Joziasz de Regt, volgt VIII.210

VII.93 Cornelis Christiaansz. Kloosterman [V] [M]. Geboren 31 januari 1840 te Kloetinge, overleden 1 november 1915 te Kapelle op 75-jarige leeftijd. Tr. 27 juli 1883 te Kapelle Jannetje Adriaansd. de Jager, geboren 7 september 1858 te Kapelle, dochter van Adriaan Lambrechtsz de Jager en Maatje Lavooy, overleden 31 januari 1897 te Kapelle op 38-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Christiaan Cornelisz Kloosterman, volgt VIII.211
 2. Dirk Cornelisz Kloosterman, volgt VIII.212
 3. Adriaan Cornelisz Kloosterman, volgt VIII.213
 4. Jacobus Cornelisz Kloosterman, volgt VIII.214
 5. Jan Cornelisz Kloosterman, volgt VIII.215
 6. Marinus Cornelisz Kloosterman, volgt VIII.216

VII.94 Dirk Christiaansz. Kloosterman [V] [M]. Geboren 27 oktober 1841 te Kloetinge, boerenknecht, arbeider, overleden 29 maart 1926 te Goes op 84-jarige leeftijd. Tr. 29 maart 1866 te Kloetinge Susana Maria Fehr, geboren 18 juli 1840 te Kloetinge, dochter van Jan Karel Fehr en Cornelia Pietersd. Zweedijk, overleden 7 januari 1924 te Goes op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Dirksd. Kloosterman, volgt VIII.217
 2. Cornelia Dirksd. Kloosterman, volgt VIII.218
 3. Christiaan Dirksz Kloosterman, volgt VIII.219
 4. Jan Karel Dirksz Kloosterman, volgt VIII.220
 5. Anthonina Dirksd. Kloosterman, volgt VIII.221
 6. Pieter Adriaan Dirksz Kloosterman, volgt VIII.222
 7. Maatje Dirksd. Kloosterman, volgt VIII.223

VII.95 Tannetje Christiaansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 5 juni 1843, overleden 12 juni 1843 te Kapelle op 0-jarige leeftijd
VII.96 Johannes Christiaansz. Kloosterman [V] [M]. Geboren 12 mei 1845, overleden 2 oktober 1846 te Kapelle op 1-jarige leeftijd
VII.97 Cornelia Christiaansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 6 augustus 1847 te Kapelle, overleden 24 maart 1918 te 's-Gravenpolder op 70-jarige leeftijd. Tr.(1) 24 oktober 1872 te Kapelle Nicolaas Marinesz Zegers, geboren 1846 te Kapelle, zoon van Marines Zegers en Catharina Westveer, overleden 19 januari 1873 te Kapelle op 27-jarige leeftijd Tr.(2) 6 maart 1874 te Kapelle Jacob Marinusz Verhulst, geboren 1843-1844 te Kortgene, zoon van Marinus Izaksz Verhulst en Aartje Liefbroer aka van der Maas, Landbouwer.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Jacobsd. Verhulst, volgt VIII.224

VII.98 Johannes Christiaansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 7 oktober 1849 te Kapelle, overleden 3 juni 1926 te Nisse op 76-jarige leeftijd. Tr. 12 juni 1885 te Kapelle Janneke Jansd. Scheele, geboren 21 november 1850 te Zaamslag, dochter van Jan Scheele en Suzanna Koster. Was bij haar huwelijk met Johannes weduwe van Pieter van Driel. Overleden 17 november 1912 te Nisse op 61-jarige leeftijd
VII.99 Adriaan Willemsz Geelhoed [V] [M]. Geboren 1852-1853 te Kapelle, Landbouwer, overleden 30 juni 1931 te Terneuzen. Tr. 18 juni 1886 te Borssele Wilhelmina Bastiaansd. op 't Hof, geboren 1859-1860 te Borssele, dochter van Bastiaan Jansz op 't Hof en Dina Adriaansd. Karelse.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Adriaansz Geelhoed, volgt VIII.225
 2. Jan Adriaansz Geelhoed, volgt VIII.226

VII.100 Willemijna Willemsd. Geelhoed [V] [M]. Geboren 1854-1855 te Kapelle, overleden 8 maart 1929 te Kapelle. Tr. 17 oktober 1878 te Kapelle Gommert Willemsz van Liere, geboren 1851-1852 te Krabbendijke, zoon van Willem van Liere en Maatje Zuidweg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Gommertsd. van Liere, volgt VIII.227
 2. Jan Gommertsz van Liere, volgt VIII.228
 3. Johanna Gommertsd. van Liere, volgt VIII.229
 4. Cornelis Gommert van Liere, volgt VIII.230

VII.101 Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 21 augustus 1838 te Wemeldinge, gedoopt te Wemeldinge, overleden 25 augustus 1897 te Goes op 59-jarige leeftijd. Tr. 26 februari 1862 te Wemeldinge Willem Duvekot, geboren 16 november 1833 te Oostkapelle, zoon van Lourens Duvekot en Adriana Versluijs, gedoopt te Oostkapelle, landbouwer, Stalhouder, overleden 6 december 1904 te Goes op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Willemsz Duvekot, volgt VIII.231
 2. Laurus Willemsz Duvekot, volgt VIII.232
 3. Cornelis Willemsz Duvekot, volgt VIII.233
 4. Geertruida Willemsd. Duvekot, volgt VIII.234
 5. Adriana Willemsd. Duvekot, volgt VIII.235
 6. Cornelis Willemsz Duvekot, volgt VIII.236
 7. Samuel Willemsz Duvekot, volgt VIII.237
 8. Samuel Willemsz Duvekot, volgt VIII.238
 9. Geertruida Willemsd. Duvekot, volgt VIII.239

VII.102 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 29 juli 1839 te Wemeldinge, overleden 17 augustus 1839 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.103 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 31 augustus 1840 te Wemeldinge, landbouwer, overleden 8 december 1922 te Wemeldinge op 82-jarige leeftijd. Tr. 2 juni 1864 te Kloetinge Helena Marinusd. Nieuwenhuyze, geboren 29 januari 1844 te Kloetinge, dochter van Marinus Jacobusz Nieuwenhuyze en Maatje van Liere, boerenmeid te Kloetinge, landbouwster te Wemeldinge, overleden 21 juni 1929 te Wemeldinge op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida de Schipper, volgt VIII.240
 2. Maatje de Schipper, volgt VIII.241
 3. Adriaan de Schipper, volgt VIII.242
 4. Machalina de Schipper, volgt VIII.243
 5. Cornelia de Schipper, volgt VIII.244
 6. Maria de Schipper, volgt VIII.245
 7. Wilhelmina de Schipper, volgt VIII.246
 8. Marinus de Schipper, volgt VIII.247
 9. Jacobus de Schipper, volgt VIII.248
 10. Boudewijn de Schipper, volgt VIII.249
 11. Jan de Schipper, volgt VIII.250
 12. Cornelis de Schipper, volgt VIII.251
 13. Gerard de Schipper, volgt VIII.252

VII.104 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 24 september 1841 te Wemeldinge, overleden 16 februari 1848 te Wemeldinge op 6-jarige leeftijd
VII.105 Jacobus (Ko) de Schipper [V] [M]. Geboren 25 november 1842 te Wemeldinge, landbouwer, vrachtrijder (vlgs ISIS), overleden 26 oktober 1921 te 's-Heer Arendskerke op 78-jarige leeftijd. Tr. 23 november 1865 te Kloetinge Machelina Marinusd. Nieuwenhuyze, geboren 28 januari 1845 te Kloetinge, dochter van Marinus Jacobusz Nieuwenhuyze en Maatje van Liere. Sinds 1865 huisvrouw te Wemeldinge, sinds 1870 te 's-Heer Hendrikskinderen. boerenmeid te Kloetinge, overleden 11 december 1924 te 's-Heer Arendskerke op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida (Trui) de Schipper, volgt VIII.253
 2. Maatje de Schipper, volgt VIII.254
 3. Adriana (Jaantje) de Schipper, volgt VIII.255
 4. Marinus de Schipper, volgt VIII.256
 5. Adriaan de Schipper, volgt VIII.257
 6. Marinus (Marien) de Schipper, volgt VIII.258
 7. Cornelis (Kees) de Schipper, volgt VIII.259
 8. Helena (Lena) de Schipper, volgt VIII.260
 9. Jan de Schipper, volgt VIII.261
 10. Jacobus de Schipper, volgt VIII.262

VII.106 Willemina de Schipper [V] [M]. Geboren 24 juli 1844 te Wemeldinge, overleden 2 februari 1849 te Wemeldinge op 4-jarige leeftijd
VII.107 Dina de Schipper [V] [M]. Geboren 19 mei 1846 te Wemeldinge, overleden 30 september 1846 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.108 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 25 juni 1848 te Wemeldinge, overleden 4 december 1848 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.109 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 2 november 1850 te Wemeldinge, overleden 1 oktober 1852 te Wemeldinge op 1-jarige leeftijd
VII.110 Noname de Schipper [V] [M]. Geboren 17 december 1851 te Wemeldinge, overleden 17 december 1851 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.111 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 20 september 1853 te Wemeldinge, overleden 13 februari 1854 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.112 Wilhelmina de Schipper [V] [M]. Geboren 10 mei 1855 te Wemeldinge, overleden 5 augustus 1855 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.113 Wilhelmina de Schipper [V] [M]. Geboren 16 augustus 1857 te Wemeldinge, overleden 1 april 1891 te Wemeldinge op 33-jarige leeftijd. Tr. 1 november 1877 te Wemeldinge Cornelis Burger, geboren 16 mei 1853 te 's-Gravenpolder, zoon van Jacobus Burger en Sara van Damme, gedoopt 16 december 1855, landbouwer te Yersekemoer, overleden 1 februari 1931 te Wemeldinge op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Burger, volgt VIII.263
 2. Geertruide Burger, volgt VIII.264
 3. Adriaan Burger, volgt VIII.265
 4. Sara Burger, volgt VIII.266
 5. Maaitje Burger, volgt VIII.267
 6. Cornelis Burger, volgt VIII.268

VII.114 Kornelis Zuijdweg [V] [M]. Geboren 31 januari 1832 te Wemeldinge. Onecht kind, erkend bij huwelijk.
VII.115 Helena Dirksd. Zuijdweg [V] [M]. Geboren 1833-1834 te Wemeldinge. Tr. 2 juli 1858 te Kapelle Geerard Willemsz de Witte, geboren 1832-1833 te Kapelle, zoon van Willem Geerardsz de Witte en Elizabeth Willemsd. van der Plasse.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Gerardsz de Witte, volgt VIII.269
 2. Willem Geerardsz de Witte, volgt VIII.270
 3. Jan Geerardsz de Witte, volgt VIII.271

VII.116 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 1 mei 1840 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 10 november 1909 te Wemeldinge op 69-jarige leeftijd. Tr.(1) ca. 1862 te Wemeldinge Maria Marinusse, overleden in/vr 1873 Tr.(2) 28 augustus 1873 te Wemeldinge Jacomina van Stel, geboren 13 augustus 1848 te Wemeldinge, dochter van Jacobus Jacobusz van Stel en Jannetje Johannesd. Marinusse, overleden 27 juli 1918 te Wemeldinge op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje de Schipper, volgt VIII.272
 2. Jacobus de Schipper, volgt VIII.273
 3. Abraham de Schipper, volgt VIII.274
 4. Jan de Schipper, volgt VIII.275
 5. Jan de Schipper, volgt VIII.276
 6. Arie de Schipper, volgt VIII.277

VII.117 Ary de Schipper [V] [M]. Geboren 3 oktober 1841 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 10 november 1909 te Wemeldinge op 68-jarige leeftijd. Tr.(1) 22 mei 1868 te Wemeldinge Elizabeth Wilhelmina Traas, geboren 31 mei 1844 te Wemeldinge, dochter van Cornelis Laurusz Traas en Elizabeth Dek, overleden 25 mei 1880 te Wemeldinge op 35-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje de Schipper, volgt VIII.278
 2. Elizabeth de Schipper, volgt VIII.279
 3. Cornelia de Schipper, volgt VIII.280
Tr.(2) 2 maart 1893 te Wemeldinge Jannetje Foortsd. Dominicus, geboren 16 december 1844 te Wemeldinge, dochter van Foort Jacobusse Dominicus en Adriana van Boven, winkelierster, overleden 11 mei 1903 te Wemeldinge op 58-jarige leeftijd
VII.118 Dirk de Schipper [V] [M]. Geboren 13 september 1843 te Wemeldinge, vrachtrijder, overleden 14 augustus 1917 te Wemeldinge op 73-jarige leeftijd. Tr.(1) 2 mei 1868 te Wemeldinge Cornelia de Vos, geboren 1841-1842 te Wemeldinge, dochter van Machiel de Vos en Adriana Nicolaasd. Paauwe, overleden 4 augustus 1872 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham de Schipper, volgt VIII.281
 2. Adriaan de Schipper, volgt VIII.282
Tr.(2) 3 mei 1889 te Kapelle Tannetje Gommertsd. Daane, geboren 1852-1853 te Kapelle, dochter van Gommert Daane en Cornelia Augustijnsd. Allewijn, overleden 11 mei 1899 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Noname de Schipper, volgt VIII.283
 2. Noname de Schipper, volgt VIII.284
Tr.(3) 3 mei 1900 te Wemeldinge Adriana Bustraan, geboren 6 september 1843 te Wemeldinge, dochter van Anthonij Bustraan en Maria de Rijder. Was bij haar huwelijk met Dirk weduwe van resp. Johannis Wisse en Anthonie de Vos. Overleden 10 juli 1916 te Wemeldinge op 72-jarige leeftijd
VII.119 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 6 augustus 1845 te Wemeldinge, overleden 19 november 1846 te Wemeldinge op 1-jarige leeftijd
VII.120 Tannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 19 september 1846 te Wemeldinge, overleden 19 november 1846 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VII.121 Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 29 mei 1848 te Ovezande, overleden 3 juni 1917 te Wemeldinge op 69-jarige leeftijd. Tr. 8 maart 1883 te Wemeldinge Jacobus Cornelisz Vervenne, geboren 1848-1849 te Wemeldinge, zoon van Cornelis Vervenne en Maria Pietersd. van Liere, overleden 20 maart 1904 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Jacobusdr Vervenne, volgt VIII.285
 2. Abraham Jacobusz Vervenne, volgt VIII.286

VII.122 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 21 augustus 1851 te Wemeldinge, landarbeider, draineerder, overleden 21 februari 1929 te Wemeldinge op 77-jarige leeftijd. Tr. 27 juli 1876 te Wemeldinge Cornelia Pikkaart, geboren 22 februari 1856 te Wemeldinge, dochter van Machiel Jansz Pikkaard en Janna Danielsd. Mallekote, overleden 1 december 1943 te Wemeldinge op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham de Schipper, volgt VIII.287
 2. Janna de Schipper, volgt VIII.288
 3. Jannetje de Schipper, volgt VIII.289
 4. Janna de Schipper, volgt VIII.290
 5. Machiel de Schipper, volgt VIII.291
 6. Jacobus de Schipper, volgt VIII.292
 7. Jacobus de Schipper, volgt VIII.293
 8. Jan de Schipper, volgt VIII.294
 9. Jan de Schipper, volgt VIII.295
 10. Ary de Schipper, volgt VIII.296
 11. Maria de Schipper, volgt VIII.297
 12. Dirk de Schipper, volgt VIII.298

VII.123 Adriaan Abrahamszn de Schipper [V] [M]. Geboren 19 maart 1855 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 27 februari 1918 te Wemeldinge op 62-jarige leeftijd. Tr. 1 mei 1879 te Wemeldinge Jacomina van Stel, geboren 29 november 1857 te Wemeldinge, dochter van Adriaan van Stel en Dina Jansd. Krombouw, overleden 7 juni 1937 te Wemeldinge op 79-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham de Schipper, volgt VIII.299
 2. Dina de Schipper, volgt VIII.300
 3. Jannetje de Schipper, volgt VIII.301
 4. Adriaan de Schipper, volgt VIII.302
 5. Jacoba de Schipper, volgt VIII.303
 6. Cornelia de Schipper, volgt VIII.304
 7. Jacoba de Schipper, volgt VIII.305
 8. Maria de Schipper, volgt VIII.306
 9. Arie de Schipper, volgt VIII.307
 10. Jacobus de Schipper, volgt VIII.308
 11. Dirk de Schipper, volgt VIII.309

VII.124 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 13 maart 1858 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 11 september 1921 te Wemeldinge op 63-jarige leeftijd. Tr. 24 maart 1881 te Wemeldinge Sophia Vleugel, geboren 17 mei 1860 te Wemeldinge, dochter van Jan Jansz Vleugel en Selia Foortsd. van Oosten, overleden 30 maart 1937 te Wemeldinge op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Cornelisz de Schipper, volgt VIII.310
 2. Jan Cornelisz de Schipper, volgt VIII.311
 3. Jacobus Cornelisz de Schipper, volgt VIII.312
 4. Foort Cornelisz de Schipper, volgt VIII.313
 5. Jannetje Maria Cornelisd. de Schipper, volgt VIII.314
 6. Arie Cornelisz de Schipper, volgt VIII.315
 7. Hendrik Cornelisz de Schipper, volgt VIII.316
 8. Dirk Cornelisz de Schipper, volgt VIII.317
 9. Adriaan Jan Cornelisz de Schipper, volgt VIII.318
 10. Willem Cornelisz de Schipper, volgt VIII.319
 11. Cornelis Cornelisz de Schipper, volgt VIII.320

VII.125 Foort Hendriksz van Oosten [V] [M]. Geboren 1859-1860 te Wemeldinge. Tr. 6 september 1883 te Wemeldinge Cornelia Pieternella de Wilde, geboren 1860-1861 te Wemeldinge, dochter van Pieter de Wilde en Machelina de Vos.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Foortsz van Oosten, volgt VIII.321

VII.126 Jannetje Hendriksd. van Oosten [V] [M]. Geboren 1861-1862 te Wemeldinge, overleden 12 november 1928 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 5 mei 1887 te 's-Heer Arendskerke Jan Domusz van der Malen, geboren 1860-1861 te 's-Heer Arendskerke, zoon van Domus van der Malen en Wilhelmina Breeweg, arbeider.
Uit dit huwelijk:
 1. Domus Jansz van der Malen, volgt VIII.322

VII.127 Jannetje Hendriksd. Laven [V] [M]. Geboren 1865-1866 te Kruiningen, overleden 10 januari 1935 te Wemeldinge. Tr. 11 november 1887 te Wemeldinge Jacobus Jansz Brik, geboren 1865-1866 te Kruiningen, zoon van Jan Jacobusz Brik en Geertruid Pietersd. Wagenaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Jacobusz Brik, volgt VIII.323
 2. Geertruida Jacobusd. Brik, volgt VIII.324
 3. Jan Jacobusz Brik, volgt VIII.325

Generatie VIII
VIII.1 Johannis Jansz Oudeman [V] [M]. Geboren 1846 te Wemeldinge, timmerman, overleden 24 december 1924 te Wemeldinge op 78-jarige leeftijd. Tr. 23 januari 1873 te Wemeldinge Cornelia Foortsd. Dominicus, geboren 4 juli 1846 te Wemeldinge, dochter van Foort Jacobusse Dominicus en Adriana van Boven, overleden 15 april 1935 te Wemeldinge op 88-jarige leeftijd
VIII.2 Adriana Hendriksd. Hannewijk [V] [M]. Geboren 1843-1844 te Wemeldinge. Tr. 2 juni 1870 te Wemeldinge Jacob Laurusz van de Velde, geboren 1840-1841 te Wemeldinge, zoon van Laurens (Lourus) van de Velde en Maria Johannesd. Hoogesteger.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Jacobsd. van de Velde, volgt IX.1
 2. Adriana Jacobsd. van de Velde, volgt IX.2

VIII.3 Jan Hannewijk [V] [M]. Geboren 1847-1848 te Kats, bakker, overleden 24 februari 1932 te Wemeldinge. Tr. 21 april 1881 te Kattendijke Leuntje de Dreu, geboren 1857-1858 te Goes, dochter van Janus Marinusz de Dreu en Tannetje Jannetje den Herder.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Jansz Hannewijk, volgt IX.3
 2. Adriana Jansd. Hannewijk, volgt IX.4
 3. Tannetje Jannetje Hannewijk, volgt IX.5

VIII.4 Jannetje Adriaansd. Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1848-1849 te Wemeldinge. Tr. 26 november 1874 te Wemeldinge Adriaan Willemsz de Groene, geboren 1848-1849 te Wemeldinge, zoon van Willem de Groene en Dina Kole.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Adriaansz de Groene, volgt IX.6

VIII.5 Pieter Adriaansz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1850-1851 te Wemeldinge. Tr. 23 december 1875 te Wemeldinge Pieternella Pietersd. Dekker, geboren 1854-1855 te Wemeldinge, dochter van Pieter Jansz Dekker en Dina de Groene.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Pietersz Lindenbergh, volgt IX.7
 2. Catharina Johanna Pietersd. Lindenbergh, volgt IX.8
 3. Dina Pietersd. Lindenbergh, volgt IX.9
 4. David Willem Pietersz Lindenbergh, volgt IX.10
 5. Eliza Adriaan Pietersz Lindenbergh, volgt IX.11
 6. Jannetje Geertruida Lindenbergh, volgt IX.12
 7. Geertruida Elisabeth Lindenbergh, volgt IX.13
 8. Marinus Cornelis Pietersz Lindenbergh, volgt IX.14

VIII.6 David Adriaansz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1855-1856 te Wemeldinge, koopman, Landbouwer. Tr. 26 oktober 1882 te Krabbendijke Tannetje Jacobusd. Krijger, geboren 1861-1862 te Krabbendijke, dochter van Jacobus Krijger en Cornelia Zuidweg.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Jacobus Davidsz Lindenbergh, volgt IX.15
 2. Jacobus Davidsz Lindenbergh, volgt IX.16
 3. Jannetje Davidsd. Lindenbergh, volgt IX.17
 4. Gommert Davidsz Lindenbergh, volgt IX.18
 5. Maria Davidsd. Lindenbergh, volgt IX.19

VIII.7 Eliza Adriaansz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1858-1859 te Wemeldinge, koopman, overleden 2 juni 1939 te Wemeldinge. Tr. 21 februari 1884 te Wemeldinge Geertruida Pietersd. Dekker, geboren 1863-1864 te Wemeldinge, dochter van Pieter Jansz Dekker en Dina de Groene, overleden 4 november 1934 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Dina Catharina Lindenbergh, volgt IX.20

VIII.8 Johanna Catharina Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1866-1867 te Wemeldinge. Tr. 17 april 1890 te Wemeldinge Francois Jacobusz Burger, geboren 30 mei 1865 te Yerseke, zoon van Jacobus Burger en Sara van Damme, gedoopt 16 juli 1865.
Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Jannetje Burger, volgt IX.21

VIII.9 Johannes Adriaansz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1869-1870 te Wemeldinge, landbouwersknecht. Tr. 19 april 1894 te Kruiningen Maria Pietersd. Kole, geboren 1870-1871 te Kruiningen, dochter van Pieter Kole en Elisabeth van Iwaarde
VIII.10 Adriana Foortsd. Wabeke [V] [M]. Geboren 15 maart 1866 te Wemeldinge, overleden 3 oktober 1934 te Wemeldinge op 68-jarige leeftijd. Tr. 22 juni 1888 te Wemeldinge. Huw. door echtsch. ontb. 27-02-1905. Bij vonnis Arr. rechtb. Middelburg. Gehuwd met Jacobus de Bourgraaf, geboren 5 augustus 1868 te Wemeldinge, zoon van Pieter Johannes de Bourgraaf en Levina de Man. Vonnis Arr.rechtb.Middelburg 27-02-1905: Naamswijziging Burggraaf in de Bourgraaf aannemer, overleden te Kapelle.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Johannes de Bourgraaf, volgt IX.22
 2. Levina Maria de Bourgraaf, volgt IX.23
 3. Marinus de Bourgraaf, volgt IX.24
 4. Maria de Bourgraaf, volgt IX.25
 5. Johanna de Bourgraaf, volgt IX.26
 6. Marthina de Bourgraaf, volgt IX.27
 7. Adriana de Bourgraaf, volgt IX.28

VIII.11 Elias Foortsz Wabeke [V] [M]. Geboren 1866-1867 te Wemeldinge, Landbouwer. Tr. 3 mei 1889 te Wemeldinge Adriana Cornelisd. de Zeeuw, geboren 1866-1867 te Wemeldinge, dochter van Cornelis Jacobusz de Zeeuw en Ida Foortsd. Dominicus.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Eliasd. Wabeke, volgt IX.29
 2. Ida Eliasd. Wabeke, volgt IX.30
 3. Cornelis Eliasz Wabeke, volgt IX.31
 4. Adriana Eliasd. Wabeke, volgt IX.32

VIII.12 Jacobus Wabeke [V] [M]. Geboren 3 mei 1876 te Wemeldinge, Landbouwer, overleden 5 november 1969 te Wemeldinge op 93-jarige leeftijd. Tr. 11 februari 1909 te Wemeldinge Adriana van der Schraaf, geboren 7 maart 1877 te Wemeldinge, dochter van Jacobus van der Schraaf en Adriana Foortsd. Dominicus, overleden 21 april 1960 te Wemeldinge op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Wabeke, volgt IX.33

VIII.13 Foort Adriaansz Wabeke [V] [M]. Geboren 1862-1863 te Wemeldinge, landbouwersknecht, landman, Burgemeester. Tr. 14 juni 1888 te Wemeldinge Johanna Jacobusd. van de Linde, geboren 1864-1865 te Kattendijke, overleden 10 augustus 1919 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Adriaan Foortsz Wabeke, volgt IX.34

VIII.14 Janna Cornelisd. Wabeke [V] [M]. Geboren 1867-1868 te Wemeldinge. Tr. 21 maart 1890 te Kapelle Willem Ariesz Nieuwdorp, geboren 1865-1866 te Kapelle, zoon van Arie Nieuwdorp en Anna Glas, veldarbeider.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Willemsz Nieuwdorp, volgt IX.35

VIII.15 Jacomina Cornelisd. Wabeke [V] [M]. Geboren 1863-1864 te Wemeldinge. Tr. 20 maart 1884 te Kloetinge Jacob Adriaansz Oele, geboren 1856-1857 te Kloetinge, zoon van Adriaan Oele en Cornelia van Liere, koopman.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Jacobsz Oele, volgt IX.36
 2. Apolonia Cornelia Oele, volgt IX.37

VIII.16 Leendert Kornelisz Dominicus [V] [M]. Geboren 1864-1865 te Wemeldinge. Tr. 5 december 1890 te Wemeldinge Maria Pietersd. Dekker, geboren 1864-1865 te Wemeldinge, dochter van Pieter Jansz Dekker en Dina de Groene
VIII.17 Foort Kornelisz Dominicus [V] [M]. Geboren 1866-1867 te Wemeldinge, Boomkweker. Tr. 17 september 1896 te Rilland-Bath Elena Jacobsd. Bruijnzeel, geboren 1868-1869 te Rilland, dochter van Jacob Bruijnzeel en Elena Butijn
VIII.18 Adriana Kornelisd. Dominicus [V] [M]. Geboren 1866-1867 te Borssele. Tr. 14 november 1889 te Wemeldinge Bastiaan Jacobusz Burger, geboren 2 september 1862 te Kapelle, zoon van Jacobus Burger en Sara van Damme, gedoopt 5 oktober 1862 te Kapelle, Landbouwer.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Kornelis Bastiaansz Burger, volgt IX.38
 2. Sara Bastiaansd. Burger, volgt IX.39
 3. Kornelis Jacobus Burger, volgt IX.40
 4. Leendert Jacob Burger, volgt IX.41
 5. Jan Adriaan Burger, volgt IX.42

VIII.19 Jacobus Kornelisz Dominicus [V] [M]. Geboren 1 augustus 1870 te Wemeldinge. Tr. 1 augustus 1900 te Wemeldinge Adriana Johanna Martina Gabel, geboren 7 juni 1872 te Schiedam.
Uit dit huwelijk:
 1. Kornelis Jan Jacobus Dominicus, volgt IX.43
 2. Jan Jacobus Kornelis Dominicus, volgt IX.44
 3. Elisabeth Christina Dominicus, volgt IX.45
 4. Catharinus Dominicus, volgt IX.46
 5. Adriana Johanna Martina Dominicus, volgt IX.47
 6. Jacobus Kornelis Dominicus, volgt IX.48

VIII.20 Foort Jacobusz Dominicus [V] [M]. Geboren 10 april 1863 te Wemeldinge, bierbrouwer, fruitkweker, overleden 9 april 1937 te Heinkenszand op 73-jarige leeftijd. Tr. 27 juni 1888 te Nisse Elizabeth Jozina Adriaansd. Versluijs, geboren 1867-1868 te Nisse, dochter van Adriaan Versluijs en Maria de Vriend
VIII.21 Adriana Jacobusd. Dominicus [V] [M]. Geboren 1866-1867 te Heinkenszand, overleden 8 februari 1889 te Heinkenszand
VIII.22 Cornelia Jacobusd. Dominicus [V] [M]. Geboren 18 november 1870 te Heinkenszand. Tr. 28 januari 1897 te Heinkenszand Cornelis Abrahamsz Langebeke, geboren 1870-1871 te Heinkenszand, zoon van Abraham Cornelisz Langebeke en Catharina Cornelisd. Lokerse, boerenknecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Cornelia Langebeke, volgt IX.49
 2. Fransina Langebeke, volgt IX.50

VIII.23 Jan Jacobusz Dominicus [V] [M]. Geboren 1872 te Heinkenszand, overleden 11 december 1872 te Heinkenszand op 0-jarige leeftijd
VIII.24 Cornelis Jacobusz Dominicus [V] [M]. Geboren 9 juni 1878 te Heinkenszand, koopman. Tr. 26 juli 1906 te Goes Helena Willemsd. Timmerman, geboren 1876-1877 te Goes, dochter van Willem Timmerman en Cornelia Verburg
VIII.25 Jacobus Cornelisz de Zeeuw [V] [M]. Geboren 1865-1866 te Wemeldinge, Landbouwer. Tr. 20 september 1888 te Wemeldinge Jannetje Christiaansd. Paauwe, geboren 1862-1863 te Wemeldinge, dochter van Christiaan Paauwe en Jannetje Korstanje.
Uit dit huwelijk:
 1. Ida Jacobusd. de Zeeuw, volgt IX.51
 2. Jannetje Jacobusd. de Zeeuw, volgt IX.52

VIII.26 Adriana Cornelisd. de Zeeuw [V] [M]. Geboren 1866-1867 te Wemeldinge. Tr. 3 mei 1889 te Wemeldinge Elias Foortsz Wabeke, geboren 1866-1867 te Wemeldinge, zoon van Foort Foortsz. Wabeke en Maria Wagenaar, Landbouwer.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Eliasd. Wabeke, volgt IX.29
 2. Ida Eliasd. Wabeke, volgt IX.30
 3. Cornelis Eliasz Wabeke, volgt IX.31
 4. Adriana Eliasd. Wabeke, volgt IX.32

VIII.27 Foort Jacobusz Bustraan [V] [M]. Geboren 1866-1867 te Wemeldinge, kleermaker. Tr. 13 augustus 1891 te Wemeldinge Adriana Jansd. Bosman, geboren 1866-1867 te Baarland, dochter van Jan Bosman en Cornelia Jacobusd. de Zeeuw
VIII.28 Helena Jacobusd. Bustraan [V] [M]. Geboren 25 december 1871 te Wemeldinge, overleden 4 september 1945 te Nisse op 73-jarige leeftijd. Tr. 18 juni 1896 te Wemeldinge Marinus Cornelis de Schipper, geboren 18 juni 1871 te Heinkenszand, zoon van Cornelis de Schipper en Wilhelmina Cornelisd. Lokerse, barbier, kleermaker, gemeente-ontvanger, overleden 11 juli 1939 te Nisse op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jacobus de Schipper, volgt IX.53
 2. Jacobus de Schipper, volgt IX.54
 3. Wilhelmina Jannetje de Schipper, volgt IX.55
 4. Jannetje Helena de Schipper, volgt IX.56
 5. Maria Adriana de Schipper, volgt IX.57
 6. Foort Willem de Schipper, volgt IX.58
 7. Willem Christoffel de Schipper, volgt IX.59
 8. Adriana Cornelia de Schipper, volgt IX.60
 9. Catharina de Schipper, volgt IX.61
 10. Cornelia de Schipper, volgt IX.62
 11. Janna de Schipper, volgt IX.63
 12. Stoffelina de Schipper, volgt IX.64
 13. Jan Adriaan de Schipper, volgt IX.65
 14. Dina de Schipper, volgt IX.66
 15. Adriaan de Schipper, volgt IX.67

VIII.29 Adriana Jacobusd. Bustraan [V] [M]. Geboren 1869-1870 te Wemeldinge. Tr. 13 april 1899 te Wemeldinge Abraham Simonsz op 't Hof, geboren 1861-1862 te Wemeldinge, zoon van Simon Gillisz op 't Hof en Elizabeth Abrahamsd. de Wilde, vrachtrijder, overleden 18 april 1936 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Abrahamsd. op 't Hof, volgt IX.68
 2. Elizabeth Abrahamsd. op 't Hof, volgt IX.69
 3. Simon Abrahamsz op 't Hof, volgt IX.70
 4. Jannetje Abrahamsd. op 't Hof, volgt IX.71

VIII.30 Adriana Jansd. Dominicus [V] [M]. Geboren 28 februari 1873 te Wemeldinge, overleden 11 september 1958 te 's-Heer Arendskerke op 85-jarige leeftijd. Tr. 23 mei 1906 te Wemeldinge Johannes Harthoorn, geboren 1869-1870 te 's-Heer Abtskerke, zoon van Willem Lodewijk Harthoorn en Adriana Johanna Paauwe, koopman
VIII.31 Foort Dominicus [V] [M]. Geboren 24 maart 1879, vrachtrijder. Tr. 8 mei 1912 te Wemeldinge Cornelia Adriana Ruisaard, geboren 1883-1884 te Wemeldinge, dochter van Adriaan Jansz Ruisaard en Cornelia Adriaansd. Zuijddijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Foortsz Dominicus, volgt IX.72

VIII.32 Elizabeth Dominicus [V] [M]. Geboren 26 januari 1881
VIII.33 Louwerus Dominicus [V] [M]. Geboren 29 april 1882
VIII.34 Kornelis Dominicus [V] [M]. Geboren 10 september 1884
VIII.35 Maria Dominicus [V] [M]. Geboren 11 oktober 1885 te Wemeldinge, overleden 4 januari 1963 te Wemeldinge op 77-jarige leeftijd. Jan en Maria woonden op "de Rusen" op Wemeldinge. Tr. 8 juni 1911 te Wemeldinge Jan de Schipper, geboren 11 november 1883 te Wemeldinge, zoon van Cornelis de Schipper en Helena Marinusd. Nieuwenhuyze, landarbeider, overleden 20 november 1978 te Wemeldinge op 95-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena (Lena) de Schipper, volgt IX.73
 2. Jan de Schipper, volgt IX.74
 3. Cornelis (Kees) de Schipper, volgt IX.75

VIII.36 Jacobus Dominicus [V] [M]. Geboren 28 september 1887
VIII.37 Geertruida Dominicus [V] [M]. Geboren 26 april 1889
VIII.38 Jan Dominicus [V] [M]. Geboren 17 september 1892
VIII.39 Adriana van der Schraaf [V] [M]. Geboren 7 maart 1877 te Wemeldinge, overleden 21 april 1960 te Wemeldinge op 83-jarige leeftijd. Tr. 11 februari 1909 te Wemeldinge Jacobus Wabeke, geboren 3 mei 1876 te Wemeldinge, zoon van Adriaan Wabeke en Dina Foortsd. Dominicus, Landbouwer, overleden 5 november 1969 te Wemeldinge op 93-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Wabeke, volgt IX.33

VIII.40 Foort Cornelius Dominicus [V] [M]. Geboren 29 december 1884 te Wemeldinge, overleden 9 juni 1976 te 's-Gravenhage op 91-jarige leeftijd. Tr. K.P. van Vliet, geboren ca. 1885
VIII.41 Cornelis Adriaan Dominicus [V] [M]. Geboren 4 juli 1886
VIII.42 Adriana Maatje Dominicus [V] [M]. Geboren 11 november 1887
VIII.43 Marinus Jacobus Dominicus [V] [M]. Geboren 19 februari 1890
VIII.44 Jacobus Pieter Dominicus [V] [M]. Geboren 9 oktober 1891
VIII.45 Maatje Johanna Dominicus [V] [M]. Geboren 16 augustus 1893
VIII.46 Jan Jacob Dominicus [V] [M]. Geboren 22 augustus 1898
VIII.47 Dina Jacobusd. Bustraan [V] [M]. Geboren september 1853 te Wemeldinge, overleden 31 augustus 1903 te Lodi (N-Amerika) op 49-jarige leeftijd. Tr. 11 mei 1876 te Wemeldinge Cornelis Pietersz de Wilde, geboren 1854-1855 te Kattendijke, zoon van Pieter de Wilde en Machelina de Vos
VIII.48 Adriaan Jacobusz Bustraan [V] [M]. Geboren april 1857 te Wemeldinge, overleden 23 maart 1904 te Lodi (N-Amerika) op 46-jarige leeftijd. Tr. 22 januari 1880 te Kruiningen Maatje Hermanusd. Markusse, geboren 1854-1855 te Colijnsplaat, dochter van Hermanus Albertus Markusse en Cornelia Glerum
VIII.49 Dingenis Adriaansz Mieras [V] [M]. Geboren 1858-1859 te Wemeldinge. Tr. 7 april 1881 te Wemeldinge Janna Bliek, geboren 1858-1859 te Schore, dochter van Adriana Bliek. Vader onbekend. .
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Dingenisz Mieras, volgt IX.76
 2. Adriana Dingenisd. Mieras, volgt IX.77

VIII.50 Louweris Adriaansz Mieras [V] [M]. Geboren 1859-1860 te Kattendijke, Opzichter bij de oestercultuur. Tr. 23 mei 1890 te Kapelle Willemijna Pietersd. Bijlo, geboren 1863-1864 te Kapelle, dochter van Pieter Adriaansz Bijlo en Cornelia Jacobsd. Schouwenaar
VIII.51 Jannetje Jacobusd. de Groene [V] [M]. Geboren 1872-1873 te Wemeldinge. Tr. 5 mei 1898 te Wemeldinge Cornelis Cornelisz Schipper, geboren 1868-1869 te Wemeldinge, zoon van Cornelis Schipper en Janna Paauwe, Werkman.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Cornelisz Schipper, volgt IX.78

VIII.52 Noname Dominicus [V] [M]. Geboren 21 november 1864 te Kattendijke. Levenloos geboren. Overleden 21 november 1864 te Kattendijke op 0-jarige leeftijd
VIII.53 Francina Jacobsd. van 't Hof [V] [M]. Geboren 1865-1866 te Kattendijke, overleden 12 oktober 1930 te Schore. Tr. 10 juni 1892 te Kattendijke Eliza Jansz Paauwe, geboren 1870-1871 te Wemeldinge, zoon van Jan Paauwe en Hendrika Matthijssen, arbeider, koopman.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Pieternella Paauwe, volgt IX.79
 2. Hendrika Pieternella Paauwe, volgt IX.80

VIII.54 Cornelis Jacobsz van 't Hof [V] [M]. Geboren 1867-1868 te Kattendijke, arbeider. Tr. 29 april 1892 te Ovezande Antonia Amandia Westveer, geboren 1863-1864 te Ovezande, dochter van Pieter Willemsz Westveer en Maatje Johannisd. Polderman
VIII.55 Dignus Jacobsz van 't Hof [V] [M]. Geboren 1871-1872 te Kattendijke, arbeider. Tr. 26 mei 1899 te Ovezande Johanna Pietersd. Westveer, geboren 1870-1871 te Ovezande, dochter van Pieter Willemsz Westveer en Maatje Johannisd. Polderman
VIII.56 Adriana Cornelisd. Dominicus [V] [M]. Geboren 1869-1870 te Kattendijke, overleden 20 april 1879 te Kattendijke
VIII.57 Cornelis Cornelisz Dominicus [V] [M]. Geboren 1872-1873 te Kattendijke. Tr. 22 april 1898 te Kattendijke Leuntje Pietersd. Zandee, geboren 1873-1874 te Kattendijke, dochter van Pieter Pietersz Zandee en Leuntje van Liere
VIII.58 Maatje Cornelisd. Dominicus [V] [M]. Geboren 1876 te Kattendijke, overleden 14 april 1879 te Kattendijke op 3-jarige leeftijd
VIII.59 Jacobus Cornelisz Dominicus [V] [M]. Geboren juni 1877 te Kattendijke, overleden 13 oktober 1877 te Kattendijke op 0-jarige leeftijd
VIII.60 Cornelia Cornelisd. Dominicus [V] [M]. Geboren 1877-1878 te Kattendijke, overleden 16 januari 1938 te Kloetinge. Tr. 15 november 1889 te Kattendijke Pieter Jansz Dingemanse, geboren 1870-1871 te Wolfaartsdijk
VIII.61 Jacobus Cornelisz Dominicus [V] [M]. Geboren 1878-1879 te Kattendijke, smid. Tr. 10 maart 1899 te Kattendijke Krina Pietersd. Zandee, geboren 1869-1870 te Kattendijke, dochter van Pieter Pietersz Zandee en Leuntje van Liere
VIII.62 Noname Cornelisd. Dominicus [V] [M]. Geboren 28 oktober 1879 te Kattendijke. Levenloos geboren. Overleden 28 oktober 1879 te Kattendijke op 0-jarige leeftijd
VIII.63 Noname Cornelisz Dominicus [V] [M]. Geboren 24 februari 1881 te Kattendijke, overleden 24 februari 1881 te Kattendijke op 0-jarige leeftijd
VIII.64 Noname Cornelisd. Dominicus [V] [M]. Geboren 27 februari 1882 te Kattendijke. Levenloos geboren. Overleden 27 februari 1882 te Kattendijke op 0-jarige leeftijd
VIII.65 Marinus Pietersz Bustraan [V] [M]. Geboren 1865-1866 te Wemeldinge, Stationarbeider. Tr. 15 oktober 1891 te Wemeldinge Hendrika Foortsd. Hoogesteger, geboren 1865-1866 te Wemeldinge, dochter van Foort Hoogesteger en Cornelia Kok
VIII.66 Maatje Dina Pietersd. Bustraan [V] [M]. Geboren 1873-1874 te Wemeldinge. Tr. 18 oktober 1899 te Wemeldinge Adriaan Jansz Mol, geboren 1873-1874 te Baarland, zoon van Jan Mol en Jannetje Oele, Varensgezel
VIII.67 Adriana Johannesd. Karelse [V] [M]. Geboren 1846-1847 te Wemeldinge. Tr. 28 februari 1872 te Wemeldinge Hubrecht Marinusz Zuijdwegt, geboren 1846-1847 te Wemeldinge
VIII.68 Adriaan Johannesz Karelse [V] [M]. Geboren 1847-1848 te Wemeldinge. Tr. 22 maart 1872 te Wemeldinge Janna Izaaksd. van Boven, geboren 1847-1848 te Yerseke, dochter van Izaak van Boven en Pieternella Zweedijk
VIII.69 Jan Johannesz Karelse [V] [M]. Geboren 1850-1851 te Wemeldinge, arbeider. Tr. 27 juli 1876 te Wemeldinge Lena Kornelisd. Wondergem, geboren 1852-1853 te Kapelle, dochter van Kornelis Wondergem en Elena (Lena) Kok.
Uit dit huwelijk:
 1. Dingenis Jansz Karelse, volgt IX.81
 2. Elena Jansd. Karelse, volgt IX.82
 3. Cornelis Jansz Karelse, volgt IX.83
 4. Cornelia Jansd. Karelse, volgt IX.84
 5. Johannis Jansz Karelse, volgt IX.85

VIII.70 Dina Johannesd. Karelse [V] [M]. Geboren 1854-1855 te Wemeldinge. Tr. 29 juni 1876 te Wemeldinge Adriaan Matthijsz Weststrate, geboren 1853-1854 te Krabbendijke, zoon van Matthijs Jansz Weststrate en Tannetje Adriaansd. van de Linde, Slager, Scheepsjager, koopman.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannis Adriaansz Weststrate, volgt IX.86
 2. Cornelia Adriaansd. Weststrate, volgt IX.87
 3. Matthijs Adriaansz Weststrate, volgt IX.88
 4. Jan Adriaansz Weststrate, volgt IX.89

VIII.71 Dina Marinusd. Bustraan [V] [M]. Geboren 1872-1873 te Wemeldinge. Tr. 1 oktober 1920 te Middelburg Johannes Cornelis Clarijs, geboren 1873-1874 te Middelburg, zoon van Pieter Jan Clarijs en Leintje Johanna Hillebrand
VIII.72 Pieternella Marinusd. Bustraan [V] [M]. Geboren 1876-1877 te Yerseke. Tr. 14 mei 1914 te Yerseke Adriaan Pietersz Breel, geboren 1859-1860 te Ritthem, zoon van Pieter Breel en Jacomina Cornelisse, winkelier
VIII.73 Cornelis Marinusz Bustraan [V] [M]. Geboren 1883-1884 te Yerseke, Letterzetter. Tr. 3 november 1909 te Zierikzee Janna Kornelisd. Schipper, geboren 1884-1885 te Tholen, dochter van Kornelis Johannes Schipper en Elizabeth Adriana Rijnsaardt
VIII.74 Pieter Marinusz Bustraan [V] [M]. Geboren 1886-1887 te Yerseke, Letterzetter. Tr. 15 oktober 1908 te Yerseke Elisabeth Jacobusd. van Stee, geboren 1879-1880 te Yerseke, dochter van Jacobus Marinusz van Stee en Maria de Koeijer
VIII.75 Noname Ruisaard [V] [M]. Geboren 14 september 1869 te Wemeldinge. Levenloos geboren. Overleden 14 september 1869 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VIII.76 Adriaan Adriaansz Ruisaard [V] [M]. Geboren 1870-1871 te Wemeldinge, schipper. Tr. 13 februari 1902 te Wemeldinge Jeltje Kamman, geboren 1874-1875 te Delfshaven, dochter van Albert Kamman en Jitske Hendriks Wupkes.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Albert Ruisaard, volgt IX.90

VIII.77 Magdalena Ruisaard [V] [M]. Geboren 1872-1873 te Wemeldinge. Tr.(1) 27 juli 1900 te Wemeldinge Gerard Gillisz Spijk, geboren 1872-1873 te Kapelle. Huwelijk met Magdalena werd door echtscheiding ontbonden 25-11-1902. Bij vonnis Arr. rechtb. Haarlem. Tr.(2) 10 maart 1904 te Wemeldinge Adriaan Paulusz Sonke, geboren 1864 te Kruiningen, overleden 23 oktober 1916 te Wemeldinge op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Adriaansz Sonke, volgt IX.91

VIII.78 Tannetje Cornelia Ruisaard [V] [M]. Geboren 1875-1876 te Wemeldinge. Tr. 25 september 1897 te Wemeldinge Douwe Benjaminsz Bos, geboren 1868-1869 te Harlingen, zoon van Benjamin Bos en Trijntje Sluik, schipper.
Uit dit huwelijk:
 1. Benjamin Douwesz Bos, volgt IX.92

VIII.79 Jacoba Adriana Ruisaard [V] [M]. Geboren 1880-1881 te Wemeldinge. Tr. 16 maart 1911 te Wemeldinge Pieter Hendriksz de Haan, geboren 1880-1881 te Schiedam, zoon van Hendrik de Haan en Elisabeth Maria van der Sluijs
VIII.80 Cornelia Adriana Ruisaard [V] [M]. Geboren 1883-1884 te Wemeldinge. Tr. 8 mei 1912 te Wemeldinge Foort Dominicus, geboren 24 maart 1879, zoon van Jan Foortsz Dominicus en Neeltje Laurusd. van de Velde, vrachtrijder.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Foortsz Dominicus, volgt IX.72

VIII.81 Jacobus Adriaan Ruisaard [V] [M]. Geboren december 1885 te Wemeldinge, overleden 12 juni 1887 te Wemeldinge op 1-jarige leeftijd
VIII.82 Tannetje Cornelia Jacobusd. Zuijddijk [V] [M]. Geboren 1866-1867 te Wemeldinge. Tr. 3 september 1891 te Wemeldinge Pieter Marinisz van Boven, geboren 1868-1869 te Kapelle, zoon van Marinis Pietersz van Boven en Pieternella Jacobusd. Nieuwenhuize, molenaarsknecht
VIII.83 Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 28 februari 1853 te Wemeldinge, overleden 4 september 1854 te Wemeldinge op 1-jarige leeftijd
VIII.84 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 14 juli 1854 te Wemeldinge, overleden 4 augustus 1858 te Wemeldinge op 4-jarige leeftijd
VIII.85 Dirk de Schipper [V] [M]. Geboren 22 februari 1856 te Wemeldinge, arbeider, winkelier, overleden 29 november 1917 te Hoedekenskerke op 61-jarige leeftijd. Tr.(1) 4 mei 1883 te Hoedekenskerke Maria Spruijt, geboren 27 juli 1861 te 's-Gravenpolder, dochter van Willem Aarnoutsz Spruijt en Jannetje Polderman, overleden 17 oktober 1892 te Hoedekenskerke op 31-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Willem de Schipper, volgt IX.93
 2. Willem Johannes de Schipper, volgt IX.94
 3. Marinus de Schipper, volgt IX.95
 4. Jannetje de Schipper, volgt IX.96
Tr.(2) 1 november 1894 te Hoedekenskerke Johanna Steenblok, geboren 30 januari 1852 te Kapelle, dochter van Johannes Steenblok en Hendrika Pouwelina Jongejan, overleden 10 april 1925 te Kapelle op 73-jarige leeftijd
VIII.86 Izak de Schipper [V] [M]. Geboren 13 februari 1857 te Wemeldinge, overleden 28 maart 1857 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VIII.87 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 21 juli 1861 te Hoedekenskerke. Tr. 15 februari 1901 te 's-Gravenpolder Jacoba Kruys Voorberge, geboren 16 januari 1869 te 's-Gravenpolder, dochter van Neeltje Kruys Voorberge. Vader onbekend. .
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes de Schipper, volgt IX.97
 2. Jan de Schipper, volgt IX.98

VIII.88 Paulus de Schipper [V] [M]. Geboren 28 oktober 1862 te Hoedekenskerke, overleden 14 november 1862 te Hoedekenskerke op 0-jarige leeftijd
VIII.89 Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 26 januari 1864 te Hoedekenskerke, overleden 6 mei 1944 te Bergen op Zoom op 80-jarige leeftijd
VIII.90 Paulus de Schipper [V] [M]. Geboren 8 mei 1866 te Hoedekenskerke, bakker, overleden 14 januari 1938 te 's-Heer Arendskerke op 71-jarige leeftijd. Tr. 3 juni 1897 te Rilland-Bath Janna Pieternella Dronkers, geboren 24 augustus 1873 te Rilland-Bath, dochter van Willem Leendert Dronkers en Adriana Gerardina Breker. Voor verder onderzoek: met de watersnoodramp zijn overleden: Dirk Dronkers, geb. 26-03-1866 te Rilland-Bath en Johanna Dronkers, geb. 22-10-1868 te Rilland-Bath Overleden 2 maart 1952 te Nieuwdorp op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria de Schipper, volgt IX.99
 2. Jannetje Gerardina de Schipper, volgt IX.100
 3. Johannes Willem Leendert de Schipper, volgt IX.101
 4. Wilhelmina (Mien) de Schipper, volgt IX.102
 5. Dirk de Schipper, volgt IX.103
 6. Johannis de Schipper, volgt IX.104
 7. Cornelia Helena de Schipper, volgt IX.105
 8. Willem Leendert de Schipper, volgt IX.106
 9. Adriana (Jeanne) de Schipper, volgt IX.107
 10. Wouter de Schipper, volgt IX.108
 11. Elizabeth de Schipper, volgt IX.109

VIII.91 Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 29 mei 1868 te Hoedekenskerke, overleden 10 augustus 1868 te Hoedekenskerke op 0-jarige leeftijd
VIII.92 Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 15 augustus 1869 te Hoedekenskerke
VIII.93 Elizabeth de Schipper [V] [M]. Geboren 13 november 1870 te Hoedekenskerke, overleden 6 september 1871 te Hoedekenskerke op 0-jarige leeftijd
VIII.94 Elizabeth de Schipper [V] [M]. Geboren 11 maart 1873 te Hoedekenskerke, overleden 21 maart 1873 te Hoedekenskerke op 0-jarige leeftijd
VIII.95 Adriana Hendriksd. Krombeen [V] [M]. Geboren 1852-1853 te Wemeldinge, overleden 1 juni 1941 te Wemeldinge. Tr. 27 december 1877 te Wemeldinge Marinus Marinusz Noussen, geboren 1838-1839 te Heinkenszand, zoon van Marinus Noussen en Jacoba Braamse. Was bij zijn huwelijk met Adriana weduwnaar van Sara Maria de Klerk. Landbouwer, overleden 9 april 1917 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Marinusd. Noussen, volgt IX.110
 2. Fransina Marinusd. Noussen, volgt IX.111
 3. Marinus Marinusz Noussen, volgt IX.112
 4. Maria Adriana Marinusd. Noussen, volgt IX.113

VIII.96 Jan Hendriksz Krombeen [V] [M]. Geboren 1853-1854 te Wemeldinge, overleden 5 oktober 1940 te Wemeldinge. Tr. 29 november 1877 te Wemeldinge Jannetje Marinusd. Marinusse, geboren 1851-1852 te Wemeldinge, dochter van Marinus Marinusse en Leuntje Hoebeke, overleden 5 september 1924 te Kloetinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Jansz Krombeen, volgt IX.114

VIII.97 Dirk Hendriksz Krombeen [V] [M]. Geboren 1855-1856 te Wemeldinge. Tr. 10 mei 1883 te Hoedekenskerke Adriana Pietersd. Jongejan, geboren 1859-1860 te Hoedekenskerke, dochter van Pieter Jongejan en Jacoba Meijer
VIII.98 Janna Hendriksd. Krombeen [V] [M]. Geboren 1859-1860 te Wemeldinge. Tr. 10 mei 1888 te Wemeldinge Johannes Foortsz Hoogesteger, geboren 1860-1861 te Wemeldinge, zoon van Foort Hoogesteger en Cornelia Kok, arbeider
VIII.99 Henderina Cornelia Meijers [V] [M]. Geboren 1853-1854 te Goes, winkelierster. Tr. 15 oktober 1874 te Goes Cornelis Leendertsz Oranje, geboren 1850-1851 te 's-Heer Abtskerke, zoon van Leendert Oranje en Geertruid Arnoijs, Kantoorbediende, koopman.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Adriana Cornelisd. Oranje, volgt IX.115
 2. Cornelis Leendert Cornelisz Oranje, volgt IX.116

VIII.100 Hendrikus Marinus Leendertsz Bruijnzeel [V] [M]. Geboren 1859-1860 te Kloetinge, boerenknecht. Tr. 12 mei 1882 te Kloetinge Maria Jansd. van de Linde, geboren 1857-1858 te Baarland, dochter van Jan van de Linde en Francina Weststrate
VIII.101 Janna Jacobsd. Koole [V] [M]. Geboren 1859-1860 te Kloetinge. Tr. 4 augustus 1881 te Kloetinge Adriaan Jacobusz Kooman, geboren 1848-1849 te Goes, zoon van Jacobus Kooman en Laurina Schoe, Opziener jacht en visscherijen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Jacobus Adriaansz Kooman, volgt IX.117
 2. Adriana Adriaansd. Kooman, volgt IX.118

VIII.102 Jacob Jacobsz Koole [V] [M]. Geboren 1857-1858 te Kloetinge, landbouwersknecht. Tr. 27 december 1883 te Wemeldinge Jacoba Christiaansd. Kole, geboren 1860-1861 te Wemeldinge, dochter van Christiaan Kole en Jacomina Poleij.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacomina Jacobsd. Koole, volgt IX.119
 2. Maria Jacobsd. Koole, volgt IX.120
 3. Jacoba Jacobsd. Koole, volgt IX.121
 4. Christina Jacobsd. Koole, volgt IX.122

VIII.103 Jacobus Karelse [V] [M]. Geboren 14 november 1858 te Goes, gedoopt 9 januari 1858. Tr. 3 mei 1883 te Goes Wilhelmina Lievensd. Snoodijk, geboren 1861-1862 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Lieven Snoodijk en Adriana Jozina Hannewijk
VIII.104 Willem Karelse [V] [M]. Geboren 28 november 1859 te Goes, overleden 13 december 1859 op 0-jarige leeftijd
VIII.105 Tannetje Karelse [V] [M]. Geboren 27 oktober 1860 te Goes, gedoopt 16 december 1860
VIII.106 Maria Karelse [V] [M]. Geboren 1 december 1861 te Goes, gedoopt 29 december 1861, overleden 18 april 1862 op 0-jarige leeftijd
VIII.107 Willem Karelse [V] [M]. Geboren 21 februari 1863 te Goes. Bij vonnis van de arrondissementstechtbank te Middelburg van 01 mei 1922 is Willem Karelse, vrachtrijder, geboren 21 februari 1863 te Goes en aldaar woonachtig wegens zwakheid van vermogens op eigen verzoek, gesteld onder curatele. Middelburg 02 mei 1922.w.g. De Officier van justitie te Middelburg D.J Wolfson. Gedoopt 12 april 1863
VIII.108 Maria Karelse [V] [M]. Geboren 11 juni 1864 te Goes, gedoopt 10 juli 1864, overleden 3 augustus 1951 op 87-jarige leeftijd. Tr. 20 mei 1886 te Goes Pieter Bommelje, geboren 1861-1862 te 's-Heer Arendskerke, zoon van Jacobus Bommelje en Katalina IJzerman, koopman, winkelier.
Uit dit huwelijk:
 1. Katelijntje Cornelia Pietersd. Bommelje, volgt IX.123

VIII.109 Adriana Karelse [V] [M]. Geboren 18 september 1865 te Goes, gedoopt 22 oktober 1865, overleden 30 januari 1949 te Bergen op Zoom op 83-jarige leeftijd
VIII.110 Neeltje Cornelisd. Karelse [V] [M]. Geboren 15 maart 1867 te Goes, gedoopt 7 april 1867, overleden 23 maart 1951 te Bergen op Zoom op 84-jarige leeftijd. Tr. 9 november 1893 te Goes Jacob Cornelisz Verboom, geboren 23 november 1867 te Kloetinge, zoon van Cornelis Jacobsz Verboom en Maatje Adriaansd. Karelse, Kruideniersknecht, overleden 13 januari 1945 te Bergen op Zoom op 77-jarige leeftijd
VIII.111 Pieter Karelse [V] [M]. Geboren 19 juli 1868 te Goes, gedoopt 30 augustus 1868, overleden 3 december 1890 op 22-jarige leeftijd
VIII.112 Cornelis Karelse [V] [M]. Geboren 6 oktober 1870 te Goes, overleden 20 oktober 1870 op 0-jarige leeftijd
VIII.113 Cornelis Cornelisz Karelse [V] [M]. Geboren 18 oktober 1871 te Goes. Gezindte: Christelijk Evangelisch. Gedoopt 26 november 1871, vrachtrijder, overleden 25 november 1953 te Goes op 82-jarige leeftijd, begraven 28 november 1953 te Goes. Tr. 8 juli 1897 te 's-Heer Arendskerke Adriana (Jaantje) de Schipper, geboren 5 september 1870 te Wemeldinge, dochter van Jacobus (Ko) de Schipper en Machelina Marinusd. Nieuwenhuyze, overleden 7 januari 1944 te Goes op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Karelse, volgt IX.124
 2. Jacobus Karelse, volgt IX.125
 3. Cornelia Tannetje Karelse, volgt IX.126

VIII.114 Wilhelmina Karelse [V] [M]. Geboren 18 februari 1873 te Goes, gedoopt 30 maart 1873, overleden 13 juli 1944 te Goes op 71-jarige leeftijd
VIII.115 Adriaan Marinus Karelse [V] [M]. Geboren 18 mei 1875 te Goes, gedoopt 13 juni 1875, Voerman, landbouwer, overleden 19 mei 1968 te Goes op 93-jarige leeftijd. Tr. 15 juni 1905 te Goes Maria Cornelisd. Boeij, geboren 1876-1877 te Ovezande, dochter van Cornelis Jansz Boeij en Willemina Gerardsd. van Waarde, overleden 3 april 1952.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Tannetje Karelse, volgt IX.127
 2. Cornelis Karelse, volgt IX.128

VIII.116 Jan Willem Izaksz Lamain [V] [M]. Geboren 1869-1870 te Wissenkerke (NB), schoenmaker, overleden 12 januari 1939 te Wissenkerke (NB). Tr. 12 oktober 1898 te Wissenkerke (NB) Janna Abrahamsd. Abrahamse, geboren 1864-1865 te Wissenkerke (NB), dochter van Abraham Abrahamse en Elisabeth van Lieren.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Neeltje Jansd. Lamain, volgt IX.129
 2. Izak Abraham Jansz Lamain, volgt IX.130

VIII.117 Maria Cornelia Izaksd. Lamain [V] [M]. Geboren 1869-1870 te Goes. Tr. 10 mei 1894 te Goes Philippus Krijnsz Wessels, geboren 1869-1870 te Goes, zoon van Krijn Wessels en Melanie Mulder, koopman
VIII.118 Cornelia Willemina Izaksd. Lamain [V] [M]. Geboren 1872-1873 te Wissenkerke (NB). Tr. 17 mei 1899 te Wissenkerke (NB) Cornelis Lambregt Marinusz Vendeville, geboren 1872-1873 te Wissenkerke (NB), zoon van Marinus Vanus Vendeville en Rachel van Es
VIII.119 Willem Cornelis Izaksz Lamain [V] [M]. Geboren 1874-1875 te Wissenkerke (NB), schoenmaker. Tr. 2 november 1899 te Wissenkerke (NB) Maria Sia Pietersd. Verhorst, geboren 1859-1860 te Middelharnis, dochter van Pieter Verhorst en Sia Maria van Noppen, Brievengaardster
VIII.120 Maria Cornelisd. Duvekot [V] [M]. Geboren 21 mei 1861 te Goes, gedoopt 5 februari 1865, overleden in/vr 1902. Tr. 3 juli 1890 te Goes Jacobus Pieter van Melle, geboren 1861-1862 te Wissenkerke (NB), zoon van Jannes Jacobus van Melle en Barbara Tannetje van Noppen. Bij zijn tweede huwelijk (met Maatje Duvekot) was hij weduwnaar van Maria Duvekot (zus van Maatje). Dispensatie verleend KB 22-10-1902, nr: 29. Predikant
VIII.121 Adriana Cornelisd. Duvekot [V] [M]. Geboren 6 september 1862 te Goes, gedoopt 5 februari 1865. Tr. 25 oktober 1893 te Goes Pieter Jansz Versluijs, geboren 1863-1864 te Klundert, zoon van Jan Versluijs en Elizabeth Cornelia Sonneveldt, Hoofdonderwijzer.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Cornelis Pietersz Versluijs, volgt IX.131

VIII.122 Laurus Cornelisz Duvekot [V] [M]. Geboren 29 september 1863 te Goes, Commissionair, overleden 19 april 1941 te Goes op 77-jarige leeftijd. Tr. 25 juli 1889 te Goes Anna van den Heuvel, geboren 1864, dochter van Guillaume Pierre van den Heuvel en Elisabeth Cornelie Maes, overleden 1922 op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Laurusd. Duvekot, volgt IX.132

VIII.123 Wilhelmina Cornelisd. Duvekot [V] [M]. Geboren 12 april 1865 te Goes, gedoopt 14 mei 1865. Tr. 11 augustus 1887 te Goes Jakob Koertsz Loggers, geboren 1865-1866 te Rheden
VIII.124 Cornelia Cornelisd. Duvekot [V] [M]. Geboren 10 november 1866 te Goes, gedoopt 9 december 1866. Tr. 25 juli 1889 te Goes Guillaume Pierre Jean Corneille van den Heuvel, geboren 1867-1868 te Brussel (B), zoon van Guillaume Pierre van den Heuvel en Elisabeth Cornelie Maes, Commissionair
VIII.125 Willem Samuel Cornelisz Duvekot [V] [M]. Geboren 23 januari 1869 te Goes, gedoopt 28 februari 1869, koopman. Tr. 7 april 1893 te Middelburg Johanna Jacoba Wagemaker, geboren 1868-1869 te Middelburg, dochter van Jacobus Petrus Wagemaker en Johanna Jozina van Puffelen.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Adrianus Willemsz Duvekot, volgt IX.133

VIII.126 Samuel Cornelisz Duvekot [V] [M]. Geboren 17 januari 1871 te Goes, gedoopt 16 april 1871, koopman, overleden 18 maart 1917 te Rotterdam op 46-jarige leeftijd. Tr. 3 augustus 1893 te Goes Aagtje Jansd. Rottier, geboren 1869-1870 te Borssele, dochter van Jan Rottier en Maria Johanna Boone, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Samuelsd. Duvekot, volgt IX.134
 2. Maria Johanna Duvekot, volgt IX.135

VIII.127 Adriaan Cornelisz Duvekot [V] [M]. Geboren 30 maart 1872, gedoopt 12 mei 1872
VIII.128 Christina Cornelisd. Duvekot [V] [M]. Geboren 10 september 1873, gedoopt 19 oktober 1873. Tr. 4 november 1897 te Goes Govert Leendertsz van Dis, geboren 1867-1868 te Fijnaart, zoon van Leendert van Dis en Johanna Adriana Sneep, Predikant
VIII.129 Neeltje Jacoba Cornelisd. Duvekot [V] [M]. Geboren 2 juli 1875 te Goes, gedoopt 8 augustus 1875. Tr. 18 december 1902 te Goes Dirk Nicolaasz de Jonge, geboren 6 juli 1872 te Goes, zoon van Nicolaas Johannesz de Jonge en Maria Verheule, Hovenier
VIII.130 Maatje Cornelisd. Duvekot [V] [M]. Geboren 28 augustus 1876 te Goes, gedoopt 8 oktober 1876. Tr. 27 november 1902 te Goes Jacobus Pieter van Melle, geboren 1861-1862 te Wissenkerke (NB), zoon van Jannes Jacobus van Melle en Barbara Tannetje van Noppen. Bij zijn tweede huwelijk (met Maatje Duvekot) was hij weduwnaar van Maria Duvekot (zus van Maatje). Dispensatie verleend KB 22-10-1902, nr: 29. Predikant
VIII.131 Dina Johanna Cornelisd. Duvekot [V] [M]. Geboren 21 januari 1878 te Goes, gedoopt 24 februari 1878, overleden 11 november 1936 te Goes op 58-jarige leeftijd. Tr. 27 februari 1913 te Goes Jacob Anthonijsz Visser, geboren 3 november 1871 te Goes, zoon van Anthonij Visser en Willemina de Smit. Bij huwelijk met Dina Duvekot was Jacob weduwnaar van Pieternella Jacoba Cappon. Drogist
VIII.132 Christoffel Jobsz Sinke [V] [M]. Geboren 11 juli 1867 te Kloetinge, gedoopt 25 augustus 1867, koopman, Manufacturier, overleden 9 september 1944 te Wemeldinge op 77-jarige leeftijd. Tr. 2 mei 1895 te Wemeldinge Adriana Quintensd. van de Linde, geboren 1866-1867 te Waarde, dochter van Quinten Adriaansz van de Linde en Cornelia Jacoba de Broekert.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Cornelia Stoffelsd. Sinke, volgt IX.136

VIII.133 Maria Jobsd. Sinke [V] [M]. Geboren 5 november 1869, gedoopt 9 januari 1870. Tr. 26 april 1894 te Wemeldinge Abraham Leendert van Melle, geboren 1868-1869 te Wissenkerke (NB), zoon van Jannes Jacobus van Melle en Barbara Tannetje van Noppen, bakker
VIII.134 Adriana Willemina Pieterse [V] [M]. Geboren 1880-1881 te Wemeldinge. Tr. 24 september 1903 te Wemeldinge Anthonie Marinus van Melle, geboren 1869-1870 te Wissenkerke (NB), zoon van Jannes Jacobus van Melle en Barbara Tannetje van Noppen, Photograaf
VIII.135 Gerardus Johannes Hollestelle [V] [M]. Geboren 1871 te Goes, smid, overleden 8 december 1948 te Goes. Tr. 15 juni 1899 te Goes Aartje Jansd. Bouterse, geboren 1870-1871 te Wissenkerke (NB), dochter van Jan Davidsz Bouterse en Susanna de Smit.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Hollestelle, volgt IX.137

VIII.136 Willem Jansz Hollestelle [V] [M]. Geboren 1873-1874 te Goes, Bankwerker. Tr.(1) 6 april 1899 te Goes Dina Jacoba Jongepier, geboren 1874-1875 te Goes, dochter van Adriaan Willem Jongepier en Catharina van der Heiden, overleden in/vr 1910 Tr.(2) 3 maart 1910 te Goes Neeltje Johannisd. van den Berge, geboren 1874-1875 te Tholen, dochter van Johannis van den Berge en Adriana Johanna Praat
VIII.137 Cornelis Jansz Hollestelle [V] [M]. Geboren 1876-1877 te Goes, onderwijzer. Tr. 18 augustus 1904 te Tholen Arendtje Leunisd. Laban, geboren 1873-1874 te Tholen, dochter van Leunis Jacobsz Laban en Elizabeth Thomina Beaufort
VIII.138 Hendrik Jansz Hollestelle [V] [M]. Geboren 1878-1879 te Goes, Reiziger, Manufacturier, overleden 20 juli 1952 te Goes. Tr.(1) 15 juli 1903 te Wissenkerke (NB) Maatje Lena de Kam, geboren 1879-1880 te Wissenkerke (NB), dochter van Jan de Kam en Leijntje Jacomina de Smit, overleden 1 oktober 1921 te Middelburg Tr.(2) Trijntje Visser
VIII.139 Dingenus Remijnse [V] [M]. Geboren 23 februari 1868 te Kloetinge, overleden 22 december 1868 te Goes op 0-jarige leeftijd
VIII.140 Dingenus Remijnse [V] [M]. Geboren 15 februari 1870 te Kloetinge
VIII.141 Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 21 december 1863 te Heinkenszand, kleermaker, overleden 27 mei 1940 te 's-Gravenpolder op 76-jarige leeftijd. Tr. 25 mei 1892 te Nisse Catharina Eckhardt, geboren 29 december 1858 te Yerseke, dochter van Johannis Geerhardsz Eckhardt en Adriana Jacobusd. Versluijs, overleden 19 januari 1935 te 's-Gravenpolder op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Johannis de Schipper, volgt IX.138

VIII.142 Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 5 december 1864 te Heinkenszand
VIII.143 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 5 december 1864 te Heinkenszand
VIII.144 Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 19 februari 1866 te Heinkenszand, overleden 10 maart 1923 te Heinkenszand op 57-jarige leeftijd. Tr. Relatie van Jannetje de Schipper.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes de Schipper, volgt IX.139

VIII.145 Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 20 mei 1868 te Heinkenszand. Door een foutje in GD-Win wordt hier niet verwezen naar haar onwettige dochter Willemina de Schipper, geb. 03-11-1888.
VIII.146 Maria Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 20 mei 1868 te Heinkenszand, winkelierster, overleden 18 november 1937 te Goes op 69-jarige leeftijd. Tr. 27 oktober 1892 te Heinkenszand Johannis Johannisz van Baalen, geboren 1868-1869 te Heinkenszand, zoon van Johannis van Baalen en Willemina Meijer, Metselaar, overleden 7 november 1954 te Heinkenszand.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannis Johannisz van Baalen, volgt IX.141
 2. Jannetje Johannisd. van Baalen, volgt IX.142

VIII.147 Marinus Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 18 juni 1871 te Heinkenszand, barbier, kleermaker, gemeente-ontvanger, overleden 11 juli 1939 te Nisse op 68-jarige leeftijd. Tr. 18 juni 1896 te Wemeldinge Helena Jacobusd. Bustraan, geboren 25 december 1871 te Wemeldinge, dochter van Jacobus Adriaansz Bustraan en Jannetje Foortsd. Dominicus, overleden 4 september 1945 te Nisse op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jacobus de Schipper, volgt IX.53
 2. Jacobus de Schipper, volgt IX.54
 3. Wilhelmina Jannetje de Schipper, volgt IX.55
 4. Jannetje Helena de Schipper, volgt IX.56
 5. Maria Adriana de Schipper, volgt IX.57
 6. Foort Willem de Schipper, volgt IX.58
 7. Willem Christoffel de Schipper, volgt IX.59
 8. Adriana Cornelia de Schipper, volgt IX.60
 9. Catharina de Schipper, volgt IX.61
 10. Cornelia de Schipper, volgt IX.62
 11. Janna de Schipper, volgt IX.63
 12. Stoffelina de Schipper, volgt IX.64
 13. Jan Adriaan de Schipper, volgt IX.65
 14. Dina de Schipper, volgt IX.66
 15. Adriaan de Schipper, volgt IX.67

VIII.148 Willem de Schipper [V] [M]. Overleden 14 oktober 1873 te Heinkenszand
VIII.149 Cornelia Wilhelmina de Schipper [V] [M]. Geboren 7 oktober 1873 te Heinkenszand, overleden 14 oktober 1873 te Heinkenszand op 0-jarige leeftijd
VIII.150 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 17 mei 1876 te Heinkenszand, overleden 29 augustus 1900 te Heinkenszand op 24-jarige leeftijd
VIII.151 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 2 juni 1879 te Heinkenszand, overleden 29 mei 1880 te Heinkenszand op 0-jarige leeftijd
VIII.152 Jan Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 5 maart 1882 te Heinkenszand, overleden 25 juni 1901 te Heinkenszand op 19-jarige leeftijd
VIII.153 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 9 januari 1886 te Heinkenszand, kleermaker, barbier, overleden 27 september 1973 te Heinkenszand op 87-jarige leeftijd
VIII.154 Willem Pieter de Jonge [V] [M]. Geboren 1872-1873 te Goes. Tr. 22 april 1897 te Goes Sara Maria Bruggeman, geboren 1871-1872 te Goes, dochter van Jan Bruggeman en Maria Verheule
VIII.155 Adriaan Jacobus de Jonge [V] [M]. Geboren 1876 te Goes
VIII.156 Maria de Jonge [V] [M]. Geboren 1 juni 1884 te Colijnsplaat, overleden 12 februari 1974 te Middelburg op 89-jarige leeftijd. Tr. 6 augustus 1909 te Middelburg Willem Johannes de Schipper, geboren 7 juli 1886 te Hoedekenskerke, zoon van Dirk de Schipper en Maria Spruijt, brood- en banketbakker, overleden 7 september 1932 te Middelburg op 46-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria de Schipper, volgt IX.143
 2. Jozina de Schipper, volgt IX.144
 3. Johanna Wilhelmina de Schipper, volgt IX.145
 4. Pieter de Schipper, volgt IX.146
 5. Jannetje de Schipper, volgt IX.147
 6. Cornelis Pieter de Schipper, volgt IX.148
 7. Cornelia Maria de Schipper, volgt IX.149

VIII.157 Jacobus Adriaansz Verburg [V] [M]. Geboren 8 augustus 1867, gedoopt 1 september 1867
VIII.158 Jacob Adriaansz Verburg [V] [M]. Geboren 26 november 1868, gedoopt 3 januari 1869
VIII.159 Pieter Adriaansz Verburg [V] [M]. Geboren 1872-1873 te Wemeldinge, overleden 9 februari 1875 te Wemeldinge
VIII.160 Jan Adriaansz Verburg [V] [M]. Geboren 19-02-1873?
VIII.161 Pieter Adriaansz Verburg [V] [M]. Geboren 18 juni 1876, gedoopt 30 juli 1876
VIII.162 Aagje Verburg [V] [M]. Geboren 2 maart 1879 te Wemeldinge, overleden 22 juli 1972 te Holland, Michigan, USA op 93-jarige leeftijd, begraven 24 juli 1972 te Holland, Michigan, USA. Tr. 1907 te Goes John van Leeuwen, geboren 6 februari 1881 te Wemeldinge, overleden 17 juni 1953 te Holland, Michigan, USA op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius van Leeuwen, volgt IX.150

VIII.163 Janna de Jonge [V] [M]. Geboren 27 oktober 1863 te Wemeldinge, gedoopt 27 december 1863 te Wemeldinge, overleden 3 april 1867 te Wemeldinge op 3-jarige leeftijd
VIII.164 Aagtje de Jonge [V] [M]. Geboren 15 augustus 1865 te Wemeldinge, gedoopt 20 december 1866 te Wemeldinge
VIII.165 Johannis de Jonge [V] [M]. Geboren 23 februari 1867 te Wemeldinge, gedoopt 8 mei 1867, overleden 28 juni 1875 te Wemeldinge op 8-jarige leeftijd
VIII.166 Janna de Jonge [V] [M]. Geboren 12 januari 1869 te Wemeldinge, gedoopt 7 februari 1869
VIII.167 Jacobus de Jonge [V] [M]. Geboren 13 april 1870 te Wemeldinge, gedoopt 3 juli 1870
VIII.168 Andries de Jonge [V] [M]. Geboren 14 juli 1872 te Wemeldinge, gedoopt 30 maart 1873
VIII.169 Johanna Jolijna de Jonge [V] [M]. Geboren 19 januari 1874 te Wemeldinge, gedoopt 22 februari 1874
VIII.170 Cornelia Margrietha de Jonge [V] [M]. Geboren 20 oktober 1875 te Wemeldinge, gedoopt 21 november 1875
VIII.171 Johannes de Jonge [V] [M]. Geboren 22 augustus 1877 te Wemeldinge, gedoopt 30 september 1877
VIII.172 Jan de Jonge [V] [M]. Geboren 23 juni 1879 te Wemeldinge
VIII.173 Jannetje de Jonge [V] [M]. Geboren 5 november 1880 te Wemeldinge
VIII.174 Nicolaas de Jonge [V] [M]. Geboren 1 mei 1883 te Wemeldinge
VIII.175 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 6 februari 1876 te Wemeldinge. Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Middelburg d.d. 30 juni 1915 is Jacobus de Schipper, landbouwer, echtgenoot van Geertje Wilhelmina van der Weele wonende te Koudekerke, wegens zwakheid van vermogens gesteld onder curateele. De Officier van Justitie te Middelburg, Mijnlief. Middelburg 16 juli 1915. landbouwersknecht, overleden 17 juli 1957 te Vlissingen op 81-jarige leeftijd. Tr. 17 mei 1906 te Waarde Geertje Wilhelmina van der Weele, geboren 1879-1880 te Nisse, dochter van Willem Kornelisz van der Weele en Maatje Jansd. Mol, dienstbode, overleden 19 juni 1956 te Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Jacobus de Schipper, volgt IX.151
 2. Cornelis Jan de Schipper, volgt IX.152
 3. Jan Jacobusz de Schipper, volgt IX.153

VIII.176 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 10 februari 1877 te Wemeldinge, overleden 5 april 1877 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VIII.177 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 28 januari 1878 te Wemeldinge
VIII.178 Johanna Jolijna de Schipper [V] [M]. Geboren 19 juli 1879 te Wemeldinge, overleden 19 juni 1975 te Wemeldinge op 95-jarige leeftijd. Tr. 28 april 1904 te Yerseke Johannes Johannesz Boone, geboren 1876-1877 te Yerseke, zoon van Johannes Boone en Jannetje Waverijn, landbouwersknecht, overleden 19 februari 1953 te Hoedekenskerke
VIII.179 Jacoba Hendrika de Schipper [V] [M]. Geboren 21 augustus 1880 te Yerseke, overleden 9 oktober 1948 te Goes op 68-jarige leeftijd. Tr. 13 december 1900 te Yerseke Hendrik Klos, geboren 1879-1880 te Yerseke, zoon van Cornelis Dirk Klos en Adriana Kriekaard, schipper, overleden 17 december 1953 te Yerseke.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Adriana Klos, volgt IX.154

VIII.180 Jolijna de Schipper [V] [M]. Geboren 17 oktober 1881 te Yerseke. Tr. 1 augustus 1907 te Yerseke Geerard Siereveld, geboren 1884-1885 te Arnemuiden, zoon van Cornelis Siereveld en Maatje Schroevers, Scheepstimmerman
VIII.181 Jacob de Schipper [V] [M]. Geboren 7 december 1882 te Yerseke, overleden 25 april 1956 te Solano (USA) op 73-jarige leeftijd
VIII.182 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 5 december 1883 te Yerseke
VIII.183 Johannes Anthony de Schipper [V] [M]. Geboren 16 maart 1885 te Yerseke, overleden 4 augustus 1885 te Yerseke op 0-jarige leeftijd
VIII.184 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 11 april 1887 te Yerseke
VIII.185 Cornelia Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 25 februari 1891 te Yerseke. Tr. 14 juli 1915 te Vlissingen Johannes Antonie de Neef, geboren 1888-1889 te Middelburg, zoon van Gerrit Johannes de Neef en Catharina Sara de Wolff, Boekhouder
VIII.186 Jan Jorisz Allewijn [V] [M]. Geboren 1883-1884 te Schore, bakker. Tr. 17 mei 1912 te Middelburg Adriana Cornelia van Loo, geboren 1884-1885 te Nisse, dochter van Adriaan Cornelis van Loo en Maria Jansen van Roozendaal, dienstbode
VIII.187 Jacobus Jorisz Allewijn [V] [M]. Geboren 1886-1887 te Schore, overleden 14 augustus 1955 te Middelburg
VIII.188 Adriana Jozina Snoodijk [V] [M]. Geboren 1881 te 's-Heer Abtskerke, overleden 9 december 1949 te 's-Heer Abtskerke. Tr. 4 juni 1908 te 's-Heer Arendskerke Quinten Quintensz de Vrie, geboren 1884-1885 te 's-Heer Abtskerke, zoon van Quinten de Vrie en Pieternella Everse, boerenknecht
VIII.189 Jacobus Adriaansz Snoodijk [V] [M]. Geboren 1882-1883 te 's-Heer Arendskerke, Landbouwer. Tr. 24 juli 1913 te Goes Cornelia Pieternella Rouw, geboren 1879-1880 te Goes, dochter van DaniŽl Rouw en Elisabeth Adriaansd. de Dreu
VIII.190 Lieven Adriaansz Snoodijk [V] [M]. Geboren 1887-1888 te 's-Heer Arendskerke, boerenknecht, autohandelaar, overleden 17 mei 1946 te Bergen op Zoom. Tr. 18 mei 1911 te 's-Heer Arendskerke Janna Pietersd. van Liere, geboren 1882-1883 te 's-Gravenpolder, dochter van Pieter van Liere en Maria Mieras, dienstbode
VIII.191 Jacoba Adriaansd. Snoodijk [V] [M]. Geboren 1889-1890 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 5 september 1912 te 's-Heer Arendskerke Adriaan Johannis Butijn, geboren 1887-1888 te Wolfaartsdijk, zoon van Huibregt Butijn en Adriana van Strien, handelsreiziger
VIII.192 Johannis Adriaansz Snoodijk [V] [M]. Geboren 1892-1893 te 's-Heer Arendskerke, Kommies Rijksbelastingen. Tr. 5 juni 1919 te 's-Heer Arendskerke Elisabeth Neeltje Rouw, geboren 1893-1894 te Kloetinge, dochter van Jacob Danielsz Rouw en Machelina Leuntje Schipper
VIII.193 Jacobus Hendriksz Burger [V] [M]. Geboren 1884-1885 te Schore, Bakkersknecht, broodbakker, overleden 13 juli 1924 te Kapelle. Tr.(1) 22 april 1909 te Driewegen Maria Adriaansd. Smallegange, geboren 1883-1884 te Driewegen, dochter van Adriaan Adriaansz Smallegange en Maria Jansd. Boeij, overleden in/vr 1914 Tr.(2) 9 april 1914 te Kapelle Catharina Engelsd. Zegers, geboren 1878-1879 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Engel Marinusz Zegers en Pieternella Jacoba Johannisd. Oele, overleden in/vr 1918 Tr.(3) 11 april 1918 te Kapelle Adriana Jacobusd. Gelok, geboren 1898-1899 te Kapelle, dochter van Jacobus Adriaan Gelok en Johanna Moerdijk
VIII.194 Jacoba Jansd. Louwerse [V] [M]. Geboren 1899-1900 te Kapelle. Tr. 4 augustus 1920 te Vrouwenpolder Johannes Dingenis Pietersz van der Endt, geboren 1893-1894 te Yerseke, zoon van Pieter van der Endt en Janna Koster, Oesterkweker
VIII.195 Christiaan Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 18 oktober 1870 te Wemeldinge, overleden 17 mei 1876 op 5-jarige leeftijd
VIII.196 Jacobus Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 30 augustus 1871 te Wemeldinge
VIII.197 Willem Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 25 januari 1873 te Wemeldinge. Emigreerde in 1892 naar Amerika.
VIII.198 Cornelis Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 29 december 1873 te Wemeldinge. Tr. 26 februari 1903 te 's-Heer Arendskerke Jacomina Adriaansd. van de Guchte, geboren 1875-1876 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Adriaan van de Guchte en Neeltje van Westen
VIII.199 Adriana Jansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 6 februari 1875 te Wemeldinge. Tr. 30 april 1896 te Krabbendijke Pieter van Velzen, geboren ca. 1875?
VIII.200 Dirk Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 14 april 1876 te Wemeldinge. Tr. 10 maart 1904 te 's-Heer Arendskerke Catharina Maartensd. Verdonk, geboren 1882-1883 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Maarten Jansz Verdonk en Tannetje Gerardusd. Harinck
VIII.201 Christiaan Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 13 april 1877 te Wemeldinge. Emigreerde naar Amerika. Tr. 17 augustus 1899 te Rilland-Bath Laurina Janusd. de Hamer, geboren 1878-1879 te Rilland-Bath, dochter van Janus de Hamer en Janna de Boe
VIII.202 Maatje Jansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 1 juli 1878 te Wemeldinge, overleden 30 november 1967 te Goes op 89-jarige leeftijd. Tr. 14 juni 1906 te Goes Jan Cornelis Simonsz van der Peijl, geboren 1877-1878 te Goes, zoon van Simon van der Peijl en Cornelia Dronkers, Directeur houtzagerij
VIII.203 Johannes Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 5 maart 1880 te Kapelle, overleden 3 april 1880 te Kapelle op 0-jarige leeftijd
VIII.204 Adriana Joziasd. de Regt [V] [M]. Geboren 27 februari 1868 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 23 februari 1893 te Borssele Johannis Johannisz Baaijens, geboren 1863-1864 te Arnemuiden, zoon van Johannis Baaijens en Dina Caboordt, boerenknecht
VIII.205 Wilhelmina Joziasd. de Regt [V] [M]. Geboren 1870-1871 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 14 juni 1894 te Borssele Nicolaas Bartholomeusz Knieriem, geboren 1869-1870 te Goes, zoon van Bartholomeus Knieriem en Maria Hoogerwerve, Horlogemaker
VIII.206 Grietje Joziasd. de Regt [V] [M]. Geboren 1872-1873 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 18 mei 1898 te Borssele Cornelis Jan Marinusz de Meij, geboren 1875-1876 te Borssele, zoon van Marinus de Meij en Catharina Jansd. op 't Hof, kleermaker
VIII.207 Markus Joziasz de Regt [V] [M]. Geboren 1875-1876 te 's-Heer Arendskerke, Landbouwer. Tr. 12 september 1901 te 's-Heer Arendskerke Zoete Cornelia Marinisd. Guiljam, geboren 1876-1877 te Poortvliet, dochter van Marinis Guiljam en Hendrica Capelle
VIII.208 Christiana Joziasd. de Regt [V] [M]. Geboren 1876-1877 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 5 februari 1897 te Borssele Willem Cornelisz Danielse, geboren 1875-1876 te Oost en West Souburg, zoon van Cornelis Danielse en Elizabeth Meijers, timmerman, overleden 15 januari 1937 te Oost en West Souburg
VIII.209 Nicolaas Joziasz de Regt [V] [M]. Geboren 1881-1882 te Borssele. Tr. 16 februari 1911 te 's-Heer Arendskerke Leuntje Pietersd. de Putter, geboren 1884-1885 te Zaamslag, dochter van Pieter de Putter en Janna Adriana Buijtler
VIII.210 Jan Joziasz de Regt [V] [M]. Geboren 1883-1884 te 's-Gravenpolder. Tr. 1 maart 1912 te 's-Gravenpolder Adriana Jacobsd. Verhulst, geboren 1881-1882 te 's-Gravenpolder, dochter van Jacob Marinusz Verhulst en Cornelia Christiaansd. Kloosterman
VIII.211 Christiaan Cornelisz Kloosterman [V] [M]. Geboren 16 mei 1884 te Kapelle, overleden 29 april 1958 te Colijnsplaat op 73-jarige leeftijd. Tr. 2 maart 1911 Willemina Adriana Zuijddijk, geboren 20 juli 1881 te Wemeldinge, overleden 28 juli 1971 te Colijnsplaat op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Christiaansd. Kloosterman, volgt IX.155
 2. Neeltje Christiaansd. Kloosterman, volgt IX.156
 3. Cornelis Christiaansz Kloosterman, volgt IX.157
 4. Tannetje Christiaansd. Kloosterman, volgt IX.158
 5. Jacobus Adriaan Christiaansz Kloosterman, volgt IX.159
 6. Jacobus Christiaansz Kloosterman, volgt IX.160
 7. Adriana Christiaansd. Kloosterman, volgt IX.161

VIII.212 Dirk Cornelisz Kloosterman [V] [M]. Geboren 28 november 1884 te Kapelle, overleden 25 november 1974 te Kapelle op 89-jarige leeftijd. Tr. 6 juli 1896 Jacoba op 't Hof, geboren 6 juli 1896 te 's-Gravenpolder, overleden 25 augustus 1982 te Goes op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Dirksd. Kloosterman, volgt IX.162
 2. Adriaan Dirksz Kloosterman, volgt IX.163
 3. Cornelis Dirksz Kloosterman, volgt IX.164
 4. Sentinus Dirksz Kloosterman, volgt IX.165
 5. Eliza Dirksz Kloosterman, volgt IX.166
 6. Christina Dirksd. Kloosterman, volgt IX.167

VIII.213 Adriaan Cornelisz Kloosterman [V] [M]. Geboren 15 september 1885 te Kapelle, overleden 31 juli 1944 te Kapelle op 58-jarige leeftijd. Tr. 26 augustus 1915 te Hoedekenskerke Carolina Josephine van der Linde, geboren 27 augustus 1888 te Hoedekenskerke, dochter van Adriaan Cornelis van der Linde en Tanneke Lourensd. van Doeselaar, overleden 3 augustus 1951 te Kapelle op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Adriaan Adriaansz Kloosterman, volgt IX.168
 2. Adriaan Cornelis Adriaansz Kloosterman, volgt IX.169
 3. Jan Adriaansz Kloosterman, volgt IX.170

VIII.214 Jacobus Cornelisz Kloosterman [V] [M]. Geboren 26 december 1888 te Kapelle, overleden 17 augustus 1947 te Kapelle op 58-jarige leeftijd. Tr. Jacoba Braam, geboren 30 december 1887 te 's-Gravenpolder, overleden 17 januari 1954 te Kapelle op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Jacobusd. Kloosterman, volgt IX.171

VIII.215 Jan Cornelisz Kloosterman [V] [M]. Geboren 22 september 1890 te Kapelle, overleden 8 september 1939 te Kapelle op 48-jarige leeftijd. Tr. 18 mei 1923 Jacoba Maria Fraanje, geboren 20 december 1901 te Kapelle, overleden 22 augustus 1973 te Goes op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Cornelia Jansd. Kloosterman, volgt IX.172
 2. Cornelia Maria Jansd. Kloosterman, volgt IX.173
 3. Christina Jansd. Kloosterman, volgt IX.174
 4. Pieter Jansz Kloosterman, volgt IX.175
 5. Cornelis Jansz Kloosterman, volgt IX.176
 6. Jacobus Jansz Kloosterman, volgt IX.177
 7. Adriaan Jansz Kloosterman, volgt IX.178
 8. Geertruida Jacoba Jansd. Kloosterman, volgt IX.179
 9. Jacoba Maria Jansd. Kloosterman, volgt IX.180

VIII.216 Marinus Cornelisz Kloosterman [V] [M]. Geboren 6 januari 1894 te Kapelle, overleden 6 juni 1951 te Nanaimo (Canada) op 57-jarige leeftijd
VIII.217 Adriana Dirksd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 13 juli 1866 te Kloetinge. Tr. Man of vriend van Adriana Kloosterman.
Uit dit huwelijk:
 1. Benedit Izaak Kloosterman, volgt IX.181

VIII.218 Cornelia Dirksd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 21 augustus 1867 te Borssele, overleden 21 februari 1953 te Goes op 85-jarige leeftijd
VIII.219 Christiaan Dirksz Kloosterman [V] [M]. Geboren 11 november 1868 te Borssele, Hoofdonderwijzer, overleden 15 januari 1951 te Goes op 82-jarige leeftijd. Tr. 12 augustus 1897 te Goes Josina Jacoba Stokmans, geboren 1874-1875 te Goes, dochter van Johannes Alidus Stokmans en Pieternella Dorothea Sloover
VIII.220 Jan Karel Dirksz Kloosterman [V] [M]. Geboren 13 december 1869 te Borssele, Timmermansknecht, overleden 26 juni 1956 te Goes op 86-jarige leeftijd. Tr. 12 oktober 1894 te Kapelle Maria Jacobsd. van Maris, geboren 1869-1870 te Kapelle, dochter van Jacob van Maris en Willemina Schouwenaar
VIII.221 Anthonina Dirksd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 19 maart 1871 te Borssele, overleden 6 september 1871 te Borssele op 0-jarige leeftijd
VIII.222 Pieter Adriaan Dirksz Kloosterman [V] [M]. Geboren 12 december 1872 te Borssele, broodbakker, overleden 12 juli 1916 te Yerseke op 43-jarige leeftijd. Tr. 9 maart 1905 te Kloetinge Jozina Pietersd. Allemekinders, geboren 7 november 1877 te Kloetinge, dochter van Pieter Allemekinders en Adriana Oele, overleden 29 januari 1931 te Yerseke op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Pietersz Kloosterman, volgt IX.182
 2. Pieter Pietersz Kloosterman, volgt IX.183
 3. Suzanna Maria Pietersd. Kloosterman, volgt IX.184

VIII.223 Maatje Dirksd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 1 juli 1878 te Wemeldinge
VIII.224 Adriana Jacobsd. Verhulst [V] [M]. Geboren 1881-1882 te 's-Gravenpolder. Tr. 1 maart 1912 te 's-Gravenpolder Jan Joziasz de Regt, geboren 1883-1884 te 's-Gravenpolder, zoon van Jozias Markusz de Regt en Anthonia Christiaansd. Kloosterman
VIII.225 Willem Adriaansz Geelhoed [V] [M]. Geboren 29 september 1886 te Kapelle, Landbouwer. Tr. 17 november 1915 te Arnemuiden Adriana de Troije, geboren 24 oktober 1886 te Arnemuiden, dochter van Jan Louis de Troije en Tona Poortvliet
VIII.226 Jan Adriaansz Geelhoed [V] [M]. Geboren 1896-1897 te Kapelle, onderwijzer. Tr. 30 juni 1921 te Zaamslag Janneke Jansd. Scheele, geboren 1898-1899 te Axel, dochter van Jan Scheele en Sara Koster
VIII.227 Maatje Gommertsd. van Liere [V] [M]. Geboren 1878-1879 te Kapelle. Tr. 16 oktober 1908 te Kapelle Jacobus Marinusz Kole, geboren 1880-1881 te Kruiningen, zoon van Marinus Kole en Paulina van Kruiningen, Landbouwer
VIII.228 Jan Gommertsz van Liere [V] [M]. Geboren 1883-1884 te Kapelle. Tr. 25 maart 1920 te Kapelle Maria Jacobusd. Nout, geboren 1877-1878 te Kapelle, dochter van Jacobus Nout en Dina Snoep
VIII.229 Johanna Gommertsd. van Liere [V] [M]. Geboren 1891-1892 te Kapelle. Tr. 6 mei 1921 te Kapelle Dingenis Hubregtsz Poelman, geboren 1886-1887 te Yerseke, zoon van Hubregt Poelman en Maria Kribbe, Landbouwer
VIII.230 Cornelis Gommert van Liere [V] [M]. Geboren 1896-1897 te Kapelle, onderwijzer. Tr. 9 oktober 1919 te Wemeldinge. Bruidegom wonende Lasem, residentie Rembang Ned. Oost IndiŽ. Gehuwd bij volmacht. KB. Gehuwd met Johanna Susanna Polderman, geboren 1896-1897 te Wemeldinge, dochter van Johannes Jacobusz Polderman en Maatje Marinusd. Karelse, onderwijzeres
VIII.231 Adriaan Willemsz Duvekot [V] [M]. Geboren 3 december 1863 te Goes, gedoopt 3 januari 1864, Koetsier, landbouwer, overleden 10 januari 1923 te Borssele op 59-jarige leeftijd. Tr.(1) 12 mei 1892 te Goes Cornelia Marcusd. de Bokx, geboren 1868-1869 te Goes, dochter van Marcus de Bokx en Maatje Zandee, overleden 30 juni 1892 te Goes Tr.(2) 24 mei 1894 te Borssele Jacomina Adriaansd. Mol, geboren 1869 te Borssele, dochter van Adriaan Willemsz Mol en Johanna Maria Minderhoud, overleden 6 februari 1919 te Borssele op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Willem Adriaansz Duvekot, volgt IX.185

VIII.232 Laurus Willemsz Duvekot [V] [M]. Geboren 16 februari 1866, gedoopt 11 maart 1866. Tr. 30 mei 1895 te 's-Heer Arendskerke Cornelia Marinusd. Eversen, geboren 1867-1868 te 's-Heer Abtskerke, dochter van Marinus Eversen en Dina Mol
VIII.233 Cornelis Willemsz Duvekot [V] [M]. Geboren 10 februari 1867, gedoopt 3 maart 1867
VIII.234 Geertruida Willemsd. Duvekot [V] [M]. Geboren april 1868 te Goes, overleden 7 juli 1868 te Goes op 0-jarige leeftijd
VIII.235 Adriana Willemsd. Duvekot [V] [M]. Geboren 29 september 1870, gedoopt 23 oktober 1870
VIII.236 Cornelis Willemsz Duvekot [V] [M]. Geboren 29 maart 1872, gedoopt 12 mei 1872
VIII.237 Samuel Willemsz Duvekot [V] [M]. Geboren 21 april 1873 te Goes, gedoopt 11 mei 1873, overleden 31 juli 1873 te Goes op 0-jarige leeftijd
VIII.238 Samuel Willemsz Duvekot [V] [M]. Geboren 26 december 1874 te Goes, gedoopt 31 januari 1875, Stalhouder. Tr. 28 mei 1903 te Goes Cornelia Pieternella Verhoek, geboren 1875-1876 te Haamstede, dochter van Marcelis Job Verhoek en Willemina Joppa van de Graaf
VIII.239 Geertruida Willemsd. Duvekot [V] [M]. Geboren 22 februari 1877, gedoopt 25 maart 1877
VIII.240 Geertruida de Schipper [V] [M]. Geboren 3 april 1865 te Wemeldinge, overleden 10 februari 1944 op 78-jarige leeftijd, begraven te Kloetinge. Tr. 25 april 1894 te Wemeldinge Cornelis Korstanje, geboren 2 april 1865 te Goes, zoon van Leindert Cornelisz Korstanje en Elizabeth Janisd. de Dreu, overleden 28 januari 1944 op 78-jarige leeftijd, begraven te Kloetinge. Cornelis Corstanje is gestorven terwijl hij aan het fietsen was. Hij fietste bij "d' OŰhe Eule" op Kapelle, en net bij de waterleiding kreeg hij een hartstilstand. Hij viel dood van zijn fiets ter aarde. Geertruida en Cornelis Corstanje hadden geen kinderen, en woonden op een grote boerderij op Kattendijke.
VIII.241 Maatje de Schipper [V] [M]. Geboren 10 oktober 1866 te Wemeldinge, overleden 17 december 1939 te Wemeldinge op 73-jarige leeftijd. Maatje heeft altijd op de boerderij in "de Rusen" op Wemeldinge gewoond. Zij was niet getrouwd.
VIII.242 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 17 december 1867 te Wemeldinge, landbouwer, overleden 5 juni 1926 te Kapelle op 58-jarige leeftijd. Tr. 6 mei 1898 te Kapelle Cornelia Ossewaarde, geboren 15 juli 1875 te Kapelle, dochter van Adriaan Jansz Ossewaarde en Sara Kornelisd. Wondergem, overleden 7 april 1937 te Kapelle op 61-jarige leeftijd. Adriaan en Cornelia woonden in Kapelle. .
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis de Schipper, volgt IX.186
 2. Sara de Schipper, volgt IX.187
 3. Adriaan de Schipper, volgt IX.188
 4. Willem de Schipper, volgt IX.189
 5. Helena de Schipper, volgt IX.190
 6. Marinus de Schipper, volgt IX.191
 7. Cornelia de Schipper, volgt IX.192
 8. Johanna de Schipper, volgt IX.193

VIII.243 Machalina de Schipper [V] [M]. Geboren 20 september 1869 te Wemeldinge, overleden 28 januari 1932 te Wemeldinge op 62-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 10 mei 1894 te Wemeldinge Hendrik Kosten, geboren 4 oktober 1864 te Wemeldinge, zoon van Kornelis Hendriksz Kosten en Paulina Dignusd. Verschure, overleden 11 april 1928 te Goes op 63-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Machalina en Hendrik woonden in de Dorpsstraat in Wemeldinge en hadden 4 kinderen: Helena, Janna, Cornelis en Adriaan. Hendrik Kosten is op tragische manier overleden. Hij fietste in Wemeldinge langs de Kanaaldijk, en wilde van bovenaf van de Kanaaldijk de Dorpsstraat inrijden. De afrit was nogal stijl, en hij had z'n fiets niet meer onder contrŰle. Met een flink vaartje vloog hij bovenop een ijzeren hekwerk met scherpe, stijle punten bovenop. Met zijn gezicht en hals kwam hij op die hekpunten terecht, en overleed daar even later aan. .
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Kosten, volgt IX.194
 2. Adriaan Kosten, volgt IX.195
 3. Janna Kosten, volgt IX.196
 4. Helena Kosten, volgt IX.197

VIII.244 Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 12 mei 1872 te Wemeldinge, overleden 2 maart 1956 te Goes op 83-jarige leeftijd. Tr. 2 juni 1898 te Wemeldinge Johannes Korstanje, geboren 1870 te Goes, zoon van Leindert Cornelisz Korstanje en Elizabeth Janisd. de Dreu, koopman, overleden 13 oktober 1947 te Goes op 77-jarige leeftijd. Cornelia en Johannes woonden in Goes en hadden 1 dochter. Johannes was een broer van Cornelis Corstanje van Geertruida. .
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth (BŤ) Corstanje, volgt IX.198

VIII.245 Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 12 oktober 1873 te Wemeldinge, overleden 25 juli 1953 te Wemeldinge op 79-jarige leeftijd. Maria was niet getrouwd. Ze woonde in Wemeldinge, eerst in "de Rusen" later aan "de KwaÍjeweg" (de Hoogeweg).
VIII.246 Wilhelmina de Schipper [V] [M]. Geboren 7 juli 1875 te Wemeldinge. Tr. 15 november 1900 te Goes Pieter Corstanje, geboren 1874-1875 te Goes, zoon van Abraham Corstanje en Dingena Jansd. Linthout. Bij huwelijk met Wilhelmina weduwnaar van Tannetje Dekker. winkelbediende, overleden onbekend. Wilhelmina en Pieter Korstanje woonden in Goes. .
Uit dit huwelijk:
 1. Dina (Dien) Korstanje, volgt IX.199
 2. Adriaan Korstanje, volgt IX.200
 3. Cornelis Korstanje, volgt IX.201

VIII.247 Marinus de Schipper [V] [M]. Geboren 31 maart 1877 te Wemeldinge, landbouwer, overleden 20 april 1942 te Wemeldinge op 65-jarige leeftijd. Tr. 21 november 1901 te Wemeldinge Sara Sonke, geboren 13 juli 1878 te Wemeldinge, dochter van Poulus Sonke en Jannetje Brandt, overleden 1 augustus 1942 te Wemeldinge op 64-jarige leeftijd. Marinus en Sara hadden geen kinderen, en woonden aan De Baane op Wemeldinge. Sara is op een tragische manier aan haar einde gekomen. In de tweede wereldoorlog is er een vliegtuig neergestort op het dak van hun huis, en daarbij verloor zij het leven. .
VIII.248 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 27 februari 1879 te Wemeldinge, overleden 30 augustus 1942 te Biezelinge op 63-jarige leeftijd. Tr. 8 mei 1903 te Kapelle Leuntje Smallegange, geboren 4 juli 1878 te Kapelle, dochter van Cornelis Adriaansz Smallegange en Catharina Willemsd. van de Linde, overleden 20 december 1950 te Kapelle op 72-jarige leeftijd. Jacobus en Leuntje kregen 13 kinderen, waarvan ťťn heel jong stierf. Ze woonden aan de Everdijkseweg in Biezelinge. . .
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis (Kees) de Schipper, volgt IX.202
 2. Willem de Schipper, volgt IX.203
 3. Helena (Lena) de Schipper, volgt IX.204
 4. Willem de Schipper, volgt IX.205
 5. Adriaan de Schipper, volgt IX.206
 6. Jan de Schipper, volgt IX.207
 7. Catharina de Schipper, volgt IX.208
 8. Geertruida (Truus) de Schipper, volgt IX.209
 9. Marinus (Marien) de Schipper, volgt IX.210
 10. Maatje de Schipper, volgt IX.211
 11. Johanna (Jo) de Schipper, volgt IX.212
 12. Machalina (Lien) de Schipper, volgt IX.213
 13. Mattheus (Theeuw) de Schipper, volgt IX.214

VIII.249 Boudewijn de Schipper [V] [M]. Geboren 12 oktober 1881 te Wemeldinge, overleden 22 april 1972 te USA op 90-jarige leeftijd. Tr. Pauline Platschorre. Pauline was een Nederlanse van geboorte, doch al vůůr Boudewijn was zij naar de U.S.A. geŽmigreerd. Ze woonden te Powers N.W., Grand Rapids, Michigan, U.S.A. 495O4. Boudewijn is geboren op "de Rusen" te Wemeldinge. Hij emigreerde 16 maart 1906 naar Kalamazoo, Michigan, U.S.A. Jaren later verhuisd naar Grand Rapids. .
Uit dit huwelijk:
 1. Helena de Schipper, volgt IX.215
 2. Elizabeth (Betty) de Schipper, volgt IX.216

VIII.250 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 11 november 1883 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 20 november 1978 te Wemeldinge op 95-jarige leeftijd. Tr. 8 juni 1911 te Wemeldinge Maria Dominicus, geboren 11 oktober 1885 te Wemeldinge, dochter van Jan Foortsz Dominicus en Neeltje Laurusd. van de Velde, overleden 4 januari 1963 te Wemeldinge op 77-jarige leeftijd. Jan en Maria woonden op "de Rusen" op Wemeldinge. .
Uit dit huwelijk:
 1. Helena (Lena) de Schipper, volgt IX.73
 2. Jan de Schipper, volgt IX.74
 3. Cornelis (Kees) de Schipper, volgt IX.75

VIII.251 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 27 maart 1886 te Wemeldinge, landbouwer, overleden 14 januari 1965 op 78-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 30 mei 1918 te Wemeldinge Tannetje Jannetje Hannewijk, geboren 20 september 1884 te Wemeldinge, dochter van Jan Hannewijk en Leuntje de Dreu. Cornelis en Tannetje woonden aan de Noordelijke Achterweg te Wemeldinge. Overleden 28 januari 1975 op 90-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis de Schipper, volgt IX.217
 2. Leuntje de Schipper, volgt IX.218

VIII.252 Gerard de Schipper [V] [M]. Geboren 15 december 1888, overleden 3 februari 1980 op 91-jarige leeftijd. Gerard was niet getrouwd en woonde op Wemeldinge. De laatste paar jaar van zijn leven heeft hij nog op Kapelle gewoond in bejaarden-tehuis "de Cederhof", alwaar hij is gestorven.
VIII.253 Geertruida (Trui) de Schipper [V] [M]. Geboren 13 september 1866 te Wemeldinge, overleden 14 januari 1936 te 's-Heer Arendskerke op 69-jarige leeftijd. Tr. 26 mei 1909 te 's-Heer Arendskerke Gerard Marinusz Otte, geboren 27 september 1864 te 's-Heer Arendskerke, zoon van Marinus Otte en Maria Cornelisse, Landbouwer, overleden 4 februari 1951 te Nieuwdorp op 86-jarige leeftijd
VIII.254 Maatje de Schipper [V] [M]. Geboren 2 augustus 1868 te Wemeldinge. Overleed ongehuwd. dienstbode, overleden 12 oktober 1895 te 's-Heer Arendskerke op 27-jarige leeftijd
VIII.255 Adriana (Jaantje) de Schipper [V] [M]. Geboren 5 september 1870 te Wemeldinge, overleden 7 januari 1944 te Goes op 73-jarige leeftijd. Tr. 8 juli 1897 te 's-Heer Arendskerke Cornelis Cornelisz Karelse, geboren 18 oktober 1871 te Goes, zoon van Cornelis Jacobusz Karelse en Cornelia de Schipper. Gezindte: Christelijk Evangelisch. Gedoopt 26 november 1871, vrachtrijder, overleden 25 november 1953 te Goes op 82-jarige leeftijd, begraven 28 november 1953 te Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Karelse, volgt IX.124
 2. Jacobus Karelse, volgt IX.125
 3. Cornelia Tannetje Karelse, volgt IX.126

VIII.256 Marinus de Schipper [V] [M]. Geboren 13 april 1872 te Wemeldinge, overleden 6 september 1872 te 's-Heer Arendskerke op 0-jarige leeftijd
VIII.257 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 2 december 1873 te Wemeldinge, Landmansknecht, landbouwer, overleden 8 april 1933 te Goes op 59-jarige leeftijd. Tr. 7 juli 1898 te Kloetinge Johanna Marinusd. de Jonge, geboren 1871-1872 te Kloetinge, dochter van Marinus de Jonge en Hendrica Adriaansd. Beenhakker, overleden 17 juli 1922 te Kloetinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Machelina de Schipper, volgt IX.219
 2. Hendrika de Schipper, volgt IX.220

VIII.258 Marinus (Marien) de Schipper [V] [M]. Geboren 6 december 1875 te Wemeldinge, koopman, Manufacturier, overleden 14 maart 1941 te 's-Heer Arendskerke op 65-jarige leeftijd. Tr. 4 juli 1901 te 's-Heer Arendskerke Janna Johannisd. Schipper, geboren 1876-1877 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Johannis Schipper en Pieternella Verbrugge.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Marinusz de Schipper, volgt IX.221
 2. M.P. de Schipper, volgt IX.222
 3. Johannes Jacobus de Schipper, volgt IX.223
 4. Machalina Marinusd. de Schipper, volgt IX.224

VIII.259 Cornelis (Kees) de Schipper [V] [M]. Geboren 2 september 1877 te Wemeldinge, Rijkswegwerker, overleden 6 maart 1964 te Wemeldinge op 86-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr.(1) 30 april 1903 te 's-Heer Arendskerke Pieternella van den Berge, geboren 18 oktober 1878 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Marinus Jacobus van den Berge en Johanna Jacobsd. (Janna) op 't Hof, overleden 26 april 1922 te Schore op 43-jarige leeftijd Tr.(2) 12 juni 1924 te Wemeldinge Pieternella Geertruida Clasina Kriense Lokker, geboren 9 november 1890 te Wemeldinge, overleden 25 februari 1983 te Kapelle op 92-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Machelina (Lien) de Schipper, volgt IX.225
 2. Johanna de Schipper, volgt IX.226
 3. Jacobus de Schipper, volgt IX.227
 4. Marinus Nicolaas de Schipper, volgt IX.228

VIII.260 Helena (Lena) de Schipper [V] [M]. Geboren 11 oktober 1879 te Wemeldinge, overleden 19 november 1947 te 's-Heer Arendskerke op 68-jarige leeftijd. Tr. 12 november 1903 te 's-Heer Arendskerke Pieter Oudkerk, geboren 1875-1876 te 's-Heer Arendskerke, zoon van Anthonie Oudkerk en Maria Zwartepoorte, Landbouwer, overleden 31 mei 1946 te 's-Heer Arendskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Oudkerk, volgt IX.229
 2. Jacobus Oudkerk, volgt IX.230
 3. Maria Oudkerk, volgt IX.231

VIII.261 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 21 november 1881 te Wemeldinge, landbouwer, overleden 1 april 1976 te Goes op 94-jarige leeftijd, begraven te 's-Heer Hendrikskinderen. Tr. 22 mei 1913 te 's-Heer Arendskerke Cornelia Adriaansd. (Kee) Lokerse, geboren 29 maart 1879 te Heinkenszand, dochter van Adriaan Cornelisz Lokerse en Cornelia Adriaansd. Maas, overleden 8 januari 1962 te Goes op 82-jarige leeftijd, begraven te 's-Heer Hendrikskinderen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus (Ko) de Schipper, volgt IX.232
 2. Adriaan (Arjaan) de Schipper, volgt IX.233
 3. Marinus (Marien) de Schipper, volgt IX.234

VIII.262 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 20 april 1884 te Wemeldinge, landbouwer, overleden 26 januari 1962 te 's-Heer Hendrikskinderen op 77-jarige leeftijd. Tr. 18 mei 1911 te 's-Heer Arendskerke Johanna Suzanna Otte, geboren 29 januari 1884 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Marinus Otte en Maria Cornelisse. Volgens overlijdensakte ISIS is zij 69 jaar oud geworden. Dat klopt niet met de geboortedatum. Overleden 19 oktober 1951 te 's-Heer Arendskerke op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus (Ko) de Schipper, volgt IX.235
 2. Marinus de Schipper, volgt IX.236
 3. Adriaan (Arjaan) de Schipper, volgt IX.237
 4. Gerard Marinus (Gerard) de Schipper, volgt IX.238
 5. Marinus (Marien) de Schipper, volgt IX.239
 6. Machalina Maria (Lien) de Schipper, volgt IX.240

VIII.263 Jacobus Burger [V] [M]. Geboren 4 augustus 1878 te Wemeldinge, gedoopt 1 september 1878 te Wemeldinge, landbouwer te Wemeldinge, overleden 9 juli 1945 te Wemeldinge op 66-jarige leeftijd. Tr. 6 juni 1912 te Wemeldinge Sara Maria Servaas, geboren 1877-1878 te Wemeldinge, dochter van Marinus Servaas en Martina de Klerk, winkelierster (textiel)
VIII.264 Geertruide Burger [V] [M]. Geboren 1879-1880 te Wemeldinge. Tr. 23 mei 1907 te Wemeldinge Aarnout Cornelisz Vleugel, geboren 1876-1877 te Wemeldinge, zoon van Cornelis Aarnoutsz Vleugel en Neeltje Cornelia Hoogstrate, koopman, fruitkweker, overleden 28 januari 1931 te Oudelande
VIII.265 Adriaan Burger [V] [M]. Geboren 1880-1881 te Wemeldinge, landbouwer "de Rusen". Tr. 4 juni 1908 te Wemeldinge Maatje Dekker, geboren 1883-1884 te Kloetinge, dochter van Cornelis Dekker en Maria Marinusd. Nieuwenhuyze
VIII.266 Sara Burger [V] [M]. Geboren 3 januari 1884 te Wemeldinge, overleden 19 september 1958 te Middelburg op 74-jarige leeftijd. Tr. 26 april 1906 te Wemeldinge Leendert Corstanje, geboren 15 september 1884 te Goes, zoon van Abraham Corstanje en Dingena Jansd. Linthout, bakker Middelburg, overleden 21 juni 1950 te Middelburg op 65-jarige leeftijd
VIII.267 Maaitje Burger [V] [M]. Geboren 1886-1887 te Wemeldinge, overleden 31 oktober 1944 te Nieuwdorp. Tr. 6 februari 1913 te Wemeldinge Adriaan Marinusz Otte, geboren 1881-1882 te 's-Heer Arendskerke, zoon van Marinus Otte en Maria Cornelisse, timmerman
VIII.268 Cornelis Burger [V] [M]. Geboren 25 oktober 1887 te Wemeldinge, overleden 23 december 1967 te Scherpenisse op 80-jarige leeftijd. Tr. 20 mei 1915 te Bergen op Zoom Maria Cornelia Vos, geboren 24 maart 1891 te Bergen op Zoom, overleden 29 december 1981 te Oud-Beijerland op 90-jarige leeftijd
VIII.269 Dirk Gerardsz de Witte [V] [M]. Geboren 27 november 1860 te Kapelle. Op 20 april 1911 geemigreerd naar Noord-Amerika. schipper. Tr. 8 april 1886 te Yerseke Francina Fransd. Witte, geboren 16 november 1866 te Baarland, dochter van Frans Witte en Katolina Bakker. Op 20 april 1911 geemigreerd naar Noord-Amerika. .
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Wilhelmina de Witte, volgt IX.241

VIII.270 Willem Geerardsz de Witte [V] [M]. Geboren 1863-1864 te Kapelle, arbeider. Tr. 5 januari 1888 te Yerseke Adriana Pieternella Jacobsd. Otte, geboren 1866-1867 te Colijnsplaat, dochter van Jacob Otte en Stoffelina de Rijke
VIII.271 Jan Geerardsz de Witte [V] [M]. Geboren 1872-1873 te Kapelle, arbeider
VIII.272 Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 30 oktober 1873 te Wemeldinge, overleden 28 april 1952 op 78-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 19 december 1907 te Wemeldinge Jacob Pietersz van der Wart, geboren 1880-1881 te Wemeldinge, zoon van Pieter van der Wart en Maria Weissenbach, Bootwerker
VIII.273 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 10 maart 1875 te Wemeldinge, overleden 3 juni 1960 te Wemeldinge op 85-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 30 mei 1901 te Wemeldinge Magdalena Fossen, geboren 3 november 1878 te Wemeldinge, dochter van Jan Fossen en Maria Slabbekoorn, overleden 10 augustus 1960 te Wemeldinge op 81-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus de Schipper, volgt IX.242

VIII.274 Abraham de Schipper [V] [M]. Geboren 25 november 1876 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 25 mei 1953 te Wemeldinge op 76-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 22 september 1904 te Wemeldinge Dina Hamelink, geboren 6 april 1880 te Wemeldinge, dochter van Johannis Hamelink en Suzanna Schouwenaar, overleden 2 december 1918 te Wemeldinge op 38-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Noname de Schipper, volgt IX.243
 2. Jacobus de Schipper, volgt IX.244
 3. Johannis de Schipper, volgt IX.245
 4. Jan Adriaan de Schipper, volgt IX.246
 5. Suzanna de Schipper, volgt IX.247

VIII.275 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 2 maart 1878 te Wemeldinge, overleden 5 oktober 1878 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VIII.276 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 15 oktober 1879 te Wemeldinge, kleinlandbouwer, overleden 4 mei 1955 te Goes op 75-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge
VIII.277 Arie de Schipper [V] [M]. Geboren 21 oktober 1886 te Wemeldinge. In Amsterdam is een gezinskaart aanwezig van een A. de Schipper, geb. 21-10-1886. Ook in Vlissingen is een gezinskaart aanwezig van Arie de Schipper, geb. 21-10-1886 te Wemeldinge, met Suzanna Tanneke van de Putte als relatie. rijksambtenaar Vlissingen. Tr. 14 december 1916 te Sint-Kruis Suzanne Tanneke van der Putte, geboren 10 november 1891 te Sint-Kruis, dochter van Hendrik Adriaan van de Putte en Leonia Sara de Man, overleden 18 april 1976 te Zaandam op 84-jarige leeftijd
VIII.278 Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 22 oktober 1868 te Wemeldinge, overleden 14 januari 1961 te Wemeldinge op 92-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 2 maart 1893 te Wemeldinge Mattheus Gerardsz Schouwenaar, geboren 28 november 1866 te Wemeldinge, zoon van Gerard Mattheusz Schouwenaar en Maria Snoek, gedoopt 20 december 1866, vrachtrijder, overleden 4 januari 1938 te Wemeldinge op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Arij Mattheusz Schouwenaar, volgt IX.248
 2. Anthonie Mattheusz Schouwenaar, volgt IX.249

VIII.279 Elizabeth de Schipper [V] [M]. Geboren 23 december 1869 te Wemeldinge. Tr. 5 juni 1891 te Wemeldinge Cornelis van Liere, geboren 1867 te Wemeldinge, zoon van Johannes van Liere en Maatje Beenhakker, arbeider, vrachtrijder.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Cornelisz van Liere, volgt IX.250

VIII.280 Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 12 februari 1873 te Wemeldinge, overleden 24 mei 1880 te Wemeldinge op 7-jarige leeftijd
VIII.281 Abraham de Schipper [V] [M]. Geboren 21 april 1869 te Wemeldinge, overleden 29 januari 1890 te Wemeldinge op 20-jarige leeftijd
VIII.282 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 14 februari 1872 te Wemeldinge, overleden 2 maart 1872 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VIII.283 Noname de Schipper [V] [M]. Geboren 22 augustus 1890 te Wemeldinge, overleden 22 augustus 1890 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VIII.284 Noname de Schipper [V] [M]. Geboren 21 mei 1892 te Wemeldinge, overleden 21 mei 1892 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VIII.285 Maria Jacobusdr Vervenne [V] [M]. Geboren 1883-1884 te Wemeldinge, overleden 8 september 1944 te Wemeldinge
VIII.286 Abraham Jacobusz Vervenne [V] [M]. Geboren 1884-1885 te Wemeldinge. Tr. 26 september 1912 te Wemeldinge Jacoba Jansd. Ruisaard, geboren 1891-1892 te Wemeldinge, dochter van Jan Ruisaard en Willemijna Schipper
VIII.287 Abraham de Schipper [V] [M]. Geboren 7 juni 1877 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 21 mei 1935 te Wemeldinge op 57-jarige leeftijd. Tr. 19 mei 1904 te Wemeldinge Forra Holland, geboren 30 juli 1877 te Wemeldinge, dochter van Jan Holland en Janna Cornelisd. Schouten, overleden 20 april 1949 te Wemeldinge op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan de Schipper, volgt IX.251
 2. Hendrik de Schipper, volgt IX.252
 3. Cornelia Janna de Schipper, volgt IX.253

VIII.288 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 27 mei 1879 te Wemeldinge
VIII.289 Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 3 oktober 1880 te Wemeldinge. Tr. 18 juli 1901 te Wemeldinge Marinus Adriaan Dagevos, geboren 1877-1878 te Wemeldinge, zoon van Jacobus Dagevos en Antje Houtekamer, overleden 29 december 1920 te Wemeldinge
VIII.290 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 25 oktober 1882 te Wemeldinge. Tr. 3 augustus 1905 te Wemeldinge Jacob Cornelisz Goud, geboren 1876-1877 te 's-Gravenpolder, zoon van Cornelis Goud en Janna Kosten
VIII.291 Machiel de Schipper [V] [M]. Geboren 11 oktober 1883 te Wemeldinge, draineerder, overleden 29 maart 1969 te Wemeldinge op 85-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr.(1) 4 september 1913 te Wemeldinge Jacoba van der Plasse, geboren 20 maart 1885 te Wemeldinge, dochter van Bartel van der Plasse en Johanna Veerhoek, overleden 13 januari 1930 te Wemeldinge op 44-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Noname de Schipper, volgt IX.254
 2. Noname de Schipper, volgt IX.255
Tr.(2) 6 februari 1931 te Wemeldinge Adriana Molhoek
VIII.292 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 4 juli 1885 te Wemeldinge, overleden 27 juli 1885 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VIII.293 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 5 mei 1887 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 15 augustus 1969 te Wemeldinge op 82-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 28 juli 1910 te Wemeldinge Martina Weststrate, geboren 7 juli 1887 te Wemeldinge, dochter van Willem Matthijsz Weststrate en Adriana Jacobsd. Oudeman, overleden 10 januari 1957 te Wemeldinge op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia (Keetje) de Schipper, volgt IX.256
 2. Willem de Schipper, volgt IX.257
 3. Adriana de Schipper, volgt IX.258
 4. Jan de Schipper, volgt IX.259

VIII.294 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 5 mei 1888 te Wemeldinge, overleden 9 september 1888 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VIII.295 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 6 januari 1890 te Wemeldinge, draineerder. Tr. 16 mei 1918 te Driewegen Maatje van Waarde, geboren 30 augustus 1890 te Driewegen, dochter van Pieter van Waarde en Margaritha Leijs
VIII.296 Ary de Schipper [V] [M]. Geboren 14 oktober 1892 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 30 november 1971 te Wemeldinge op 79-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 25 november 1920 te Wemeldinge Jacomina Spruijt, geboren 14 oktober 1891 te Wemeldinge, dochter van Anna Spruyt. Vader onbekend. Overleden 5 februari 1982 te Wemeldinge op 90-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan de Schipper, volgt IX.260
 2. Anna de Schipper, volgt IX.261
 3. Abraham Cornelis de Schipper, volgt IX.262

VIII.297 Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 22 oktober 1894 te Wemeldinge. Tr. 23 november 1916 te Wemeldinge Pieter Jacobusz Sandee, geboren 1893 te Yerseke, zoon van Jacobus Sandee en Adriana Sandee, landarbeider
VIII.298 Dirk de Schipper [V] [M]. Geboren 19 juli 1900 te Wemeldinge, overleden 13 augustus 1978 te Krabbendijke op 78-jarige leeftijd. Tr. Maria van Bremen, geboren ca. 1900?
VIII.299 Abraham de Schipper [V] [M]. Geboren 1 januari 1880 te Wemeldinge, overleden 30 augustus 1938 te Wemeldinge op 58-jarige leeftijd. Tr. 25 juli 1907 te Wemeldinge Cornelia Moerman, geboren 9 maart 1881 te Wemeldinge, dochter van Jan Jacobsz Moerman en Jacoba Marinusd. Zuijdwegt, overleden 22 maart 1918 te Wemeldinge op 37-jarige leeftijd
VIII.300 Dina de Schipper [V] [M]. Geboren 29 september 1881 te Wemeldinge, dienstbode, overleden 29 december 1935 te Wemeldinge op 54-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 17 maart 1904 te Wemeldinge Abraham Marinusz Vleugel, geboren 8 april 1877 te Wemeldinge, zoon van Marinus Aarnoutsz Vleugel en Janna Abrahamsd. Schipper, veldarbeider, landbouwer, overleden 16 februari 1943 te Wemeldinge op 65-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Vleugel, volgt IX.263

VIII.301 Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 8 oktober 1883 te Wemeldinge. Tr. 7 mei 1908 te Wemeldinge Marinus Cornelisz Meijaard, geboren 187-1878 te Schore, zoon van Cornelis Meijaard en Elisabeth Bek, Brugwachtersknecht
VIII.302 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 26 januari 1885 te Wemeldinge, overleden 9 november 1960 op 75-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 10 mei 1912 te Kapelle Helena Hoogstrate, geboren 2 april 1891 te Kapelle, overleden 21 april 1971 op 80-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacomina de Schipper, volgt IX.264
 2. Jan Adriaan de Schipper, volgt IX.265
 3. Noname de Schipper, volgt IX.266

VIII.303 Jacoba de Schipper [V] [M]. Geboren 8 juni 1887 te Wemeldinge, overleden 4 april 1888 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge
VIII.304 Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 5 januari 1889 te Wemeldinge. Tr. 16 maart 1922 te Wemeldinge Jan Jacobsz Poelman, geboren 1883-1884 te Wemeldinge, zoon van Jacob Cornelisz Poelman en Tona Mattheusd. Gijsel, Koster, overleden 7 januari 1950 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacomina Tona Poelman, volgt IX.267

VIII.305 Jacoba de Schipper [V] [M]. Geboren 30 april 1890 te Wemeldinge. Tr. 4 juni 1914 te Wolfaartsdijk Adriaan Davidsz Hannewijk, geboren 1888-1889 te Wolfaartsdijk, zoon van David Hannewijk en Jannetje Sinke
VIII.306 Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 3 december 1892 te Wemeldinge
VIII.307 Arie de Schipper [V] [M]. Geboren 9 april 1896 te Wemeldinge
VIII.308 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 22 juni 1898 te Wemeldinge, overleden 16 december 1963 te Wemeldinge op 65-jarige leeftijd
VIII.309 Dirk de Schipper [V] [M]. Geboren 18 november 1903 te Wemeldinge, overleden 2 oktober 1978 te Wemeldinge op 74-jarige leeftijd
VIII.310 Abraham Cornelisz de Schipper [V] [M]. Geboren 2 augustus 1881 te Wemeldinge, overleden 16 juni 1939 te Breezand op 57-jarige leeftijd. Tr. 11 januari 1906 te Yerseke Dingena Janna Koster, geboren 16 december 1883 te Yerseke, dochter van Johannis Koster en Cathalina Adriana Duinkerke, overleden 7 augustus 1961 te Anna Paulowna op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Sophia Cathalina de Schipper, volgt IX.268
 2. Johannes Cornelis de Schipper, volgt IX.269
 3. Cathalina Adriana Sophia de Schipper, volgt IX.270
 4. Cornelis Johannes de Schipper, volgt IX.271
 5. Jan Dingenus de Schipper, volgt IX.272

VIII.311 Jan Cornelisz de Schipper [V] [M]. Geboren 22 augustus 1882 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 12 december 1978 te Goes op 96-jarige leeftijd. Tr. 11 mei 1905 te Wemeldinge Willemina Vleugel, geboren 5 juli 1880 te Wemeldinge, dochter van Marinus Aarnoutsz Vleugel en Janna Abrahamsd. Schipper, overleden 27 december 1939 te Wemeldinge op 59-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Sophia Janna de Schipper, volgt IX.273
 2. Marinus Cornelis de Schipper, volgt IX.274
 3. Janna Sophia de Schipper, volgt IX.275
 4. Cornelis Marinus de Schipper, volgt IX.276
 5. Jannetje Maria de Schipper, volgt IX.277
 6. Aarnout de Schipper, volgt IX.278
 7. Abraham de Schipper, volgt IX.279
 8. Jan de Schipper, volgt IX.280

VIII.312 Jacobus Cornelisz de Schipper [V] [M]. Geboren 23 maart 1886 te Wemeldinge, veldarbeider, overleden 3 november 1979 te Anna Paulowna op 93-jarige leeftijd. Tr. 13 mei 1909 te Wemeldinge Maria Moerman, geboren 17 september 1885 te Wemeldinge, dochter van Jan Jacobsz Moerman en Jacoba Marinusd. Zuijdwegt.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jan de Schipper, volgt IX.281
 2. Jacoba Sophia de Schipper, volgt IX.282
 3. Jan de Schipper, volgt IX.283

VIII.313 Foort Cornelisz de Schipper [V] [M]. Geboren 8 april 1888 te Wemeldinge, overleden 11 januari 1972 op 83-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 23 november 1916 te Kloetinge Neeltje Cornelisd. van der Vliet, geboren 16 september 1893 te Kattendijke, dochter van Cornelis Geerardsz van der Vliet en Catharina Marinusd. Meijer, overleden 6 januari 1962 op 68-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis de Schipper, volgt IX.284
 2. Catharina Sophia (Kaatje) de Schipper, volgt IX.285
 3. Sophia Catharina de Schipper, volgt IX.286
 4. Cornelia de Schipper, volgt IX.287

VIII.314 Jannetje Maria Cornelisd. de Schipper [V] [M]. Geboren 24 september 1889 te Wemeldinge, overleden 29 juni 1963 op 73-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 10 november 1910 te Wemeldinge Cornelis Jansz Walrave, geboren 4 maart 1882 te Wemeldinge, zoon van Jan Walrave en Elizabeth Vermaire, landarbeider, overleden 22 februari 1973 op 90-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge
VIII.315 Arie Cornelisz de Schipper [V] [M]. Geboren 7 september 1891 te Wemeldinge, landarbeider, overleden 17 december 1975 op 84-jarige leeftijd. Tr. 4 september 1919 te Wemeldinge Maria Traas, geboren 2 maart 1901 te Wemeldinge. Vader onbekend. .
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis (van Arie) de Schipper, volgt IX.288
 2. Jan (van Arie) de Schipper, volgt IX.289
 3. Sophia (van Arie) de Schipper, volgt IX.290

VIII.316 Hendrik Cornelisz de Schipper [V] [M]. Geboren 3 juni 1893 te Wemeldinge. ISIS geeft 11 mei 1922 als huwelijksdatum. landarbeider, overleden 25 september 1972 te Wieringermeer op 79-jarige leeftijd. Tr. 31 mei 1922 te Yerseke Jacoba Cornelia Duinkerke, geboren 30 januari 1893 te Yerseke, dochter van Pieter Duinkerke en Johanna Brandt, overleden 19 augustus 1979 te Alkmaar op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Pieter de Schipper, volgt IX.291
 2. Pieter de Schipper, volgt IX.292
 3. Sophia Johanna de Schipper, volgt IX.293
 4. Johannes de Schipper, volgt IX.294

VIII.317 Dirk Cornelisz de Schipper [V] [M]. Geboren 15 juli 1895 te Wemeldinge. Tr. 25 februari 1921 Anna Cornelia Oele, geboren 25 maart 1899 te Ellewoutsdijk, overleden 19 november 1981 te Anna Paulowna op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Sofie de Schipper, volgt IX.295

VIII.318 Adriaan Jan Cornelisz de Schipper [V] [M]. Geboren 6 mei 1897 te Wemeldinge, overleden 16 april 1965 op 67-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. Helena van de Velde, geboren 7 mei 1901, overleden 8 augustus 1987 op 86-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Adriaan de Schipper, volgt IX.296
 2. Adriaan Cornelis de Schipper, volgt IX.297
 3. Sophia Cornelia de Schipper, volgt IX.298

VIII.319 Willem Cornelisz de Schipper [V] [M]. Geboren 14 januari 1901 te Wemeldinge, overleden 27 augustus 1970 te Kloetinge op 69-jarige leeftijd. Tr. Jacomina Leys, geboren 9 december 1901, overleden 7 december 1957 te Kloetinge op 55-jarige leeftijd, begraven te Kloetinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Sophia Jacomina de Schipper, volgt IX.299
 2. Jacomina Sophia Jerina de Schipper, volgt IX.300

VIII.320 Cornelis Cornelisz de Schipper [V] [M]. Geboren 17 december 1903 te Wemeldinge, overleden 24 juni 1972 te Rijsenhout op 68-jarige leeftijd. Tr. Marina Geertje Leendertse.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Marinus (van Cornelis) de Schipper, volgt IX.301
 2. Geertje Sophia de Schipper, volgt IX.302
 3. Sophia (van Cornelis) de Schipper, volgt IX.303
 4. Marinus (van Cornelis) de Schipper, volgt IX.304

VIII.321 Hendrik Foortsz van Oosten [V] [M]. Geboren maart 1884 te Wemeldinge, overleden 14 juli 1884 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
VIII.322 Domus Jansz van der Malen [V] [M]. Geboren 1888-1889 te 's-Heer Arendskerke, schoenmaker. Tr. 28 mei 1915 te Kapelle Anna Christina Hendriksd. de Jonge, geboren 1890-1891 te Kapelle, dochter van Hendrik de Jonge en Anna Christina Krijnse
VIII.323 Hendrik Jacobusz Brik [V] [M]. Geboren 1889-1890 te Wemeldinge, Polderwerker. Tr. 10 mei 1918 te Wemeldinge Bastiana Pieternella Hannewijk, geboren 1892-1893 te Kapelle, dochter van Hendrik Marinusz Hannewijk en Judith Johanna Zandee.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Judith Johanna Brik, volgt IX.305
 2. Jannetje Jacoba Brik, volgt IX.306

VIII.324 Geertruida Jacobusd. Brik [V] [M]. Geboren 1891-1892 te Wemeldinge. Tr. 20 mei 1914 te Wemeldinge Foort Jacobsz Hoogesteger, geboren 1889-1890 te Wemeldinge, zoon van Jacob Hoogesteger en Cornelia Vleugel, Polderwerker
VIII.325 Jan Jacobusz Brik [V] [M]. Geboren 1894-1895 te Wemeldinge, Werkman. Tr. 18 oktober 1918 te Zoutelande Johanna Cornelia Dingemanse, geboren 1893-1894 te Zoutelande, dochter van Pieter Dingemanse en Johanna Cornelia Riemens, dienstbode
Generatie IX
IX.1 Maria Jacobsd. van de Velde [V] [M]. Geboren 1870-1871 te Wemeldinge. Tr. 10 mei 1894 te Wemeldinge Marinus Jacobsz Oudeman, geboren 1870-1871 te Wemeldinge, zoon van Jacob Jansz Oudeman en Jacomina Marinusd. van der Vliet.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Marinusz Oudeman, volgt X.1

IX.2 Adriana Jacobsd. van de Velde [V] [M]. Geboren 1872-1873 te Wemeldinge. Tr. 15 april 1897 te Wemeldinge Vas Thomas Lagendijk, geboren 1867-1868 te Wissenkerke (NB), zoon van Jan Lagendijk en Jacoba Maria de Lange, wagenmaker.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Jacob Lagendijk, volgt X.2
 2. Jacob Jan Lagendijk, volgt X.3

IX.3 Hendrik Jansz Hannewijk [V] [M]. Geboren 1885-1886 te Wemeldinge, broodbakker, overleden 2 maart 1939 te Wemeldinge. Tr. Hendrika Lena Tazelaar
IX.4 Adriana Jansd. Hannewijk [V] [M]. Geboren 20 januari 1882 te Wemeldinge, overleden 7 februari 1882 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.5 Tannetje Jannetje Hannewijk [V] [M]. Geboren 20 september 1884 te Wemeldinge. Cornelis en Tannetje woonden aan de Noordelijke Achterweg te Wemeldinge. Overleden 28 januari 1975 op 90-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 30 mei 1918 te Wemeldinge Cornelis de Schipper, geboren 27 maart 1886 te Wemeldinge, zoon van Cornelis de Schipper en Helena Marinusd. Nieuwenhuyze, landbouwer, overleden 14 januari 1965 op 78-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis de Schipper, volgt IX.217
 2. Leuntje de Schipper, volgt IX.218

IX.6 Johannes Adriaansz de Groene [V] [M]. Geboren 1889-1890 te Wemeldinge, Landbouwer. Tr. 20 november 1919 te Wemeldinge Maria Adriana Marinusd. Noussen, geboren 1897-1898 te Wemeldinge, dochter van Marinus Marinusz Noussen en Adriana Hendriksd. Krombeen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Adriana de Groene, volgt X.4

IX.7 Adriaan Pietersz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1876-1877 te Wemeldinge. Tr. 25 juni 1896 te Wemeldinge Maatje Cornelisd. Lindenbergh, geboren 1873-1874 te Wemeldinge, dochter van Cornelis Johannesz Lindenbergh en Neeltje Jansd. Slabbekoorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Neeltje Pieternella Lindenbergh, volgt X.5
 2. Pieternella Neeltje Lindenbergh, volgt X.6

IX.8 Catharina Johanna Pietersd. Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1878-1879 te Wemeldinge. Tr. 29 juni 1911 te Wemeldinge Marinis Catharinus Johannisz van Wingen, geboren 1883-1884 te Oudelande, zoon van Johannis van Wingen en Bastiana Burger, landbouwersknecht
IX.9 Dina Pietersd. Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1881-1882 te Wemeldinge. Tr. 8 februari 1906 te Wemeldinge Johannes Jacobsz van Kleunen, geboren 1877-1878 te Kattendijke, zoon van Jacob van Kleunen en Maria Pieternella Geluk, landbouwersknecht
IX.10 David Willem Pietersz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1883-1884 te Wemeldinge, Landbouwer. Tr. 16 januari 1908 te 's-Heer Arendskerke Maria Jacoba Pietersd. Smit, geboren 1887-1888 te Kattendijke, dochter van Jacobus Smit en Jannetje Staal.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Jannetje (Pietje) Lindenbergh, volgt X.7

IX.11 Eliza Adriaan Pietersz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1890-1891 te Wemeldinge, landbouwersknecht. Tr. 13 januari 1910 te Wemeldinge Geertruida Pieternella Abrahamsd. Heijstek, geboren 1892-1893 te Wemeldinge, dochter van Abraham Heijstek en Geertruida Pieternella Goossen
IX.12 Jannetje Geertruida Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1893-1894 te Wemeldinge. Tr. 11 maart 1920 te Wemeldinge Jan Krijnsz Janse, geboren 1890-1891 te 's-Heer Arendskerke, zoon van Krijn Janse en Jacoba Johanna Overbeeke, Landbouwer
IX.13 Geertruida Elisabeth Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1894-1895 te Wemeldinge. Tr. 10 april 1919 te Wemeldinge Jacob Gerardsz Felius, geboren 1890-1891 te Wemeldinge, zoon van Gerard Felius en Geertruid Zandee, bakker
IX.14 Marinus Cornelis Pietersz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1897-1898 te Wemeldinge, Landbouwer. Tr. 20 april 1922 te Krabbendijke Neeltje Jozina Tollenaar, geboren 1897-1898 te Krabbendijke, dochter van Marinus Tollenaar en Jozina Meeuwsen
IX.15 Adriaan Jacobus Davidsz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1883-1884 te Wemeldinge, landbouwersknecht. Tr. 22 februari 1906 te Kruiningen Jannetje Mathijsd. Waverijn, geboren 1881-1882 te Kruiningen, dochter van Mathijs Waverijn en Maria Cok
IX.16 Jacobus Davidsz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1886-1887 te Wemeldinge, Landbouwer. Tr. 26 oktober 1911 te 's-Heer Arendskerke Martha Johannisd. van de Poel, geboren 1886-1887 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Johannis van de Poel en Jannetje Abrahamse
IX.17 Jannetje Davidsd. Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1888-1889 te Wemeldinge. Tr. 18 april 1912 te Kruiningen Andries Johannisz Mol, geboren 1885-1886 te Dreischor, zoon van Johannis Jakob Mol en Jannetje Adriana der Weduwen, Landbouwer
IX.18 Gommert Davidsz Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1888-1889 te Wemeldinge, Landbouwer. Tr. 7 december 1916 te Kruiningen Jacomina Jansz Blok, geboren 1892-1893 te Kruiningen
IX.19 Maria Davidsd. Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1892-1893 te Wemeldinge. Tr. 12 oktober 1916 te Kruiningen Cornelis Jochumsz Blaauboer, geboren 1892-1893 te Anna-Paulowna, zoon van Jochum Blaauboer en Jansje Smit, Landbouwer
IX.20 Dina Catharina Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1888-1889 te Wemeldinge. Tr. 22 mei 1913 te Wemeldinge Pieter Johannes de Bourgraaf, geboren 1888-1889 te Wemeldinge, zoon van Jacobus de Bourgraaf en Adriana Foortsd. Wabeke, aannemer
IX.21 Maatje Jannetje Burger [V] [M]. Geboren 1897-1898 te Wemeldinge. Tr. 20 april 1922 te Wemeldinge Cornelis Eliasz Wabeke, geboren 1894-1895 te Wemeldinge, zoon van Elias Foortsz Wabeke en Adriana Cornelisd. de Zeeuw, Landbouwer
IX.22 Pieter Johannes de Bourgraaf [V] [M]. Geboren 1888-1889 te Wemeldinge, aannemer. Tr. 22 mei 1913 te Wemeldinge Dina Catharina Lindenbergh, geboren 1888-1889 te Wemeldinge, dochter van Eliza Adriaansz Lindenbergh en Geertruida Pietersd. Dekker
IX.23 Levina Maria de Bourgraaf [V] [M]. Geboren 1890-1891 te Wemeldinge. Tr. 11 juni 1909 te Vlissingen Edmondus Johannesz Ebert, geboren 1888-1889 te Hontenisse, zoon van Johannes Ebert en Anna Catharina Baart, Besteller
IX.24 Marinus de Bourgraaf [V] [M]. Geboren 1891-1892 te Wemeldinge, Gasfitter. Tr. 28 april 1921 te Wemeldinge Adriana Danielsd. de Jonge, geboren 1893-1894 te Wemeldinge, dochter van Daniel de Jonge en Geertje Mieras
IX.25 Maria de Bourgraaf [V] [M]. Geboren 1892-1893 te Wemeldinge. Tr. 9 mei 1912 te Wemeldinge Pieter Jacobusz de Meester, geboren 1890-1891 te Hoek, zoon van Jacobus de Meester en Elisabeth Dieleman, koopman
IX.26 Johanna de Bourgraaf [V] [M]. Geboren 1893-1894 te Wemeldinge. Tr. 29 augustus 1918 te Wemeldinge Cornelis Jansz Traas, geboren 1890-1891 te Krabbendijke, zoon van Jan Traas en Geertruid Verijzer, veldarbeider
IX.27 Marthina de Bourgraaf [V] [M]. Geboren 1894-1895 te Wemeldinge. Tr. 9 juli 1914 te Wemeldinge David Jansz Anthonise, geboren 1893-1894 te Schore, zoon van Jan Anthonise en Tannetje de Puijt, Slager
IX.28 Adriana de Bourgraaf [V] [M]. Geboren 1895-1896 te Wemeldinge. Tr. 17 november 1921 te Wemeldinge Cornelis le Conte, geboren 1883-1884 te Goes, zoon van Marinus le Conte en Johanna Schrijver, Metselaar
IX.29 Maria Eliasd. Wabeke [V] [M]. Geboren 1890-1891 te Wemeldinge. Tr. 18 mei 1917 te Wemeldinge Cornelis Thomas Fossen, geboren 1888-1889 te Wemeldinge, zoon van Hubrecht Fossen en Pieternella Klap, Kommies Rijksbelastingen
IX.30 Ida Eliasd. Wabeke [V] [M]. Geboren 1891-1892 te Wemeldinge. Tr. 6 april 1916 te Wemeldinge Jan Pietersz Slaakweg, geboren 1888-1889 te 's-Heerenhoek, zoon van Pieter Willemsz Slaakweg en Cornelia Nicolaasd. Baljť, schilder
IX.31 Cornelis Eliasz Wabeke [V] [M]. Geboren 1894-1895 te Wemeldinge, Landbouwer. Tr. 20 april 1922 te Wemeldinge Maatje Jannetje Burger, geboren 1897-1898 te Wemeldinge, dochter van Francois Jacobusz Burger en Johanna Catharina Lindenbergh
IX.32 Adriana Eliasd. Wabeke [V] [M]. Geboren 1895-1896 te Wemeldinge. Tr. 3 augustus 1922 te Wemeldinge Jacob Jansz Oudeman, geboren 1893-1894 te Wemeldinge, zoon van Jan Oudeman en Jannetje Ruisaard, koopman
IX.33 Adriaan Wabeke [V] [M]. Geboren 27 mei 1914 te Wemeldinge, overleden 15 juni 2000 te Wemeldinge op 86-jarige leeftijd, begraven 19 juni 2000 te Wemeldinge. Tr. te Wemeldinge Geertruida Ruissen, geboren 1916-1917 te Wemeldinge, dochter van Leendert Jacobusz Ruissen en Lena Johanna Tazelaar, overleden 20 februari 2007 te Wemeldinge, begraven 23 februari 2007 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Helena Wabeke, volgt X.8
 2. Leendert Jacobus (Leo) Wabeke, volgt X.9
 3. Helena Pieternella (Heleen) Wabeke, volgt X.10
 4. Jacobus Adriaan Adriaansz (Ko) Wabeke, volgt X.11

IX.34 Jacobus Adriaan Foortsz Wabeke [V] [M]. Geboren 28 januari 1906 te Wemeldinge, overleden 17 februari 1906 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.35 Cornelis Willemsz Nieuwdorp [V] [M]. Geboren 4 februari 1890 te Kapelle. Erkend kind.
IX.36 Adriaan Jacobsz Oele [V] [M]. Geboren 1884-1885 te Kloetinge, veldarbeider. Tr. 30 mei 1912 te 's-Heer Arendskerke Jacomina van Schaik, geboren 1890-1891 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Pieter van Schaik en Cornelia Frederika van Klooster
IX.37 Apolonia Cornelia Oele [V] [M]. Geboren 1886-1887 te Kloetinge. Tr. 5 oktober 1911 te Kloetinge Jacob Marinusz de Jonge, geboren 1885-1886 te Kloetinge, zoon van Marinus de Jonge en Hendrica Adriaansd. Beenhakker, landbouwersknecht
IX.38 Jacobus Kornelis Bastiaansz Burger [V] [M]. Geboren 1889-1890 te Kattendijke, Landbouwer. Tr. 4 juli 1919 te Kapelle Maria Johanna van Wingen, geboren 1892-1893 te Kapelle, dochter van Jan van Wingen en Willemina Frederika Mol
IX.39 Sara Bastiaansd. Burger [V] [M]. Geboren 1891-1892 te Kattendijke. Tr. 5 november 1920 te Kattendijke Willem Izaaksz van Overbeeke, geboren 1892-1893 te Kattendijke, zoon van Izaak Adriaan van Overbeeke en Janna Dekker, Landbouwer
IX.40 Kornelis Jacobus Burger [V] [M]. Geboren 1893-1894 te Kattendijke, koopman. Tr. 3 oktober 1918 te Terneuzen Ebrina Anna de Putter, geboren 1895-1896 te Terneuzen, dochter van Maarten de Putter en Adriana Scheele
IX.41 Leendert Jacob Burger [V] [M]. Geboren april 1899 te Kattendijke, overleden 19 augustus 1899 te Kattendijke op 0-jarige leeftijd
IX.42 Jan Adriaan Burger [V] [M]. Geboren februari 1904 te Kattendijke, overleden 25 juni 1905 te Kattendijke op 1-jarige leeftijd
IX.43 Kornelis Jan Jacobus Dominicus [V] [M]. Geboren 27 december 1901 te Schiedam, overleden 10 mei 1902 te Schiedam op 0-jarige leeftijd
IX.44 Jan Jacobus Kornelis Dominicus [V] [M]. Geboren 22 maart 1904 te Schiedam, overleden 20 juli 1962 te Groningen op 58-jarige leeftijd. Tr. 29 oktober 1931 te Wemeldinge Leonora Dronkers, geboren 20 februari 1908 te Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Mayken Jann Dominicus, volgt X.12

IX.45 Elisabeth Christina Dominicus [V] [M]
IX.46 Catharinus Dominicus [V] [M]
IX.47 Adriana Johanna Martina Dominicus [V] [M]. Geboren 10 augustus 1909 te Schiedam, overleden 2000 op 90-jarige leeftijd
IX.48 Jacobus Kornelis Dominicus [V] [M]
IX.49 Jacoba Cornelia Langebeke [V] [M]. Geboren juli 1898 te Heinkenszand, overleden 25 maart 1899 te Heinkenszand op 0-jarige leeftijd
IX.50 Fransina Langebeke [V] [M]. Geboren april 1912 te Heinkenszand, overleden 9 juni 1812 te Heinkenszand op 100-jarige leeftijd
IX.51 Ida Jacobusd. de Zeeuw [V] [M]. Geboren 1888-1889 te Wemeldinge. Tr. 5 oktober 1916 te Wemeldinge Jan Pietersz Dekker, geboren 1888-1889 te Wemeldinge, zoon van Pieter Dekker en Leuntje Engelaar, koopman
IX.52 Jannetje Jacobusd. de Zeeuw [V] [M]. Geboren 1891-1892 te Wemeldinge. Tr. 7 juli 1921 te Wemeldinge Jan Gerardsz Mol, geboren 1892-1893 te Ovezande, zoon van Gerard Mol en Adriana Dronkers, Landbouwer
IX.53 Cornelis Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 19 maart 1897 te Nisse, kleermaker, winkelier, overleden 29 oktober 1970 te Ede (Gld.) op 73-jarige leeftijd. Tr. 28 oktober 1925 te Ede (Gld.) Maartje Radstaat, geboren 31 augustus 1895 te Ede (Gld.), overleden 15 januari 1968 te Lunteren op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Cornelis de Schipper, volgt X.13
 2. Gerritje de Schipper, volgt X.14
 3. Leendert Martinus de Schipper, volgt X.15

IX.54 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 20 april 1898 te Nisse, overleden 1 september 1954 te Wissenkerke (NB) op 56-jarige leeftijd. Tr. Levina Minderhoud, geboren 23 september 1902 te Bergen op Zoom, overleden 31 december 1978 te Bergen op Zoom op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Cornelis de Schipper, volgt X.16
 2. Pieter de Schipper, volgt X.17
 3. Leendert de Schipper, volgt X.18
 4. Cornelis de Schipper, volgt X.19
 5. Wilhelm de Schipper, volgt X.20
 6. Cornelia Helena de Schipper, volgt X.21
 7. Helena Cornelia de Schipper, volgt X.22

IX.55 Wilhelmina Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 15 juni 1899 te Nisse
IX.56 Jannetje Helena de Schipper [V] [M]. Geboren 25 juni 1900 te Nisse, overleden 13 januari 1988 te Heinkenszand op 87-jarige leeftijd. Tr. Marinus Cornelis de Leeuw, geboren 30 september 1902 te Heinkenszand, overleden 13 augustus 1980 te Goes op 77-jarige leeftijd
IX.57 Maria Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 13 juli 1901 te Nisse, overleden 4 maart 1979 te Goes op 77-jarige leeftijd
IX.58 Foort Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 17 september 1902 te Nisse, kleermaker, overleden te Krabbendijke. Tr. Elizabeth Cornelia van Schaik, geboren ca. 1909, overleden 17 maart 1996 te Krabbendijke, begraven 20 maart 1996 te Krabbendijke.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena Christina de Schipper, volgt X.23
 2. Jacobus Marinus de Schipper, volgt X.24
 3. Marinus Cornelis de Schipper, volgt X.25
 4. Christina Helena de Schipper, volgt X.26

IX.59 Willem Christoffel de Schipper [V] [M]. Geboren 2 maart 1904 te Nisse, overleden 15 december 1979 op 75-jarige leeftijd, begraven te Nisse. Tr. Leuntje Meeuwse, geboren 1904-1905, overleden 16 april 2003 te 's-Heer Arendskerke, begraven 19 april 2003 te Nisse.
Uit dit huwelijk:
 1. Noname de Schipper, volgt X.27
 2. Jacob M. de Schipper, volgt X.28
 3. Helena J. de Schipper, volgt X.29

IX.60 Adriana Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 18 maart 1905 te Nisse, overleden 9 oktober 1906 te Nisse op 1-jarige leeftijd
IX.61 Catharina de Schipper [V] [M]. Geboren 5 juni 1906 te Nisse, overleden 29 juli 1907 te Nisse op 1-jarige leeftijd
IX.62 Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 17 augustus 1907 te Nisse, overleden 27 februari 2001 te Bergen op Zoom op 93-jarige leeftijd, begraven 3 maart 2001 te Bergen op Zoom. Tr. 18 oktober 1933 te Nisse Lein Suurmond, geboren 14 april 1900 te Oost Souburg, zoon van Jacobus Suurmond en Jannetje Polderman, verpleger, overleden voor 2001
IX.63 Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 20 december 1908 te Nisse, overleden 7 april 1992 te Nisse op 83-jarige leeftijd
IX.64 Stoffelina de Schipper [V] [M]. Geboren 23 augustus 1910 te Nisse, overleden 12 februari 1999 op 88-jarige leeftijd, begraven 17 februari 1999 te Nisse
IX.65 Jan Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 1911-1912, tuinder, overleden 7 november 1944 te Goes
IX.66 Dina de Schipper [V] [M]. Geboren 28 november 1913 te Nisse, overleden 27 oktober 2002 te 's-Heer Arendskerke op 88-jarige leeftijd, begraven 31 oktober 2002 te Nisse
IX.67 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 16 november 1915 te Nisse, kleermaker, overleden 7 augustus 1966 te Bussum op 50-jarige leeftijd. Tr. Johanna Catharina Roeleveld, geboren 31 januari 1924 te Scheveningen.
Uit dit huwelijk:
 1. Hillegonda Klara (Gonny) de Schipper, volgt X.30
 2. Jan Adriaan de Schipper, volgt X.31

IX.68 Elizabeth Abrahamsd. op 't Hof [V] [M]. Geboren augustus 1899 te Wemeldinge, overleden 6 september 1899 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.69 Elizabeth Abrahamsd. op 't Hof [V] [M]. Geboren 1 november 1900 te Wemeldinge, overleden 15 november 1900 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.70 Simon Abrahamsz op 't Hof [V] [M]. Geboren mei 1902 te Wemeldinge, overleden 13 juli 1902 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.71 Jannetje Abrahamsd. op 't Hof [V] [M]. Geboren 1900-1901 te Wemeldinge, overleden 12 maart 1928 te Wemeldinge. Tr. Aagbertus Leendertse, geboren 1900-1901, vrachtrijder
IX.72 Jan Foortsz Dominicus [V] [M]. Geboren april 1919 te Wemeldinge, overleden 7 oktober 1920 te Wemeldinge op 1-jarige leeftijd
IX.73 Helena (Lena) de Schipper [V] [M]. Geboren 18 juni 1912 te Wemeldinge, overleden 26 maart 1992 op 79-jarige leeftijd, begraven 30 maart 1992 te Wemeldinge. Tr. Jan Marinus van Weele, geboren april 1913 te Wemeldinge, dorpssmid, overleden 8 februari 1971 te Wemeldinge op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Hannie van Weele, volgt X.32
 2. Jan van Weele, volgt X.33

IX.74 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 25 april 1916 te Wemeldinge. Tr. Jannetje Leuntje Dekker, geboren 15 april 1920 te Wemeldinge, overleden 24 juli 2007 te 's-Heer Arendskerke op 87-jarige leeftijd, begraven 28 juli 2007 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Ida (Miep) de Schipper, volgt X.34
 2. Jan Hendrik (Jan) de Schipper, volgt X.35
 3. Ida Helena (Ida) de Schipper, volgt X.36
 4. Jacobus Cornelis (Ko) de Schipper, volgt X.37

IX.75 Cornelis (Kees) de Schipper [V] [M]. Geboren 25 oktober 1918 te Wemeldinge, overleden 4 februari 1988 op 69-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 18 juli 1947 te Wemeldinge Aaltje Verhulst, geboren 15 juni 1920 te Biezelinge, dochter van Laurens Marinusz Verhulst en Pieternella Mol.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Louwerens de Schipper, volgt X.38
 2. Pieternella Maria (Nelly) de Schipper, volgt X.39
 3. Louwerens Jan de Schipper, volgt X.40
 4. Cornelis Jan (Kees) de Schipper, volgt X.41
 5. Marien (Rien) de Schipper, volgt X.42
 6. Jacoba Helena (Coby) de Schipper, volgt X.43

IX.76 Adriaan Dingenisz Mieras [V] [M]. Geboren 1880-1881 te Wemeldinge, schippersknecht, los werkman, overleden 31 januari 1937 te Yerseke. Tr. 5 december 1907 te Yerseke Maatje Cornelisd. de Jonge, geboren 1881-1882 te Yerseke, dochter van Cornelis de Jonge en Wilhelmina Kock, overleden 12 november 1923 te Yerseke
IX.77 Adriana Dingenisd. Mieras [V] [M]. Geboren 1882-1883 te Wemeldinge. Tr. 30 juni 1910 te Yerseke Ferdinandus Christiaanse, geboren 1876-1877 te Yerseke, zoon van Willem Christiaanse en Adriana Ferdinandusse
IX.78 Jan Cornelisz Schipper [V] [M]. Geboren juli 1902 te Wemeldinge, overleden 12 januari 1903 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.79 Janna Pieternella Paauwe [V] [M]. Geboren december 1902 te Schore, overleden 14 januari 1903 te Schore op 0-jarige leeftijd
IX.80 Hendrika Pieternella Paauwe [V] [M]. Geboren 1892-1893 te Kattendijke. Tr. 13 december 1917 te Goes Adriaan Laurus Maartensz Goedhart, geboren 1890-1891 te Goes, Letterzetter
IX.81 Dingenis Jansz Karelse [V] [M]. Geboren 1891-1892 te Wemeldinge, Varensgezel. Tr. 23 mei 1918 te Wemeldinge Christina Adriaansd. Schouwenaar, geboren 1892-1893 te Wemeldinge, dochter van Adriaan Schouwenaar en Jannetje Maria Korstanje
IX.82 Elena Jansd. Karelse [V] [M]. Geboren 1878-1879 te Wemeldinge. Tr. 24 september 1903 te Wemeldinge Jan Aarnoutsz Spruijt, geboren 1876-1877 te Kapelle, zoon van Aarnout Spruijt en Jacomina van Doorn, veldarbeider
IX.83 Cornelis Jansz Karelse [V] [M]. Geboren 1880-1881 te Wemeldinge, Kapitein. Tr. 1 augustus 1912 te Wemeldinge Jacoba Dingenisd. van Hoorn, geboren 1891-1892 te Yerseke, dochter van Dingenis van Hoorn en Johanna Jacoba Scheele
IX.84 Cornelia Jansd. Karelse [V] [M]. Geboren 1881-1882 te Wemeldinge. Tr. 2 januari 1902 te Wemeldinge Johannis Jansz Leendertse, geboren 1858-1859 te Wemeldinge, zoon van Jan Jacob Leendertse en Maatje Lindenbergh, vrachtrijder, overleden 7 oktober 1928 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Johannisz Leendertse, volgt X.44
 2. Maatje Leendertse, volgt X.45
 3. Janna Johanna Leendertse, volgt X.46
 4. Jan Jacob Leendertse, volgt X.47
 5. Adriana Cornelia Leendertse, volgt X.48
 6. Noname Leendertse, volgt X.49

IX.85 Johannis Jansz Karelse [V] [M]. Geboren 1885-1886 te Wemeldinge, schipper, Tijman. Tr. 18 mei 1911 te Wemeldinge Maatje Pietersd. Schouwenaar, geboren 1888-1889 te Wemeldinge, dochter van Pieter Schouwenaar en Anna Lindenbergh, overleden 26 juni 1930 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Jan Karelse, volgt X.50
 2. Noname Karelse, volgt X.51

IX.86 Johannis Adriaansz Weststrate [V] [M]. Geboren 1877-1878 te Wemeldinge, Scheepsjager. Tr. 5 mei 1904 te Wemeldinge Magdalena Johannisd. Leendertse, geboren 1880-1881 te Driewegen, dochter van Johannis Jansz Leendertse en Aagtje van Oosten
IX.87 Cornelia Adriaansd. Weststrate [V] [M]. Geboren 1878-1879 te Wemeldinge. Tr.(1) 15 mei 1902 te Wemeldinge Paulus Pietersz Schouwenaar, geboren 1880-1881 te Wemeldinge, zoon van Pieter Schouwenaar en Anna Lindenbergh, Scheepsjager, overleden 26 mei 1904 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus Paulusz Schouwenaar, volgt X.52
Tr.(2) 6 juli 1905 te Wemeldinge Adriaan Johannesz van der Cingel, geboren 1972-1973 te Brouwershaven, zoon van Johannes van der Cingel en Pietertje Pannekoek, Sjouwerman, los werkman, overleden 27 mei 1940 te Wemeldinge
IX.88 Matthijs Adriaansz Weststrate [V] [M]. Geboren 1879-1880 te Wemeldinge, Scheepsjager. Tr. 23 mei 1901 te Wemeldinge Janna Pietersd. Schouwenaar, geboren 1881-1882 te Wemeldinge, dochter van Pieter Schouwenaar en Anna Lindenbergh
IX.89 Jan Adriaansz Weststrate [V] [M]. Geboren 1880-1881 te Wemeldinge, Scheepsjager. Tr. 14 augustus 1902 te Wemeldinge Maatje Adriaansd. Harthoorn, geboren 1874-1875 te Wemeldinge, dochter van Adriaan Harthoorn en Johanna van Gils
IX.90 Adriaan Albert Ruisaard [V] [M]. Geboren februari 1903 te Wemeldinge, overleden 20 april 1903 te Rotterdam op 0-jarige leeftijd
IX.91 Adriaan Adriaansz Sonke [V] [M]. Geboren juni 1906 te Wemeldinge, overleden 19 augustus 1906 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.92 Benjamin Douwesz Bos [V] [M]. Geboren 19 augustus 1901 te Wemeldinge. Woonde met zijn ouders te Harlingen. Overleden 31 augustus 1901 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.93 Johannes Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 7 januari 1884 te Hoedekenskerke, expeditiechef, overleden 3 december 1977 te Breskens op 93-jarige leeftijd. Tr. 5 november 1909 te Middelburg Jansje van Keulen, geboren 15 mei 1887 te Domburg, dochter van Simon Adriaan van Keulen en Anna Jobsd. van der Werf, overleden 17 juli 1978 te Oostburg op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Simon de Schipper, volgt X.53
 2. Adriaan Dirk de Schipper, volgt X.54
 3. Willem Bernard de Schipper, volgt X.55
 4. Bernard Marinus de Schipper, volgt X.56

IX.94 Willem Johannes de Schipper [V] [M]. Geboren 7 juli 1886 te Hoedekenskerke, brood- en banketbakker, overleden 7 september 1932 te Middelburg op 46-jarige leeftijd. Tr. 6 augustus 1909 te Middelburg Maria de Jonge, geboren 1 juni 1884 te Colijnsplaat, dochter van Pieter Pietersz de Jonge en Jozina de Schipper, overleden 12 februari 1974 te Middelburg op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria de Schipper, volgt IX.143
 2. Jozina de Schipper, volgt IX.144
 3. Johanna Wilhelmina de Schipper, volgt IX.145
 4. Pieter de Schipper, volgt IX.146
 5. Jannetje de Schipper, volgt IX.147
 6. Cornelis Pieter de Schipper, volgt IX.148
 7. Cornelia Maria de Schipper, volgt IX.149

IX.95 Marinus de Schipper [V] [M]. Geboren 20 april 1890 te Hoedekenskerke, landbouwer, overleden 12 maart 1975 te 's-Gravenpolder op 84-jarige leeftijd. Tr.(1) 1 maart 1912 te Ovezande Grietje de Regt, geboren 22 juli 1883 te Ovezande, dochter van Nicolaas de Regt en Johanna Willemsd. Mol, overleden 21 oktober 1931 te 's-Gravenpolder op 48-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirk Nicolaas de Schipper, volgt X.57
 2. Nicolaas Dirk de Schipper, volgt X.58
 3. Dirk Nicolaas de Schipper, volgt X.59
 4. Johanna de Schipper, volgt X.60
Tr.(2) februari 1938 te 's-Gravenpolder Jozina Anthonissen, geboren 3 mei 1904 te 's-Gravenpolder, overleden 23 november 1984 te Goes op 80-jarige leeftijd
IX.96 Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 17 augustus 1891 te Hoedekenskerke, overleden 21 augustus 1891 te Hoedekenskerke op 0-jarige leeftijd
IX.97 Johannes de Schipper [V] [M]. Geboren 3 maart 1902 te 's-Gravenpolder, overleden 4 maart 1977 te Apeldoorn op 75-jarige leeftijd. Tr. 25 februari 1928 Johanna Zuidweg, geboren 3 oktober 1904 te Heinkenszand, overleden 4 februari 1997 te 's-Heer Arendskerke op 92-jarige leeftijd, begraven 8 februari 1997 te 's-Gravenpolder.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis (Kees) de Schipper, volgt X.61
 2. Coby de Schipper, volgt X.62

IX.98 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 21 januari 1905 te 's-Gravenpolder
IX.99 Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 16 maart 1899 te Rilland-Bath, overleden 2 januari 1985 te Goes op 85-jarige leeftijd. Tr. 16 mei 1929 te 's-Heer Arendskerke Cornelis Kole, geboren 10 mei 1893 te 's-Heer Hendrikskinderen. Zoon van Abraham Kole, veldarbeider en Adriana Hollestelle, zonder beroep, beide wonende 's-Heer Arendskerke. Was weduwnaar van Dirkje van der Linde. rijwielhersteller
IX.100 Jannetje Gerardina de Schipper [V] [M]. Geboren 12 september 1900 te Nieuwdorp, overleden 22 juni 1930 te Nieuwdorp op 29-jarige leeftijd
IX.101 Johannes Willem Leendert de Schipper [V] [M]. Geboren 1901 te Nieuwdorp, overleden 13 januari 1905 te Nieuwdorp op 4-jarige leeftijd. Vier dagen later overleed zijn broertje Dirk.
IX.102 Wilhelmina (Mien) de Schipper [V] [M]. Geboren 11 november 1902 te Nieuwdorp, overleden 20 januari 1975 te Apeldoorn op 72-jarige leeftijd. Tr. 9 november 1933 te Nieuwdorp. Huwelijk tussen twee De Schipper's !. Gehuwd met Cornelis (Kees) de Schipper, geboren 23 maart 1904 te Biezelinge, zoon van Jacobus de Schipper en Leuntje Smallegange, verzorger van thuislozen, overleden 6 april 1981 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Pieternella (Jannie) de Schipper, volgt X.63
 2. Leuntje (Leny) de Schipper, volgt X.64
 3. Cornelia Helena (Corrie) de Schipper, volgt X.65

IX.103 Dirk de Schipper [V] [M]. Geboren 31 maart 1904 te Nieuwdorp, overleden 17 januari 1905 te Nieuwdorp op 0-jarige leeftijd. Vier dagen daarvoor was zijn broer Johannis Willem Leendert overleden.
IX.104 Johannis de Schipper [V] [M]. Geboren 23 november 1905 te Nieuwdorp, overleden 4 maart 1977 te Apeldoorn op 71-jarige leeftijd. Tr. Elizabeth Wijs, geboren 13 april 1906 te Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus de Schipper, volgt X.66

IX.105 Cornelia Helena de Schipper [V] [M]. Geboren 16 februari 1907 te Nieuwdorp. Tr. Pieter Tramper, geboren 4 mei 1901 te Krabbendijke
IX.106 Willem Leendert de Schipper [V] [M]. Geboren 17 maart 1909 te Nieuwdorp, bakker Nieuwdorp, bakker Emmeloord. Tr. 15 juni 1933 te Ellewoutsdijk Sara Jacoba Maat, geboren 6 juli 1912 te Ellewoutsdijk, dochter van Marinus Jacobus Maat en Christina van der Schraaf.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Pieternella de Schipper, volgt X.67
 2. Marinus Jacobus de Schipper, volgt X.68
 3. Paulus de Schipper, volgt X.69
 4. Christina de Schipper, volgt X.70
 5. Marinus Jacobus de Schipper, volgt X.71
 6. Cornelia Helena de Schipper, volgt X.72
 7. Piet Johannes de Schipper, volgt X.73
 8. Maria Levina de Schipper, volgt X.74

IX.107 Adriana (Jeanne) de Schipper [V] [M]. Geboren 3 december 1910 te Nieuwdorp, overleden 15 februari 2007 te Apeldoorn op 96-jarige leeftijd, begraven 20 februari 2007 te Beekbergen
IX.108 Wouter de Schipper [V] [M]. Geboren 2 november 1915 te Nieuwdorp, overleden 3 juni 2003 op 87-jarige leeftijd. Tr. ca. 1951 Janny Eckhardt, geboren 9 december 1917 te 's-Gravenpolder, dochter van Adriaan Geerardsz Eckhardt en Lena Jakobsd. Zandee, overleden 31 maart 1991 op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulus (Paul) de Schipper, volgt X.75
 2. Lena de Schipper, volgt X.76
 3. Adriaan (Ad) de Schipper, volgt X.77
 4. Evert de Schipper, volgt X.78

IX.109 Elizabeth de Schipper [V] [M]. Geboren 28 mei 1917 te Nieuwdorp, overleden 16 september 1998 te Nieuwdorp op 81-jarige leeftijd. Tr. Adriaan Anthonie Duine, geboren 1 januari 1914.
Uit dit huwelijk:
 1. Josien Duine, volgt X.79
 2. Paulus (Paul) Duine, volgt X.80

IX.110 Cornelia Marinusd. Noussen [V] [M]. Geboren 1879-1880 te Wemeldinge. Tr. 8 augustus 1901 te Wemeldinge Adriaan Marcusz Does, geboren 1875-1876 te Goes, zoon van Marcus Does en Adriana Maria van de Velde, Kruideniersknecht
IX.111 Fransina Marinusd. Noussen [V] [M]. Geboren 1880-1881 te Wemeldinge. Tr. 13 november 1902 te Wemeldinge Adriaan Jansz Ganseman, geboren 1878-1879 te Kapelle, zoon van Jan Ganseman en Neeltje Stevense, Jachtopziener, brigadecommandant bij de prijs (?).
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Adriaansz Ganseman, volgt X.81

IX.112 Marinus Marinusz Noussen [V] [M]. Geboren 1888-1889 te Wemeldinge, Landbouwer. Tr. 8 mei 1913 te Wemeldinge Christina Jacobsd. Koole, geboren 1888-1889 te Wemeldinge, dochter van Jacob Jacobsz Koole en Jacoba Christiaansd. Kole
IX.113 Maria Adriana Marinusd. Noussen [V] [M]. Geboren 1897-1898 te Wemeldinge. Tr. 20 november 1919 te Wemeldinge Johannes Adriaansz de Groene, geboren 1889-1890 te Wemeldinge, zoon van Adriaan Willemsz de Groene en Jannetje Adriaansd. Lindenbergh, Landbouwer.
Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Adriana de Groene, volgt X.4

IX.114 Hendrik Jansz Krombeen [V] [M]. Geboren 1881-1882 te Wemeldinge, veldarbeider. Tr. 5 april 1907 te Kapelle Maria Johanna Nicolaasd. Zegers, geboren 1884-1885 te Kapelle, dochter van Nicolaas Zegers en Cornelia van Fraassen
IX.115 Janna Adriana Cornelisd. Oranje [V] [M]. Geboren 1980-1981 te Goes. Tr. 30 september 1909 te Goes Bartholomeus Gijsbertsz Kool, geboren 1883-1884 te Nieuwer-Amstel, zoon van Gijsbert Kool en Elizabeth Margaretha Meints, Gasfitter
IX.116 Cornelis Leendert Cornelisz Oranje [V] [M]. Geboren 1888-1889 te Goes, Stuurman ter Koopvaardij. Tr. 24 april 1913 te Vlissingen Maria Michaelsd. van der Vies, geboren 1893-1894 te Vlissingen, dochter van Michael Joannes van der Vies en Hendrika Katharina de Groot
IX.117 Jacob Jacobus Adriaansz Kooman [V] [M]. Geboren 1882-1883 te Kapelle, veldarbeider. Tr. 9 juli 1908 te Kloetinge Forra Gerardsd. Ruissen, geboren 1884-1885 te Kruiningen, dochter van Gerard Johannesz Ruissen en Aartje Serier.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Aartje Kooman, volgt X.82
 2. Noname Kooman, volgt X.83
 3. Noname Kooman, volgt X.84

IX.118 Adriana Adriaansd. Kooman [V] [M]. Geboren 1885-1886 te Kapelle. Tr. 11 mei 1917 te Kapelle Dignus Marinusz de Puijt, geboren 1888-1889 te Kapelle, zoon van Marinus de Puijt en Jacoba Vermaire, Spoorwegarbeider
IX.119 Jacomina Jacobsd. Koole [V] [M]. Geboren 1884-1885 te Wemeldinge. Tr. 26 juni 1908 te Kattendijke Marinus Marinusz Wisse, geboren 1880-1881 te Kattendijke, zoon van Marinus Wisse en Johanna van Overloop
IX.120 Maria Jacobsd. Koole [V] [M]. Geboren 1883-1884 te Wemeldinge. Tr. Johannes Boudewijnsz Nieuwenhuijse, geboren 1883-1884 te Kruiningen
IX.121 Jacoba Jacobsd. Koole [V] [M]. Geboren 1886-1887 te Wemeldinge. Tr. 19 mei 1910 te Wemeldinge Adriaan Cornelisz Vleugel, geboren 1884-1885 te Wemeldinge, zoon van Cornelis Aarnoutsz Vleugel en Neeltje Cornelia Hoogstrate, koopman
IX.122 Christina Jacobsd. Koole [V] [M]. Geboren 1888-1889 te Wemeldinge. Tr. 8 mei 1913 te Wemeldinge Marinus Marinusz Noussen, geboren 1888-1889 te Wemeldinge, zoon van Marinus Marinusz Noussen en Adriana Hendriksd. Krombeen, Landbouwer
IX.123 Katelijntje Cornelia Pietersd. Bommelje [V] [M]. Geboren 1895-1896 te Goes. Tr. 18 mei 1922 te Goes Elbert Pietersz Zwaan, geboren 1892-1893 te 's-Gravenhage, zoon van Pieter Zwaan en Gerarda Louisa Barink, Boekhouder
IX.124 Cornelis Karelse [V] [M]. Geboren 29 november 1898 te Goes, landbouwer, overleden 29 oktober 1944 te Goes op 45-jarige leeftijd. Tr. 24 juli 1930 te Zuidzande Sara Elisabeth Luteyn, geboren 23 januari 1905 te Zuidzande, dochter van Pieter Luteyn en Sara van der Meulen, overleden 18 juli 1997 te Rilland op 92-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Karelse, volgt X.85
 2. Sara Karelse, volgt X.86
 3. Jacobus Karelse, volgt X.87
 4. Adriana Pieternella (Attie) Karelse, volgt X.88
 5. Pieter Karelse, volgt X.89
 6. Cathelina Cornelia (Lien) Karelse, volgt X.90
 7. Elisabeth (Els) Karelse, volgt X.91

IX.125 Jacobus Karelse [V] [M]. Geboren 2 mei 1900 te Goes, overleden 22 april 1995 te Meppel op 94-jarige leeftijd, begraven 27 april 1995 te Meppel. Tr. 29 december 1932 te Rotterdam Susanna Maria Enter, geboren 6 oktober 1907 te Nieuwe Pekela, dochter van Jan Enter en Janneke Catharina van Petegem, overleden 15 december 1998 te Meppel op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jacobus Karelse, volgt X.92
 2. Anna Maria (Annemarie) Karelse, volgt X.93
 3. Adriana Cornelia (Ada) Karelse, volgt X.94
 4. Jan Hendrik (Jan) Karelse, volgt X.95
 5. Theodoor Johannes (Theo) Karelse, volgt X.96
 6. Johannes Marinus (Hans) Karelse, volgt X.97
 7. Hendrik Christiaan Karelse, volgt X.98

IX.126 Cornelia Tannetje Karelse [V] [M]. Geboren 28 mei 1902 te Goes, overleden 31 december 1977 te Goes op 75-jarige leeftijd
IX.127 Cornelia Tannetje Karelse [V] [M]. Geboren 6 januari 1908 te Goes, overleden 16 februari 1929 te Goes op 21-jarige leeftijd
IX.128 Cornelis Karelse [V] [M]. Geboren 10 maart 1910 te Goes, overleden 19 juli 1986 te Goes op 76-jarige leeftijd. Tr. 30 september 1938 Pieternella Butler, geboren 29 november 1911 te Kapelle-Biezelinge, dochter van Cornelis Johannes Butler en Jannetje van Maldegem.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Adriaan Karelse, volgt X.99
 2. Jannetje Karelse, volgt X.100
 3. Maria Cornelia Karelse, volgt X.101
 4. Pieternella Jeannet Karelse, volgt X.102

IX.129 Elisabeth Neeltje Jansd. Lamain [V] [M]. Geboren 1899-1900 te Wissenkerke (NB). Tr. 18 oktober 1922 te Wissenkerke (NB) Eduard Cornelis Izaaksz de Regt, geboren 1899-1900 te Wissenkerke (NB), zoon van Izaak Eduard de Regt en Leuntje Imanse
IX.130 Izak Abraham Jansz Lamain [V] [M]. Geboren 1899-1900 te Wissenkerke (NB), schoenmaker. Tr. 2 maart 1921 te Wissenkerke (NB) Adriana Marinusd. Begthel, geboren 1897-1898 te Wissenkerke (NB), dochter van Marinus Begthel en Adriana Wisse
IX.131 Jan Cornelis Pietersz Versluijs [V] [M]. Geboren 1894-1895 te 's-Gravenpolder, Leeraar Hoogere burgerschool. Tr. 8 juni 1921 te Goes Janna Samuelsd. Duvekot, geboren 1893-1894 te Goes, dochter van Samuel Cornelisz Duvekot en Aagtje Jansd. Rottier
IX.132 Johanna Laurusd. Duvekot [V] [M]. Geboren 1895-1896 te Goes. Huw. Johanna en August door echtsch. ontb. 11-01-1922. Bij vonnis Arr. rechtb. Dordrecht. Tr. 14 november 1919 te Zuidzande August Theodoor van der Hoek, geboren 1893-1894 te Goes, zoon van Gustaaf van der Hoek en Maria Hermina Clazina Warnsinck, gemeentesecretaris
IX.133 Cornelis Adrianus Willemsz Duvekot [V] [M]. Geboren 1893-1894 te Goes, administrateur. Tr. 12 december 1918 te Vlissingen Johanna Jacobsd. Jongkees, geboren 1893-1894 te Den Helder?, dochter van Jacob Cornelis Jongkees en Antje Janetta Duinker. Huw. Johanna en Cornelis door echtsch. ontb. 26-04-1922. Bij vonnis Arr. rechtb. Middelburg.
IX.134 Janna Samuelsd. Duvekot [V] [M]. Geboren 1893-1894 te Goes. Tr. 8 juni 1921 te Goes Jan Cornelis Pietersz Versluijs, geboren 1894-1895 te 's-Gravenpolder, zoon van Pieter Jansz Versluijs en Adriana Cornelisd. Duvekot, Leeraar Hoogere burgerschool
IX.135 Maria Johanna Duvekot [V] [M]. Geboren 1895-1896 te Goes. Tr. 18 mei 1921 te Goes Hidde Reinder Jan van der Veen, geboren 1893-1894 te Bolsward, kandidaat notaris
IX.136 Jacoba Cornelia Stoffelsd. Sinke [V] [M]. Geboren 1895-1896 te Wemeldinge. Tr. 15 juli 1920 te Wemeldinge Jacob Nicolaas Francois van Dijke, geboren 1891-1892 te Kruiningen, zoon van Jacobus van Dijke en Jozina Cornelia van der Bel. Bij huwelijk woonde Jacob te Hoek van Holland. Techn. ambt. Rijkswaterstaat
IX.137 Willem Hollestelle [V] [M]. Geboren 28 augustus 1902 te Goes, overleden 15 september 1902 te Goes op 0-jarige leeftijd
IX.138 Cornelis Johannis de Schipper [V] [M]. Geboren 15 juni 1893 te 's-Gravenpolder
IX.139 Johannes de Schipper [V] [M]. Geboren 8 juli 1888 te Heinkenszand. In overlijdensakte alleen de naam van de moeder. (onwettige zoon). kleermaker, overleden 25 augustus 1928 te Heinkenszand op 40-jarige leeftijd
IX.140 Willemina de Schipper [M]. Geboren 3 november 1888 te Heinkenszand. (onwettige dochter). Overleden 3 juli 1974 te Heinkenszand op 85-jarige leeftijd. Tr. 3 juni 1920 te Heinkenszand Cornelis Adriaansz Lokerse, geboren 17 november 1884 te Heinkenszand, zoon van Adriaan Cornelisz Lokerse en Cornelia Adriaansd. Maas, landman, tuinder, overleden 1 november 1954 te Heinkenszand op 69-jarige leeftijd
IX.141 Johannis Johannisz van Baalen [V] [M]. Geboren 1895-1896 te Heinkenszand, Metselaar. Tr. 1 juni 1922 te Heinkenszand Cornelia Neeltje Kristelijn, geboren 1894-1895 te Heinkenszand, dochter van Johannes Kristelijn en Dina van Vijven
IX.142 Jannetje Johannisd. van Baalen [V] [M]. Geboren 1896-1897 te Heinkenszand. Tr. 3 juni 1920 te Heinkenszand Adriaan Willem Anthoniesz Buteijn, geboren 1896-1897 te 's-Heer Arendskerke, zoon van Anthonie Marinus Adriaansz Buteijn en Jozina de Kok, fruitkwekersknecht
IX.143 Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 25 oktober 1910 te Middelburg. Tr. 11 februari 1947 te Middelburg Paul Hubert Jacques Lahaye, geboren 16 mei 1910 te Maastricht, zoon van Alphonse Hubert Edmond Lahaye en Cornelia Maria de Wit, keramisch ingenieur
IX.144 Jozina de Schipper [V] [M]. Geboren 26-10-0000 te Middelburg. Tr.(1) Theunis Lourusz Florusse, geboren 1908-1909 te Wemeldinge, zoon van Lourus Joziasz Florusse en Teuntje Pietje de Borst, onderwijzer te Driewegen (ZV), overleden 21 maart 1936 te Terneuzen Tr.(2) Willem van der Kerk, gereformeerd predikant, overleden 1 september 1984 te Amersfoort
IX.145 Johanna Wilhelmina de Schipper [V] [M]. Geboren 12 januari 1919 te Koudekerke. Tr. 17 februari 1943 te Middelburg Adrianus Ludikhuize, geboren 12 juli 1917 te Middelburg, zoon van Adrianus Ludikhuize en Frijka van der Veen, register-ingenieur
IX.146 Pieter de Schipper [V] [M]. Geboren 25 augustus 1920 te Middelburg, pompmonteur, overleden 2 mei 2005 op 84-jarige leeftijd, begraven 7 mei 2005 te Middelburg. Tr. 10 januari 1944 te Middelburg Leentje (Leny) Dorleijn, geboren 17 mei 1921 te Middelburg, overleden 4 januari 2007 op 85-jarige leeftijd, begraven 10 januari 2007 te Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Wim de Schipper, volgt X.103
 2. Frits de Schipper, volgt X.104

IX.147 Jannetje de Schipper [V] [M]. Geboren 30 mei 1922 te Middelburg. Tr. 15 juli 1947 te Middelburg Hendrik Meyers, geboren 1 januari 1922 te Middelburg, zoon van Paulus Meyers en Cornelia Meliefste, refer. hoogheemraadschap
IX.148 Cornelis Pieter de Schipper [V] [M]. Geboren 4 september 1924 te Middelburg, overleden 27 januari 1990 op 65-jarige leeftijd. Tr. 26 februari 1947 te Mantgum Ruurdtje van der Heide, geboren 6 maart 1926 te Terzool, dochter van Auke van der Heide en Wytske de Boer, overleden 12 september 2004 op 78-jarige leeftijd, begraven 17 september 2004 te Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Johannes de Schipper, volgt X.105
 2. Wytske de Schipper, volgt X.106
 3. Maria de Schipper, volgt X.107
 4. Jacquelina Maria de Schipper, volgt X.108
 5. Hendrika de Schipper, volgt X.109
 6. Auke Jacob de Schipper, volgt X.110
 7. Jelle-Jan de Schipper, volgt X.111
 8. Jozina Jolanda de Schipper, volgt X.112

IX.149 Cornelia Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 10 februari 1926 te Middelburg, overleden 11 januari 1975 te Zwolle op 48-jarige leeftijd. Tr. Louis W.P. LŲhlefink, geboren 26-05-19xx, maatschappelijk werker.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacques LŲhlefink, volgt X.113

IX.150 Cornelius van Leeuwen [V] [M]. Geboren 2 april 1908 te Holland, Michigan, USA, overleden 4 april 1988 te Clearwater, Florida, USA op 80-jarige leeftijd
IX.151 Willem Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 8 november 1908 te Koudekerke. Tr. 28 juni 1933 te Arnemuiden Tona van Sluys, geboren 2 maart 1906, overleden 6 februari 1989 te Middelburg op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus de Schipper, volgt X.114
 2. Geertje Wilhelmina de Schipper, volgt X.115
 3. Francina J. de Schipper, volgt X.116
 4. Wilhelmina J. (Willy) de Schipper, volgt X.117
 5. Antonia (Tonie) de Schipper, volgt X.118

IX.152 Cornelis Jan de Schipper [V] [M]
IX.153 Jan Jacobusz de Schipper [V] [M]. Geboren 1906-1907 te Yerseke, Tuinman, overleden 19 september 1956 te Goes. Tr. Maria Leuntje Koets, geboren 1907-1908 te Grijpskerke, overleden 2 januari 1945 te Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Daniel de Schipper, volgt X.119
 2. Willem Jacobus de Schipper, volgt X.120

IX.154 Cornelia Adriana Klos [V] [M]. Geboren 1903-1904 te Yerseke. Tr. 19 januari 1922 te Yerseke Pieter Willemsz van der Endt, geboren 1899-1900 te Yerseke, zoon van Willem van der Endt en Pieternella Wessels, landbouwersknecht
IX.155 Jannetje Christiaansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 15 december 1911 te Wemeldinge. Tr. 23 september 1942 W. Gijzel, geboren ca. 1910?
IX.156 Neeltje Christiaansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 9 augustus 1913 te Wemeldinge
IX.157 Cornelis Christiaansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 18 oktober 1914 te 's-Gravenpolder. Tr. 22 mei 1946 te Colijnsplaat Pieternella Dijke, geboren 3 december 1912 te Colijnsplaat
IX.158 Tannetje Christiaansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 10 mei 1916 te 's-Gravenpolder. Tr. te 's-Gravenpolder Cornelis Hoogerheide
IX.159 Jacobus Adriaan Christiaansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 21 augustus 1917 te 's-Gravenpolder, overleden 24 oktober 1917 te 's-Gravenpolder op 0-jarige leeftijd
IX.160 Jacobus Christiaansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 28 september 1919 te 's-Gravenpolder
IX.161 Adriana Christiaansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 4 juli 1920 te 's-Gravenpolder. Tr. C. Oele, geboren ca. 1920?
IX.162 Jannetje Dirksd. Kloosterman [V] [M]. Geboren te Kapelle, overleden 28 februari 1986 te Kapelle. Tr. Pieter van Zweden
IX.163 Adriaan Dirksz Kloosterman [V] [M]. Geboren 9 mei 1928 te Kapelle, overleden 11 mei 1928 te Kapelle op 0-jarige leeftijd
IX.164 Cornelis Dirksz Kloosterman [V] [M]. Geboren 25 mei 1930 te Kapelle
IX.165 Sentinus Dirksz Kloosterman [V] [M]. Geboren 25 mei 1930 te Kapelle. Tr. Wilhelmina Kuiper, geboren 8 oktober 1934 te Monster.
Uit dit huwelijk:
 1. Dennis Sentinusz Kloosterman, volgt X.121
 2. Gordon Sentinusz Kloosterman, volgt X.122
 3. Irene Sentinusd. Kloosterman, volgt X.123
 4. Robert Sentinusz Kloosterman, volgt X.124
 5. Jacqueline Sentinusd. Kloosterman, volgt X.125
 6. Kenneth Sentinusz Kloosterman, volgt X.126
 7. Johny Sentinusz Kloosterman, volgt X.127
 8. Corrine Sentinusd. Kloosterman, volgt X.128
 9. Pauline Sentinusd. Kloosterman, volgt X.129

IX.166 Eliza Dirksz Kloosterman [V] [M]. Geboren 13 november 1932 te Kapelle. Tr. 5 december 1961 Dina Geertruida Ruissen, geboren 19 december 1934 te Wemeldinge, overleden 13 maart 2011 te Wemeldinge op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida Jacoba Elizasd. (Gertie) Kloosterman, volgt X.130
 2. Dirk Jacob Elizasz Kloosterman, volgt X.131

IX.167 Christina Dirksd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 1 augustus 1936 te Kapelle. Tr. 9 maart 1963 Rudolph Dane, geboren ca. 1935?
IX.168 Cornelis Adriaan Adriaansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 3 december 1915 te Kapelle. Tr. Jannetje Elisabeth Sonke, geboren 16-02-1915? te Wilhelminadorp.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Cornelisd. Kloosterman, volgt X.132
 2. Jan Cornelisz Kloosterman, volgt X.133
 3. Adriaan Cornelisz Kloosterman, volgt X.134

IX.169 Adriaan Cornelis Adriaansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 14 april 1918 te Kapelle. Tr. Agatha Traas, geboren ca. 1920?.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Adriaansd. Kloosterman, volgt X.135
 2. Carolina Adriaansd. Kloosterman, volgt X.136
 3. Elisabeth Adriaansd. Kloosterman, volgt X.137

IX.170 Jan Adriaansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 2 november 1921 te Kapelle. Tr. 20 mei 1948 Adriana Wabeke, geboren 22 januari 1923 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Cornelis Jansz Kloosterman, volgt X.138
 2. Cornelis Adriaan Jansz Kloosterman, volgt X.139
 3. Carolina Josephina (Ina) Kloosterman, volgt X.140
 4. Marinus Jan Jansz Kloosterman, volgt X.141
 5. Francois Adriaan Jansz Kloosterman, volgt X.142

IX.171 Jannetje Jacobusd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 11 januari 1923 te Kapelle. Tr. 29 mei 1941 te Kapelle Augustin Slabbekoorn, geboren ca. 1920?
IX.172 Jannetje Cornelia Jansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 8 maart 1924 te Kapelle, overleden 3 oktober 1973 te Goes op 49-jarige leeftijd. Tr. G. Kwakkel, geboren ca. 1920?
IX.173 Cornelia Maria Jansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 19 december 1925 te Kapelle, overleden 15 augustus 1948 te Kapelle op 22-jarige leeftijd. Tr. 8 augustus 1947 te Kapelle Cornelis de Zwart, geboren ca. 1925?
IX.174 Christina Jansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 2 oktober 1926 te Kapelle. Tr. Jan Koslowsky, geboren ca. 1925?
IX.175 Pieter Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 9 februari 1928 te Kapelle, overleden 19 oktober 1974 te Souburg op 46-jarige leeftijd. Tr. Maria van Keulen, geboren ca. 1930?.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Pietersz Kloosterman, volgt X.143
 2. Marjon Pietersd. Kloosterman, volgt X.144
 3. Willem Cornelis Pietersz Kloosterman, volgt X.145

IX.176 Cornelis Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 19 januari 1929 te Kapelle. Tr. 22 april 1956 Lena Tramper, geboren 22 januari 1931 te Wolfaartsdijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Maria Cornelisd. Kloosterman, volgt X.146

IX.177 Jacobus Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 8 februari 1931 te Kapelle. Tr. Jannie van Willigen, geboren ca. 1931?.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Pieter Jansz Kloosterman, volgt X.147

IX.178 Adriaan Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 13 maart 1932 te Kapelle. Sergeant-vlieger, kwam om het leven toen zijn straaljager bij een NAVO-oefening boven West-Duitsland verongelukte Overleden 6 september 1955 te West-Duitsland op 23-jarige leeftijd
IX.179 Geertruida Jacoba Jansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 27 maart 1934 te Kapelle, overleden 16 november 1976 te Goes op 42-jarige leeftijd. Tr. Leendert Houterman Wisse, geboren ca. 1930?
IX.180 Jacoba Maria Jansd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 10 januari 1938 te Goes. Tr. Lammert van Dijke, geboren ca. 1935?
IX.181 Benedit Izaak Kloosterman [V] [M]. Geboren 13 augustus 1893 te Souburg
IX.182 Dirk Pietersz Kloosterman [V] [M]. Geboren 11 augustus 1905 te Yerseke, overleden 9 juni 1983 te Goes op 77-jarige leeftijd
IX.183 Pieter Pietersz Kloosterman [V] [M]. Geboren 17 april 1907 te Yerseke, overleden 8 mei 1951 te Goes op 44-jarige leeftijd. Tr. Pieternella Dijkwel, geboren 5 juli 1907 te Yerseke, overleden 29 mei 1970 te Yerseke op 62-jarige leeftijd
IX.184 Suzanna Maria Pietersd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 21 maart 1911 te Yerseke, overleden 31 mei 1996 te Yerseke op 85-jarige leeftijd. Tr. 4 januari 1934 te Yerseke Pieter Dijkwel, geboren ca. 1910?
IX.185 Adriaan Willem Adriaansz Duvekot [V] [M]. Geboren 1896-1897 te Goes, Landbouwer. Tr. 9 juni 1920 te Borssele Johanna Pietersd. Dekker, geboren 1901-1902 te Terneuzen, dochter van Pieter Dekker en Adriana de Feijter
IX.186 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 6 februari 1899 te Kapelle, brigadier gem.politie Rotterdam, overleden 25 oktober 1990 te Wemeldinge op 91-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 26 juni 1924 te Wemeldinge Pleuntje Jannetje Vuijk, geboren 27 december 1901 te Kruiningen, dochter van Bastiaan Vuijk en Maatje Cornelisd. Mieras, overleden 23 oktober 1983 te Wemeldinge op 81-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia (Cock) de Schipper, volgt X.148
 2. Bastiaan de Schipper, volgt X.149

IX.187 Sara de Schipper [V] [M]. Geboren 11 juni 1900 te Kapelle, verpleegster, overleden 12 april 1983 te Bergen op Zoom op 82-jarige leeftijd
IX.188 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 12 november 1902 te Kapelle. Tr. 20 januari 1931 te Kapelle Cornelia Frederika Bruynooge, geboren ca. 1904, overleden 5 mei 1995 te Bergen op Zoom, begraven 10 mei 1995 te Kapelle
IX.189 Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 25 februari 1905 te Kapelle, overleden 27 februari 1905 te Kapelle op 0-jarige leeftijd
IX.190 Helena de Schipper [V] [M]. Geboren 14 januari 1907 te Kapelle, verpleegster, overleden 31 juli 1997 op 90-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravenmoer. Tr. 8 januari 1936 te Soest Abraham Mom Faure Mees, geboren 30 mei 1894 te Rotterdam. (naamswijziging K.B. 20 maart 1896, nr 18.). bankier, overleden 25 februari 1952 te Nijmegen op 57-jarige leeftijd
IX.191 Marinus de Schipper [V] [M]. Geboren 10 juli 1910 te Kapelle, overleden 12 juli 1915 te Kapelle op 5-jarige leeftijd
IX.192 Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 22 september 1911 te Kapelle
IX.193 Johanna de Schipper [V] [M]
IX.194 Cornelis Kosten [V] [M]. Geboren 1898-1899. Was getuige bij huwelijk van broer Adriaan. Toen was hij 31 jr, was hij gemeenteopzichter en woonde hij te Rotterdam.
IX.195 Adriaan Kosten [V] [M]. Geboren 1900-1901 te Wemeldinge, timmerman. Tr. 15 mei 1930 te 's-Heer Arendskerke Amelia Sinke, geboren 1906-1907 te 's-Heer Arendskerke. Dochter van Job Sinke, 56 j, veldarbeider en Jacomina Oele, 53 j, zonder beroep, beide wonende 's-Heer Arendskerke.
IX.196 Janna Kosten [V] [M]
IX.197 Helena Kosten [V] [M]
IX.198 Elizabeth (BŤ) Corstanje [V] [M]
IX.199 Dina (Dien) Korstanje [V] [M]. Overleden 1 februari 1953 te Schouwen-Duiveland. Met haar man slachtoffer van de watersnoodramp toen zij beide logeerden op Schouwen-Duiveland
IX.200 Adriaan Korstanje [V] [M]
IX.201 Cornelis Korstanje [V] [M]
IX.202 Cornelis (Kees) de Schipper [V] [M]. Geboren 23 maart 1904 te Biezelinge, verzorger van thuislozen, overleden 6 april 1981 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd. Tr.(1) 9 november 1933 te Nieuwdorp. Huwelijk tussen twee De Schipper's !. Gehuwd met Wilhelmina (Mien) de Schipper, geboren 11 november 1902 te Nieuwdorp, dochter van Paulus de Schipper en Janna Pieternella Dronkers, overleden 20 januari 1975 te Apeldoorn op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Janna Pieternella (Jannie) de Schipper, volgt X.63
 2. Leuntje (Leny) de Schipper, volgt X.64
 3. Cornelia Helena (Corrie) de Schipper, volgt X.65
Tr.(2) Nel Schellaars
IX.203 Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 25 februari 1905 te Biezelinge, overleden 27 februari 1905 te Biezelinge op 0-jarige leeftijd
IX.204 Helena (Lena) de Schipper [V] [M]. Geboren 12 januari 1906 te Biezelinge, overleden 6 april 1937 te Goes op 31-jarige leeftijd. Tr. 22 maart 1929 te Kapelle Jacobus (Ko) Burger.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana (Adri) Burger, volgt X.150
 2. Jacobus (Ko) Burger, volgt X.151
 3. Leuntje (Leny) Burger, volgt X.152
 4. Marinus Burger, volgt X.153
 5. Leo Burger, volgt X.154

IX.205 Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 12 januari 1908 te Biezelinge, overleden 26 april 1985 te Goes op 77-jarige leeftijd. Tr. 28 september 1932 te 's-Heer Arendskerke Johanna Josina van den Berge, geboren 26 maart 1908 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Jacob van den Berge en Johanna Catharina Ossewaarde, overleden 27 juni 1958 te 's-Heer Hendrikskinderen op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus (Ko) de Schipper, volgt X.155
 2. Johanna Catharina (Hanny) de Schipper, volgt X.156
 3. Jacob (Jaap) de Schipper, volgt X.157
 4. Cornelis Adriaan (Kees) de Schipper, volgt X.158

IX.206 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 16 mei 1909 te Biezelinge, brood- en banketbakker, overleden 9 augustus 1938 te Wissenkerke (NB) op 29-jarige leeftijd. Verdronken. Tr. 27 juli 1934 Neeltje Broekman, geboren 5 maart 1910 te Monster, dochter van Adrianus Broekman en Eva Jacoba van den Berg, overleden 1 maart 1999 te Dongen op 88-jarige leeftijd, begraven 5 maart 1999 te Wissenkerke (NB).
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus (Ko) de Schipper, volgt X.159
 2. Adrianus (Arie) de Schipper, volgt X.160
 3. Johannes (Johan) de Schipper, volgt X.161

IX.207 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 11 augustus 1910 te Biezelinge, landbouwer, overleden 26 augustus 1988 op 78-jarige leeftijd. Tr. 8 mei 1941 Krina Johanna Cornelia (Krina) Walrave, geboren 27 december 1912 te Goes, dochter van Cornelis Frederiksz Walrave en Jannetje Marinusd. Potter, overleden 17 augustus 1970 te Biezelinge op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Cornelis (Ko) de Schipper, volgt X.162
 2. Cornelis Jacobus (Kees) de Schipper, volgt X.163
 3. Adriaan Marinus (Adri) de Schipper, volgt X.164
 4. Jannetje Leuntje (Janneke) de Schipper, volgt X.165
 5. Helena Dina (Heleen) de Schipper, volgt X.166

IX.208 Catharina de Schipper [V] [M]. Geboren 30 november 1911 te Biezelinge. Tr. 10 mei 1951 Frans Dekker, geboren 28 juli 1915
IX.209 Geertruida (Truus) de Schipper [V] [M]. Geboren 16 november 1912 te Biezelinge, overleden 16 april 1999 op 86-jarige leeftijd. Tr. 16 november 1939 Jacobus (Ko) Burger
IX.210 Marinus (Marien) de Schipper [V] [M]. Geboren 31 december 1913 te Biezelinge. op de boerderij 'Eben HaŽzer' te Biezelinge. Overleden 19 april 1980 te Kapelle op 66-jarige leeftijd, begraven te Kapelle. Tr. 19 november 1942 Neeltje Maria (Nel) de Jonge, geboren 29 maart 1919 te Biezelinge, overleden 19 april 2002 te Goes op 83-jarige leeftijd, begraven 24 april 2002 te Kapelle.
Uit dit huwelijk:
 1. Leuntje Janna (Leni) de Schipper, volgt X.167
 2. Jacobus Marinuszn (Ko) de Schipper, volgt X.168
 3. Anneke de Schipper, volgt X.169
 4. Adriaan Marcus (Ad) de Schipper, volgt X.170

IX.211 Maatje de Schipper [V] [M]. Geboren 2 augustus 1915 te Biezelinge, overleden 28 juni 2007 te Vlissingen op 91-jarige leeftijd. Tr. 1939 Jan Adriaan Kant, geboren 27 november 1913, overleden 18 februari 2001 te Vlissingen op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem (Wim) Kant, volgt X.171
 2. Dina M. (Ineke) Kant, volgt X.172
 3. Jacobus A. (Jaap) Kant, volgt X.173
 4. Eliza (Eli) Kant, volgt X.174

IX.212 Johanna (Jo) de Schipper [V] [M]. Geboren 27 augustus 1916 te Biezelinge. De heer en mevrouw de Vrieze woonden jarenlang op Schore maar sinds januari 2001 in de Wemel 7 (Wemeldinge). Overleden 17 november 2002 te Goes op 86-jarige leeftijd, begraven 21 november 2002 te Schore. Tr. 20 september 1945 Willem Jan (Jan) de Vrieze, geboren 24 juli 1917 te Wolfaartsdijk. Drager van de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. fruitkweker, overleden 3 mei 2003 te Goes op 85-jarige leeftijd, begraven 7 mei 2003 te Schore.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis (Kees) de Vrieze, volgt X.175
 2. Leuntje Margaretha (Leny) de Vrieze, volgt X.176
 3. Cornelis Gerardus (Ger) de Vrieze, volgt X.177
 4. Jacobus Leo (Ko) de Vrieze, volgt X.178

IX.213 Machalina (Lien) de Schipper [V] [M]. Geboren 14 augustus 1918 te Biezelinge, overleden 23 oktober 1976 op 58-jarige leeftijd. Tr. 10 juli 1958 te Tzum Jelle Dijkstra, geboren 27 mei 1917 te Tzum, overleden 20 maart 1996 op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Marja Leuntje (Marja) Dijkstra, volgt X.179
 2. Johannes Catharines Dijkstra (Johan) Dijkstra, volgt X.180

IX.214 Mattheus (Theeuw) de Schipper [V] [M]. Geboren 7 januari 1920 te Biezelinge, bakker te Middelburg, overleden 21 februari 1997 te Middelburg op 77-jarige leeftijd, begraven 26 februari 1997 te Middelburg. Tr. 12 juli 1945 Lydia Albertina Bierens, geboren 8 mei 1921, overleden vr 1997.
Uit dit huwelijk:
 1. Bert de Schipper, volgt X.181
 2. Leuntje (Leny) de Schipper, volgt X.182
 3. Jacob Matheus (Jaap) de Schipper, volgt X.183
 4. Jacobus (Ko) de Schipper, volgt X.184
 5. Willem de Schipper, volgt X.185

IX.215 Helena de Schipper [V] [M]. Geboren 12 februari 1918, overleden 29 september 1983 te Grand Rapids (USA) op 65-jarige leeftijd
IX.216 Elizabeth (Betty) de Schipper [V] [M]. Geboren 8 juni 1923. Tr. 16 januari 1946 Harold Cooper, geboren 17 februari 1923 te USA.
Uit dit huwelijk:
 1. Dick Cooper, volgt X.186
 2. Mary Cooper, volgt X.187

IX.217 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 6 augustus 1919 te Wemeldinge. Cornelis is op een tragische wijze om het leven gekomen. Onder Breda is hij verongelukt met zijn auto, en was op slag dood. Overleden 11 februari 1973 te Breda op 53-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 7 januari 1943 te Wemeldinge Jacoba Adriana Vleugel, geboren 21 november 1919 te Wemeldinge, overleden 19 juni 2005 te Goes op 85-jarige leeftijd, begraven 23 juni 2005.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Jannetje de Schipper, volgt X.188
 2. Tannetje Catharina de Schipper, volgt X.189
 3. Cornelis (Kees) de Schipper, volgt X.190

IX.218 Leuntje de Schipper [V] [M]. Geboren 11 juli 1924 te Wemeldinge, overleden 17 oktober 2003 te Goes op 79-jarige leeftijd, begraven 22 oktober 2003 te Wemeldinge. Tr. Frans Marinus Wisse, geboren 1926-1927. Woonde Dorpsstraat 70 a Wemeldinge. Overleden 24 maart 2002, begraven 28 maart 2002 te Wemeldinge
IX.219 Machelina de Schipper [V] [M]. Geboren 6 mei 1900 te 's-Heer Hendrikskinderen, overleden 21 juni 1985 te Goes op 85-jarige leeftijd. Tr. 10 juni 1926 te Goes Jan Laurus van Noort, geboren 1 februari 1895 te Goes, overleden 30 november 1970 te Goes op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Simon van Noort, volgt X.191
 2. Adriaan (Arjaan) van Noort, volgt X.192
 3. Pieternella van Noort, volgt X.193
 4. Johanna van Noort, volgt X.194
 5. Maria Dina (Merie) van Noort, volgt X.195
 6. Hendrik (Henk) van Noort, volgt X.196
 7. (levenloze zoon) van Noort, volgt X.197
 8. Cornelis Pieter (Kees) van Noort, volgt X.198

IX.220 Hendrika de Schipper [V] [M]. Geboren 12 januari 1902 te 's-Heer Hendrikskinderen, overleden 24 mei 1940 te Poortugaal op 38-jarige leeftijd. Tr. Jacob Cappon
IX.221 Jacobus Marinusz de Schipper [V] [M]. Geboren november 1903 te 's-Heer Arendskerke, overleden 17 april 1904 te 's-Heer Arendskerke op 0-jarige leeftijd
IX.222 M.P. de Schipper [V] [M]
IX.223 Johannes Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 4 juli 1905 te 's-Heer Arendskerke, textielhandelaar, overleden 25 augustus 1974 te 's-Heer Arendskerke op 69-jarige leeftijd, begraven te 's-Heer Arendskerke. Tr. 4 juli 1934 te 's-Heer Arendskerke Pieternella Jannetje (Pietje) Lindenbergh, geboren 4 juli 1908 te 's-Heer Arendskerke, dochter van David Willem Pietersz Lindenbergh en Maria Jacoba Pietersd. Smit.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus David (Rinus) de Schipper, volgt X.199
 2. David Marinus de Schipper, volgt X.200
 3. Jannie de Schipper, volgt X.201
 4. Marietje (Riet) de Schipper, volgt X.202
 5. Machelina Jannetje (Lieneke) de Schipper, volgt X.203
 6. Johannes Jacobus de Schipper, volgt X.204

IX.224 Machalina Marinusd. de Schipper [V] [M]. Geboren februari 1910 te 's-Heer Arendskerke, overleden 31 juli 1911 te 's-Heer Arendskerke op 1-jarige leeftijd
IX.225 Machelina (Lien) de Schipper [V] [M]. Geboren 11 mei 1925 te Wemeldinge. Tr. Cornelis (Cor) van Beugen, geboren 24 oktober 1925
IX.226 Johanna de Schipper [V] [M]. Geboren 25 juni 1927 te Wemeldinge. Tr. Hendrik Gmelig Meyling, geboren te Paramaribo
IX.227 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 25 juni 1927 te Wemeldinge, werknemer NV Philips, overleden 23 april 2001 te Mierlo op 73-jarige leeftijd, begraven 28 april 2001 te Middelburg. Tr. augustus 1956 te Middelburg Willemina Maria (Willy) Krijger, geboren 23 mei 1925 te Driewegen, dochter van Jacobus Jz. Krijger en Leuntje Boone, begraven te Middelburg
IX.228 Marinus Nicolaas de Schipper [V] [M]. Geboren 21 januari 1929 te Wemeldinge. Tr. 14 februari 1957 te Wemeldinge Machelina Jacomina Kosten, geboren 8 september 1931 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Amelia de Schipper, volgt X.205
 2. Amelia Cornelia de Schipper, volgt X.206
 3. Cornelis Adriaan de Schipper, volgt X.207

IX.229 Adriaan Oudkerk [V] [M]. Tr. M. van Wyckhuyse
IX.230 Jacobus Oudkerk [V] [M]. Tr. Cornelia Boone.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter (Piet) Oudkerk, volgt X.208
 2. Samuel (Sam) Oudkerk, volgt X.209
 3. Helena (Heleen) Oudkerk, volgt X.210

IX.231 Maria Oudkerk [V] [M]. Tr. Gerard Pieter Zandee
IX.232 Jacobus (Ko) de Schipper [V] [M]. Geboren 21 april 1916 te 's-Heer Hendrikskinderen. In de 2e wereldoorlog Commandant van de Ondergrondse in 's-Heer Hendrikskinderen. Kreeg als zodanig (men moest dat zelf wel aanvragen) het Verzetsherdenkingskruis opgespeld door Prins Bernard.
Was actief in alles wat met ARP (nu CDA) te maken had. Geboren op Goede Vrijdag. melkslijter, fruitkweker, gemeenteraadslid, wethouder, overleden 19 september 1996 te 's-Heer Hendrikskinderen op 80-jarige leeftijd, begraven 23 september 1996 te 's-Heer Hendrikskinderen. Tr. 25 november 1943 Aartje Ruissen, geboren 13 november 1920 te Kattendijke, dochter van Hendrik Gerardsz Ruissen en Willemina (Mina) Boei. In de Inventaris van de Archieven van de Gemeente Kloetinge 1570-1969 (onderdeel van Goese Inventarissen 13, door L.J. Moerland, 1993) komt zij voor onder nummer 1555 (in de jaren 1938, 1941 en 1943) onder Personeeldossiers van Onderwijzend Personeel.

De naam Ruissen is eertijds aangenomen toen een voorvader vanuit Hulst (Zeeuws Vlaanderen) naar Wemeldinge kwam en daar ging werken en wonen op de grond "De Rusen" waar de familie De Schipper sedert eeuwenlang een boerenbedrijf heeft gerund.
. kleuterleidster, overleden 10 november 2000 te Goes op 79-jarige leeftijd, begraven 15 november 2000 te 's-Heer Hendrikskinderen.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia (Corry) de Schipper, volgt X.211
 2. Hendrik (Henk) de Schipper, volgt X.212
 3. Jan de Schipper, volgt X.213
 4. Willem (Wim) de Schipper, volgt X.214

IX.233 Adriaan (Arjaan) de Schipper [V] [M]. Geboren 5 juni 1917 te 's-Heer Hendrikskinderen, melkboer, overleden 28 maart 1979 op 61-jarige leeftijd, begraven april 1979 te 's-Heer Hendrikskinderen
IX.234 Marinus (Marien) de Schipper [V] [M]. Geboren 19 augustus 1918 te 's-Heer Hendrikskinderen, gedoopt te Goes, Landbouwer, later fruitkweker, overleden 20 februari 2009 te Goes op 90-jarige leeftijd, begraven 25 februari 2009 te 's-Heer Hendrikskinderen
IX.235 Jacobus (Ko) de Schipper [V] [M]. Geboren 6 juni 1913 te 's-Heer Hendrikskinderen, landbouwer. Tr. 21 mei 1942 te Goes Cornelia Pietersd. (Corrie) Geene, geboren 4 september 1915 te Goes, dochter van Pieter Adriaansz Geene en Jozina Remijnse, overleden 1 november 1993 op 78-jarige leeftijd, begraven 5 november 1993 te Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Pieter (Ko) de Schipper, volgt X.215
 2. Pieter Jacobus (Piet) de Schipper, volgt X.216
 3. Johannes Adriaan (Hans) de Schipper, volgt X.217
 4. Johanna Suzanna (Anneke) de Schipper, volgt X.218

IX.236 Marinus de Schipper [V] [M]. Geboren 1915 te 's-Heer Arendskerke, overleden 20 januari 1920 te 's-Heer Arendskerke op 5-jarige leeftijd
IX.237 Adriaan (Arjaan) de Schipper [V] [M]. Geboren 24 februari 1917 te 's-Heer Hendrikskinderen, overleden 17 februari 1990 op 72-jarige leeftijd. Tr. Wilhelmina Johanna (Mina) Burger, geboren 29 mei 1919.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Adriaan (Sjaak) de Schipper, volgt X.219
 2. Wilma de Schipper, volgt X.220

IX.238 Gerard Marinus (Gerard) de Schipper [V] [M]. Geboren 10 april 1919 te 's-Heer Hendrikskinderen, jurist, gemeentesecretaris, overleden 20 januari 2005 op 85-jarige leeftijd. Tr. 1 juni 1945 te Goes Johanna (Jopie) Krijger, geboren 13 oktober 1921 te Goes. Datum overlijden afgeleid uit annonce PZC op 7-5-2007, zonder overlijdensdatum. Overleden mei 2007 op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerjan de Schipper, volgt X.221
 2. Frank de Schipper, volgt X.222
 3. Johanna Suzanna (Hanneke) de Schipper, volgt X.223

IX.239 Marinus (Marien) de Schipper [V] [M]. Geboren 8 februari 1921 te 's-Heer Hendrikskinderen, landbouwer te Creil. Tr. Jozina Cornelia (Jo) van der Plasse, geboren 17 maart 1930 te Goes, dochter van Mattheus Nicolaas van der Plasse en Janna de Bock, overleden 17 april 2004 op 74-jarige leeftijd, begraven te Creil.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Suzanna (Anneke) de Schipper, volgt X.224
 2. Marina Janna (Marja) de Schipper, volgt X.225
 3. Gerda Jozina (Gerda) de Schipper, volgt X.226

IX.240 Machalina Maria (Lien) de Schipper [V] [M]. Geboren 2 februari 1924, overleden 15 oktober 1987 op 63-jarige leeftijd. Tr. Machiel Jan (Chiel) de Back, geboren 3 september 1922, overleden 1 juli 1983 op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Anja de Back, volgt X.227
 2. Hans de Back, volgt X.228

IX.241 Jannetje Wilhelmina de Witte [V] [M]. Geboren juli 1902 te Wemeldinge, overleden 20 januari 1903 te Yerseke op 0-jarige leeftijd
IX.242 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 13 september 1901 te Wemeldinge, ambtenaar BS IJsselmonde, overleden 17 mei 1953 te Rotterdam op 51-jarige leeftijd. Tr. 1 augustus 1929 te IJsselmonde Cornelia de Bruin, geboren 14 april 1904 te IJsselmonde, overleden 5 augustus 1986 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus de Schipper, volgt X.229
 2. Arie Jan de Schipper, volgt X.230

IX.243 Noname de Schipper [V] [M]. Geboren 11 oktober 1905 te Wemeldinge, overleden 11 oktober 1905 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.244 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 8 december 1906 te Wemeldinge, overleden 3 december 1918 te Wemeldinge op 11-jarige leeftijd
IX.245 Johannis de Schipper [V] [M]. Geboren 6 oktober 1908 te Wemeldinge, overleden 3 december 1978 te Wemeldinge op 70-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 16 juni 1939 te Wemeldinge Jacoba Pieternella Adriana Bruinoge, geboren 8 januari 1902, overleden 17 januari 1985 te Wemeldinge op 83-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge
IX.246 Jan Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 25 september 1911 te Wemeldinge, overleden 29 maart 1990 te Wemeldinge op 78-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. Blasina Meulpolder, geboren 20 december 1915, overleden 16 augustus 1990 te Wemeldinge op 74-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge
IX.247 Suzanna de Schipper [V] [M]. Geboren 14 december 1917 te Wemeldinge, overleden 15 februari 1993 te Wemeldinge op 75-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 28 mei 1942 te Wemeldinge Cornelis van der Jagt, geboren 28 mei 1916, overleden 20 oktober 1997 te Wemeldinge op 81-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge
IX.248 Arij Mattheusz Schouwenaar [V] [M]. Geboren 1904-1905 te Wemeldinge, overleden 21 mei 1946 te Wemeldinge
IX.249 Anthonie Mattheusz Schouwenaar [V] [M]. Geboren 1913-1914 te Wemeldinge, molenaarsknecht, overleden 24 juli 1941 te Goes
IX.250 Johannes Cornelisz van Liere [V] [M]. Geboren 1892-1893 te 's-Gravenpolder, vrachtrijder. Tr. 31 maart 1922 te 's-Gravenpolder Jannetje Cornelia Adriaansd. Braamse, geboren 1894-1895 te Kloetinge, dochter van Adriaan Braamse en Adriana Spruijt
IX.251 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 1 februari 1905 te Wemeldinge. Ongehuwd overleden. Orgelstemmer, overleden 25 februari 1930 te Wemeldinge op 25-jarige leeftijd
IX.252 Hendrik de Schipper [V] [M]. Geboren 10 mei 1907 te Wemeldinge. Ongehuwd overleden. broodbakkersknecht, overleden 5 juni 1932 te Wemeldinge op 25-jarige leeftijd
IX.253 Cornelia Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 30 april 1914 te Wemeldinge, overleden 20 januari 1918 te Wemeldinge op 3-jarige leeftijd
IX.254 Noname de Schipper [V] [M]. Geboren 31 januari 1919 te Wemeldinge, overleden 31 januari 1919 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.255 Noname de Schipper [V] [M]. Geboren 16 juli 1922 te Wemeldinge, overleden 16 juli 1922 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.256 Cornelia (Keetje) de Schipper [V] [M]. Geboren 10 december 1910 te Kattendijke, overleden 30 oktober 1997 te Wemeldinge op 86-jarige leeftijd. Tr.(1) 7 januari 1932 te Goes Cornelis Pieter Feijtel, geboren 9 mei 1904 te Wemeldinge, overleden 10 juli 1971 te Wemeldinge op 67-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge Tr.(2) Jacob Leentvaar, geboren 18 mei 1912, overleden 29 maart 2000 te Wemeldinge op 87-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge
IX.257 Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 21 juli 1914 te Wemeldinge, vertegenwoordiger, overleden 12 maart 1973 te Goes op 58-jarige leeftijd. Tr. Geertruida Beeke, geboren 28 juli 1912 te Kattendijke.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Jacobus de Schipper, volgt X.231

IX.258 Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 25 december 1915 te Wemeldinge
IX.259 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 20 februari 1922 te Wemeldinge, vertegenwoordiger, overleden 31 december 2007 te Kloetinge op 85-jarige leeftijd, begraven 4 januari 2008 te Kloetinge. Tr. Anna de Vlieger, geboren 5 juli 1922. ====================== Hier klopt wellicht nog iets niet! In overlijdensbericht van Jan de Schipper wordt D.J. de Schipper-Dekker genoemd als echtgenote. ======================. .
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Johannes (Koos) de Schipper, volgt X.232
 2. Johannes Jacobus (Hans) de Schipper, volgt X.233
 3. Willem Cornelis Jacobus (Wim) de Schipper, volgt X.234
 4. Tilly de Schipper, volgt X.235

IX.260 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 31 oktober 1921 te Wemeldinge, overleden 28 juli 2003 te Goes op 81-jarige leeftijd, begraven 1 augustus 2003 te Middelburg. Tr. Janny van der Endt.
Uit dit huwelijk:
 1. Mieni de Schipper, volgt X.238
 2. Helma de Schipper, volgt X.237
 3. Anja de Schipper, volgt X.236

IX.261 Anna de Schipper [V] [M]. Geboren 9 november 1924 te Wemeldinge, overleden 13 mei 1995 te Wemeldinge op 70-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. Pieter Karelse, geboren 1917-1918. Woonde Noordelijke Achterweg 81 Wemeldinge. Overleden 8 april 2002, begraven 12 april 2002 te Wemeldinge
IX.262 Abraham Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 9 november 1927 te Wemeldinge, hoofdconducteur. Tr. 5 juli 1956 te Yerseke Dina Pieternella Scheele, geboren 12 november 1926 te Yerseke, dochter van Jan Scheele en Maria de Jonge.
Uit dit huwelijk:
 1. Arie Jan (Arjan) de Schipper, volgt X.239
 2. Willemina Jacomina de Schipper, volgt X.240

IX.263 Adriaan Vleugel [V] [M]. Geboren 1907-1908 te Wemeldinge, Boomkweker, overleden 13 mei 1941 te Goes
IX.264 Jacomina de Schipper [V] [M]. Geboren 26 september 1912 te Wemeldinge. Tr. 5 november 1936 te Wemeldinge NN Rouw
IX.265 Jan Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 28 december 1916 te Wemeldinge, overleden 9 september 1968 te Wemeldinge op 51-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. 1942 Krina Geertruida Kooman, geboren 1919-1920, overleden 25 september 2003, begraven 1 oktober 2003 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Heleen de Schipper, volgt X.241
 2. Matt de Schipper, volgt X.242
 3. Hanneke de Schipper, volgt X.243
 4. Adrie de Schipper, volgt X.244

IX.266 Noname de Schipper [V] [M]. Geboren 18 december 1933 te Wemeldinge. Geslacht niet bekend. Overleden 18 december 1933 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.267 Jacomina Tona Poelman [V] [M]. Geboren 1924-1925 te Wemeldinge, overleden 31 augustus 1935 te Wemeldinge
IX.268 Sophia Cathalina de Schipper [V] [M]. Geboren 23 juni 1906 te Wemeldinge. Tr. Jochem Krijger
IX.269 Johannes Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 10 juni 1908 te Wemeldinge. Tr. Sien Plagmeyer
IX.270 Cathalina Adriana Sophia de Schipper [V] [M]. Geboren 10 december 1911 te Wemeldinge. Tr. 9 januari 1931 te Anna Paulowna Johannes de Leeuw, geboren 31 maart 1905 te Anna Paulowna, zoon van Gerrit de Leeuw en Neeltje Breet
IX.271 Cornelis Johannes de Schipper [V] [M]. Geboren 28 augustus 1913 te De Cocksdorp, Texel, overleden 30 juli 1978 te Geiranger (Noorwegen) op 64-jarige leeftijd. Tr.(1) 30 augustus 1948 te Anna Paulowna Guurtje Slikker, geboren 11 juli 1918 te Anna Paulowna.
Uit dit huwelijk:
 1. Ingrid Christina de Schipper, volgt X.247
 2. Gusti Evelyn de Schipper, volgt X.248
 3. Digna Charlotte de Schipper, volgt X.249
Tr.(2) Frien Bos, geboren te Anna Paulowna.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham de Schipper, volgt X.245
 2. Johnny Cyril de Schipper, volgt X.246

IX.272 Jan Dingenus de Schipper [V] [M]. Geboren 29 april 1915 te De Cocksdorp, Texel, overleden 23 oktober 1978 te Nijkerk op 63-jarige leeftijd. Tr. Thea Meyer.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan de Schipper, volgt X.250
 2. Abraham de Schipper, volgt X.251
 3. Hendrik de Schipper, volgt X.252

IX.273 Sophia Janna de Schipper [V] [M]. Geboren 18 oktober 1905 te Wemeldinge. Tr. 27 mei 1926 te Wemeldinge Frederik van Strien
IX.274 Marinus Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 29 december 1907 te Wemeldinge. Tr. 21 oktober 1930 te Wemeldinge Maria Johanna Reyerse
IX.275 Janna Sophia de Schipper [V] [M]. Geboren 4 februari 1910 te Wemeldinge
IX.276 Cornelis Marinus de Schipper [V] [M]. Geboren 29 november 1912 te Wemeldinge. Tr. 4 juni 1937 te Wemeldinge .. Wagenaar
IX.277 Jannetje Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 3 december 1914 te Wemeldinge, overleden 25 juli 2008 te Krabbendijke op 93-jarige leeftijd. Tr. 17 augustus 1939 te Wemeldinge Jacobus Moelker, geboren 15 januari 1917 te 's-Heer Arendskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Wilhelmina Moelker, volgt X.253
 2. Wilhelmina Maria Moelker, volgt X.254

IX.278 Aarnout de Schipper [V] [M]. Geboren 4 maart 1917 te Wemeldinge
IX.279 Abraham de Schipper [V] [M]. Geboren 1 juli 1918 te Wemeldinge. Tr. Aaltje van de Beek, geboren 3 november 1922 te Ermelo.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Sophia (Wina) de Schipper, volgt X.255
 2. Herman Jan (Herman) de Schipper, volgt X.256

IX.280 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 26 april 1920 te Wemeldinge
IX.281 Cornelis Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 27 maart 1910 te Wemeldinge
IX.282 Jacoba Sophia de Schipper [V] [M]. Geboren 10 maart 1914 te Wemeldinge. Tr. .. van Zandwijk
IX.283 Jan de Schipper [V] [M]
IX.284 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 27 augustus 1917, overleden 16 oktober 1963 te Wemeldinge op 46-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. Wilhelmina van de Visser, geboren ca.1918, overleden 17 mei 1996 te Goes, begraven 22 mei 1996 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. S.A. de Schipper, volgt X.257
 2. N.A. de Schipper, volgt X.258

IX.285 Catharina Sophia (Kaatje) de Schipper [V] [M]. Geboren 27 september 1918 te Wemeldinge, overleden 9 augustus 2009 te Goes op 90-jarige leeftijd, begraven 12 augustus 2009 te Wemeldinge. Tr. 27 oktober 1939 te Wemeldinge Evert Moorman, overleden 24 mei 1971 te Wemeldinge, begraven te Wemeldinge
IX.286 Sophia Catharina de Schipper [V] [M]. Geboren 17 maart 1928 te Wemeldinge. Volgens ISIS overleden te Middelburg. Overleden 28 september 1946 te Wemeldinge op 18-jarige leeftijd, begraven te Middelburg
IX.287 Cornelia de Schipper [V] [M]
IX.288 Cornelis (van Arie) de Schipper [V] [M]
IX.289 Jan (van Arie) de Schipper [V] [M]
IX.290 Sophia (van Arie) de Schipper [V] [M]
IX.291 Cornelis Pieter de Schipper [V] [M]. Geboren 21 december 1922 te Wemeldinge, overleden 7 februari 1990 op 67-jarige leeftijd. Tr. 27 maart 1946 te Den Helder Marietje Sluiter, geboren 11 juli 1925 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik de Schipper, volgt X.259
 2. John de Schipper, volgt X.260
 3. Sophia Johanna de Schipper, volgt X.261
 4. Cornelis Jacobus (Cor) de Schipper, volgt X.262

IX.292 Pieter de Schipper [V] [M]. Geboren 27 december 1924 te Wemeldinge, overleden 16 september 1974 te Wieringerwerf op 49-jarige leeftijd. Tr. 7 december 1956 te Wieringerwerf Cornelia Driesprong, geboren 20 oktober 1928 te Andijk
IX.293 Sophia Johanna de Schipper [V] [M]. Geboren 30 oktober 1926 te Anna Paulowna, overleden 15 februari 1928 te Anna Paulowna op 1-jarige leeftijd
IX.294 Johannes de Schipper [V] [M]. Geboren 16 maart 1929 te Anna Paulowna, overleden 16 december 1980 te Middenmeer op 51-jarige leeftijd. Tr. 9 april 1953 te Wieringermeer Frederia Abma, geboren 20 februari 1929 te Wonseradeel.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Frederik de Schipper, volgt X.263
 2. Yke Johanna de Schipper, volgt X.264
 3. Jacolina Elisabeth de Schipper, volgt X.265

IX.295 Sofie de Schipper [V] [M]. Geboren 14 september 1921 te Anna Paulowna. Tr. Hendrik Paardekooper, geboren 5 januari 1920
IX.296 Cornelis Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 3 april 1936 te Wemeldinge, monteur. Tr. 26 januari 1962 te Wemeldinge Neeltje Catharina (Nellie) Hoogesteger, geboren 24 februari 1937 te Wemeldinge. Volgens KWS Hoogesteger was zij Neeltje Klazina. Overleden 1 november 1983 te Goes op 46-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena Adriana (Heleen) de Schipper, volgt X.266

IX.297 Adriaan Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 31 januari 1938 te Wemeldinge, sluiswachter. Tr. 18 november 1966 te Kortgene Grietje Verburg, geboren 6 juni 1946 te Kats, overleden 31 december 2010 op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Pieternella (Addie) de Schipper, volgt X.267
 2. Martijn de Schipper, volgt X.268

IX.298 Sophia Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 22 december 1943 te Wemeldinge. Tr. 13 december 1967 Marinus Gerard Steenhard, geboren 11 juli 1940 te Goes, winkelier.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerard Adriaan (Gerwin) Steenhard, volgt X.269
 2. Adriaan Marinus Cornelis (Andrť) Steenhard, volgt X.270
 3. Corine Steenhard, volgt X.271

IX.299 Sophia Jacomina de Schipper [V] [M]. Geboren 26 december 1925 te Kloetinge, overleden 10 oktober 1992 op 66-jarige leeftijd. Tr. Andries Sturm, geboren 24 september 1914, overleden 23 februari 2001 op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Jacomina Sturm, volgt X.272
 2. Willem Jan Sturm, volgt X.273

IX.300 Jacomina Sophia Jerina de Schipper [V] [M]. Geboren 30 december 1932, overleden 11 februari 1987 te Kloetinge op 54-jarige leeftijd, begraven te Kloetinge
IX.301 Cornelis Marinus (van Cornelis) de Schipper [V] [M]. Tr. H. Schalk
IX.302 Geertje Sophia de Schipper [V] [M]. Geboren 26 februari 1930 te Anna Paulowna, overleden 29 november 2000 op 70-jarige leeftijd. Tr. 26 juni 1952 te Haarlemmermeer Cornelis Klootwijk, geboren 12 juli 1925 te Haarlemmermeer. Cornelis en Geertje emigreerden op 23 juli 1952 naar Canada. Eerst woonden ze op 5891 Riverdale drive, Richmond British Columbia, Canada V7C-2E4, later was hun adres #76 15820 Fraser Highway, Surrey, British Columbia. Bron: Site Klootwijk (aantekeningen Jaap Kuilwijk, Zelhem en opgave Sophie Kinderdyk). machine-operator.
Uit dit huwelijk:
 1. Marina Klootwijk, volgt X.274
 2. Cathorine Klootwijk, volgt X.275
 3. Sophia Klootwijk, volgt X.276
 4. Jerry Klootwijk, volgt X.277

IX.303 Sophia (van Cornelis) de Schipper [V] [M]. Tr. J. Wey
IX.304 Marinus (van Cornelis) de Schipper [V] [M]. Tr. A.C. Berghoef
IX.305 Jannetje Judith Johanna Brik [V] [M]. Geboren 31 januari 1919 te Wemeldinge, overleden 1 februari 1919 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
IX.306 Jannetje Jacoba Brik [V] [M]. Geboren 9 december 1929 te Wemeldinge, overleden 12 december 1929 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
Generatie X
X.1 Jacob Marinusz Oudeman [V] [M]. Geboren 5 maart 1889 te Wemeldinge. Erkend kind. Tr. 23 mei 1919 te Kapelle Maria Jansd. Spruit, geboren 1891-1892 te Kapelle, dochter van Jan Spruit en Suzanna Vogel
X.2 Jan Jacob Lagendijk [V] [M]. Geboren 13 augustus 1897 te Heinkenszand, overleden 15 augustus 1897 te Heinkenszand op 0-jarige leeftijd
X.3 Jacob Jan Lagendijk [V] [M]. Geboren 1901-1902 te Wemeldinge, wagenmaker, overleden 10 februari 1932 te Wemeldinge. Tr. ca. 1923? Krina Dirksd. Kooman, geboren 1902-1903 te Kruiningen, overleden 29 oktober 1926 te Ritthem.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Adriana Lagendijk, volgt XI.1
 2. Vas Thomas Lagendijk, volgt XI.2

X.4 Jannetje Adriana de Groene [V] [M]. Geboren 1923-1924 te Wemeldinge, overleden 6 juni 1937 te Wemeldinge
X.5 Neeltje Pieternella Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1897-1898 te Wemeldinge. Tr. 2 december 1920 te Wemeldinge Danker Abrahamsz van de Linde, geboren 1895-1896 te Wolfaartsdijk, zoon van Abraham Pietersz van de Linde en Adriana Jakobsd. Zandee, Schoolmeester
X.6 Pieternella Neeltje Lindenbergh [V] [M]. Geboren 1898-1899 te Wemeldinge. Tr. 2 september 1920 te Wemeldinge Ate Aukesz Sevenster, geboren 1896-1897 te Grijpskerk, zoon van Auke Sevenster en Duifke Noordenbos. Woonde ten tijde van huwelijk te Renkum.
X.7 Pieternella Jannetje (Pietje) Lindenbergh [V] [M]. Geboren 4 juli 1908 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 4 juli 1934 te 's-Heer Arendskerke Johannes Jacobus de Schipper, geboren 4 juli 1905 te 's-Heer Arendskerke, zoon van Marinus (Marien) de Schipper en Janna Johannisd. Schipper, textielhandelaar, overleden 25 augustus 1974 te 's-Heer Arendskerke op 69-jarige leeftijd, begraven te 's-Heer Arendskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus David (Rinus) de Schipper, volgt X.199
 2. David Marinus de Schipper, volgt X.200
 3. Jannie de Schipper, volgt X.201
 4. Marietje (Riet) de Schipper, volgt X.202
 5. Machelina Jannetje (Lieneke) de Schipper, volgt X.203
 6. Johannes Jacobus de Schipper, volgt X.204

X.8 Adriana Helena Wabeke [V] [M]. Geboren te Wemeldinge, gedoopt te Wemeldinge. Tr. Antonius Pieter (Ton) Schulte, electrotechnicus.
Uit dit huwelijk:
 1. Gisela Geertruida Margretha Schulte, volgt XI.3
 2. Antoinette Martien Schulte, volgt XI.4
 3. Ferdinand Adriaan Schulte, volgt XI.5

X.9 Leendert Jacobus (Leo) Wabeke [V] [M]. Geboren ca. 1940? te Wemeldinge, landbouwer
X.10 Helena Pieternella (Heleen) Wabeke [V] [M]. Geboren ca. 1940?. Tr. te Kapelle Jan Bartel Minnaar, geboren te Wemeldinge, Bankbeambte
X.11 Jacobus Adriaan Adriaansz (Ko) Wabeke [V] [M]. Geboren ca. 1940? te Wemeldinge. Tr. te Kruiningen Helma Zuydwegt, geboren te Yerseke
X.12 Mayken Jann Dominicus [V] [M]. Tr. Marchienus Geersing
X.13 Marinus Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 16 juli 1927 te Lunteren, overleden 27 juni 1978 te Lunteren op 50-jarige leeftijd. Tr.(1) Arina (Ria) Wapenaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Anne Louise de Schipper, volgt XI.6
Tr.(2) 8 augustus 1966 te Geleen Lumina Smid.
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Anke (Marian) de Schipper, volgt XI.7
 2. Greetje Marina de Schipper, volgt XI.8

X.14 Gerritje de Schipper [V] [M]. Geboren 12 augustus 1929. Tr. Willem (Wim) Baan
X.15 Leendert Martinus de Schipper [V] [M]. Geboren 28 mei 1931 te Lunteren, winkelier. Tr. Klazina Wapenaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Maartje Klazina Marijke de Schipper, volgt XI.9
 2. Arina Coroline Karien de Schipper, volgt XI.10
 3. Helena Martine (Heleen) de Schipper, volgt XI.11

X.16 Marinus Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 19 juli 1930 te Wissenkerke (NB), gemeente-ambtenaar Maassluis. Tr. Maria van Westen
X.17 Pieter de Schipper [V] [M]. Geboren 28 december 1931 te Wissenkerke (NB)
X.18 Leendert de Schipper [V] [M]. Geboren 12 december 1934 te Wissenkerke (NB), verpleger te Rotterdam
X.19 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 27 april 1937 te Wissenkerke (NB), jurist
X.20 Wilhelm de Schipper [V] [M]. Geboren 3 augustus 1938 te Wissenkerke (NB), kleermaker
X.21 Cornelia Helena de Schipper [V] [M]. Geboren 31 december 1941 te Wissenkerke (NB). Tr. Fred Goos, handelsreiziger
X.22 Helena Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 25 juli 1944 te Wissenkerke (NB). Tr. Klaas Rusticus, TV-regisseur
X.23 Helena Christina de Schipper [V] [M]. Tr. J. Koolstra, overleden in/vr 1996
X.24 Jacobus Marinus de Schipper [V] [M]. Tr. J.G.D. de Munck
X.25 Marinus Cornelis de Schipper [V] [M]. Tr. J.A. Langendoen
X.26 Christina Helena de Schipper [V] [M]. Tr. B. Noordam
X.27 Noname de Schipper [V] [M]. Geboren 30 oktober 1932 te Nisse. Levenloos geboren. Overleden 30 oktober 1932 te Nisse op 0-jarige leeftijd
X.28 Jacob M. de Schipper [V] [M]. Tr. E.H. de Jonge
X.29 Helena J. de Schipper [V] [M]. Tr. J. de Jonge
X.30 Hillegonda Klara (Gonny) de Schipper [V] [M]. Geboren 5 oktober 1948 te Bussum. Tr. Antoon Pelzers.
Uit dit huwelijk:
 1. Arjan Pelzers, volgt XI.15
 2. Martijn Pelzers, volgt XI.16

X.31 Jan Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 28 juli 1951 te Bussum. Tr. Anne Marie Toulorge, geboren 15 oktober 1948 te Bricquebec (Fr).
Uit dit huwelijk:
 1. Antoine Willem de Schipper, volgt XI.17
 2. Matthieu Andreas de Schipper, volgt XI.18
 3. Pauline Johanna de Schipper, volgt XI.19

X.32 Hannie van Weele [V] [M]. Geboren 17 oktober 1941. Tr. Kees Duinkerke, geboren 17 oktober 1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Trudie Duinkerke, volgt XI.20
 2. Leo Duinkerke, volgt XI.21

X.33 Jan van Weele [V] [M]. Geboren 13 juni 1946. Tr. Addie N.N., geboren 16 mei 1950.
Uit dit huwelijk:
 1. Marco van Weele, volgt XI.22
 2. Jacoliene van Weele, volgt XI.23

X.34 Maria Ida (Miep) de Schipper [V] [M]. Geboren 23 augustus 1951 te Wemeldinge. Tr. Rienk Meijers.
Uit dit huwelijk:
 1. Mard-Jan Meijers, volgt XI.24
 2. Annemieke Meijers, volgt XI.25

X.35 Jan Hendrik (Jan) de Schipper [V] [M]. Geboren 1 juli 1953 te Wemeldinge. Tr. 6 juni 1975 Jannetje op 't Hof, dochter van Jan op 't Hof en Pieternella Toorenaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Ruben John de Schipper, volgt XI.26
 2. Elles Janet de Schipper, volgt XI.27
 3. Kristie Anne de Schipper, volgt XI.28
 4. Silvie-An Jacobi de Schipper, volgt XI.29

X.36 Ida Helena (Ida) de Schipper [V] [M]. Geboren 6 december 1956 te Wemeldinge. Tr. Henk Verveer.
Uit dit huwelijk:
 1. Harrie Verveer, volgt XI.30
 2. Linda Verveer, volgt XI.31

X.37 Jacobus Cornelis (Ko) de Schipper [V] [M]. Geboren 9 juli 1960 te Wemeldinge. Tr. Anita Boonman.
Uit dit huwelijk:
 1. Ilona de Schipper, volgt XI.32

X.38 Jan Louwerens de Schipper [V] [M]. Geboren 13 mei 1948 te Goes, hoofd-administrateur. Tr. Engelina Hendrika Voortman, geboren 6 augustus 1952 te Rijssen, dochter van Jan Voortman en Lamberdina Wegstapel.
Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje Lamberdina (Alice) de Schipper, volgt XI.33
 2. Lamberdina Anna (Dineke) de Schipper, volgt XI.34
 3. Laurina Engelina (Laurine) de Schipper, volgt XI.35
 4. Cornelis de Schipper, volgt XI.36
 5. Marieke de Schipper, volgt XI.37
 6. Heleen de Schipper, volgt XI.38

X.39 Pieternella Maria (Nelly) de Schipper [V] [M]. Geboren 5 september 1949 te Wemeldinge. Tr. 17 september 1971 te Wemeldinge Gerardus Jan (Gerrit) Slabbekoorn, geboren 19 mei 1945 te Kapelle, zoon van Jan Slabbekoorn en Margaretha Scharolus.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Margaretha Aaltje (Petra) Slabbekoorn, volgt XI.39
 2. Geraldine Corine Janine (Geraldine) Slabbekoorn, volgt XI.40
 3. Margaretha Alice (Margaretha) Slabbekoorn, volgt XI.41
 4. Cornelis Gerardus Jan (Gerd-Jan) Slabbekoorn, volgt XI.42

X.40 Louwerens Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 3 december 1951 te Wemeldinge. Tr. 10 juni 1977 te Kapelle Carolina Josephina (Ina) Kloosterman, geboren 22 juni 1953 te Biezelinge, dochter van Jan Adriaansz Kloosterman en Adriana Wabeke.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jan (Carlo) de Schipper, volgt XI.43
 2. Adriana Aaltje (Arianne) de Schipper, volgt XI.44

X.41 Cornelis Jan (Kees) de Schipper [V] [M]. Geboren 15 augustus 1954 te Wemeldinge. Tr. 20 december 1974 te Wemeldinge Jacoba Geertruida (Coby) van Dalen, geboren 4 augustus 1956 te Kloetinge, dochter van Adriaan van Dalen en Pieternella Lokerse.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jan de Schipper, volgt XI.45
 2. Pieternella Aaltje de Schipper, volgt XI.46
 3. Astrid de Schipper, volgt XI.47

X.42 Marien (Rien) de Schipper [V] [M]. Geboren 18 maart 1957 te Wemeldinge. Tr. Anna Elizabeth Maria (Lilian) van de Kerkhof, geboren 8 augustus 1960 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
 1. Niek Cornelis de Schipper, volgt XI.48
 2. Mathijs Rien de Schipper, volgt XI.49
 3. Peter Jan de Schipper, volgt XI.50

X.43 Jacoba Helena (Coby) de Schipper [V] [M]. Geboren 9 februari 1961 te Wemeldinge. Tr. Willibrordus Joannes Matheus Maria (Willie Jan) Manders, geboren 28 augustus 1961 te Geldrop.
Uit dit huwelijk:
 1. Laurens Joannes (Rens) Manders, volgt XI.51
 2. Willibrordus Jacobus Cornelis (Willem) Manders, volgt XI.52

X.44 Cornelis Johannisz Leendertse [V] [M]. Geboren 1 april 1903 te Wemeldinge, overleden 18 april 1903 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
X.45 Maatje Leendertse [V] [M]. Geboren 1905 te Wemeldinge, overleden 10 mei 1906 te Wemeldinge op 1-jarige leeftijd
X.46 Janna Johanna Leendertse [V] [M]. Geboren juli 1906 te Wemeldinge, overleden 17 augustus 1906 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
X.47 Jan Jacob Leendertse [V] [M]. Geboren augustus 1909 te Wemeldinge, overleden 25 november 1909 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
X.48 Adriana Cornelia Leendertse [V] [M]. Geboren december 1911 te Wemeldinge, overleden 8 juli 1912 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
X.49 Noname Leendertse [V] [M]. Geboren 3 oktober 1913 te Wemeldinge, overleden 3 oktober 1913 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
X.50 Pieter Jan Karelse [V] [M]. Geboren 23 oktober 1922 te Wemeldinge, overleden 26 oktober 1922 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
X.51 Noname Karelse [V] [M]. Geboren 11 mei 1925 te Wemeldinge. Levenloos geboren. Geslacht onbekend. Overleden 11 mei 1925 te Wemeldinge op 0-jarige leeftijd
X.52 Paulus Paulusz Schouwenaar [V] [M]. Geboren 1904-1905 te Wemeldinge, overleden 29 januari 1936 te Wemeldinge. Tr. Joppa Janna Maria Steketee, geboren ca. 1905?
X.53 Dirk Simon de Schipper [V] [M]. Geboren 18 december 1910 te Breskens, winkelier. Tr.(1) 31 mei 1934 te IJzendijke Magdalena Rosalia du Pon, geboren 7 februari 1917 te Schoondijke, dochter van Abraham du Pon en Louisa Clementia Mussche.
Uit dit huwelijk:
 1. Marie-Louise Johanna (Marie) de Schipper, volgt XI.53
 2. Jansje Magdalena de Schipper, volgt XI.54
 3. Johannes Dirk (Johan) de Schipper, volgt XI.55
 4. Willem Bernard (Willie) de Schipper, volgt XI.56
 5. Magdalena Adriana (Magda) de Schipper, volgt XI.57
 6. Christina Maria (Tineke) de Schipper, volgt XI.58
Tr.(2) 11 mei 1955 te 's-Gravenhage Adriana Antoinette van der Noordaa, geboren 14 juli 1913 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Engelbertus van der Noordaa
X.54 Adriaan Dirk de Schipper [V] [M]. Geboren 26 april 1914 te Breskens, overleden 10 november 1947 te Breskens op 33-jarige leeftijd. (verdronken). Tr. Johanna Suzanna de Vlieger, geboren 22 augustus 1920 te Breskens, overleden 23 juli 1980 te Oostburg op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Henk de Schipper, volgt XI.59
 2. Jan de Schipper, volgt XI.60

X.55 Willem Bernard de Schipper [V] [M]. Geboren 23 augustus 1921 te Breskens, radio-monteur, overleden 10 juli 1994 op 72-jarige leeftijd, begraven 13 juli 1994 te Breskens
X.56 Bernard Marinus de Schipper [V] [M]. Geboren 12 januari 1926 te Breskens, electricien. Tr. 1976 te Oostburg. Suzanna was eerder gehuwd met Adriaan Dirk de Schipper, broer van Bernard Marinus. Gehuwd met Johanna Suzanna de Vlieger, geboren 22 augustus 1920 te Breskens, overleden 23 juli 1980 te Oostburg op 59-jarige leeftijd
X.57 Dirk Nicolaas de Schipper [V] [M]. Geboren 20 juli 1912 te 's-Gravenpolder, overleden 1 januari 1913 te 's-Gravenpolder op 0-jarige leeftijd
X.58 Nicolaas Dirk de Schipper [V] [M]. Geboren 26 december 1913 te 's-Gravenpolder, rijksambtenaar, overleden 14 januari 1989 te Burgh-Haamstede op 75-jarige leeftijd. Tr. 5 juni 1942 Adriaantje Saman, geboren 29 oktober 1916 te Brouwershaven, dochter van Krijn Saman en Maria Houtman.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Krijn (Rinus) de Schipper, volgt XI.61
 2. Krijn Marinus (Krijn) de Schipper, volgt XI.62
 3. Nicolaas Dirk (Nico) de Schipper, volgt XI.63
 4. Carolien de Schipper, volgt XI.64

X.59 Dirk Nicolaas de Schipper [V] [M]. Geboren 15 februari 1917 te 's-Gravenpolder, douane-ambtenaar, overleden 9 januari 1997 te Zeddam op 79-jarige leeftijd. Tr. 27 november 1940 Jantina van der Veen, geboren 19 juli 1916 te Oud-Appelscha, dochter van Johannes van der Veen en Margaretha Radix, overleden 29 oktober 1996 te Zeddam op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus de Schipper, volgt XI.65
 2. Margaretha Grietje Johanna (Margriet) de Schipper, volgt XI.66
 3. Johanna (Hannie) de Schipper, volgt XI.67

X.60 Johanna de Schipper [V] [M]. Geboren 23 mei 1922 te 's-Gravenpolder, overleden 10 oktober 1941 te 's-Gravenpolder op 19-jarige leeftijd
X.61 Cornelis (Kees) de Schipper [V] [M]. Geboren 8 augustus 1931 te 's-Gravenpolder. Tr. 22 oktober 1965 te Hoedekenskerke Alida Eulalia (Lida) Hulsbergen, geboren 5 augustus 1931 te Hoedekenskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. Eugenie Augustien de Schipper, volgt XI.68
 2. Johanna Clasina de Schipper, volgt XI.69

X.62 Coby de Schipper [V] [M]. Geboren 8 november 1939 te 's-Gravenpolder, overleden 1 december 2010 te Papendrecht op 71-jarige leeftijd
X.63 Janna Pieternella (Jannie) de Schipper [V] [M]. Geboren 21 oktober 1934 te Vries. Tr. 1979 Ries Boele
X.64 Leuntje (Leny) de Schipper [V] [M]. Geboren 22 mei 1936 te Vries, directie-secretaresse, overleden 26 oktober 1998 op 62-jarige leeftijd. Tr.(1) 8 september 1959 Eddy Zijlemaker Tr.(2) ?? Zeilenmaker.
Uit dit huwelijk:
 1. Marjolein Zeilenmaker, volgt XI.70
 2. Carla Zeilenmaker, volgt XI.71

X.65 Cornelia Helena (Corrie) de Schipper [V] [M]. Geboren 11 mei 1939 te Vries. Tr. 19 juni 1962 Arend Hendriks, geboren 16 november 1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis (Kees) Hendriks, volgt XI.72
 2. Riny Hendriks, volgt XI.73

X.66 Paulus de Schipper [V] [M]. Geboren 18 april 1927 te Nieuwdorp
X.67 Janna Pieternella de Schipper [V] [M]. Geboren 14 november 1934 te Nieuwdorp. Tr. 16 februari 1955 te Nunspeet Andries van de Bunte
X.68 Marinus Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 19 oktober 1936 te Nieuwdorp, overleden 18 september 1937 te Nieuwdorp op 0-jarige leeftijd
X.69 Paulus de Schipper [V] [M]. Geboren 5 november 1937 te Nieuwdorp, overleden 1970 op 32-jarige leeftijd
X.70 Christina de Schipper [V] [M]. Geboren 2 oktober 1939 te Nieuwdorp. Tr. 7 april 1961 te Emmeloord Willem Cornelis Murre, geboren 18 april 1939 te Borssele, scheepsmaker Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacqueline Murre, volgt XI.74

X.71 Marinus Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 21 januari 1941 te Nieuwdorp, bouwvakker. Tr. 25 januari 1962 te Kampen Willie Scholten.
Uit dit huwelijk:
 1. Wim de Schipper, volgt XI.75
 2. Fransisca Ludmilla de Schipper, volgt XI.76

X.72 Cornelia Helena de Schipper [V] [M]. Geboren 30 september 1944 te Nieuwdorp, adm.medewerkster. Tr. 24 april 1963 te Emmeloord Gerrit ten Brinke, maatschappelijk werker
X.73 Piet Johannes de Schipper [V] [M]. Geboren 17 augustus 1946 te Nieuwdorp, overleden 10 augustus 1978 te Bergen op Zoom op 31-jarige leeftijd
X.74 Maria Levina de Schipper [V] [M]. Geboren 29 oktober 1950 te Nieuwdorp. Tr. 26 november 1970 te Emmeloord Roel van Asperen, docent pedagogiek
X.75 Paulus (Paul) de Schipper [V] [M]. Geboren 1 april 1952 te Coiquivaco (Venezuela). Tr. Marja Klien Obbink.
Uit dit huwelijk:
 1. Eva de Schipper, volgt XI.77
 2. Stijn de Schipper, volgt XI.78

X.76 Lena de Schipper [V] [M]. Geboren 15 mei 1954 te Coiquivaco (Venezuela)
X.77 Adriaan (Ad) de Schipper [V] [M]. Geboren 5 juni 1959 te Coiquivaco (Venezuela). Ad is eigenaar van een sportvisserijbedrijf. Vaart met de Beatrix 2 vanuit Yerseke over de Zeeuwse wateren, met name de Oosterschelde.
X.78 Evert de Schipper [V] [M]. Geboren 29 juli 1961 te Goes
X.79 Josien Duine [V] [M]. Geboren 5 april 1942 te Ritthem. Tr. Jan van der Neut, geboren 19 september 1939
X.80 Paulus (Paul) Duine [V] [M]. Geboren 12 augustus 1945 te Nieuwdorp. Tr. Irene Catherina Dominicus, geboren 23 augustus 1952 te Albany (AustraliŽ).
Uit dit huwelijk:
 1. Annelies Duine, volgt XI.79
 2. Arjan Sjoerd Duine, volgt XI.80

X.81 Jan Adriaansz Ganseman [V] [M]. Geboren 1917-1918 te Kapelle. Overleed ongehuwd. vakwerkman bij de telephonie, overleden 22 september 1941 te Middelburg
X.82 Janna Aartje Kooman [V] [M]. Geboren 1909-1910 te Kattendijke. Tr. 6 augustus 1931 te Kattendijke Johannes Dagevos, geboren 1904-1905 te Kloetinge, Los werkman Rijkswaterstaat
X.83 Noname Kooman [V] [M]. Geboren 5 oktober 1918 te Kattendijke, overleden 5 oktober 1918 te Kattendijke op 0-jarige leeftijd
X.84 Noname Kooman [V] [M]. Geboren 13 juni 1922 te Kattendijke, overleden 13 juni 1922 te Kattendijke op 0-jarige leeftijd
X.85 Cornelis Karelse [V] [M]. Geboren 3 juli 1931 te Goes, overleden 13 december 1976 te Swifterband op 45-jarige leeftijd. Tr. 9 mei 1937 te Goes Susanna Jacomina van Dixhoorn, geboren 16 januari 1932 te Kloosterzande, dochter van Willem Marinus van Dixhoorn en Jacomina Maria Vinke.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Karelse, volgt XI.81
 2. Willem Jacobus Leendert Pieter Karelse, volgt XI.82
 3. Sara Jacomina Susanna Karelse, volgt XI.83
 4. Antoinette Jacomina Elizabeth Karelse, volgt XI.84

X.86 Sara Karelse [V] [M]. Geboren 6 juli 1932 te Goes. Tr. Pieter van der Hoeven, geboren 19 december 1930 te Lunteren
X.87 Jacobus Karelse [V] [M]. Geboren 1 december 1933 te Goes. Tr. Elizabeth Pieternella Cappon, geboren 15 augustus 1936 te Cadzand, dochter van Jannis Cappon en Marian Helena Barendse.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena Elizabeth Karelse, volgt XI.85
 2. Pieternella Elizabeth Karelse, volgt XI.86
 3. Adriaan Cornelis Jannis Karelse, volgt XI.87

X.88 Adriana Pieternella (Attie) Karelse [V] [M]. Geboren 29 mei 1935 te Goes. Tr. Nicolaas (Nico) Eversdijk, geboren 31 maart 1934 te Kapelle
X.89 Pieter Karelse [V] [M]. Geboren 14 maart 1938 te Goes. Tr.(1) 1962 te Sarnia, Canada Petronella Wilhelmina van Reenen, geboren 31 augustus 1942 te Driebergen, overleden 1994 te Sarnia, Canada op 51-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
 1. Laura Ann Karelse, volgt XI.88
 2. Cheryl Lynn Karelse, volgt XI.89
 3. Kimberley Louise Karelse, volgt XI.90
 4. Jeffrey Scott Karelse, volgt XI.91
 5. Pamela Joy Karelse, volgt XI.92
Tr.(2) 16 januari 1993 te San Salvador Celina Salazar, geboren 29 mei 1957 te San Salvador
X.90 Cathelina Cornelia (Lien) Karelse [V] [M]. Geboren 24 maart 1940 te Goes. Tr. Jan Rodenhuis, geboren 20 juni 1930 te Oude Biltzijl
X.91 Elisabeth (Els) Karelse [V] [M]. Geboren 27 februari 1943 te Goes. Tr. Gerard Jacobus Gorsse, geboren 6 februari 1938 te Goes, overleden 29 december 1999 te Goes op 61-jarige leeftijd
X.92 Cornelis Jacobus Karelse [V] [M]. Geboren 20 december 1934 te Tarutung (Ned.IndiŽ). Tr. 12 januari 1962 te Goes Janneke Jannetje de Feijter, geboren 10 juni 1939 te Breskens, dochter van Cornelis de Feijter en Johanna Machielse.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Cornelis Karelse, volgt XI.93
 2. Jolanda Suzanna Karelse, volgt XI.94
 3. Cornelis Hendrik Jan Karelse, volgt XI.95

X.93 Anna Maria (Annemarie) Karelse [V] [M]. Geboren 13 november 1937 te Tarutung (Ned.IndiŽ)
X.94 Adriana Cornelia (Ada) Karelse [V] [M]. Geboren 1 mei 1939 te Ambarita (Ned.IndiŽ). Tr. Hans Oprel
X.95 Jan Hendrik (Jan) Karelse [V] [M]. Geboren 1 december 1940 te Pearadja (Ned.IndiŽ). Tr. 29 maart 1968 te Oude Pekela Froukje Hermanna Dijk, geboren 10 mei 1947, dochter van Menno Dijk en Dirkje de Jonge.
Uit dit huwelijk:
 1. Marjolein Denise Karelse, volgt XI.96
 2. Johan Jacco Karelse, volgt XI.97
 3. Christof Menno Karelse, volgt XI.98

X.96 Theodoor Johannes (Theo) Karelse [V] [M]. Geboren 2 september 1942 te Balimbingan (Ned.IndiŽ). Tr. 1967 te Goes Doetje Antoinette Martensd Bosma, geboren 12 juni 1934 te Wissekerke, dochter van Marten Gijsbert Jan Bosma en Hendrika Cornelia Tacx.
Uit dit huwelijk:
 1. Ewoud Arend Karelse, volgt XI.99
 2. Rombout Jan Karelse, volgt XI.100
 3. Renate Susanna Karelse, volgt XI.101
 4. David Alexander Karelse, volgt XI.102

X.97 Johannes Marinus (Hans) Karelse [V] [M]. Geboren 11 juli 1947 te Goes
X.98 Hendrik Christiaan Karelse [V] [M]. Geboren 21 mei 1949 te Goes. Tr. 17 december 1971 te Almelo Carolina Parinussa, geboren 10 oktober 1947 te Pontianak (Ind.), dochter van Petrus Parinussa en Christina Tapilaha.
Uit dit huwelijk:
 1. Susanna Maria Karelse, volgt XI.103

X.99 Marinus Adriaan Karelse [V] [M]. Geboren 16 november 1939 te Goes. Tr. 26 augustus 1966 te Wolfaartsdijk Jacomina van Loo, geboren 27 januari 1945 te Wolfaartsdijk, dochter van Abraham van Loo en Jacomina Houtekamer.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Karelse, volgt XI.104
 2. Richard Alexander Ferdinant Karelse, volgt XI.105

X.100 Jannetje Karelse [V] [M]. Geboren 6 april 1942 te Goes. Tr. 17 november 1966 te Goes Jan Jacobs, geboren 21 januari 1933 te Goes, zoon van Jan Jacobs en Elizabeth de Boks
X.101 Maria Cornelia Karelse [V] [M]. Geboren 21 december 1945 te Goes. Tr. M.C. Winterswijk
X.102 Pieternella Jeannet Karelse [V] [M]. Geboren 29 november 1949 te Goes. Tr. 9 september 1971 te Vlaardingen Teunis van Oeveren, geboren 20 mei 1949 te Vlaardingen
X.103 Wim de Schipper [V] [M]. Tr. Marianne, vrouw van Wim de Schipper.
Uit dit huwelijk:
 1. Robert de Schipper, volgt XI.106
 2. Simone de Schipper, volgt XI.107

X.104 Frits de Schipper [V] [M]. Tr. Leny, vrouw van Frits de Schipper.
Uit dit huwelijk:
 1. Ralph de Schipper, volgt XI.108

X.105 Willem Johannes de Schipper [V] [M]. Geboren 24 december 1947 te Augustinusga, arts te Rotterdam
X.106 Wytske de Schipper [V] [M]. Geboren 13 februari 1949 te Augustinusga, psychologe te Castricum. Tr. Albert Verhulst, geboren 25 januari 1939 te Leiden, toneelregisseur
X.107 Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 25 april 1950 te Augustinusga. Tr. Anton (Tonnie) de Peinder, geboren 25 augustus 1950 te Fijnaart & Heiningen.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Ruurd Sebastiaan de Peinder, volgt XI.109

X.108 Jacquelina Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 2 januari 1952 te Uithuizen. Tr. Bert Zondag, geboren 5 april 1950 te Eindhoven, sociaal werker Amsterdam
X.109 Hendrika de Schipper [V] [M]. Geboren 15 oktober 1953 te Oud-Vossemeer. Tr. Adrie Sanderse, geboren 1954 te Vlissingen
X.110 Auke Jacob de Schipper [V] [M]. Geboren 8 juli 1955 te Oud-Vossemeer, electrotechnicus. Tr. Saskia de Boef, geboren 6 oktober 1959 te Bussum.
Uit dit huwelijk:
 1. Esther de Schipper, volgt XI.110
 2. Natascha de Schipper, volgt XI.111

X.111 Jelle-Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 17 april 1959 te Grijpskerke, verpleegkundige. Tr. Karin Visser, geboren 19 april 1962 te Dordrecht, analyste
X.112 Jozina Jolanda de Schipper [V] [M]. Geboren 6 december 1967 te Grijpskerke, ziekenverzorgster
X.113 Jacques LŲhlefink [V] [M]
X.114 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren te Koudekerke, tuinder, overleden 15 augustus 1986. Tr. 19 mei 1961 Elisabeth (Betsie) de Koeyer, geboren 14 april 1939 te Nieuwdorp.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem J. (Wilco) de Schipper, volgt XI.112

X.115 Geertje Wilhelmina de Schipper [V] [M]. Geboren 18 juli 1934. Tr. Jan Wielemaker. Wonen te Auckland, Nieuw Zeeland. .
Uit dit huwelijk:
 1. Frans Willem Wielemaker, volgt XI.113

X.116 Francina J. de Schipper [V] [M]. Geboren 1 augustus 1936 te Koudekerke, overleden 15 september 2000 te Antwerpen op 64-jarige leeftijd. Tr. 1960 Pieter Jan Dieleman, geboren 1935 te Oost en West Souburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonard Wilhelm Peter (Leendert) Dieleman, volgt XI.114
 2. Antoinette Pieternella Francina (Antoinette) Dieleman, volgt XI.115

X.117 Wilhelmina J. (Willy) de Schipper [V] [M]. Geboren 1945
X.118 Antonia (Tonie) de Schipper [V] [M]. Geboren 21 juni 1949
X.119 Daniel de Schipper [V] [M]. Geboren 1931-1932 te Koudekerke, overleden 15 juli 1935 te Koudekerke
X.120 Willem Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 3 juni 1933 te Oostkapelle. Tr. 4 januari 1963 te Oostkapelle Francina Bregtje van den Hoven, geboren 30 januari 1933 te Oostkapelle.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Jans de Schipper, volgt XI.116
 2. Jans Maria de Schipper, volgt XI.117
 3. Jan Dirk de Schipper, volgt XI.118

X.121 Dennis Sentinusz Kloosterman [V] [M]. Geboren 19 september 1956 te Duncan (Canada)
X.122 Gordon Sentinusz Kloosterman [V] [M]. Geboren 6 december 1957 te Duncan (Canada)
X.123 Irene Sentinusd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 9 oktober 1959 te Duncan (Canada). Tr. Blaine Hal, geboren ca. 1959?
X.124 Robert Sentinusz Kloosterman [V] [M]. Geboren 30 mei 1960 te Duncan (Canada)
X.125 Jacqueline Sentinusd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 31 maart 1962 te Duncan (Canada)
X.126 Kenneth Sentinusz Kloosterman [V] [M]. Geboren 29 mei 1963 te Duncan (Canada)
X.127 Johny Sentinusz Kloosterman [V] [M]. Geboren 14 oktober 1964 te Duncan (Canada)
X.128 Corrine Sentinusd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 14-101-1967 te Duncan (Canada)
X.129 Pauline Sentinusd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 7 december 1970 te Duncan (Canada)
X.130 Geertruida Jacoba Elizasd. (Gertie) Kloosterman [V] [M]. Geboren 21 oktober 1962 te Wemeldinge. Tr. 1989 te Wemeldinge Nicolaas Pieter Hout, geboren ca. 1960?
X.131 Dirk Jacob Elizasz Kloosterman [V] [M]. Geboren 13 oktober 1964 te Wemeldinge. Tr. Linda Roelse
X.132 Elisabeth Cornelisd. Kloosterman [V] [M]. Tr. Hubertus Burger
X.133 Jan Cornelisz Kloosterman [V] [M]
X.134 Adriaan Cornelisz Kloosterman [V] [M]. Geboren 10 juli 1945 te Kapelle
X.135 Adriana Adriaansd. Kloosterman [V] [M]
X.136 Carolina Adriaansd. Kloosterman [V] [M]
X.137 Elisabeth Adriaansd. Kloosterman [V] [M]
X.138 Adriaan Cornelis Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 23 maart 1949 te Kapelle
X.139 Cornelis Adriaan Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 12 december 1951 te Kapelle
X.140 Carolina Josephina (Ina) Kloosterman [V] [M]. Geboren 22 juni 1953 te Biezelinge. Tr. 10 juni 1977 te Kapelle Louwerens Jan de Schipper, geboren 3 december 1951 te Wemeldinge, zoon van Cornelis (Kees) de Schipper en Aaltje Verhulst.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jan (Carlo) de Schipper, volgt XI.43
 2. Adriana Aaltje (Arianne) de Schipper, volgt XI.44

X.141 Marinus Jan Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 24 maart 1958 te Kapelle
X.142 Francois Adriaan Jansz Kloosterman [V] [M]. Geboren 9 maart 1963
X.143 Adriaan Pietersz Kloosterman [V] [M]
X.144 Marjon Pietersd. Kloosterman [V] [M]
X.145 Willem Cornelis Pietersz Kloosterman [V] [M]
X.146 Jacoba Maria Cornelisd. Kloosterman [V] [M]. Geboren 10 december 1957 te Goes. Tr. 5 september 1975 Dirk Leeuwenburg, geboren ca. 1955?
X.147 Jan Pieter Jansz Kloosterman [V] [M]
X.148 Cornelia (Cock) de Schipper [V] [M]. Geboren 21 maart 1926 te Rotterdam, overleden 24 juli 1995 te Wemeldinge op 69-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge. Tr. Marinus Cornelis van der Slikke, geboren 1 juli 1917, overleden 3 juni 1998 te Wemeldinge op 80-jarige leeftijd, begraven te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Marinus Cornelis van der Slikke, volgt XI.119

X.149 Bastiaan de Schipper [V] [M]. Geboren 24 oktober 1930 te Rotterdam, chef-kok H.A.L.. Tr. G.C. de Koster.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis de Schipper, volgt XI.120
 2. Jessica de Schipper, volgt XI.121

X.150 Adriana (Adri) Burger [V] [M]. Geboren 10 maart 1930. Tr. 10 september 1965 Dick van Dalen
X.151 Jacobus (Ko) Burger [V] [M]. Geboren 23 mei 1931. Tr. 16 januari 1959 Jacomina Wisse.
Uit dit huwelijk:
 1. Matthijs Jan Burger, volgt XI.122
 2. Martinus Christoffel Burger, volgt XI.123

X.152 Leuntje (Leny) Burger [V] [M]. Geboren 17 december 1932. Tr. 8 juni 1962 Evert Jan (Evert) Muis.
Uit dit huwelijk:
 1. Eveline Jacobina Muis, volgt XI.124
 2. Willem Joop Muis, volgt XI.125

X.153 Marinus Burger [V] [M]. Geboren 5 oktober 1934. Tr. 4 januari 1960 Johanna H. Bos.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Geertruida Burger, volgt XI.126
 2. Wouter Burger, volgt XI.127
 3. Kasper Burger, volgt XI.128

X.154 Leo Burger [V] [M]. Geboren 5 februari 1936 te Kloetinge. Tr. 25 september 1958 te 's-Heer Arendskerke Cornelia Johanna Dieleman, geboren 28 november 1933 te Terneuzen, dochter van Abraham Adriaan Dieleman en Hendrika Martha Stouthamer.
Uit dit huwelijk:
 1. Roel Burger, volgt XI.129
 2. Maarten Burger, volgt XI.130
 3. Helena Burger, volgt XI.131

X.155 Jacobus (Ko) de Schipper [V] [M]. Geboren 17 april 1934 te 's-Heer Arendskerke, overleden 19 januari 2006 te Beaverlodge (Can) op 71-jarige leeftijd. Tr.(1) 9 februari 1961 te Goes Helena (Lenie) Dominicus, dochter van Willem Dominicus en Mar. de Graaf.
Uit dit huwelijk:
 1. John William de Schipper, volgt XI.132
 2. Marius James de Schipper, volgt XI.133
 3. Eric Kelvin de Schipper, volgt XI.134
Tr.(2) Barbara Ash
X.156 Johanna Catharina (Hanny) de Schipper [V] [M]. Geboren 9 augustus 1937 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 16 maart 1961 te 's-Heer Arendskerke Jan Cornelis Brandt, zoon van Jan C. Brandt en Adriana Braamse
X.157 Jacob (Jaap) de Schipper [V] [M]. Geboren 29 april 1944 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 25 mei 1967 te Kapelle Cornelia Geertruida (Corrie) de Waard, dochter van Cornelis de Waard en Anna Johanna Sinke.
Uit dit huwelijk:
 1. Willem Cornelis (Wilfred) de Schipper, volgt XI.135
 2. Cornelis Jacobus de Schipper, volgt XI.136

X.158 Cornelis Adriaan (Kees) de Schipper [V] [M]. Geboren 10 november 1948 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 11 maart 1977 te Vlissingen Juliana Willempje Muller, dochter van T. Muller en E. Boogaert.
Uit dit huwelijk:
 1. Inez Elvira Johanna (Inez) de Schipper, volgt XI.137
 2. Mark Anton Willem (Mark) de Schipper, volgt XI.138

X.159 Jacobus (Ko) de Schipper [V] [M]. Geboren 17 mei 1935 te Wissenkerke (NB), overleden 10 november 1992 op 57-jarige leeftijd. Tr. 28 oktober 1959 Grietje de Wild, geboren 7 juli 1936, dochter van Johannis Jan de Wild en Neeltje Korsuize.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan (Ad) de Schipper, volgt XI.139
 2. Ellen de Schipper, volgt XI.140
 3. Hans de Schipper, volgt XI.141
 4. Marco de Schipper, volgt XI.142

X.160 Adrianus (Arie) de Schipper [V] [M]. Geboren 3 november 1936 te Wissenkerke (NB), grafisch calculator. Tr. 28 december 1960 Elza Hendrika (Els) Abrahamse, geboren 3 februari 1939 te Kortgene.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan de Schipper, volgt XI.143
 2. Jacob (Jaap) de Schipper, volgt XI.144
 3. Neeltje (Nella) de Schipper, volgt XI.145

X.161 Johannes (Johan) de Schipper [V] [M]. Geboren 27 november 1937 te Wissenkerke (NB), directeur drukkerij. Tr. 8 juni 1961 Pieternella Lena (Nel) de Looff, geboren 12 april 1937.
Uit dit huwelijk:
 1. Ado de Schipper, volgt XI.146
 2. Tony de Schipper, volgt XI.147
 3. Hanneke de Schipper, volgt XI.148

X.162 Jacobus Cornelis (Ko) de Schipper [V] [M]. Geboren 4 april 1942 te Biezelinge, landbouwer
X.163 Cornelis Jacobus (Kees) de Schipper [V] [M]. Geboren 3 december 1943 te Biezelinge. Tr. 14 juli 1976 A.J.M. (Ineke) Musterds, geboren 20 april 1947.
Uit dit huwelijk:
 1. Nico de Schipper, volgt XI.149

X.164 Adriaan Marinus (Adri) de Schipper [V] [M]. Geboren 7 oktober 1945 te Biezelinge, leraar Frans M.O.
X.165 Jannetje Leuntje (Janneke) de Schipper [V] [M]. Geboren 9 oktober 1947 te Biezelinge, overleden 6 februari 2004 op 56-jarige leeftijd, begraven 10 februari 2004 te Middelburg. Tr. 11 april 1968 Piet Klippel, geboren 11 juni 1944.
Uit dit huwelijk:
 1. Karin Klippel, volgt XI.150
 2. Esther Klippel, volgt XI.151

X.166 Helena Dina (Heleen) de Schipper [V] [M]. Geboren 5 juni 1955 te Biezelinge. Tr. 15 november 1972 Gommert Jacobus Jozias Burger, geboren 23 november 1948.
Uit dit huwelijk:
 1. Jessica Burger, volgt XI.152
 2. Remco Burger, volgt XI.153

X.167 Leuntje Janna (Leni) de Schipper [V] [M]. Geboren 26 september 1943 te Kapelle-Biezelinge. Tr. 22 november 1963 Cornelis Jan (Kees) Beije, geboren 13 augustus 1943 te Wissekerke.
Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Marinus (Lex) Beije, volgt XI.154
 2. Mark Beije, volgt XI.155
 3. Marielle Beije, volgt XI.156

X.168 Jacobus Marinuszn (Ko) de Schipper [V] [M]. Geboren 21 augustus 1945 te Kapelle. Tr. 7 augustus 1970 Lambertha Jacoba (Bertha) Langeweg, geboren 17 december 1949 te Kraggenburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Neeltje (Ellen) de Schipper, volgt XI.157
 2. Marcel de Schipper, volgt XI.158

X.169 Anneke de Schipper [V] [M]. Geboren 18 mei 1947, overleden 6 juli 1963 op 16-jarige leeftijd
X.170 Adriaan Marcus (Ad) de Schipper [V] [M]. Geboren 15 november 1949 te Kapelle, overleden 22 april 1989 te Kloetinge op 39-jarige leeftijd, begraven te Kloetinge. Tr. 2 april 1970 Catharina Cornelia Antonia (Rineke) de Punder, geboren 26 november 1948 te Hoedekenskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Neeltje (Ingrid) de Schipper, volgt XI.159
 2. Anneke Elisabeth (Esther) de Schipper, volgt XI.160

X.171 Willem (Wim) Kant [V] [M]. Tr. H. Smelik.
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter Kant, volgt XI.161
 2. Edo Kant, volgt XI.162
 3. Ilse Kant, volgt XI.163

X.172 Dina M. (Ineke) Kant [V] [M]. Tr. 14 maart 1968 Guus Warnaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Harmen Warnaar, volgt XI.164

X.173 Jacobus A. (Jaap) Kant [V] [M]. Tr. J. Zegers.
Uit dit huwelijk:
 1. Benno Kant, volgt XI.165
 2. Colette Kant, volgt XI.166

X.174 Eliza (Eli) Kant [V] [M]. Tr. C.A.M. Klaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert Kant, volgt XI.167
 2. Robbert Kant, volgt XI.168

X.175 Cornelis (Kees) de Vrieze [V] [M]. Geboren 6 september 1946, overleden 18 augustus 1949 te Goes op 2-jarige leeftijd
X.176 Leuntje Margaretha (Leny) de Vrieze [V] [M]. Geboren 28 juli 1949. Tr. 25 februari 1970 Jan Christiaanse, geboren 16 november 1945.
Uit dit huwelijk:
 1. Henk Christiaanse, volgt XI.169
 2. Jolanda Christiaanse, volgt XI.170

X.177 Cornelis Gerardus (Ger) de Vrieze [V] [M]. Geboren 18 december 1950 te Schore. Tr. 14 februari 1975 Helena (Heleen) Prinse, geboren 6 maart 1955 te Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
 1. Coby de Vrieze, volgt XI.171
 2. Joke de Vrieze, volgt XI.172

X.178 Jacobus Leo (Ko) de Vrieze [V] [M]. Geboren 27 augustus 1952 te Schore. Tr. 27 januari 1969 Christina (Christien) Nouwens, geboren 13 maart 1957.
Uit dit huwelijk:
 1. David de Vrieze, volgt XI.173
 2. Jonathan de Vrieze, volgt XI.174
 3. Benjamin de Vrieze, volgt XI.175

X.179 Marja Leuntje (Marja) Dijkstra [V] [M]. Geboren 29 februari 1960 te Sneek
X.180 Johannes Catharines Dijkstra (Johan) Dijkstra [V] [M]. Geboren 11 mei 1962 te Sneek. Tr. 7 mei 1992 Saapje Aagje Wijbrandi, geboren 21 oktober 1964 te LoŽnga
X.181 Bert de Schipper [V] [M]. Tr. Vivian N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Niek de Schipper, volgt XI.176

X.182 Leuntje (Leny) de Schipper [V] [M]. Overleden 00-00-0000. Tr. Hans Louwerse.
Uit dit huwelijk:
 1. Bert Louwerse, volgt XI.177
 2. Lyan Louwerse, volgt XI.178

X.183 Jacob Matheus (Jaap) de Schipper [V] [M]. afdelingschef. Tr. 1 mei 1970 te Middelburg Nelly Catharina (Els) Mons, geboren 15 oktober 1948 te Heinkenszand, verkoopster.
Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan de Schipper, volgt XI.179
 2. Martijn de Schipper, volgt XI.180

X.184 Jacobus (Ko) de Schipper [V] [M]. Geboren 28 november 1949. Tr. Annie Siereveld.
Uit dit huwelijk:
 1. Stefan de Schipper, volgt XI.181
 2. Evelien de Schipper, volgt XI.182

X.185 Willem de Schipper [V] [M]. Overleden 8 jaar oud
X.186 Dick Cooper [V] [M]. Geboren 8 december 1946 te USA
X.187 Mary Cooper [V] [M]. Geboren 3 maart 1954 te USA, CEO GR Building Trades Credit Union. Tr. George Sullivan.
Uit dit huwelijk:
 1. Meghan Maureen Sullivan, volgt XI.183
 2. Timothy George Sullivan, volgt XI.184

X.188 Catharina Jannetje de Schipper [V] [M]
X.189 Tannetje Catharina de Schipper [V] [M]
X.190 Cornelis (Kees) de Schipper [V] [M]. Geboren 4 juni 1953 te Wemeldinge. Tr. 21 mei 1976 te Middelburg Cornelia Maria Waterman, geboren 10 augustus 1953 te Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria de Schipper, volgt XI.185
 2. Danielle Adriana de Schipper, volgt XI.186

X.191 Simon van Noort [V] [M]. Geboren 30 maart 1927 te Goes
X.192 Adriaan (Arjaan) van Noort [V] [M]. Geboren 12 augustus 1928 te Goes, overleden 21 november 2000 te Goes op 72-jarige leeftijd
X.193 Pieternella van Noort [V] [M]. Geboren 14 september 1930 te Goes
X.194 Johanna van Noort [V] [M]. Geboren 14 september 1930 te Goes, overleden 13 oktober 1985 te Goes op 55-jarige leeftijd, begraven te Kapelle
X.195 Maria Dina (Merie) van Noort [V] [M]. Geboren 14 oktober 1933 te Goes
X.196 Hendrik (Henk) van Noort [V] [M]. Geboren 26 februari 1937 te Goes
X.197 (levenloze zoon) van Noort [V] [M]. Geboren 1943 te Goes, overleden 9 april 1943 te Goes op 0-jarige leeftijd
X.198 Cornelis Pieter (Kees) van Noort [V] [M]. Geboren 15 april 1944 te Goes
X.199 Marinus David (Rinus) de Schipper [V] [M]. Tr. Alie Mol.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Johanna Pieternella (Anjo) de Schipper, volgt XI.187
 2. Hanjo de Schipper, volgt XI.188
 3. Petri de Schipper, volgt XI.189
 4. Jozalinda de Schipper, volgt XI.190
 5. Marinka Aleida (Marinka) de Schipper, volgt XI.191

X.200 David Marinus de Schipper [V] [M]. Geboren 18 november 1936, overleden 6 mei 2008 te Putten op 71-jarige leeftijd
X.201 Jannie de Schipper [V] [M]. Tr. Cor Cappon
X.202 Marietje (Riet) de Schipper [V] [M]. Tr. Henk Lensink
X.203 Machelina Jannetje (Lieneke) de Schipper [V] [M]. Geboren 20 december 1947 te 's-Heer Arendskerke. Tr. Arend Pruys
X.204 Johannes Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 17 juni 1954 te 's-Heer Arendskerke
X.205 Pieternella Amelia de Schipper [V] [M]. Geboren 8 juni 1958 te Geldrop. Tr. 26 augustus 1982 te Eindhoven Anton Verbeek, geboren 27 maart 1955 te Steenbergen, zoon van Eugenius Verbeek en Geertruida van Herel
X.206 Amelia Cornelia de Schipper [V] [M]. Geboren 25 december 1961 te Geldrop
X.207 Cornelis Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 23 december 1965 te Geldrop
X.208 Pieter (Piet) Oudkerk [V] [M]
X.209 Samuel (Sam) Oudkerk [V] [M]
X.210 Helena (Heleen) Oudkerk [V] [M]
X.211 Cornelia (Corry) de Schipper [V] [M]. Geboren 17 mei 1944 te 's-Heer Hendrikskinderen. Tr. 18 augustus 1967 te Goes Pieter Jacob (Piet) Zandee, geboren 10 september 1937 te Goes, zoon van Jan Pietersz Zandee en Johanna Wilhelmina op 't Hof, overleden 8 april 2013 te Kloetinge op 75-jarige leeftijd, begraven 12 april 2013 te Kloetinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Zandee, volgt XI.192
 2. Nicolaas (Niek) Zandee, volgt XI.193
 3. Ferdinand (Ferdy) Zandee, volgt XI.194

X.212 Hendrik (Henk) de Schipper [V] [M]. Geboren 25 juni 1945 te 's-Heer Hendrikskinderen, ondernemer. Tr.(1) 14 februari 1968 te Wolfaartsdijk Jannie van der Maas, geboren 13 februari 1946 te Wolfaartsdijk (?), dochter van Leendert Marinus van der Maas en Jozina Eikenhout, overleden 31 mei 1974 te Goes op 28-jarige leeftijd, begraven te Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Marianne de Schipper, volgt XI.195
 2. Linda de Schipper, volgt XI.196
Tr.(2) 25 april 1975 te Goes Nel Zwijgers, geboren 16 augustus 1947.
Uit eerdere relatie van Nel: Carola de Schipper (naamswijziging na adoptie door Henk).

X.213 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 31 juli 1947 te 's-Heer Hendrikskinderen, gedoopt te Goes, ondernemer, sinds 1968 actief in software, sinds 1983 eigen bedrijf in software.. Tr. 9 mei 1969 te Borger Alberdina Henny Heikiena (Dina) ter Veen, geboren 18 juni 1946 te Buinen, dochter van Willem Rintcius ter Veen en Grietje Eisses, gedoopt te Borger.
Uit dit huwelijk:
 1. Margriet Rintcia (Margriet) de Schipper, volgt XI.197
 2. Michiel Adriaan (Michiel) de Schipper, volgt XI.198
 3. Heidi Dorise (Heidi) de Schipper, volgt XI.199

X.214 Willem (Wim) de Schipper [V] [M]. Geboren 8 februari 1952 te 's-Heer Hendrikskinderen, ambtenaar. Tr. 10 april 1981 te Goes Liesbeth Krijger, geboren 31 juli 1956, dochter van Marius (Max) Krijger en Catharina Adriana (Kitty) Schunselaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Gregor Michael (Gregor) de Schipper, volgt XI.200
 2. Ragna Maria (Ragna) de Schipper, volgt XI.201

X.215 Jacobus Pieter (Ko) de Schipper [V] [M]. Geboren 29 maart 1944 te 's-Heer Hendrikskinderen, gemeente ontvanger. Tr. 19 april 1968 te Goes Machalina Suzanna (Lineke) Nijssen, geboren 31 juli 1946 te 's-Gravenpolder, dochter van Cornelis Nijssen en Catharina van Overbeke.
Uit dit huwelijk:
 1. Monique Suzanna (Monique) de Schipper, volgt XI.202
 2. Mark de Schipper, volgt XI.203

X.216 Pieter Jacobus (Piet) de Schipper [V] [M]. Geboren 28 november 1945 te 's-Heer Hendrikskinderen, leraar lichamelijke opvoeding. Tr. 20 september 1968 te 's-Heer Arendskerke Maatje Elisabeth (Maddy) Sandee, geboren 13 september 1948 te 's-Heer Arendskerke, dochter van Leendert Sandee en Dina Geertruida Meulbroek.
Uit dit huwelijk:
 1. Paul Christiaan (Paul) de Schipper, volgt XI.204
 2. Anne-Mieke de Schipper, volgt XI.205
 3. Hans de Schipper, volgt XI.206
 4. Jaap de Schipper, volgt XI.207
 5. Marinus Adriaan (Marijn) de Schipper, volgt XI.208

X.217 Johannes Adriaan (Hans) de Schipper [V] [M]. Geboren 5 juli 1949 te 's-Heer Hendrikskinderen, ambtenaar. Tr. Carla Grim
X.218 Johanna Suzanna (Anneke) de Schipper [V] [M]. Geboren 6 juni 1955 te Goes, ambtenaar. Tr. John Nieuwdorp.
Uit dit huwelijk:
 1. Reinie Nieuwdorp, volgt XI.209
 2. Tim Nieuwdorp, volgt XI.210
 3. Marieke Nieuwdorp, volgt XI.211

X.219 Jacobus Adriaan (Sjaak) de Schipper [V] [M]. Geboren 21 augustus 1947 te Goes, overleden 27 maart 2008 te Goes op 60-jarige leeftijd, begraven 2 april 2008 te goes
X.220 Wilma de Schipper [V] [M]. Geboren 20 juli 1953
X.221 Gerjan de Schipper [V] [M]. Geboren ca. 1959, overleden 6 augustus 1984
X.222 Frank de Schipper [V] [M]. Geboren 13 november 1955 te 's-Heer Arendskerke, gemeente-ambtenaar. Tr. Greetje Tinga.
Uit dit huwelijk:
 1. Lizette de Schipper, volgt XI.213
 2. Arjen de Schipper, volgt XI.214

X.223 Johanna Suzanna (Hanneke) de Schipper [V] [M]. Geboren 27 februari 1946 te 's-Heer Hendrikskinderen. Tr. 26 augustus 1966 Jan Cornelis GabriŽlse, geboren 3 mei 1943 te Goes, leraar Engels.
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter GabriŽlse, volgt XI.215
 2. Robert GabriŽlse, volgt XI.216
 3. Arthur GabriŽlse, volgt XI.217
 4. Harold GabriŽlse, volgt XI.218

X.224 Johanna Suzanna (Anneke) de Schipper [V] [M]. Geboren 28 januari 1953 te 's-Heer Hendrikskinderen. Tr. Laurencius Johannes Maria (Laurens) Roodbol, geboren 24 augustus 1954 te Vlaardingen, zoon van Johannes Maria Laurencius Roodbol en Francina Minderman.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertje Roodbol, volgt XI.219
 2. Lize Roodbol, volgt XI.220

X.225 Marina Janna (Marja) de Schipper [V] [M]. Geboren 7 oktober 1956 te Creil. Tr. Albert Meyer.
Uit dit huwelijk:
 1. Marien Meyer, volgt XI.221
 2. Jan Meyer, volgt XI.222

X.226 Gerda Jozina (Gerda) de Schipper [V] [M]. Geboren 21 september 1958 te Creil. Tr. Bennie Doorn.
Uit dit huwelijk:
 1. Gijs Doorn, volgt XI.223
 2. Rinke Doorn, volgt XI.224

X.227 Anja de Back [V] [M]. Tr. Ron de Reus.
Uit dit huwelijk:
 1. Robbert de Reus, volgt XI.225
 2. Jeroen de Reus, volgt XI.226

X.228 Hans de Back [V] [M]. Tr. Karin N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Jolanda de Back, volgt XI.227
 2. Judith de Back, volgt XI.228

X.229 Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 12 oktober 1932 te IJsselmonde. Tr. 6 maart 1958 te Rotterdam Hendrika Burdina Molenaar, geboren 25 februari 1934 te IJsselmonde.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Magdalena de Schipper, volgt XI.229
 2. Marianne de Schipper, volgt XI.230

X.230 Arie Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 13 augustus 1936 te IJsselmonde, betonwerker
X.231 Hendrik Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 24 februari 1945 te Rotterdam, sales-manager, overleden 31 augustus 1998 te Raamsdonk op 53-jarige leeftijd. Tr. Emma van Schelven, geboren 4 november 1939 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Anthonia (Antoinette) de Schipper, volgt XI.231
 2. Geertruida Willemina (Therese) de Schipper, volgt XI.232

X.232 Jacobus Johannes (Koos) de Schipper [V] [M]. Geboren 13 maart 1947 te Wemeldinge, directeur. Tr. 24 september 1970 Klazina (Ina) Priester, geboren 25 oktober 1949.
Uit dit huwelijk:
 1. Martine de Schipper, volgt XI.233
 2. Sjoerd de Schipper, volgt XI.234
 3. Arjaan de Schipper, volgt XI.235

X.233 Johannes Jacobus (Hans) de Schipper [V] [M]. Geboren 13 november 1949 te Wemeldinge. Tr. Corry Maartense.
Uit dit huwelijk:
 1. Saskia de Schipper, volgt XI.236
 2. Jeroen de Schipper, volgt XI.237

X.234 Willem Cornelis Jacobus (Wim) de Schipper [V] [M]. Geboren 27 november 1954 te Wemeldinge, directeur bejaardencentrum. Tr. Ella van der Slot.
Uit dit huwelijk:
 1. Maarten de Schipper, volgt XI.238
 2. Thijmen de Schipper, volgt XI.239
 3. Brechtje de Schipper, volgt XI.240

X.235 Tilly de Schipper [V] [M]. Geboren 7 september 1957
X.236 Anja de Schipper [V] [M]. Tr. Rob Simonse.
Uit dit huwelijk:
 1. Stefan Simonse, volgt XI.243
 2. Marjon Simonse, volgt XI.242
 3. Katinka Simonse, volgt XI.241

X.237 Helma de Schipper [V] [M]. Tr. Jos de Krijger.
Uit dit huwelijk:
 1. Elly de Krijger, volgt XI.245
 2. Marco de Krijger, volgt XI.244

X.238 Mieni de Schipper [V] [M]. Tr. Jan Joosse.
Uit dit huwelijk:
 1. Leon Joosse, volgt XI.247
 2. Ellen Joose, volgt XI.246

X.239 Arie Jan (Arjan) de Schipper [V] [M]. Geboren 17 april 1963 te Rotterdam, rijksambtenaar
X.240 Willemina Jacomina de Schipper [V] [M]. Geboren 7 april 1967 te Rotterdam, doktersassistente
X.241 Heleen de Schipper [V] [M]. Tr. Nico Zegers
X.242 Matt de Schipper [V] [M]. Tr. Tannie Slabbekoorn
X.243 Hanneke de Schipper [V] [M]. Tr. Frank Verloop
X.244 Adrie de Schipper [V] [M]. Tr. Hennie Verkouteren
X.245 Abraham de Schipper [V] [M]. Geboren 4 april 1937 te Anna Paulowna
X.246 Johnny Cyril de Schipper [V] [M]. Geboren 30 december 1941 te Anna Paulowna
X.247 Ingrid Christina de Schipper [V] [M]. Geboren 3 april 1950 te Anna Paulowna. Tr. 3 juli 1973 te Anna Paulowna Cornelis Gerardus Mooy, geboren 17 november 1949 te Limmen
X.248 Gusti Evelyn de Schipper [V] [M]. Geboren 3 juli 1952 te Anna Paulowna
X.249 Digna Charlotte de Schipper [V] [M]. Geboren 13 juli 1954 te Anna Paulowna. Tr. 11 maart 1977 te Anna Paulowna Jacobus Johannes Marinus Stam, geboren 3 april 1951 te Callantsoog
X.250 Jan de Schipper [V] [M]
X.251 Abraham de Schipper [V] [M]
X.252 Hendrik de Schipper [V] [M]
X.253 Maria Wilhelmina Moelker [V] [M]
X.254 Wilhelmina Maria Moelker [V] [M]
X.255 Wilhelmina Sophia (Wina) de Schipper [V] [M]. Geboren 4 april 1951 te Haarlem
X.256 Herman Jan (Herman) de Schipper [V] [M]. Geboren 16 juni 1962 te Haarlem
X.257 S.A. de Schipper [V] [M]. Tr. G. Haasnoot
X.258 N.A. de Schipper [V] [M]. Tr. R.D.A. Oreel
X.259 Hendrik de Schipper [V] [M]. Geboren 3 oktober 1946 te Anna Paulowna. Tr. 5 november 1968 te Den Helder Geertruda Johanna Dienaar, geboren 9 mei 1947 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
 1. Ramon de Schipper, volgt XI.250
 2. Marco de Schipper, volgt XI.251

X.260 John de Schipper [V] [M]. Geboren 7 juli 1948 te Hippolytushoef. Tr. 20 december 1968 te Den Helder Marja Geertruda Anna Buurman, geboren 23 december 1950 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Marcel William de Schipper, volgt XI.252
 2. Natasja Alexandra de Schipper, volgt XI.253

X.261 Sophia Johanna de Schipper [V] [M]. Geboren 21 oktober 1949 te Hippolytushoef. Tr. 11 augustus 1967 te Den Helder Hendrik Amens, geboren 20 april 1946 te Den Helder
X.262 Cornelis Jacobus (Cor) de Schipper [V] [M]. Geboren 22 oktober 1957 te Den Helder. Tr. 19-08-0000 te Den Helder Ciska Priem, geboren 6 oktober 1957 te Den Helder
X.263 Hendrik Frederik de Schipper [V] [M]. Geboren 1 november 1954 te Middenmeer, afdelingschef. Tr. 2 mei 1980 te Wieringermeer Afke Miedema, geboren 24 augustus 1959 te Slootdorp
X.264 Yke Johanna de Schipper [V] [M]. Geboren 1 november 1956 te Middenmeer
X.265 Jacolina Elisabeth de Schipper [V] [M]. Geboren 3 oktober 1959 te Middenmeer. Tr. 7 mei 1986 te Hoorn Albert Frans Hendrik van der Harst, geboren 21 februari 1962 te Coevorden, hoofdconducteur
X.266 Helena Adriana (Heleen) de Schipper [V] [M]. Geboren 5 september 1965 te Wemeldinge, bejaardenverzorgster
X.267 Adriana Pieternella (Addie) de Schipper [V] [M]. Geboren 24 juni 1967 te Kapelle, verkoopster. Tr. 7 mei 1998 te Den Helder Fred Pietersma, geboren 22 augustus 1964 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Irene Patricia Pietersma, volgt XI.254

X.268 Martijn de Schipper [V] [M]. Geboren 1 mei 1973 te Goes. Tr. Marianne Minderhoud.
Uit dit huwelijk:
 1. Colin de Schipper, volgt XI.255
 2. Luuk de Schipper, volgt XI.256

X.269 Gerard Adriaan (Gerwin) Steenhard [V] [M]. Geboren 10 juni 1969
X.270 Adriaan Marinus Cornelis (Andrť) Steenhard [V] [M]. Geboren 16 augustus 1970
X.271 Corine Steenhard [V] [M]. Geboren 5 augustus 1975
X.272 Johanna Jacomina Sturm [V] [M]. Geboren 24 maart 1953 te Kloetinge. Tr. NN Clement
X.273 Willem Jan Sturm [V] [M]. Geboren 3 juli 1961 te Kloetinge. Tr. Maaike Walrave
X.274 Marina Klootwijk [V] [M]. Geboren 26 januari 1954 te New Westminster (Can). Tr. 23 augustus 1974 te Richmond (Can) Bernhard Prange
X.275 Cathorine Klootwijk [V] [M]. Geboren 4 augustus 1955 te New Westminster (Can). Tr. 13 juni 1975 te Richmond (Can) Jan Baart
X.276 Sophia Klootwijk [V] [M]. Geboren 18 september 1957 te Vancouver (Can). Tr. 7 april 1978 te Richmond (Can) Johannes Albertus Kinderdijk
X.277 Jerry Klootwijk [V] [M]. Geboren 29 januari 1959 te Vancouver (Can). Tuinder in Abbotsford Surrey. Tr. 21 maart 1981 te Richmond (Can) Yvonne Vissers, geboren 9 augustus 1959 te Vancouver (Can).
Uit dit huwelijk:
 1. Andrea Michele Klootwijk, volgt XI.257
 2. Bradley Cornelis Klootwijk, volgt XI.258
 3. Melissa Klootwijk, volgt XI.259

Generatie XI
XI.1 Anna Adriana Lagendijk [V] [M]. Geboren 1924 te Ritthem. Zij woonde te Ritthem. Overleden 23 januari 1927 te Wemeldinge op 3-jarige leeftijd
XI.2 Vas Thomas Lagendijk [V] [M]. Geboren november 1925 te Ritthem, overleden 26 juni 1926 te Vlissingen op 0-jarige leeftijd
XI.3 Gisela Geertruida Margretha Schulte [V] [M]. Geboren 23 maart 1967 te Amsterdam, gedoopt 25 juni 1967 te Wemeldinge, overleden 12 september 1970 te Amersfoort op 3-jarige leeftijd, begraven 16 september 1970 te Rotterdam. Crem.
XI.4 Antoinette Martien Schulte [V] [M]. Geboren te Amersfoort, gedoopt te Amersfoort
XI.5 Ferdinand Adriaan Schulte [V] [M]. Geboren te Amersfoort, gedoopt te Amersfoort
XI.6 Anne Louise de Schipper [V] [M]. Geboren 20 september 1955 te Rijnsburg. Tr. Pieter Wielstra
XI.7 Maartje Anke (Marian) de Schipper [V] [M]. Geboren 8 november 1967. In Amsterdam is een persoonskaart aanwezig van een Maartje Anke de Schipper 1967.
XI.8 Greetje Marina de Schipper [V] [M]. Geboren 20 januari 1969. In Amsterdam is een persoonskaart aanwezig van een Greetje Marina de Schipper 1969.
XI.9 Maartje Klazina Marijke de Schipper [V] [M]. Geboren 14 april 1959. Tr. Frederik Kof.
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolien Kof, volgt XII.1

XI.10 Arina Coroline Karien de Schipper [V] [M]. Geboren 17 augustus 1960
XI.11 Helena Martine (Heleen) de Schipper [V] [M]. Geboren 5 september 1966. In Amsterdam is een persoonskaart aanwezig van een Helene Martine de Schipper 1966.
XI.12 Jeannine de Schipper [V]
XI.13 Rudolf de Schipper [V]
XI.14 Lilian de Schipper [V]. Tr. ?? van der Poel.
Uit dit huwelijk:
 1. Chiara van der Poel, volgt XII.3

XI.15 Arjan Pelzers [V] [M]
XI.16 Martijn Pelzers [V] [M]. Geboren 7 januari 1989 te Krimpen a/d IJssel
XI.17 Antoine Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 16 november 1981 te Rotterdam
XI.18 Matthieu Andreas de Schipper [V] [M]. Geboren 10 augustus 1983 te Rotterdam
XI.19 Pauline Johanna de Schipper [V] [M]. Geboren 28 juni 1985 te Rotterdam
XI.20 Trudie Duinkerke [V] [M]. Geboren 14 juni 1964. Tr. Erik Smits, geboren 1 augustus 1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Danicque Smits, volgt XII.4
 2. Jukian Smits, volgt XII.5

XI.21 Leo Duinkerke [V] [M]. Geboren 11 december 1972
XI.22 Marco van Weele [V] [M]. Geboren 6 juli 1977
XI.23 Jacoliene van Weele [V] [M]. Geboren 20 maart 1979
XI.24 Mard-Jan Meijers [V] [M]
XI.25 Annemieke Meijers [V] [M]
XI.26 Ruben John de Schipper [V] [M]. Geboren 28 mei 1976
XI.27 Elles Janet de Schipper [V] [M]. Geboren 21 februari 1979
XI.28 Kristie Anne de Schipper [V] [M]. Geboren 17 november 1984
XI.29 Silvie-An Jacobi de Schipper [V] [M]. Geboren 20 september 1987
XI.30 Harrie Verveer [V] [M]
XI.31 Linda Verveer [V] [M]
XI.32 Ilona de Schipper [V] [M]
XI.33 Aaltje Lamberdina (Alice) de Schipper [V] [M]. Geboren 2 juli 1982 te Goes
XI.34 Lamberdina Anna (Dineke) de Schipper [V] [M]. Geboren 27 april 1984 te Wemeldinge
XI.35 Laurina Engelina (Laurine) de Schipper [V] [M]. Geboren 21 februari 1986 te Goes
XI.36 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 10 oktober 1987
XI.37 Marieke de Schipper [V] [M]. Geboren 18 oktober 1989
XI.38 Heleen de Schipper [V] [M]. Geboren 23 februari 1992
XI.39 Pieternella Margaretha Aaltje (Petra) Slabbekoorn [V] [M]. Geboren 30 november 1973 te Eversdijk. Tr. 13 oktober 2000 te Goes Jeroen Dijksman, geboren 3 juni 1974 te Vlissingen
XI.40 Geraldine Corine Janine (Geraldine) Slabbekoorn [V] [M]. Geboren 27 november 1976 te Biezelinge. Tr. Barend Peter (Barry) Methorst, geboren 12 november 1975 te Amersfoort
XI.41 Margaretha Alice (Margaretha) Slabbekoorn [V] [M]. Geboren 12 maart 1979 te Biezelinge
XI.42 Cornelis Gerardus Jan (Gerd-Jan) Slabbekoorn [V] [M]. Geboren 30 april 1986 te Biezelinge
XI.43 Cornelis Jan (Carlo) de Schipper [V] [M]. Geboren 29 mei 1980 te Wemeldinge
XI.44 Adriana Aaltje (Arianne) de Schipper [V] [M]. Geboren 25 januari 1983 te Wemeldinge
XI.45 Cornelis Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 29 oktober 1976 te Kapelle. Tr. Tessy Janse, geboren 11 augustus 1976
XI.46 Pieternella Aaltje de Schipper [V] [M]. Geboren 18 juli 1980 te Kapelle
XI.47 Astrid de Schipper [V] [M]. Geboren 18 juli 1982 te Kapelle
XI.48 Niek Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 30 november 1988 te Eindhoven
XI.49 Mathijs Rien de Schipper [V] [M]. Geboren 23 oktober 1990 te Eindhoven
XI.50 Peter Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 15 februari 1994 te Eindhoven
XI.51 Laurens Joannes (Rens) Manders [V] [M]. Geboren 20 juni 1998 te Geldrop
XI.52 Willibrordus Jacobus Cornelis (Willem) Manders [V] [M]. Geboren 7 mei 2001 te Geldrop
XI.53 Marie-Louise Johanna (Marie) de Schipper [V] [M]. Geboren 4 januari 1937 te IJzendijke. Tr. 17 februari 1955 te IJzendijke Johannes Augustinus Sijnesael, geboren 19 april 1932 te Hoofdplaat, zoon van Prosper Arthur Sijnesael en Emma Amelia Geernaert.
Uit dit huwelijk:
 1. Antoine Huibrecht Sijnesael, volgt XII.6
 2. Magdalena Emma Sijnesael, volgt XII.7
 3. Andrť Sijnesael, volgt XII.8

XI.54 Jansje Magdalena de Schipper [V] [M]. Geboren 29 januari 1941 te IJzendijke. Tr. Gerardus Fransiscus Blaakman, geboren 1940 te Sluis, zoon van Camiel Blaakman en Magdalena Ballegeer
XI.55 Johannes Dirk (Johan) de Schipper [V] [M]. Geboren 5 juni 1942 te IJzendijke, overleden 24 augustus 1996 op 54-jarige leeftijd, begraven 28 augustus 1996 te IJzendijke. Tr. Johanna Boertjens.
Uit dit huwelijk:
 1. Edwin Johannes Willem de Schipper, volgt XII.9
 2. Carolina de Schipper, volgt XII.10

XI.56 Willem Bernard (Willie) de Schipper [V] [M]. Geboren 16 juni 1946 te IJzendijke, schilder, overleden 28 juni 2011 te Oostburg op 65-jarige leeftijd. Tr. 11 april 1969 te Waarschot (B) Elianne Hilda Buysse, geboren 17 juni 1943 te Gent (B), dochter van Camiel Buysse en Ludovica de Jager.
Uit dit huwelijk:
 1. Andy Albert Willy de Schipper, volgt XII.11

XI.57 Magdalena Adriana (Magda) de Schipper [V] [M]. Geboren 27 mei 1949 te IJzendijke. Tr.(1) Jacobus Johannes Dees, geboren te Terneuzen, vrachtrijder Tr.(2) Herman Theunissen, geboren te 's-Gravenhage
XI.58 Christina Maria (Tineke) de Schipper [V] [M]. Geboren 23 mei 1954 te IJzendijke. Tr. 4 mei 1973 te Oostburg Petrus Jacobus van Ee, geboren 1950 te Biervliet, accountant
XI.59 Henk de Schipper [V] [M]. Geboren 6 augustus 1947 te Breskens, leraar biologie. Tr. Susanna Platteeuw.
Uit dit huwelijk:
 1. Lena Susanna de Schipper, volgt XII.12
 2. Johanna Suzanna de Schipper, volgt XII.13
 3. Laura Jansje de Schipper, volgt XII.14

XI.60 Jan de Schipper [V] [M]. Geboren 6 augustus 1947 te Breskens, saunahouder. Tr. Helena Boeye.
Uit dit huwelijk:
 1. Nathalie de Schipper, volgt XII.15

XI.61 Marinus Krijn (Rinus) de Schipper [V] [M]. Geboren 12 juli 1942 te Burgh, winkelier 's-Gravenhage. Tr. Anja Hazenboom, geboren 2 april 1946 te 's-Gravenhage, dochter van Marinus Johannes Hazenboom en Chieltje Vermeer.
Uit dit huwelijk:
 1. JŲrgen de Schipper, volgt XII.16
 2. Odilia de Schipper, volgt XII.17

XI.62 Krijn Marinus (Krijn) de Schipper [V] [M]. Geboren 8 januari 1945 te Burgh, arts-specialist. Tr. 24 mei 1969 Jantien Koornstra
XI.63 Nicolaas Dirk (Nico) de Schipper [V] [M]. Geboren 28 februari 1951 te 's-Gravenhage, reclame-ontwerper
XI.64 Carolien de Schipper [V] [M]. Geboren 2 oktober 1961 te 's-Gravenhage, tandartsassistente
XI.65 Marinus de Schipper [V] [M]. Geboren 3 oktober 1941 te Borgharen, sportleraar. Tr. 31 mei 1974 te Almelo Marianne Burggraaf, geboren 30 december 1948 te Almelo, dochter van Marinus Burggraaf en Sara Magdalena Bakker.
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter de Schipper, volgt XII.18
 2. Peter de Schipper, volgt XII.19

XI.66 Margaretha Grietje Johanna (Margriet) de Schipper [V] [M]. Geboren 22 juli 1946 te Maastricht, kleuterleidster te Starnberg. Tr.(1) 20 juli 1970 te Munchen Wolfgang Hering, geboren 25 juni 1945 te Boizenburg a/d Elbe, zoon van Werner Hering en Lieselette Wunsch Tr.(2) Hr. English
XI.67 Johanna (Hannie) de Schipper [V] [M]. Geboren 10 maart 1955 te Amsterdam, onderwijzeres. Tr. 11 mei 1977 te Amsterdam Robert Ferdinand Lippens, geboren 9 november 1953 te Amsterdam, zoon van Petrus Ferdinand Lippens en Anna Catharina Stoeltie
XI.68 Eugenie Augustien de Schipper [V] [M]. Geboren 5 juli 1968 te Kapelle
XI.69 Johanna Clasina de Schipper [V] [M]. Geboren 17 maart 1972 te Kapelle
XI.70 Marjolein Zeilenmaker [V] [M]. Geboren 1961 of 1962
XI.71 Carla Zeilenmaker [V] [M]. Geboren 1960 of 1961
XI.72 Cornelis (Kees) Hendriks [V] [M]. Geboren 22 april 1963
XI.73 Riny Hendriks [V] [M]. Geboren 19 juni 1964
XI.74 Jacqueline Murre [V] [M]. Geboren 29 mei 1963 te Vlissingen, typiste
XI.75 Wim de Schipper [V] [M]. Geboren 11 november 1962 te Kampen, bouwvakker
XI.76 Fransisca Ludmilla de Schipper [V] [M]. Geboren 1 februari 1970 te Kampen
XI.77 Eva de Schipper [V] [M]
XI.78 Stijn de Schipper [V] [M]
XI.79 Annelies Duine [V] [M]. Geboren 26 juni 1975
XI.80 Arjan Sjoerd Duine [V] [M]. Geboren 24 maart 1978
XI.81 Cornelis Karelse [V] [M]. Geboren 1 december 1958 te Goes. Tr. 12 november 1982 te Dronten Siena in 't Hout, geboren 30 juni 1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Jantje Klasina (Janine) Karelse, volgt XII.20
 2. Cornelis (Cor) Karelse, volgt XII.21

XI.82 Willem Jacobus Leendert Pieter Karelse [V] [M]. Geboren 14 mei 1961 te Goes. Tr. 4 februari 1984 te London, Ontario, Canada Sharon Lee Bruschetto, geboren 29 maart 1961.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter William (Peter) Karelse, volgt XII.22
 2. Jennifer Susan Sara Helena Maria (Jennifer) Karelse, volgt XII.23

XI.83 Sara Jacomina Susanna Karelse [V] [M]. Geboren 12 januari 1963 te Goes. Tr. 12 februari 1988 Johan Heinrich (Henk) Weinans, geboren 24 april 1958
XI.84 Antoinette Jacomina Elizabeth Karelse [V] [M]. Geboren 23 december 1970 te Kampen
XI.85 Helena Elizabeth Karelse [V] [M]. Geboren 5 mei 1969 te Goes. Tr. 17 februari 1995 te Someren Joannes Carolus Petrus Anacletus van de Velde, geboren 13 juli 1957 te Someren
XI.86 Pieternella Elizabeth Karelse [V] [M]. Geboren 17 juni 1970 te Goes. Tr. 12 september 1998 te Kapelle Nicolaas Jan Klerq, geboren 8 september 1965 te Heerhugowaard
XI.87 Adriaan Cornelis Jannis Karelse [V] [M]. Geboren 30 september 1972 te Goes. Tr. 22 december 1995 te Kapelle Rebecca van de Woestijne, geboren 24 oktober 1975 te Zoutelande.
Uit dit huwelijk:
 1. Steven Pepijn Karelse, volgt XII.24

XI.88 Laura Ann Karelse [V] [M]. Geboren 3 december 1964 te Sarnia, Canada. Tr. 23 augustus 1988 te Sarnia, Canada Neil Thomas Christopher, geboren 30 november 1961 te Sarnia, Canada
XI.89 Cheryl Lynn Karelse [V] [M]. Geboren 26 oktober 1968 te Sarnia, Canada. Tr. 2 mei 1987 te Sarnia, Canada Todd Grant Pickard, geboren 13 augustus 1965 te Sarnia, Canada
XI.90 Kimberley Louise Karelse [V] [M]. Geboren 02-09-1970? te Sarnia, Canada. Tr. 19 september 1998 te Sarnia, Canada Kevin Donald Minielly, geboren 27 september 1971 te Sarnia, Canada
XI.91 Jeffrey Scott Karelse [V] [M]. Geboren 10 april 1973 te Sarnia, Canada. Tr. 1993 te Sarnia, Canada Cory Lee, geboren 10 april 1973 te Cambridge.
Uit dit huwelijk:
 1. Isaac Keiran Karelse, volgt XII.25
 2. Broedy Duncan Karelse, volgt XII.26
 3. Lily Grace Karelse, volgt XII.27

XI.92 Pamela Joy Karelse [V] [M]. Geboren 1978 te Sarnia, Canada. Tr. 21 augustus 1999 te Sarnia, Canada Henry Lee Hill Jr., geboren 3 juni 1971 te Columbus Miss, USA.
Uit dit huwelijk:
 1. Taivon Jeffrey Karelse, volgt XII.28

XI.93 Jacobus Cornelis Karelse [V] [M]. Geboren 5 mei 1967 te Kloetinge. Tr. 13 oktober 1989 te Goes Sylvia Johanna de Goffau, geboren 11 september 1969 te Krabbendijke, dochter van Cornelis Jacobus de Goffau en Johanna Kuzee.
Uit dit huwelijk:
 1. Sabine Johanne Karelse, volgt XII.29
 2. Valerie Karelse, volgt XII.30

XI.94 Jolanda Suzanna Karelse [V] [M]. Geboren 16 april 1973 te Kloetinge. Tr. te Goes Rodney Blevins
XI.95 Cornelis Hendrik Jan Karelse [V] [M]. Geboren 10 juli 1974 te Kloetinge. Tr. 27 april 2001 te Goes Cindy AdriŽnne Hoebeke, geboren 2 augustus 1977 te Kloetinge, dochter van Cornelis Johannes Hoebeke en Adriana Johanna Jacobina Hannewijk
XI.96 Marjolein Denise Karelse [V] [M]. Geboren 21 februari 1969 te Veendam. Tr. 28 juni 1990 te Leeuwarden Johannes Paul Oost, geboren 3 september 1965 te Leeuwarden, zoon van Johan Oost en Okje Boonstra
XI.97 Johan Jacco Karelse [V] [M]. Geboren 6 april 1971 te Emmeloord. Tr. 8 juli 1994 te Leeuwarden Trijntje Antje Holwerda, geboren 3 juli 1968 te Irnsum, dochter van Wiebe Holwerda en Antje Rientje Schregardus
XI.98 Christof Menno Karelse [V] [M]. Geboren 25 maart 1973 te Emmeloord
XI.99 Ewoud Arend Karelse [V] [M]. Geboren 13 juni 1968 te Terneuzen
XI.100 Rombout Jan Karelse [V] [M]. Geboren 17 september 1970 te Spijkenisse
XI.101 Renate Susanna Karelse [V] [M]. Geboren 17 september 1970 te Spijkenisse. Tr. 11 september 1992 te Rotterdam Elwin Groeneveld, geboren 22 oktober 1969 te Pernis, zoon van Herman Groeneveld en Gerrie Sein
XI.102 David Alexander Karelse [V] [M]. Geboren 12 oktober 1973 te Zoetermeer
XI.103 Susanna Maria Karelse [V] [M]. Geboren 11 augustus 1977 te Ambon. Tr. 4 augustus 2000 te Zwolle Michel Robert van Zuthem, geboren 23 september 1971 te Zwartsluis, zoon van Jaap van Zuthem en Ank Vinke
XI.104 Cornelis Karelse [V] [M]. Geboren 29 december 1966 te Goes. Tr. 7 juni 1996 te Bergen op Zoom Marion Elich, geboren te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
 1. Gert Jan Karelse of Elich, volgt XII.31
 2. Wouter Karelse, volgt XII.32
 3. Mariska Karelse, volgt XII.33

XI.105 Richard Alexander Ferdinant Karelse [V] [M]. Geboren 29 december 1968 te Goes
XI.106 Robert de Schipper [V] [M]
XI.107 Simone de Schipper [V] [M]
XI.108 Ralph de Schipper [V] [M]
XI.109 Hendrik Ruurd Sebastiaan de Peinder [V] [M]. Geboren 12 juli 1971 te Halsteren, overleden 19 november 1997 te Breda op 26-jarige leeftijd
XI.110 Esther de Schipper [V] [M]
XI.111 Natascha de Schipper [V] [M]
XI.112 Willem J. (Wilco) de Schipper [V] [M]. Geboren 26 maart 1962. Tr. Maria Adriana (Ria) Verstraate, geboren 14 februari 1963 te Westkapelle.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Willemina (Fiona) de Schipper, volgt XII.34

XI.113 Frans Willem Wielemaker [V] [M]
XI.114 Leonard Wilhelm Peter (Leendert) Dieleman [V] [M]. Geboren 1963 te Vlissingen. Tr. Ellen Smolders.
Uit dit huwelijk:
 1. Julie Dieleman, volgt XII.35
 2. Laura Dieleman, volgt XII.36
 3. Sophie Dieleman, volgt XII.37

XI.115 Antoinette Pieternella Francina (Antoinette) Dieleman [V] [M]. Geboren 1964 te Vlissingen. Tr. Philip Heylen
XI.116 Maria Jans de Schipper [V] [M]. Geboren 28 juni 1965 te Oostkapelle
XI.117 Jans Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 8 maart 1967 te Oostkapelle
XI.118 Jan Dirk de Schipper [V] [M]. Geboren 3 augustus 1968 te Oostkapelle
XI.119 Abraham Marinus Cornelis van der Slikke [V] [M]. Geboren 21 juni 1965 te Bergen op Zoom. Tr. 12 juli 1991 te Veere Marina Janny Verwijs
XI.120 Cornelis de Schipper [V] [M]. Geboren 13 maart 1959, verkoper. Tr. Pieternella Jansse, geboren ca. 1960? te Driewegen?.
Uit dit huwelijk:
 1. Antoinette Geertruida Maria de Schipper, volgt XII.38

XI.121 Jessica de Schipper [V] [M]. Geboren 8 augustus 1962
XI.122 Matthijs Jan Burger [V] [M]
XI.123 Martinus Christoffel Burger [V] [M]
XI.124 Eveline Jacobina Muis [V] [M]
XI.125 Willem Joop Muis [V] [M]
XI.126 Wilhelmina Geertruida Burger [V] [M]
XI.127 Wouter Burger [V] [M]
XI.128 Kasper Burger [V] [M]
XI.129 Roel Burger [V] [M]. Geboren 12 april 1965 te Kapelle-Biezelinge. Tr. 10 juli 1998 te Geldrop Esther Corina Middel, geboren 22 september 1969 te Grave
XI.130 Maarten Burger [V] [M]. Geboren 17 maart 1963 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 27 mei 1992 te Kapelle-Biezelinge Caroline Sonke, geboren 4 november 1966 te Wemeldinge.
Uit dit huwelijk:
 1. Ilse Burger, volgt XII.39
 2. Rob Burger, volgt XII.40

XI.131 Helena Burger [V] [M]. Geboren 11 september 1960 te 's-Heer Arendskerke. Tr. 9 december 1983 te Vlissingen Cornelis Izaak Wisse, geboren 19 juni 1955 te Ritthem.
Uit dit huwelijk:
 1. Inge Wisse, volgt XII.41
 2. Rens Wisse, volgt XII.42

XI.132 John William de Schipper [V] [M]. Geboren 2 juli 1962 te Beaverlodge Canada. Tr. 24 april 1982 te Beaverlodge Canada Ann Dixon.
Uit dit huwelijk:
 1. Darby John de Schipper, volgt XII.43
 2. Stacey Laverne de Schipper, volgt XII.44

XI.133 Marius James de Schipper [V] [M]. Geboren 11 oktober 1964 te Beaverlodge Canada
XI.134 Eric Kelvin de Schipper [V] [M]. Geboren 21 april 1966 te Beaverlodge Canada, director AMGA
XI.135 Willem Cornelis (Wilfred) de Schipper [V] [M]. Geboren 23 oktober 1969 te Kapelle
XI.136 Cornelis Jacobus de Schipper [V] [M]. Geboren 21 juni 1972 te Kapelle
XI.137 Inez Elvira Johanna (Inez) de Schipper [V] [M]. Geboren 3 november 1978 te Oost Souburg
XI.138 Mark Anton Willem (Mark) de Schipper [V] [M]. Geboren 31 augustus 1981 te Oost Souburg
XI.139 Adriaan (Ad) de Schipper [V] [M]. Geboren 23 februari 1960 te Rilland-Bath. Tr.(1) Paulien de Roo, geboren augustus 1965.
Uit dit huwelijk:
 1. Jessica de Schipper, volgt XII.45
 2. Nadine de Schipper, volgt XII.46
 3. Marielle de Schipper, volgt XII.47
 4. Jeffrey de Schipper, volgt XII.48
Tr.(2) 23 december 1993 Rita Franken, geboren 8 juli 1959.
Uit dit huwelijk:
 1. Frouke de Schipper, volgt XII.49

XI.140 Ellen de Schipper [V] [M]. Geboren 18 februari 1961 te Rilland-Bath. Tr. 12 september 1980 Tom Langerak, geboren 7 februari 1958.
Uit dit huwelijk:
 1. Erwin Langerak, volgt XII.50
 2. Wendy Langerak, volgt XII.51
 3. Walter Langerak, volgt XII.52

XI.141 Hans de Schipper [V] [M]. Geboren 31 maart 1962 te Rilland-Bath. Tr. 6 april 1984 Diana Mommersteeg, geboren 8 maart 1963.
Uit dit huwelijk:
 1. Lieke de Schipper, volgt XII.53
 2. Iris de Schipper, volgt XII.54

XI.142 Marco de Schipper [V] [M]. Geboren 6 januari 1968 te Goes, overleden 13 februari 1968 te Goes op 0-jarige leeftijd
XI.143 Adriaan de Schipper [V] [M]. Geboren 2 mei 1962 te Delft, onderwijzer L.O.. Tr. 22 augustus 1984 Frieda Mulder, geboren 15 september 1962 te Delft, onderwijzeres L.O..
Uit dit huwelijk:
 1. Elise de Schipper, volgt XII.55
 2. Adrianne de Schipper, volgt XII.56

XI.144 Jacob (Jaap) de Schipper [V] [M]. Geboren 15 augustus 1963 te Delft, instrumentmaker. Tr. 16 januari 1998 Marleen Euser, geboren 5 oktober 1963.
Uit dit huwelijk:
 1. Marijn de Schipper, volgt XII.57
 2. Wieke de Schipper, volgt XII.58

XI.145 Neeltje (Nella) de Schipper [V] [M]. Geboren 19 februari 1965 te Wissenkerke (NB), ziekenverzorgster
XI.146 Ado de Schipper [V] [M]. Geboren 5 februari 1962 te Tiel
XI.147 Tony de Schipper [V] [M]. Geboren 23 augustus 1963 te Tiel. Tr. 23 april 1993 Monica (Monique) Jansen, geboren 3 augustus 1963.
Uit dit huwelijk:
 1. Thijs de Schipper, volgt XII.59
 2. Imke de Schipper, volgt XII.60

XI.148 Hanneke de Schipper [V] [M]. Geboren 5 juni 1968. Tr. 21 juni 1996 Jacco van der Hoogt, geboren 26 januari 1968.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna van der Hoogt, volgt XII.61
 2. Joost van der Hoogt, volgt XII.62

XI.149 Nico de Schipper [V] [M]. Geboren 13 december 1970
XI.150 Karin Klippel [V] [M]. Geboren 4 maart 1969
XI.151 Esther Klippel [V] [M]. Geboren 27 februari 1971. Tr. Peter Dingemanse
XI.152 Jessica Burger [V] [M]. Geboren 18 april 1973
XI.153 Remco Burger [V] [M]. Geboren 13 oktober 1978
XI.154 Leendert Marinus (Lex) Beije [V] [M]. Geboren 28 mei 1964 te Kapelle-Biezelinge. Tr. 26 september 1992 Jolanda Cats, geboren 4 april 1964 te IJsselstein
XI.155 Mark Beije [V] [M]. Geboren 13 december 1966
XI.156 Marielle Beije [V] [M]. Geboren 19 maart 1969
XI.157 Hendrika Neeltje (Ellen) de Schipper [V] [M]. Geboren 31 augustus 1974
XI.158 Marcel de Schipper [V] [M]. Geboren 05-01-1969?
XI.159 Maria Neeltje (Ingrid) de Schipper [V] [M]. Geboren 23 juni 1972 te Kapelle. Tr. 22 september 2000 Hendrikus Johannus (Eric) Stuer, geboren 9 februari 1972 te Breda.
Uit dit huwelijk:
 1. Evy Catharina Anthonia (Evy) Stuer, volgt XII.63

XI.160 Anneke Elisabeth (Esther) de Schipper [V] [M]. Geboren 30 juli 1976 te Goes. Samenwonend met Marco Wilfred (Marco) Ditzel, geboren 10 mei 1975 te Goes.
Uit deze relatie:
 1. Kim Ditzel, volgt XII.64
 2. Anouk Adriana Johanna (Anouk) Ditzel, volgt XII.65

XI.161 Wouter Kant [V] [M]
XI.162 Edo Kant [V] [M]
XI.163 Ilse Kant [V] [M]
XI.164 Harmen Warnaar [V] [M]
XI.165 Benno Kant [V] [M]
XI.166 Colette Kant [V] [M]
XI.167 Gijsbert Kant [V] [M]
XI.168 Robbert Kant [V] [M]
XI.169 Henk Christiaanse [V] [M]
XI.170 Jolanda Christiaanse [V] [M]
XI.171 Coby de Vrieze [V] [M]
XI.172 Joke de Vrieze [V] [M]
XI.173 David de Vrieze [V] [M]
XI.174 Jonathan de Vrieze [V] [M]
XI.175 Benjamin de Vrieze [V] [M]
XI.176 Niek de Schipper [V] [M]
XI.177 Bert Louwerse [V] [M]. Tr. Vivian N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Niek Louwerse, volgt XII.66

XI.178 Lyan Louwerse [V] [M]. Tr. Carlo N.N..
Uit dit huwelijk:
 1. Cynthia N.N., volgt XII.67
 2. Rudy N.N., volgt XII.68

XI.179 Bastiaan de Schipper [V] [M]. Tr. Astrid N.N.
XI.180 Martijn de Schipper [V] [M]
XI.181 Stefan de Schipper [V] [M]. Geboren 3 juli 1974, overleden 7 augustus 2001 te Armed Isni (Marokko) op 27-jarige leeftijd, begraven 20 augustus 2001 te Arnemuiden
XI.182 Evelien de Schipper [V] [M]. Geboren 3 maart 1980
XI.183 Meghan Maureen Sullivan [V] [M]. Geboren 11 september 1983 te USA
XI.184 Timothy George Sullivan [V] [M]. Geboren 30 juli 1986 te USA
XI.185 Cornelia Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 21 april 1978 te Middelburg
XI.186 Danielle Adriana de Schipper [V] [M]. Geboren 22 april 1980 te Goes
XI.187 Anna Johanna Pieternella (Anjo) de Schipper [V] [M]. Geboren 12 september 1962
XI.188 Hanjo de Schipper [V] [M]
XI.189 Petri de Schipper [V] [M]
XI.190 Jozalinda de Schipper [V] [M]
XI.191 Marinka Aleida (Marinka) de Schipper [V] [M]. Geboren 21 september 1976 te Nieuwdorp
XI.192 Jan Zandee [V] [M]. Geboren 23 juni 1968. Tr. 19 mei 1995 te Goes Rianne Koppe, geboren 3 september 1969.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Jozias (Pim) Zandee, volgt XII.69
 2. Hendrica Cornelia (Jasmijn) Zandee, volgt XII.70
 3. Bart Jan (Bart) Zandee, volgt XII.71

XI.193 Nicolaas (Niek) Zandee [V] [M]. Geboren 1 juni 1971. Tr. 7 juli 1995 te Goes Yvonne de Jager, geboren 29 november 1968.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelia (Anouk) Zandee, volgt XII.72
 2. Pieter Willem (Remco) Zandee, volgt XII.73

XI.194 Ferdinand (Ferdy) Zandee [V] [M]. Geboren 23 maart 1974. Samenwonend met Mariska de Jager.
Uit deze relatie:
 1. ZoŽ Zandee, volgt XII.74
 2. Dani Zandee, volgt XII.75

XI.195 Marianne de Schipper [V] [M]. Geboren 15 maart 1969
XI.196 Linda de Schipper [V] [M]. Geboren 20 januari 1971. Tr. 24 maart 1995 te Goes Marco van de Linde, geboren 11 februari 1969, aannemer.
Uit dit huwelijk:
 1. Sanne van de Linde, volgt XII.76
 2. Marianne Corina Sophia (Marion) van de Linde, volgt XII.77
 3. Romy Marion (Romy) van de Linde, volgt XII.78
 4. Quinten Hendrik (Quinten) van de Linde, volgt XII.79

XI.197 Margriet Rintcia (Margriet) de Schipper [V] [M]. Geboren 29 juni 1970 te Purmerend, gedoopt te Purmerend, Management-functies diverse bedrijven. Tr. 13 maart 1998 te Purmerend Jeroen Kuyper, geboren 4 april 1969 te Amsterdam, zoon van Theodorus Nicolaas (Theo) Kuyper en Bernardina (Dini) Gorter, administrateur, kantoormanager.
Uit dit huwelijk:
 1. Marit Isabel (Marit) Kuyper, volgt XII.80
 2. Simon Laurens (Simon) Kuyper, volgt XII.81
 3. DaniŽl Hugo (DaniŽl) Kuyper, volgt XII.82

XI.198 Michiel Adriaan (Michiel) de Schipper [V] [M]. Geboren 7 januari 1972 te Purmerend, gedoopt te Purmerend, Werktuigbouwkundig ingenieur. Tr. 9 juni 2012 te Safaripark Beekse Bergen Irene Reekers.
Uit dit huwelijk:
 1. Sterre Naomi (Sterre) de Schipper, volgt XII.83
 2. Jade Jasmijn (Jade) de Schipper, volgt XII.84

XI.199 Heidi Dorise (Heidi) de Schipper [V] [M]. Geboren 16 maart 1978 te Purmerend. Kapitein bij de Landmacht, fysiotherapeut op het Instituut Keuring en Selectie Defensie. Gedoopt te Purmerend. Samenwonend met Maikel Jan de Ridder, geboren 4 juli 1975 te Amsterdam.
Uit deze relatie:
 1. Nikee Dina Cornelia (Nikee) de Ridder, volgt XII.85
 2. Troy Willem Jan Dirk (Troy) de Ridder, volgt XII.86

XI.200 Gregor Michael (Gregor) de Schipper [V] [M]. Geboren 9 november 1982. Tr. 13-09-2913 te Zoutelande (Dishoek) Marjolein Stolk
XI.201 Ragna Maria (Ragna) de Schipper [V] [M]. Geboren 24 augustus 1984
XI.202 Monique Suzanna (Monique) de Schipper [V] [M]. Geboren 31 mei 1969 te 's-Heer Arendskerke
XI.203 Mark de Schipper [V] [M]
XI.204 Paul Christiaan (Paul) de Schipper [V] [M]. Geboren 29 november 1970 te Goes
XI.205 Anne-Mieke de Schipper [V] [M]
XI.206 Hans de Schipper [V] [M]
XI.207 Jaap de Schipper [V] [M]
XI.208 Marinus Adriaan (Marijn) de Schipper [V] [M]. Geboren 13 november 1987 te Goes
XI.209 Reinie Nieuwdorp [V] [M]
XI.210 Tim Nieuwdorp [V] [M]
XI.211 Marieke Nieuwdorp [V] [M]
XI.212 Martijn de Schipper [V]. Geboren 9 september 1985
XI.213 Lizette de Schipper [V] [M]
XI.214 Arjen de Schipper [V] [M]
XI.215 Wouter GabriŽlse [V] [M]
XI.216 Robert GabriŽlse [V] [M]
XI.217 Arthur GabriŽlse [V] [M]
XI.218 Harold GabriŽlse [V] [M]
XI.219 Geertje Roodbol [V] [M]
XI.220 Lize Roodbol [V] [M]
XI.221 Marien Meyer [V] [M]
XI.222 Jan Meyer [V] [M]
XI.223 Gijs Doorn [V] [M]
XI.224 Rinke Doorn [V] [M]
XI.225 Robbert de Reus [V] [M]
XI.226 Jeroen de Reus [V] [M]
XI.227 Jolanda de Back [V] [M]
XI.228 Judith de Back [V] [M]
XI.229 Cornelia Magdalena de Schipper [V] [M]. Geboren 29 september 1959 te Rotterdam. Tr. 25 oktober 1977 te Barendrecht Arie Cornelis Hendrik Goud, geboren 19 juli 1954, concierge op school
XI.230 Marianne de Schipper [V] [M]. Geboren 23 oktober 1965 te Barendrecht
XI.231 Anthonia (Antoinette) de Schipper [V] [M]. Geboren 19 maart 1967
XI.232 Geertruida Willemina (Therese) de Schipper [V] [M]. Geboren 10 september 1968
XI.233 Martine de Schipper [V] [M]. Geboren 10 maart 1974
XI.234 Sjoerd de Schipper [V] [M]. Geboren 21 januari 1979
XI.235 Arjaan de Schipper [V] [M]. Geboren 31 januari 1981
XI.236 Saskia de Schipper [V] [M]
XI.237 Jeroen de Schipper [V] [M]
XI.238 Maarten de Schipper [V] [M]
XI.239 Thijmen de Schipper [V] [M]
XI.240 Brechtje de Schipper [V] [M]
XI.241 Katinka Simonse [V] [M]
XI.242 Marjon Simonse [V] [M]
XI.243 Stefan Simonse [V] [M]
XI.244 Marco de Krijger [V] [M]
XI.245 Elly de Krijger [V] [M]
XI.246 Ellen Joose [V] [M]
XI.247 Leon Joosse [V] [M]
XI.248 Edwin van Rossum [M]. Geboren 25 januari 1975 te Haarlem
XI.249 Saskia van Rossum [M]. Geboren 13 maart 1977 te Haarlem
XI.250 Ramon de Schipper [V] [M]. Geboren 20 mei 1969 te Den Helder
XI.251 Marco de Schipper [V] [M]. Geboren 23 maart 1973 te Den Helder
XI.252 Marcel William de Schipper [V] [M]. Geboren 16 april 1970 te Den Helder
XI.253 Natasja Alexandra de Schipper [V] [M]. Geboren 10 maart 1973 te Den Helder
XI.254 Irene Patricia Pietersma [V] [M]. Geboren 15 oktober 1999
XI.255 Colin de Schipper [V] [M]
XI.256 Luuk de Schipper [V] [M]
XI.257 Andrea Michele Klootwijk [V] [M]. Geboren 5 september 1983 te Surrey, BC (Can)
XI.258 Bradley Cornelis Klootwijk [V] [M]. Geboren 5 september 1983 te Surrey, BC (Can)
XI.259 Melissa Klootwijk [V] [M]. Geboren 1 april 1987 te Surrey, BC (Can)
Generatie XII
XII.1 Nicolien Kof [V] [M]. Geboren 1 oktober 1999
XII.2 Chiara Sarah Giulia de Schipper [V]. Geboren 25 februari 1999
XII.3 Chiara van der Poel [V] [M]. Geboren 25 februari 1999
XII.4 Danicque Smits [V] [M]. Geboren 16 november 1990
XII.5 Jukian Smits [V] [M]. Geboren 9 oktober 1992
XII.6 Antoine Huibrecht Sijnesael [V] [M]
XII.7 Magdalena Emma Sijnesael [V] [M]
XII.8 Andrť Sijnesael [V] [M]. Geboren 11 februari 1965 te Rotterdam
XII.9 Edwin Johannes Willem de Schipper [V] [M]. Geboren 2 februari 1964 te Haarlem. Tr.(1) Jetske Vledder, geboren 28 mei 1960.
Uit dit huwelijk:
 1. Amanda de Schipper, volgt XIII.3
 2. Thara de Schipper, volgt XIII.2
 3. Thirsa de Schipper, volgt XIII.1
Tr.(2) Marjan Versteeg.
Uit dit huwelijk:
 1. Bart de Schipper, volgt XIII.4

XII.10 Carolina de Schipper [V] [M]. Geboren 31 oktober 1967. Zij zou volgens de site van Edwin de Schipper nog 2 halfbroers en 1 halfzus hebben: Sunny, Ruben en Priscilla. In Amsterdam is een persoonskaart aanwezig van een Carolina Pieternella Magdalena de Schipper 1967.
XII.11 Andy Albert Willy de Schipper [V] [M]. Geboren 17 september 1972 te IJzendijke
XII.12 Lena Susanna de Schipper [V] [M]. Geboren 1 oktober 1977
XII.13 Johanna Suzanna de Schipper [V] [M]. Geboren 2 juli 1982
XII.14 Laura Jansje de Schipper [V] [M]. Geboren 28 februari 1988 te Nieuwvliet
XII.15 Nathalie de Schipper [V] [M]. Geboren 6 augustus 1976
XII.16 JŲrgen de Schipper [V] [M]. Geboren 3 mei 1978 te 's-Gravenhage
XII.17 Odilia de Schipper [V] [M]. Geboren 13 mei 1982 te 's-Gravenhage
XII.18 Wouter de Schipper [V] [M]. Geboren 3 februari 1977 te Oldenzaal
XII.19 Peter de Schipper [V] [M]. Geboren 13 augustus 1978 te Oldenzaal
XII.20 Jantje Klasina (Janine) Karelse [V] [M]. Geboren 22 november 1985 te Dronten
XII.21 Cornelis (Cor) Karelse [V] [M]. Geboren 27 juli 1987 te Swifterband
XII.22 Peter William (Peter) Karelse [V] [M]. Geboren 27 februari 1985 te London, Ontario, Canada
XII.23 Jennifer Susan Sara Helena Maria (Jennifer) Karelse [V] [M]. Geboren 23 januari 1987 te London, Ontario, Canada
XII.24 Steven Pepijn Karelse [V] [M]. Geboren 19 december 1998 te Goes
XII.25 Isaac Keiran Karelse [V] [M]. Geboren 13 augustus 1994 te Sarnia, Canada
XII.26 Broedy Duncan Karelse [V] [M]. Geboren 29 januari 1997 te Sarnia, Canada
XII.27 Lily Grace Karelse [V] [M]. Geboren 21 december 1998 te Sarnia, Canada
XII.28 Taivon Jeffrey Karelse [V] [M]. Geboren 30 december 1995 te Sarnia, Canada
XII.29 Sabine Johanne Karelse [V] [M]. Geboren 12 december 1995 te Goes
XII.30 Valerie Karelse [V] [M]. Geboren 10 oktober 1998 te Goes
XII.31 Gert Jan Karelse of Elich [V] [M]. Geboren 4 januari 1994 te Bergen op Zoom
XII.32 Wouter Karelse [V] [M]. Geboren 4 december 1996 te Bergen op Zoom
XII.33 Mariska Karelse [V] [M]. Geboren 2 januari 2001 te Bergen op Zoom
XII.34 Catharina Willemina (Fiona) de Schipper [V] [M]. Geboren 24 oktober 2000 te Vlissingen
XII.35 Julie Dieleman [V] [M]
XII.36 Laura Dieleman [V] [M]
XII.37 Sophie Dieleman [V] [M]
XII.38 Antoinette Geertruida Maria de Schipper [V] [M]. Geboren 26 augustus 1986
XII.39 Ilse Burger [V] [M]. Geboren 10 januari 1994 te Wemeldinge
XII.40 Rob Burger [V] [M]. Geboren 4 september 1998 te Wemeldinge
XII.41 Inge Wisse [V] [M]. Geboren 10 mei 1985 te Vlissingen
XII.42 Rens Wisse [V] [M]. Geboren 9 april 1987 te Vlissingen
XII.43 Darby John de Schipper [V] [M]. Geboren 24 februari 1984 te Beaverlodge Canada
XII.44 Stacey Laverne de Schipper [V] [M]. Geboren 16 september 1985 te Beaverlodge Canada
XII.45 Jessica de Schipper [V] [M]. Geboren 22 oktober 1983
XII.46 Nadine de Schipper [V] [M]. Geboren 5 oktober 1984
XII.47 Marielle de Schipper [V] [M]. Geboren 5 oktober 1984
XII.48 Jeffrey de Schipper [V] [M]. Geboren 25 juni 1986
XII.49 Frouke de Schipper [V] [M]. Geboren 27 januari 1994
XII.50 Erwin Langerak [V] [M]. Geboren 24 juli 1981 te Breda
XII.51 Wendy Langerak [V] [M]. Geboren 1 juni 1983 te Breda
XII.52 Walter Langerak [V] [M]. Geboren 5 februari 1986 te Rijen
XII.53 Lieke de Schipper [V] [M]. Geboren 26 september 1989 te Vlijmen
XII.54 Iris de Schipper [V] [M]. Geboren 10 augustus 1992 te Vlijmen
XII.55 Elise de Schipper [V] [M]. Geboren 31 oktober 1994
XII.56 Adrianne de Schipper [V] [M]. Geboren 26 april 1998
XII.57 Marijn de Schipper [V] [M]. Geboren 26 april 1998
XII.58 Wieke de Schipper [V] [M]. Geboren 29 november 2000
XII.59 Thijs de Schipper [V] [M]. Geboren 25 december 1993
XII.60 Imke de Schipper [V] [M]. Geboren 3 juni 1996
XII.61 Anna van der Hoogt [V] [M]. Geboren 6 juli 1998
XII.62 Joost van der Hoogt [V] [M]. Geboren 3 januari 2002 te Gouda
XII.63 Evy Catharina Anthonia (Evy) Stuer [V] [M]. Geboren 15 december 2002 te Breda
XII.64 Kim Ditzel [V] [M]
XII.65 Anouk Adriana Johanna (Anouk) Ditzel [V] [M]. Geboren 11 april 2007
XII.66 Niek Louwerse [V] [M]
XII.67 Cynthia N.N. [V] [M]
XII.68 Rudy N.N. [V] [M]
XII.69 Pieter Jozias (Pim) Zandee [V] [M]. Geboren 18 september 1996
XII.70 Hendrica Cornelia (Jasmijn) Zandee [V] [M]. Geboren 10 juni 1999
XII.71 Bart Jan (Bart) Zandee [V] [M]. Geboren 6 september 2001 te Goes
XII.72 Adriana Cornelia (Anouk) Zandee [V] [M]. Geboren 3 april 1997
XII.73 Pieter Willem (Remco) Zandee [V] [M]. Geboren 2 november 1999
XII.74 ZoŽ Zandee [V] [M]. Geboren 7 januari 2002 te Goes
XII.75 Dani Zandee [V] [M]. Geboren 20 april 2005 te Driewegen
XII.76 Sanne van de Linde [V] [M]. Geboren 18 augustus 1997
XII.77 Marianne Corina Sophia (Marion) van de Linde [V] [M]. Geboren 8 december 1999 te Kloetinge, overleden 29 juli 2000 te Goes op 0-jarige leeftijd, begraven te Kloetinge
XII.78 Romy Marion (Romy) van de Linde [V] [M]. Geboren 28 mei 2001 te Kloetinge
XII.79 Quinten Hendrik (Quinten) van de Linde [V] [M]. Geboren 3 december 2002 te Goes
XII.80 Marit Isabel (Marit) Kuyper [V] [M]. Geboren 16 december 2002 te Purmerend
XII.81 Simon Laurens (Simon) Kuyper [V] [M]. Geboren 10 oktober 2005 te Purmerend. Als eerste van de tweeling (met DaniŽl) geboren om 12:02 uur in het Waterlandziekenhuis te Purmerend.
XII.82 DaniŽl Hugo (DaniŽl) Kuyper [V] [M]. Geboren 10 oktober 2005 te Purmerend. Als tweede van de tweeling (met Simon) geboren in het Waterlandziekenhuis te Purmerend, zes minuten na Simon.
XII.83 Sterre Naomi (Sterre) de Schipper [V] [M]. Geboren 28 februari 2010 te Deventer
XII.84 Jade Jasmijn (Jade) de Schipper [V] [M]. Geboren 8 september 2012 te Deventer
XII.85 Nikee Dina Cornelia (Nikee) de Ridder [V] [M]. Geboren 30 april 2008 te Purmerend. Geboren op Koninginnedag! Het Noord Hollands Dagblad was zo vriendelijk een foto van haar te plaatsen in de eerstvolgende krant van 2 mei 2008, met als titel: Koningskind.
XII.86 Troy Willem Jan Dirk (Troy) de Ridder [V] [M]. Geboren 22 november 2010 te Purmerend
Generatie XIII
XIII.1 Thirsa de Schipper [V] [M]. Geboren 30 oktober 1983. Tr. Mark van de Scheur.
Uit dit huwelijk:
 1. Kay van de Scheur, volgt XIV.1

XIII.2 Thara de Schipper [V] [M]. Geboren 21 november 1985. Tr. Rick de Boer
XIII.3 Amanda de Schipper [V] [M]. Geboren 13 oktober 1988
XIII.4 Bart de Schipper [V] [M]. Geboren 17 november 2006
Generatie XIV
XIV.1 Kay van de Scheur [V] [M]
Dit document is gemaakt met GensData voor Windows - versie 5.0